Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 168 Luns, 02 de setembro de 2002 Páx. 12.970

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 8 de maio de 2002 pola que se actualiza o Rexistro de Buques da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen normas sobre a súa xestión e control.

Advertido erro na citada orde publicada no Diario Oficial de Galicia nº 94, do xoves 16 de maio de 2002, é preciso face-las oportunas correccións:

-Na páxina 7.170, primeiro parágrafo, no encabezamento da disposición, onde di: «Rexistro de Buques da Comunidade Autónoma de Galicia», debe dicir: «Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia».

-Na páxina 7.172 e seguintes, o anexo I debe ser substituído polo que se recolle a continuación.

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA