Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 66 Venres, 05 de abril de 2002 Páx. 4.332

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 146/2001, do 7 de xuño, sobre planificación, apertura, traslado, cerramento e transmisión de oficinas de farmacia.

Advertidos erros no devandito decreto, publicado no Diario Oficial de Galicia nº 125, do 28 de xuño de 2001, cómpre face-las oportunas correccións:

Na páxina 8.700, artigo 31, parágrafo 1, onde di: «concederalle ó titular da autorización», debe dicir: «concederalle ó adxudicatario».

Na páxina 8.701, artigo 31, parágrafo 2, onde di: «o titular porá», debe dicir: «o adxudicatario porá».

Na páxina 8.701, artigo 31, parágrafo 3, onde di: «Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais correspondente», debe dicir. «Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais».

Na páxina 8.701, artigo 34, parágrafo 1, onde di: «pode ser forzoso ou voluntario», debe dicir: «pode ser voluntario ou forzoso».

Na páxina 8.701, artigo 34, último parágrafo, onde di: «3», debe dicir; «4».

Na páxina 8.702, artigo 42, parágrafo 1, onde di: «Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais correspondente», debe dicir: «Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais».

Na páxina 8.702, artigo 44, parágrafo 4, onde di: «sen que por causa imputable ó farmacéutico se solicitase», debe dicir: «sen que, por causa imputable ó farmacéutico, se solicitase».