Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 20 de xaneiro de 2012 Páx. 3273

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

DECRETO 42/2012, do 19 de xaneiro, polo que se dispón que cese Lucía Emilia Molares Pérez como delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo.

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e no artigo 31 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, presentada, o pasado 13 de xaneiro, renuncia expresa da titular do posto de delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, con motivo de pasar a desempeñar o cargo de directora executiva do SEPES, por proposta do conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezanove de xaneiro de dous mil doce,

DISPOÑO:

Que cese, por petición propia, Lucía Emilia Molares Pérez, como delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, dezanove de xaneiro de dous mil doce.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza