Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 20 de xaneiro de 2012 Páx. 3339

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 22 marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo para o exercicio do 2011.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario ao que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Finalidade da axuda: esta orde ten por obxecto regular as iniciativas de formación dirixidas á reciclaxe e recualificación de traballadores/as, prioritariamente dos sectores naval e da automoción, estratéxicos na situación sociolaboral de Galicia e, subsidiariamente, dos sectores da construción, téxtil, transportes alimentación, madeira, agropesqueiro e aqueloutros que, como consecuencia da crise económica tiveron unha perda da afiliación á Seguridade Social superior ao 1%, no momento da publicación desta orde, correspondentes ao exercicio de 2011.

Norma reguladora: Orde do 22 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo para o exercicio de 2011 (Diario Oficial de Galicia n.º 64, do 31 de marzo).

Aplicacións e créditos orzamentarios: 12.05.323B.471.0 (7.040.315,25 €) e 12.05.323B.481.0 (638.947,00 €).

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2012.

Ana María Díaz López
Directora xeral de Formación e Colocación

Anexo

Entidades beneficiarias

Subvención concedida

A Barca, Soc. Cptva.

6.848,64 €

Aglomerados Ecar, S.A.

8.198,40 €

Alquigal, Alquileres Galicia, S.L.

12.140,80 €

Aislamientos Térmicos de Galicia, S.A.

13.747,16 €

Anpian, S.A.

7.320,00 €

Antonio Fernández Valdesuso e Hijos, S.L.

28.910,40 €

Antonio Framiñán Construcciones, S.L.

14.167,86 €

Arce Clima Sistemas, S.L.

26.028,80 €

Arriva Noroeste, S.L.

30.818,70 €

Astilleros y Varaderos Lago Abeijón, S.L.

5.772,80 €

Aserpal, S.A.

49.504,00 €

Asientos de Galicia, S.L.

24.696,00 €

Autobuses Cerqueiro, S.L.

7.656,00 €

Automoción La Junquera, S.L.

36.050,00 €

Avícola Tratante, S.L.

19.584,00 €

Basanta Souto, S.L.

13.318,40 €

Benteler Automotive Vigo, S.L.

49.308,24 €

Bodegas Altos de Torona, S.L.

14.090,96 €

Boteiros Amarradores de Vigo, S.L.

48.931,36 €

Botamaviservicios Grales Marítimos, S.L.

40.845,12 €

Calderería y Reparación Naval Gallega, S.L.

33.285,60 €

Calefacciones Simón, S.L.

8.718,80 €

Cabomar Congelados

7.400,96 €

Cando, S.L.

12.473,60 €

Cancelas Naval, S.L.

92.623,20 €

Canteiros do Porriño Reunidos, S.A.

8.976,00 €

Cañete y Otros, S.L.

47.146,80 €

Carenaga, S.A.

29.124,90 €

Carrocera Castrosúa, S.A.

136.534,50 €

Carrocerías Digal, S.A.L.

68.808,00 €

Carrocerías Tambre, S.A.

26.922,24 €

Castro Carrocera, S.A.

90.343,40 €

Catering Josmaga, S.L.

59.446,40 €

Cedervall España, S.A.

153.055,00 €

Cie Galfor, S.A.

7.324,02 €

Cofradía de Pescadores Sta. Tecla

8.580,00 €

Cofradía de Pescadores San José

16.400,00 €

Cofradía de Pescadores San Pedro de Ribeira

8.395,20 €

Colegio de Oficiales de la Marina Mercante (Comme)

56.306,25 €

Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Galicia

28.425,00 €

Colegio Oficial de Titulados Mercantiles (Cotme Vigo)

9.259,80 €

Colegio Oficial Veterinarios Pontevedra

42.750,00 €

Colexio Of. de Enxeñeiros Técnicos Industriais

46.000,00 €

Colexio Of. de Peritos e Ingenieros Técnicos

32.625,00 €

Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Pontevedra

45.900,00 €

Colexio Oficial Traballo Social de Galicia

23.424,00 €

Colexio Profesional de Axentes Comerciales

2.320,00 €

Colexio Profesional de Delineantes

4.162,50 €

Col. Ofic. Enxeñeiros Tec. Agrícolas

21.321,00 €

Componentes de Vehículos de Galicia, S.A.

