Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 249 Venres, 30 de decembro de 2011 Páx. 40921

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Promoción do Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 10 de marzo de 2010 pola que se establecen as bases que regulan, para o exercicio do ano 2010, as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración cos órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro e se procede á convocatoria para o ano 2010 (Diario Oficial de Galicia número 54, do 22 de marzo de 2010)- Programas de cooperación con administracións distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro: subvencións para a contratación de traballadores e traballadoras desempregados/as para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social.

O artigo 6.10 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo ás aplicacións orzamentarias 12.04.322A.400.0, 12.04.322A.402.0, 12.04.322A.403.0, 12.04.322A.439.0, 12.04.322A.440.0, 12.04.322A.441.0, 12.04.322A.442.0, 12.04.322A.443.0, 12.04.322A.444.0, 12.04.322A.445.0 e 12.04.322A.481.1, para a contratación de traballadores e traballadoras desempregados/as para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social en colaboración coas administracións distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro (procedemento TR352A), ao abeiro da Orde do 10 de marzo de 2010, pola que se establecen as bases que regulan, para o exercicio do ano 2010, as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración cos órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, e se procede á convocatoria para o ano 2010 (Diario Oficial de Galicia número 54, do 22 de marzo de 2010).

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2011.

Andrés Hermida Trastoy
Director xeral de Promoción do Emprego

ANEXO

N.º exped.

Entidade

Concedido

Aplicación

2010/000001-0

Asoc. Parkinson Galicia-Bueu

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000002-0

Asoc. Discapacitados Esperanza Salnés

20.124,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000005-0

Residencia Ntra. Sra. de Las Virtudes

8.209,26

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000008-0

Fundación Amigos de Galicia

28.875,66

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000010-0

Asoc. Coruñesa Promoción del Sordo

15.867,72

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000011-0

Asoc. Bipolares e Unipolares de Galicia

17.761,32

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000012-0

Centro Cultural Alfredo Brañas

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000013-0

Asoc. Empresarios Mediana y Pequeña Empresa

19.830,96

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000014-0

Instituto Enerxético de Galicia-Inega

27.569,34

12.04.322A.440.0-201000753

2010/000015-0

Asoc. Provincial Banco Alimentos de A Coruña

26.862,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000016-0

Asoc. Teenses pola Igualdade

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000017-0

Asoc. Discapacitados Físicos de Carballiño

60.440,58

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000020-0

Asoc. Artesáns do Eume

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000021-0

Asoc. Mulleres Rurais Ledicia

9.050,34

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000022-0

Asoc. Pais do Stand

16.571,79

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000023-0

Institucion Benéfico-Social Padre Rubinos

25.419,90

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000024-0

Asoc. Asdeme

12.153,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000027-0

Asoc. Promoción e Integración Gitana

13.416,06

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000028-0

Asoc. de Personas Sordas de Lugo

33.893,19

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000029-0

Fundación Ronsel

40.096,44

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000030-0

Colega Galicia

18.379,56

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000034-0

Asoc. Santiaguesa de Comerciantes

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000035-0

Club Voleibol Emeve

30.755,16

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000036-0

Asoc. Comerciantes Allariz

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000038-0

Fundación Prot. Discap. Psiq. Negreira

20.124,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000041-0

S.D. Chantada

18.566,52

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000042-0

Asoc. Empresarios y Comerciantes de Vimianzo

9.214,02

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000043-0

Asoc. Productores de Madeira de Cerdido

7.255,50

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000044-0

Asoc. Comerciantes Praza de Abastos-Ourense

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000045-0

Federación Galega de Fibromialxia

10.149,30

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000046-0

Asoc. Coruñesa de Fibromialgia-Acofifa

10.416,42

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000047-0

Asoc. Ourensana de Esclerosis Múltiple

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000048-0

Ministerio de Defensa

18.649,56

12.04.322A.400.0-201000753

2010/000051-0

Asoc. Familiares Alzheimer-Afasal

12.292,38

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000053-0

Asoc. Discapacitados da Bisbarra de Muros

21.344,13

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000054-0

Asoc. Fabricantes de Ventanas da provincia de Lugo

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000056-0

Asoc. Personas Sordos de Ourense

33.931,53

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000057-0

Asoc. Empresarios do Val da Limia-Valimia

13.784,67

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000058-0

Asoc. Fibromialxia e Fatiga Crónica-Affaou

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000059-0

Federación Disc. Físicos Ourense-Discafis

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000060-0

Asoc. Pais e Tutores Autismo, Falemos

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000061-0

Asoc. Amigos do Museo Casa do Patrón

9.162,06

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000062-0

Escola de Fútbol Lalín

8.965,26

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000064-0

Asomamos

18.109,26

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000065-0

Fundación Érguete Integración

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000068-0

Asoc. Empresarios A Baña

13.784,67

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000069-0

Confraría Pescadores San Cibrao de Aldán

13.037,52

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000070-0

Caldas Centro Comercial Aberto

9.144,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000071-0

Empresarios Grovenses de Bens e Servicios

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000072-0

Hermanitas Ancianos Desamparados-Betania

24.627,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000075-0

Asoc. Disminuidos Físicos y Psíquicos de Mos

33.040,26

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000077-0

Asoc. Diabética Auria

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000079-0

Centro Comercial Aberto de Ourense

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000083-0

Federación Asociacións de Mulleres Anaral

26.862,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000085-0

Centro Desenvolvemento Rural O Viso

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000086-0

Asoc. Pais de Nenos con Minusvalía-Aspanemi

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000087-0

Club Piragüismo Illa de Arousa

7.605,06

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000089-0

Asoc. Cultural Os Muíños da Ribeira

7.069,08

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000093-0

Citem Formación e Emprego

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000096-0

Asoc. Pro Minusválidos Psíquicos-Apader-

28.211,67

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000097-0

Colexio Avogados de Santiago

13.049,64

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000098-0

Asoc. Antigos Alumnos e Amigos Univ. Santiago

6.744,96

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000100-0

Asilo de Monforte-Residencia San José

27.265,68

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000101-0

Fundación Discapacitados de Verín

27.538,20

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000102-0

Asoc. Comerciantes Empresarios Paz Novoa

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000105-0

Federación Galega de Deportes para Xordos

13.717,17

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000107-0

Asoc. Rede Mull. Veciñais contra Malos Tratos

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000109-0

Asoc. Mulleres Anel

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000110-0

Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home Galicia

95.319,36

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000113-0

Asoc. Madro

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000114-0

Sd. Deportiva Compostela Monumental

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000115-0

Fundación-Festa da Istoria

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000117-0

Asoc. Ruta do Viño Monterrei

9.144,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000118-0

Federación Provincial Mm. Rr. de Ourense

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000119-0

Asoc. Boirense Empresarios e Prof. Autónomos

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000120-0

Asoc. Galega Carpintería de Ribeira

13.784,67

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000121-0

Asoc. Empresarios Usuarios Suelo Industrial

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000122-0

Asoc. Empresarios y Profesionales de Negreira

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000123-0

Asoc. Prensa de Lugo

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000125-0

Fundación Anade

14.988,15

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000128-0

APA Santiago Apóstol

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000129-0

Consorcio da Zona Franca de Vigo

9.144,78

12.04.322A.403.0-201000753

2010/000130-0

Aspavi

34.759,80

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000131-0

Asoc. Hoy por Mañana

17.256,33

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000132-0

Asoc. La Esperanza del Val Miñor

48.600,81

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000135-0

Asoc. Punto Encontro Familiar-Punto Cero

13.416,06

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000141-0

Asoc. Bulimia y Anorexia de Galicia-Abagal

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000151-0

Asoc. Diagnosticadas Cancro Mama

10.137,96

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000152-0

Asoc. Gaiteiros Galegos

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000157-0

Asoc. Camiña

17.034,12

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000158-0

Fundación Semana Verde de Galicia

27.569,64

12.04.322A.443.0-201000753

2010/000159-0

Fundación Fexdega

11.449,44

12.04.322A.443.0-201000753

2010/000160-0

Fundación Asilo-Hospitalillo

11.192,82

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000163-0

Asoc. Integro

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000166-0

Aprevar

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000168-0

Asoc. Fenilcetonurica de Galicia (Asfega)

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000170-0

Fundación Andrea Gómez

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000171-0

Asoc. Fam. Enfermos Alzheimer Ourense-Afaor

20.124,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000173-0

Cámara Oficial de Comercio de Ferrol

53.461,92

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000174-0

Asoc. Pais de Minusv. Psíquicos do Morrazo

10.137,87

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000175-0

Asoc. Intersectorial Aut. e Pequenas Empresas

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000176-0

Unidade Provincial Parapléxicos da Coruña

13.532,40

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000179-0

Ceida-Centro Ext. Univ. e Div. Amb. Galicia

25.453,56

12.04.322A.442.0-201000753

2010/000180-0

Asoc. Agrupación Agroalimentaria do Eume

22.621,02

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000181-0

Asoc. Euroeume

40.227,96

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000182-0

Fundación dos Ferrocarriles de Galicia

40.121,70

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000183-0

Fundación Ortegalia

18.324,12

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000184-0

Cámara Oficial de Comercio de Lugo

9.144,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000185-0

Universidade da Coruña

238.468,08

12.04.322A.444.0-201000753

2010/000186-0

Feafes Galicia

33.931,53

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000188-0

Asoc. Diminuídos Psíquicos con Eles

16.519,68

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000190-0

Federación Española Asoc. Amigos Ferrocarril

4.629,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000194-0

Centro Comercial Histórico de Viveiro

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000196-0

Fundación Adcor

16.349,58

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000199-0

Asoc. Comerciantes y Empresarios de Betanzos

13.365,42

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000200-0

Alcer-Ourense

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000201-0

Asoc. Compostela Monumental

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000202-0

Asoc. Alar Galicia

60.372,27

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000207-0

Fundación Terra Termarum Castrolandín

12.087,84

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000208-0

Padroado do Museo do Pobo Galego

36.648,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000210-0

Federación Galega de Academias-Cecap Galicia

13.815,81

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000217-0

Asoc. Prodeme

13.769,10

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000218-0

Fundación Expomar

13.471,68

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000220-0

Centro Comercial Aberto Carballo

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000221-0

Asoc. Protección Anciáns de Lalín e Comarca

10.071,18

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000222-0

Asoc. Grupo Diversidade Ferrol e Comarcas

10.102,62

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000224-0

Asoc. Sociocultural de Minusválidos

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000226-0

Asoc. Burros Fariñeiros-Abufa

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000227-0

Aje Pontevedra

13.784,67

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000228-0

Fundación Valdegodos

14.672,40

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000231-0

Tp Galicia

8.581,77

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000232-0

Cooperativa Armadores Pesca Puerto de Vigo

11.151,00

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000233-0

Federación Galega de Xoves Empresarios-Fegaxe

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000234-0

Asoc. Jóvenes Formación Jóvenes Límite

20.124,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000235-0

Asoc. Empresas Galegas Software Libre-Agasol

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000236-0

Asoc. Comerciantes de Xinzo de Limia

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000237-0

Confederación Empresarios de Lugo

40.096,44

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000238-0

Asoc. Axuda ao Enfermo Mental A Mariña

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000239-0

Asoc. Solidaridad Intergeneracional

13.416,06

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000240-0

Federación Empresarios Terras de Caldelas

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000248-0

Turgalicia

47.734,20

12.04.322A.441.0-201000753

2010/000249-0

Fundación Centro Tecnolóxico da Pizarra

38.278,17

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000250-0

Asoc. Gallega de Pizarristas

19.230,03

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000252-0

Fundación Cel-Iniciativas por Lugo

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000253-0

Federación Asociacións de Comercio Cel

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000254-0

Fundación de Daño Cerebral-Fudace

35.484,21

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000255-0

Asoc. Instaladores Electricistas Lugo Apiel

9.144,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000256-0

Fundación Aquae Querquennae-Vía Nova

37.668,32

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000258-0

Aje Lugo

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000259-0

Federación Galega de Comercio

213.847,68

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000260-0

Consello Galego de Cámaras

12.787,50

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000261-0

Federación Profesionais e Auton. Galicia-Oap

16.712,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000262-0

Asoc. Bulimia e Anorexia de Pontevedra

20.124,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000264-0

Asoc. Mexiloeira Rianxeira

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000266-0

Fundación Las Samaritanas

10.576,62

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000267-0

Funga

100.620,45

12.04.322A.443.0-201000753

2010/000268-0

Asoc. Pura Raza Cabalo Galego

22.621,02

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000269-0

Acción Familiar Ferrol

13.416,06

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000271-0

Confederación de Empresarios Cef-Cefeor

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000272-0

Colexio Graduados Sociais da Coruña e Ourense

21.054,12

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000273-0

Asoc. Prensa de A Coruña

22.552,80

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000274-0

Asoc. Cidadá Contra VIH e a Sida-Ccanvihar

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000275-0

Federación Aspace-Galicia

53.652,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000276-0

Asoc. Personas Sordas de Vigo

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000280-0

Forga

19.692,46

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000281-0

Instituto Galego Seguridade e Saúde Laboral

74.225,25

12.04.322A.439.0-201000753

2010/000282-0

Asoc. Aspadisi

12.657,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000283-0

Asoc. Empresarios Discapacitados de Galicia

40.096,44

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000287-0

Asoc. Empresarios de Turismo do Eume

20.199,96

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000290-0

Club Baloncesto Chantada

13.567,80

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000291-0

Asoc. Comerciantes de Ponteareas

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000293-0

Asoc. Empresarios de Verín

15.372,45

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000297-0

Asoc. Comerciantes e Industrial Viana do Bolo

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000299-0

Fundación Discapacitados Psíq. Terra Celanova

20.124,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000302-0

Asoc. Mazaricana de Empresarios e Prof. Auton.

13.717,17

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000304-0

Asoc. Prov. Empresarios da Construc. Lugo

70.747,20

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000305-0

Fundación Lucus Augusti

27.977,82

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000306-0

Fundefo

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000309-0

Cámara Oficial de Comercio de Vilagarcía

18.289,56

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000310-0

Club Kayak Tudense

13.567,80

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000311-0

Asoc. de Ayuda al Enfermo Mental Doa

20.124,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000315-0

Asoc. Promotora Escola Música de Ortigueira

31.124,34

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000316-0

Universidade de Santiago de Compostela

213.847,68

12.04.322A.444.0-201000753

2010/000318-0

Asoc. Bata

59.465,52

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000319-0

Asoc. Special Olympics Galicia (F)

246.865,05

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000324-0

Cogami

17.667,45

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000325-0

Cogami

16.870,59

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000330-0

Instituto Galego de Xestión para o 3.º Sector

11.947,44

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000331-0

Fundación Menela

48.799,08

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000332-0

Asoc. Pais e Nais do Centro Menela

12.330,00

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000333-0

Instituto Galego de Consumo

60.144,66

12.04.322A.439.0-201000753

2010/000334-0

Apa Castro Navas

12.330,00

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000335-0

Aspanaes

78.373,98

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000336-0

Fundación Foltra

60.372,27

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000337-0

Consorcio Inst. Estudos Turísticos de Galicia

37.059,57

12.04.322A.442.0-201000753

2010/000338-0

Asoc. para el Proyecto Foltra

120.744,54

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000341-0

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

74.119,14

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000343-0

Fundación Luis Tilve

60.144,66

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000344-0

Confederación de Empresarios da Coruña

13.717,17

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000345-0

Federación Autismo Galicia

69.149,16

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000347-0

Apacaf

16.468,92

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000348-0

Asoc. Raiolas-Lugo

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000349-0

Asoc. Porta Nova (Afaes)

8.343,90

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000350-0

Asoc. Galega de Mariscadoras (Agamar)

80.192,88

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000351-0

Fundación Defensa do Consumidor-Fundeco

100.241,10

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000352-0

Asoc. Ourensana de Hemofilia

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000353-0

Asilo Carballiño-Residencia Hermanos Prieto

10.077,36

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000354-0

Asoc. Aixiña

38.308,41

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000355-0

Cáritas Diocesana de Ourense

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000356-0

Cámara Oficial de Comercio de Ourense

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000357-0

Federación de Comercio de Ourense

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000359-0

Federación de Autónomos de Galicia

60.144,66

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000360-0

Aspaneps

20.124,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000361-0

Asoc. Punto de Encuentro A Carón

13.283,28

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000362-0

Asoc. Empresas Galegas Internet-Eganet

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000363-0

Aje Vigo

16.712,64

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000364-0

Asoc. Red Madre Pontevedra

13.298,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000366-0

Asoc. Pedagóxica Ica-Ateneo

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000367-0

Asoc. Mulleres de Bouzas

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000368-0

Federación Solidarios Anónimos

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000372-0

Fundación Educación Deporte y Salud-Fedys

13.416,18

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000374-0

Asoc. Cámaras de Comercio de Caminos Jacobeos

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000375-0

Cámara Oficial de Comercio de Santiago

9.144,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000378-0

Fundación Faxpg

41.307,30

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000379-0

Federación Asoc. Xordos Pais Galego-Faxpg

95.324,58

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000380-0

Fundación Inladi

6.766,20

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000381-0

Centro Animación Rural Sta. María de Xares

4.627,96

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000382-0

Asoc. Galicia Terra de Acollida

13.416,06

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000383-0

Universidade de Vigo

213.847,68

12.04.322A.444.0-201000753

2010/000384-0

Fundación Secretariado Gitano

11.854,62

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000385-0

Asoc. Recreativa y Cultural Os Tilos

36.052,26

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000386-0

Asoc. Recreativa y Cultural Os Tilos

14.138,16

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000387-0

Club San Francisco de Teo

22.851,06

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000389-0

Asoc. Socio-Cultural A Sementeira

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000390-0

Federación Gallega de Piragüismo

13.567,80

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000391-0

Asoc. Persoas con Discapacidade Avante

16.556,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000396-0

Asoc. Comarcal ee. Santísimo Cristo Amor Acee

68.947,56

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000397-0

Asoc. San Xerome Emiliani

32.220,54

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000399-0

Asoc. Promoción de Minusválidos Psíquicos

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000401-0

Asoc. Pro Minusválidos del Ortegal Aspromor

37.360,98

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000405-0

Asoc. Costa da Morte-Gdr

13.049,64

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000406-0

Asoc. Pro Salud Mental A Creba

24.901,20

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000408-0

Fundación Curros Enríquez

9.144,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000410-0

Asoc. Monf. Apoio Enfermos Mentais-Albores

8.001,90

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000411-0

Escolas deportivas de Lourenzá

6.570,84

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000415-0

Asoc. Xuvenil A Telleira

7.888,68

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000416-0

Asoc. Cultural Malveiras

7.888,68

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000417-0

Asoc. de Comerciantes de Vila de Cruces

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000418-0

Asoc. Cultural Música Viva da Comarca do Deza

8.791,14

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000420-0

Coral Polifónica Santa Comba

13.286,34

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000422-0

S.D. Dubra

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000424-0

Fundación Romero Blanco Monroy

18.356,49

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000425-0

Asoc. Galega de Residencias Acolle

36.754,56

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000427-0

Asoc. Profesionales Empresarios Ría de Muros

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000429-0

Asoc. Aspaber

16.439,40

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000431-0

Colexio Oficial Diplomados Traballo Social

26.730,96

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000432-0

Fundación Lar Pro Salud Mental

9.815,16

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000433-0

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

35.641,28

12.04.322A.440.0-201000753

2010/000434-0

Asoc. Lar Pro Salud Mental

11.667,06

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000439-0

Foncalor

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000441-0

Fademga Feaps-Galicia

162.837,90

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000442-0

Axencia Galega Industrias Culturais-Agadic

20.146,86

12.04.322A.440.0-201000753

2010/000443-0

Asime

40.096,44

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000444-0

Clúster do Audiovisual Galego

19.574,46

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000448-0

Asoc. Enxeñeiros Navais e Oceánicos de España

13.107,12

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000449-0

Asoc. Empresarios e Profesionais de Outes

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000450-0

Asoc. Empresarios de Padrón, Rois e Dodro

13.717,17

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000451-0

Asoc. Galega da Síndrome X Fráxil-Agaxfra

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000452-0

Aspanas

124.062,03

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000453-0

Fundación Amencer Aspanas

24.738,66

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000454-0

Federación Comercio de Santiago e Comarcas

13.567,80

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000455-0

Autoridad Portuaria de Vilagarcía

33.020,94

12.04.322A.403.0-201000753

2010/000456-0

Asoc. Comerciantes e Empresarios de Baiona

9.144,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000457-0

Asoc. Personas Sordas de Santiago de Compostel

16.520,31

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000458-0

Confederación Empresarios de Pontevedra

20.048,22

12.04.322A.481.1-200901010

2010/000459-0

Federación Provincial Comercio Pontevedra

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000460-0

Asoc. Comerciantes de Pontevedra

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000462-0

Asoc. Ayuda a la Vida-Ayuvi

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000465-0

Hermanitas Ancianos Desamp. (Resid. Sta. Marta)

8.226,96

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000466-0

Gardería Parroquial Santa Teresa

3.195,96

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000467-0

Down Vigo

17.068,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000473-0

Down Vigo

17.068,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000474-0

Down Ourense

16.333,92

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000475-0

Down Ourense

17.410,23

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000476-0

Down Ourense

17.410,23

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000478-0

Down Pontevedra

17.410,23

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000479-0

Down Galicia

104.461,38

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000480-0

Down Galicia

34.820,46

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000481-0

Aspronaga

131.047,29

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000482-0

Asoc. Empresarios de A Grela

19.478,61

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000483-0

Asoc. Coruñesa Esclerosis Múltiple-Acem

20.124,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000485-0

Residencia García Hermanos

20.142,36

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000486-0

Asoc. Coruñesa Esclerosis Múltiple-Acem

13.769,10

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000488-0

Down Pontevedra

16.333,92

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000490-0

Down Ferrol

17.410,23

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000491-0

Down Ferrol

17.410,23

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000492-0

Down Ferrol

17.410,23

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000493-0

Down Coruña

52.230,69

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000495-0

Down Lugo

34.820,46

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000496-0

Down Vigo

17.068,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000497-0

Consorcio Bibliotecas Universitarias Galicia

20.048,22

12.04.322A.442.0-201000753

2010/000498-0

Federación Gallega de la Construcción

20.112,03

12.04.322A.481.1-200901010

2010/000502-0

Aimen

111.568,60

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000506-0

Fundación Down Compostela

17.429,94

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000507-0

Fundación Down Compostela

28.521,72

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000508-0

Fundación Laboral da Construcción

200.482,20

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000510-0

Fundación Oira-Futuro

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000511-0

Fundación Ramón González Ferreiro

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000512-0

Asoc. empresarial Transporte de Mercancías

40.096,44

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000513-0

Asoc. Autismo Ourense

100.493,73

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000514-0

Asoc. Cultural Pen Clube Galicia

11.609,88

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000518-0

Amencer-Aspace Pontevedra

25.348,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000520-0

Federación Empresarios Hostelería Pontevedra

29.816,82

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000521-0

Instituto Galego de Calid. Alimentaria-Inagal

40.293,72

12.04.322A.439.0-201000753

2010/000522-0

Asoc. Dano Cerebral Renacer

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000523-0

Consorcio Comercio do Salnés

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000526-0

Centro Iniciativas Turísticas Eume Turismo

20.199,96

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000531-0

Asoc. Familiares Enf. Alzheimer de Chantada

15.807,06

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000532-0

Asoc. Empresarios da Comarca de Trives

13.784,67

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000538-0

Hospital Asilo Nosas Sra. dos Anxos

13.416,06

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000539-0

Asoc. Cultural Rutas do Viño do Ribeiro

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000542-0

Asoc. Mulleres Rurais Firveda

6.766,20

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000543-0

Asoc. Empresarios Comarca de Monterrei

13.717,17

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000546-0

Asoc. Empresarios Turísticos de Arousa Norte

13.387,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000547-0

Asoc. Empresarios de A Pobra

13.387,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000549-0

Formega

100.241,10

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000551-0

Agrupación Folclórica Santiaguiños

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000552-0

Asoc. Persoas Discap. Arzúa-Melide-Amarai

13.784,67

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000557-0

Asoc. Sonense Empresarios Profes. Autónomos

13.717,17

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000559-0

Asoc. Pais Persoas con Discapacidad Aspadex

38.091,06

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000561-0

A.C.D. Morcego

9.283,26

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000563-0

Club Piragüismo Unión Brt

13.567,80

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000570-0

Asoc. Formación Continua Iniciativas Empres.

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000571-0

Asoc. para a Promoción Turística do Morrazo

6.944,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000572-0

Asoc. Cambados Zona Centro

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000573-0

Asoc. Prevención e Interv. Psicolóxica Chisem

13.600,44

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000575-0

Asoc. Periodistas e Estudosos do Camiño Stgo.

11.813,82

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000576-0

Cofradía de Pescadores de Rianxo

7.069,08

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000577-0

Asoc. Dignidad-Ferrol

16.240,50

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000578-0

Fundación Ferrol Metropoli

26.862,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000579-0

Asoc. Persoas Xordas de Ferrol

20.124,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000581-0

Centro Comercial Aberto Ferrol-A Magda (Acof)

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000582-0

Residencia San José

10.040,82

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000583-0

Club Náutico Firrete

9.283,26

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000585-0

Afal Ferroltera

17.647,56

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000586-0

Asoc. Centro Comercial Aberto O Barco

9.144,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000587-0

Asoc. Empresarial de Valdeorras

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000589-0

Aspadisol

16.509,69

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000592-0

Agedo-Asoc. Galega Enfermos Doazón de Órgano

40.293,72

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000594-0

Asoc. Española contra el Cáncer-Pontevedra

16.963,20

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000596-0

Clúster de la Acuicultura de Galicia

11.117,58

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000597-0

Udp-As. Penstas. y Jub. Santiago

6.766,20

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000598-0

Escola Basket Xiria

15.122,16

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000599-0

Asociación de Celíacos de Galicia

6.916,95

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000601-0

Asoc. Fibromialxia e Fatiga Crónica Noroeste

12.436,29

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000604-0

Aspas

82.974,87

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000608-0

Centro Pai Menni-Hermanas Hospitalarias

31.734,00

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000609-0

Asoc. Punto de Encontro Familiar-Encontro

12.131,64

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000610-0

Asoc. Galega Axuda Enfermos Alzheimer-Agadea

19.452,42

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000611-0

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

40.415,04

12.04.322A.443.0-201000753

2010/000612-0

Asoc. Española contra o Cancro-Ourense

20.124,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000614-0

Club Deportivo Náutico Castrelo de Miño

27.307,56

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000617-0

Agrup. Folclórica Queixumes dos Pinos

9.179,40

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000619-0

Fundación Gómez Franqueira

22.510,26

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000622-0

Asoc. Prevención da Exclusión Social

26.862,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000623-0

Asoc. Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa

10.149,30

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000630-0

Asoc. Empresarios Políg. Industrial O Campiño

20.207,50

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000632-0

Csic

19.202,40

12.04.322A.402.0-201000753

2010/000635-0

Aspace

101.581,65

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000636-0

Asoc. Galega Loita contra a Fibrose Quística

6.736,77

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000637-0

Asoc. Pro Enfermos Mentales-Apem

68.702,94

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000638-0

Asoc. Familias. Enfer. Alzheimer Coruña-Afaco

57.430,44

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000640-0

Fedacepe

13.826,16

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000641-0

APA Centro Ocupacional Pascual Veiga

17.256,33

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000642-0

Federación Gallega de Enfermedades Raras

17.256,33

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000643-0

Confederación Autónomos Profes. España-Caype

18.676,89

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000645-0

Agrupación Musical do Rosal

9.472,62

12.04.322A.481.1-200901010

2010/000646-0

Asoc. Galega de Familias Numerosas

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000650-0

Asoc. Avelaíña

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000652-0

Asoc. Dano Cerebral da Coruña-Adaceco

36.360,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000653-0

Club Deportivo Calasancio

6.941,94

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000654-0

Asoc. Nac. Criadores Ganado Rubia Gallega

27.196,32

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000655-0

Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo

14.309,10

12.04.322A.443.0-201000753

2010/000657-0

Asoc. Centro Comercial Aberto en Lugo

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000658-0

Cogami Lugo

19.574,46

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000659-0

Hermanitas Ancianos Desamparados

8.209,26

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000660-0

Sociedad Deportiva e Cultural Residencia

13.567,80

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000662-0

Club Porta XI C.B.

40.703,40

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000664-0

Asoc. Prov. Empresarios de Hostelería Lugo

40.293,72

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000666-0

Asoc. Lucense Axuda Enfermos Mentais-Alume

16.464,15

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000668-0

Asoc. Desarrollo Formación Empleo-Asfem

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000669-0

Asoc. Familiar Medio Rural-Afammer

22.621,02

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000670-0

Asoc. Cultura Galega Nós

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000671-0

Asoc. Xuvenil Dobre Espacio

13.390,74

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000672-0

Asoc. Xuvenil Brigantium

13.390,74

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000673-0

Fundación Fuertes

26.730,96

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000674-0

Asoc. Empresarios Hostelería Comarca Barbanza

13.387,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000678-0

Asoc. Prof. Empr. Sector Turístico Camariñas

13.826,16

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000683-0

Federación Empresarios Costa da Morte-Fecom

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000684-0

Club Náutico de Ortigueira

9.283,26

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000688-0

Confraría Pescadores de Burela

13.588,02

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000689-0

Fundación Eu Son

17.061,03

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000691-0

Asoc. Sociocultural Falcatrueiros

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000692-0

Recreo Cultural de A Estrada

13.567,80

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000694-0

Asoc. Comarcal Empresarios do Carballiño

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000695-0

Asoc. Cult. Civitas Limicorum

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000697-0

Asoc. Cultural A Pantalla

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000705-0

Fundación Preescolar na Casa

89.580,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000706-0

Real Club Náutico de A Coruña

3.992,18

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000710-0

Cámara Oficial de Comercio de Vigo

53.461,92

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000711-0

Autoridad Portuaria de Vigo

164.082,12

12.04.322A.403.0-201000753

2010/000712-0

Asoc. Axuda ao Toxicómano Érguete

40.248,18

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000714-0

Instituto Galego Estudos-Investigac. Teatrais

5.690,30

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000717-0

Residencia San Telmo de Tui-Hermanitas Ancianos

20.142,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000718-0

Asoc. Esclerosis Múltiple de Pontevedra

20.124,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000719-0

Confederación empresarial de Ourense

27.569,34

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000721-0

Asoc. Muebleros Ourensanos

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000722-0

Fundación Cabaleiro Goas

13.628,52

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000726-0

Asoc. Provincial Emp. da Construcción Ourense

40.293,72

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000728-0

Asoc. Red Madre Ourense

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000730-0

Comite Cidadán Anti-Sida de Ourense

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000731-0

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

34.066,53

12.04.322A.443.0-201000753

2010/000734-0

Asoc. Empr. de Transporte-Aetrans Ourense

13.784,67

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000736-0

Asoc. emprende de Ourense

53.813,61

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000737-0

Asoc. Empresarios Pol. Industrial San Cibrao

135.331,56

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000738-0

Asoc. Española contra o Cancro

20.086,11

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000740-0

Asoc. Dano Cerebral de Compostela Sarela

5.890,05

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000741-0

Asoc. Plataforma polo Emprego

13.883,31

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000742-0

Fundación G-Prodis

13.784,67

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000745-0

Asoc. Prof. Selvicultores Galicia-Silvanus

26.730,96

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000747-0

Asoc. Mm. e Familias Ámbito Rural Galicia

18.289,56

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000748-0

Asoc. Prof. Agraria Xóvenes Agricultores

72.104,52

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000749-0

Centro Provincial de Xóvenes Agricultores

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000751-0

Asaja-Galicia

22.611,42

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000753-0

Federación Confrarías de Pescadores de Pontevedra

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000759-0

Asoc. Iniciativas de Apoio aá Infancia Arela

28.064,88

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000771-0

Fundación Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio

302.202,90

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000772-0

Movemento polos Dereitos Civís

12.748,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000773-0

Federación Galega de Dano Cerebral-Fegadace

16.012,08

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000775-0

Asoc. Empresarios Hostelería Ferrol e Comarca

17.667,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000776-0

Asoc. Ntra. Sra. de Chamorro

66.121,29

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000777-0

Asoc. empresarias Comarca de Ferrol-Aecofe

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000778-0

Asoc. Empresarios Ferrolterra

17.667,63

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000779-0

Alcer-Coruña

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000780-0

Asoc. Peluqueros de Ferroltera

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000788-0

Asoc. Talleres Reparación Vehículos Ourense

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000789-0

Federación Galega Asoc. Instalaciones

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000790-0

Cimo

180.433,98

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000791-0

Asoc. Empresarios Polígono Barreiros

13.784,67

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000793-0

Club Ateneo Combarro Fútbol Sala

7.780,32

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000796-0

Basket Base Club Vilagarcía

25.805,64

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000798-0

Adr Proder II Comarca Pontevedra

26.862,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000799-0

Asoc. Cultural, Xuvenil e Deportiva Combrus

7.702,02

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000800-0

Cámara Oficial de Comercio de Pontevedra

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000801-0

Asoc. Empresarios de Arcade-Soutomaior

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000802-0

Fundación Deporte Galego

142.461,90

12.04.322A.443.0-201000753

2010/000803-0

Colexio Ldos. Educ. Física e Ccs. Actividade Fi.

13.049,64

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000806-0

Federación Centros Xuvenís Don Bosco Galicia

26.862,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000807-0

Escola de Tempo Libre Don Bosco

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000810-0

Federación Galega de Alzheimer-Fagal

10.741,05

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000812-0

Asoc. Excavadores de Galicia

13.717,17

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000813-0

Club Escola Deportiva Ribadulla-Val do Ulla

13.567,80

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000814-0

Asoc. Textil de Galicia-Atexga

37.814,49

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000817-0

Confraría San José de Cangas

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000820-0

Fundación Balms para la Infancia

13.365,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000824-0

Federación Galega de Parques Empresariais

17.046,72

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000828-0

Asoc. Comercializadores Pescado Vigo-Acopevi

11.141,70

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000829-0

Fundación Igual Arte

3.580,38

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000830-0

Federación Olívica de Anpas de Vigo-Foanpas

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000831-0

Fundación Íntegra Discapacidad Intelectual

10.149,30

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000833-0

Asoc. Comerciantes y Prof. Zona Príncipe

7.289,82

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000834-0

Asetranspo

16.726,95

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000835-0

Asoc. Discapacitados Adapta

17.667,45

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000836-0

Cogami-Pontevedra

17.667,45

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000839-0

Fundación Instituto Estudos Polít. e Sociais

11.983,50

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000840-0

Colexio Galego Dtres. e Ldos. Política Social

26.862,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000842-0

Cruz Roja Española-A Coruña

75.936,15

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000845-0

Club Basquet Coruña

54.271,20

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000846-0

Club Atlántico Coruña Baloncesto

13.567,80

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000847-0

Grupo Minusválidos da Coruña, S.D.

13.567,80

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000848-0

Colexio Oficial Enxeñeiros Técnicos Agrícolas

13.431,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000852-0

Asoc. Padres Minusválidos Pontevedra-Apamp

25.344,90

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000854-0

Asoc. Galega de Lupus

6.796,17

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000855-0

Fundación Centro Tecnolóxico Lácteo Galicia

40.096,44

12.04.322A.443.0-201000753

2010/000860-0

Aspnais

91.418,76

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000862-0

Asoc. Dignidade Lugo

12.133,74

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000865-0

Sociedad Cultural Deportiva Milagrosa

27.135,60

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000866-0

Centro Residencial San Vicente de Paul

16.708,05

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000868-0

Aspace-Lugo

17.863,29

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000869-0

Asoc. Empresarios Polígono Industrial do Ceao

20.044,71

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000870-0

Aspanane

51.710,67

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000872-0

Club de Tenis de A Coruña

7.146,30

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000875-0

Asfaval

37.689,03

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000876-0

Asoc. Amigos da Terra Galicia

26.730,91

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000878-0

Entretendas Ccu Sanxenxo

12.766,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000881-0

Asoc. Empr. Ttes. Frigoríficos y Mercancías

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000884-0

Centro Sociocultural A.R. Valadares

26.862,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000885-0

Asoc. para el Progreso de la Dirección-Apd

40.096,44

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000886-0

Upta Galicia

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000888-0

Asoc. Ambar das Persoas con Divers. Funcional

21.611,34

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000890-0

Fundación Amicos

10.603,62

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000891-0

Asoc. Diminuídos Psíq. do Barbanza Amicos

21.207,24

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000892-0

Asoc. Xuvenil Integrados-Amicos

7.069,08

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000894-0

APA Centro Os Mecos

11.667,06

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000901-0

Asoc. Lucense de Sordos-Alusor

16.574,85

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000904-0

Asoc. Comerciantes Distrito Os Mallos

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000905-0

Asoc. Establecimientos Asociados do Ribeiro

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000907-0

Fundación Casa Museo A Solaina de Piloño

4.428,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000909-0

Asoc. Empresarios do Concello da Gudiña

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000912-0

Club Náutico O Muíño Ribadumia

9.283,26

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000913-0

Asoc. Xuvenil Saraiba do Mar

7.687,38

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000914-0

Club Xuventude Sanxenxo

7.687,38

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000915-0

Clube de Ximnasia Rítmica de Arousa

6.834,48

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000924-0

Asoc. Dubresa Empresarios e Autónomos-Adea

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000927-0

Fundación Santiago Centro Área Comercial

8.948,88

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000930-0

Asoc. Niños con Hiperactividad y Déficit At.

20.298,60

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000934-0

Asoc. Traballadores Conta Propia Galicia-Ata

27.652,32

12.04.322A.481.1-200901010

2010/000936-0

Aje Marineda

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000944-0

Asoc. Parkinson Galicia-A Coruña

11.729,43

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000946-0

UNED A Coruña

21.103,36

12.04.322A.444.0-201000753

2010/000953-0

Asoc. Familiares Enfermos de Alzheimer-Afaga

28.346,76

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000954-0

Fundación Ceo, Ciencia e Cultura Fc3

18.393,36

12.04.322A.481.1-200901010

2010/000957-0

Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres

59.877,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000959-0

Anfaco

50.137,65

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000960-0

Asem Galicia

15.223,95

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000961-0

Instalectra

13.431,24

12.04.322A.481.1-200901010

2010/000974-0

Club Deportes para Sordos Río Lérez

7.514,46

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000975-0

Federación Galega de Persoas Xordas-Fegaxor

15.878,25

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000976-0

Asoc. Xordos de Pontevedra-Río Lérez

13.236,66

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000977-0

Asoc. Jóvenes Empr. e Emprendedores Gal-Ajega

13.784,67

12.04.322A.481.1-200901010

2010/000980-0

Confraría Pescadores Santa Rosalía Sanxenxo

11.141,46

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000981-0

S.D. Teucro

22.851,06

12.04.322A.481.1-200901010

2010/000982-0

Club Xuventude Baloncesto

13.567,80

12.04.322A.481.1-200901010

2010/000983-0

Club Baloncesto Arxil

13.390,74

12.04.322A.481.1-200901010

2010/000984-0

Fundación Discapacitados Emprego Juan XXIII

16.171,29

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000985-0

Asoc. Ong. Reporteiros Solidarios-Agareso

13.390,74

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000986-0

Asoc. Familiares Enf. Alzheimer Pontevedra

15.450,30

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000988-0

Aspadeza

29.186,55

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000989-0

Fundación Galicia Europa

20.199,96

12.04.322A.443.0-201000753

2010/000990-0

Fundación Galicia Europa

20.199,96

12.04.322A.443.0-201000753

2010/000992-0

Asoc. Zona Comercial Obelisco

4.606,98

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000994-0

Prone Lugo Asociación Deportiva

61.055,10

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000995-0

Fundación Azkar Lugo

13.567,80

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000996-0

Asoc. Mulleres Empresarias de Lugo

20.048,22

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000998-0

Asoc. Empresarios e Comerciantes do Páramo

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/000999-0

Asoc. A Mariña-Cogami

13.372,74

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001002-0

Patronato Turismo Provincia de Lugo

20.146,86

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001003-0

Asoc. Xuvenil Sagrado Corazón

13.567,80

12.04.322A.481.1-200901010

2010/001008-0

Agrupación Deportiva A Pinguela

13.567,80

12.04.322A.481.1-200901010

2010/001009-0

Fundación Discapacitados Psíquicos Vilalba

14.815,08

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001010-0

Agrupación de Defensa Sanitaria da Chaira

9.929,10

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001011-0

Racing Club Villalbés

8.462,94

12.04.322A.481.1-200901010

2010/001014-0

Afamo

19.526,04

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001027-0

Bergantiños F.C.

13.567,80

12.04.322A.481.1-200901010

2010/001028-0

Asoc. Panadeiros de Carral

6.944,10

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001029-0

Centro Social San Xoán Bautista-Carballo

11.389,98

12.04.322A.481.1-200901010

2010/001035-0

Asoc. Dano Cerebral Sobrevido-Adace-Lugo

16.163,55

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001036-0

Asoc. Familiares Enf. Alzheimer-Lugo-Afalu

12.644,10

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001037-0

Colexio Oficial Graduados Sociais Lugo

10.419,60

12.04.322A.481.1-200901010

2010/001038-0

Club Deportivo Lugo

13.567,80

12.04.322A.481.1-200901010

2010/001040-0

Asoc. Gallega de Empresas Tic-Agestic

33.931,53

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001046-0

Asoc. Parkinson Lugo

20.124,09

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001047-0

Alufonca-Asoc. Lucense Fontanería Calefacción

11.491,14

12.04.322A.481.1-200901010

2010/001048-0

Alcer-Lugo

19.574,46

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001050-0

Federación Galega de Loita

7.398,36

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001051-0

Confederación Galega de AA.VV. Rosalía Castro

9.189,78

12.04.322A.481.1-200901010

2010/001056-0

Asoc. Autismo Vigo

38.756,61

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001059-0

Asoc. Discapacitados Baixo Miño Vontade

35.334,90

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001060-0

Centro Iniciativas Turísticas Baixo Miño

13.431,24

12.04.322A.481.1-200901010

2010/001061-0

Asoc. Comerciantes e Industriais de Tui

13.431,24

12.04.322A.481.1-200901010

2010/001062-0

Club Piragüismo Penedo

4.676,16

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001064-0

Asoc. Turística Ouro Verde

13.446,42

12.04.322A.481.1-200901010

2010/001076-0

Asoc. Comerciantes de Silleda

9.189,78

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001092-0

Cruz Roja Española-Lugo

63.864,00

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001094-0

Cruz Roja Española-Ourense

85.833,36

12.04.322A.481.1-201000753

2010/001095-0

Cruz Roja Española-Pontevedra

63.533,70

12.04.322A.481.1-201000753