Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Martes, 18 de febreiro de 2003 Páx. 1.898

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2003 pola que se fai pública a adxudicación do concurso público aberto para a contratación do servicio de atención telefónica especializada do Instituto Galego de Promoción Económica (C.P. 14/2002).

En cumprimento do disposto no artigo 93 do texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, faise pública a adxudicación do seguinte contrato de servicios:

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

b) Número de expediente: C.P. 14/2002.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descrición do obxecto: servicio continuado de atención telefónica para a información das liñas de axuda do Igape e información xeral.(CNPA 74.83.11 servicios de contestación de chamadas telefónicas, 74.83.11.00 Servicios de contestación de chamadas telefónicas; 74.13 Servicios de estudios de mercado e de realización de enquisas de opinión pública; 74.13.1 Servicios de estudios de mercado e de realización de enquisas de opinión pública).

c) Boletín oficial ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 214, do 6 de novembro de 2002.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación: urxente, aberto, concurso.

4. Orzamento base de licitación: 72.122 A, IVE incluído.

5. Adxudicación:

a) Data: 18 de decembro de 2002.

b) Contratista: Instituto Sondaxe, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe da adxudicación máximo de 72.122 A IVE incluído, correspondendo a 105 A por prezo unitario por teleoperador/día e 116 A por prezo unitario por xestor/día.

Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2003.

Margarita Rodríguez Rama

Directora xeral do Instituto Galego de Promoción

Económica