21.984,48 €

Confecciones Almugar, S.L.U.

34.394,00 €

Confecciones Candelao, S.L.

50.652,40 €

Confecciones Chabriletex, S.L.

33.760,00 €

Confecciones Crisco, S.L.

50.704,00 €

Confecciones Furelos, S.L. Unipersonal

20.880,00 €

Confecciones Calpep, S.L.

7.014,40 €

Confecciones Guerral, S.A.

23.931,60 €

Confecciones Iglemar, S.L.

60.894,00 €

Confecciones Maime, S.L.

11.692,80 €

Confecciones Varela Ures, S.L.

28.480,00 €

Confeccións Torres Tasende

45.902,50 €

Confradía de Pescadores Ferrol

9.948,00 €

Confradía de Pescadores San Xulián

27.472,50 €

Confradía de Pescadores Virxe do Carme de Arcade

20.795,00 €

Confraría de Pescadores A Pastoriza de Vilanova de Arousa

16.320,00 €

Contrucciones Conde, S.A.

39.731,20 €

Conserva Cerqueira, S.A.

42.996,80 €

Construcciones Fontenla, S.A.

4.040,40 €

Conservas Lago Paganini, S.L.

10.762,50 €

Construcciones Gestido, S.L.

123.619,20 €

Construcciones Industriales Ganomagoga, S.L.

28.616,00 €

Construcciones Navales P. Freire, S.A.

6.642,00 €

Constructora Ediserpo, S.L.

3.046,40 €

Constructora Obras Públicas del Deza, S.L.

11.779,20 €

Copo Ibérica, S.A.

33.965,75 €

Corral y Couto, S.L.

6.199,20 €

Crc. Obras y Servicios, S.L.

7.670,40 €

Creaciones Paz Rodríguez, S.L.

30.957,50 €

Ctga. Traimer, S.L.

23.906,56 €

Cupa Pizarras, S.A.

57.852,90 €

Dayjo Logística, S.L.

11.424,00 €

Diseño e Modelado de Superficies, S.A.

44.297,60 €

Denat 2007, S.L.

14.608,00 €

Disgobe, S.A.

17.871,00 €

Eduardo Castiñeira, S.L.

19.464,00 €

Electromecánicos Vivero, S.A.

5.209,40 €

Electrotécnica Industrial y Naval, S.L.

43.727,04 €

Empresa Monforte, S.A.

125.455,75 €

Erbedo Jardinería y Paisajismo

5.467,52 €

Espina Obras Hidráulicas, S.A.

12.938,10 €

Estructuras y Montajes de Prefabricados, S.A.

26.214,86 €

Estudios e Instalacións de Galicia, S.L.

61.244,80 €

Eurobandas, S.A.

4.896,00 €

Euroinversiones Aguas de Sousas, S.L.U.

9.960,00 €

Excavaciones H. Otero, S.L.

16.702,72 €

Excavaciones y Obras Marcos, S.L.

21.150,72 €

Extrugasa

35.311,50 €

Eypar, S.A.

4.452,00 €

Fandicosta, S.A.

66.796,80 €

Faurecia Interior Systems España, S.A.

42.534,10 €

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

181.770,00 €

Feiraco, S. Coop. Ltda.

5.924,88 €

Felicidad García, S.L.

54.778,00 €

Felisa Castro, S.L.

20.448,00 €

Ferga, S.L.

17.172,00 €

Ferro Aluminio Galicia, S.L.

6.832,00 €

Figarjo, S.L.

32.192,51 €

Flue, S.L.

32.864,64 €

Fontecelta, S.A.

25.826,85 €

Forestal Torre San Fiz, S.L.

16.783,20 €

Francisco Cardama, S.A. Astilleros y Varaderos

38.531,85 €

Gabadi, S.L.

7.364,00 €

Galaicontrol, S.L.

15.649,20 €

Galisec, S.L.U.

17.561,60 €

García y Sánchez Melide, S.L.

16.332,80 €

Gefico Enterprise, S.L.

30.195,20 €

Gesgrob Vigo, S.L.

124.012,80 €

Gestamp VIgo, S.A.

25.579,44 €

G. I. Granitos Ibéricos, S.A.

14.372,40 €

Global Thermo, S.L.

11.327,36 €

Gonvarri Galicia, S.A.

2.300,16 €

Goycar

14.688,00 €

Granitos Cabaleiro, S.A.

6.192,00 €

Granitos de A Coruña, S.A.

6.582,40 €

Grupo Antolín Pga, S.A.

9.509,15 €

Grupo Antolín Vigo, S.L.

2.131,20 €

Grupo b&p Cocinas, S.L.

7.808,00 €

Grupo Tres Mares, S.A.

120.260,00 €

Herederos de Ignacio de la Iglesia, S.L.U.

98.077,00 €

Hermanos Festras, S.L.

4.176,00 €

Hidrofersa Fábrica de Chavín

7.833,60 €

Hijos de Carlos Albo, S.A.

14.656,80 €

Hijos de J. Barreras, S.A.

130.290,66 €

Hitraf, S.A.

18.558,88 €

H20 Galicia Servicios Auxiliares, S.L.

55.289,92 €

Ibericar Galicia Auto, S.L.

28.756,00 €

Ignacio de las Cuevas, S.A.

17.703,00 €

Ilte. Colegio Provincial de Procuradores de Ourense

4.027,50 €

Colexio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra

22.743,80 €

Colexio de Economistas de Pontevedra

9.928,00 €

Imperdible, S.L.U.

42.588,00 €

Inasus, S.L.

3.213,00 €

Ind. Frigoríficas del Deza, S.L.

17.136,00 €

Industrias Técnicas de Galicia, S.A.

35.580,16 €

Industrias Ferri, S.A.

27.512,80 €

Instalaciones del Noroeste, S.A.

11.954,80 €

Isidro Benade Empresa Constructora, S.L.

3.660,00 €

Inverferreira, S.L.

30.517,12 €

Jealfer, S.A.

11.954,60 €

Jealsa Rianxeira, S.A.

97.093,80 €

José Sanjurjo Contrucciones, S.L.

26.936,00 €

Juan José Gozález Pérez

4.491,52 €

Juan Rodríguez Pererira (Ambulancias Virgen Fátima)

11.673,60 €

Kinarca, S.A.U.

18.489,80 €

Lapin, S.L.

5.738,88 €

Leche de Galicia, S.L.

17.371,44 €

Lidera Soluciones, S.L.

3.960,00 €

Louriña, S.L.

10.656,00 €

Louzán, S.L.

2.592,59 €

Luis Aragonés y Cía, S.L.

3.996,00 €

Maberrio, S.L.

21.468,16 €

Macraut Ingeneiros, S.L.

20.677,20 €

Macrecormoda, S.L.

15.928,32 €

Madovar, S.L.

51.560,00 €

Maga Vigo, S.L.

10.248,00 €

Mans Galegas, S.L.

28.929,00 €

Mantenimientos Mafer, S.L.

52.841,60 €

Manufacturas González Rodríguez

26.790,40 €

María Pérez González

10.880,00 €

Maritime Global Services, S.L.

65.400,00 €

Marron Glace José Posada, S.L.

28.627,20 €

Martínez Montes e Hijos, S.L.

16.027,20 €

Mascato Salvaterra, S.L.U.

22.374,59 €

Mecanizados Rodríguez Fernández, S.L.

8.328,32 €

Mejillones Nidal, S.L.

15.232,00 €

Menaga, S.L.

79.256,80 €

Megater Industrias Orenes, S.L.

16.924,32 €

Metal Moaña, S.L.

104.448,00 €

Mgi Coutier España, S.L.

167.835,60 €

Misoyca, S.L.

20.352,00 €

Mongasa, S.L.

21.340,20 €

Montajes Cancelas, S.L.

81.607,05 €

Montajes Fiver, S.L.

10.931,20 €

Montajes Navales Vigueses, S.L.

92.365,20 €

Montajes Tubacer, S.L.

83.294,40 €

Movexvial, S.L.

34.912,50 €

M.V. Gestión Lugo, S.L.

29.816,64 €

Náutica Luis Arbulu, S.L.U.

7.872,00 €

Nodomar Morrazo, S.L.

32.300,00 €

Nodosa, S.L.

28.207,20 €

Nodosat, S.L.

10.704,00 €

Noray Ingeniería Naval, S.L.

19.520,00 €

Obras y Viales de Galicia, S.L.

18.270,00 €

Osmos Sistemas Eléctricos, S.L.

19.724,60 €

Panadería Grela, S.L.

14.994,00 €

Patatas Conde, S.L.

1.152,00 €

Panelfa, S.L.

55.259,20 €

Paquito, S.L.

76.364,40 €

Pazo Mendoza, S.A.

6.148,80 €

Pedra Salgada

6.664,00 €

Peña Canned Group, S.L.

24.484,80 €

Pescados Rubén, S.L.

5.120,50 €

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

109.114,92 €

Pili Carrera, S.A.

44.772,00 €

Pizzerías Cambalache, S.L.

10.083,78 €

Planificación, Desarrollo y Gestión de Construcciones, S.A.

3.270,40 €

Plasticomniun Componentes Exteriores, S.L.

24.749,76 €

Pozo Electric, S.L.L.

2.128,00 €

Prefabricados Faro, S.L.

13.056,00 €

Prefabricados Rodiñas, S.L.

69.991,88 €

Prometal Tecnología e Innovación, S.L.

3.404,80 €

Reparaciones Generales Navales, S.A.

64.694,56 €

Reparaciones Navales y Limpiezas Díaz, S.L.

40.510,40 €

Repoboacións e Desbroces do Noroeste, S.L.

13.358,40 €

Representaciones Caramelo, S.L.

8.168,00 €

Rielo y Ferreiro, C.B.

9.900,80 €

Roberto Verino Difusión, S.A.

39.387,00 €

Rodríguez Rodríguez, Milagros

6.796,80 €

Rodman Polyships, S.A.

20.463,00 €

Roipesa Motor, S.L.

13.664,00 €

Rosareiro, S.L.

15.366,40 €

Sam-k, S.L.

14.007,00 €

Sanchesia, S.L.

12.175,36 €

Santiaguesa de Canalizaciones y Obras, S.L.

6.246,40 €

Santos Cocina y Baño, S.L.

29.407,98 €

Santos Equipamiento de Interiores, S.L.

5.692,75 €

Solucións Integrais de Enxeñería Civil, S.L.

36.295,00 €

Senla Punto, S.L.

20.256,00 €

Serviandamios, S.L.L.

2.750,72 €

Silleda Jardín Construcciones 2005, S.L.

7.344,00 €

Sorey & Alonso, S.L.

19.040,00 €

Suflenorsa Transitarios, S.L.

4.262,40 €

System Movil Vigo, S.L.

22.635,20 €

T y m Ganain, S.L.

61.725,20 €

Taelpo Suministros Industriales, S.L.

8.880,00 €

Tahona Moderna, S.L.

13.300,00 €

Talleres Electromecánicos Vader, S.L.

32.640,00 €

Talleres Carral

46.138,80 €

Talleres Ganomagoga, S.L.

29.500,80 €

Talleres M.L. Baleato, S.L.

4.392,00 €

Talleres Metaca, S.L.

7.950,40 €

Talleres Rial, S.L.

11.565,60 €

Talleres Termi, S.A.

28.992,00 €

Tamaso, S.L.

52.460,00 €

Técnicas de Seguridad Industrial y Naval, S.A.

41.920,00 €

Tecnología Viguesa, S.A.

33.976,60 €

Termavi, S.L.U.

8.192,80 €

Terminales Marítimas de Vigo, S.L.

8.192,80 €

Texdobra, S.L.

49.593,60 €

Texingal, S.L.

6.344,00 €

Textil Regueiro, S.L.

28.290,00 €

Ti Group Automotives Systems, S.A.

21.580,20 €

Tinplan, S.L.

12.688,00 €

Toldos Gómez, S.L.

13.749,12 €

Top Wash, S.L.

12.688,00 €

Tune Eureka, S.A.

19.451,20 €

Universitas Capital, S.L.

8.198,40 €

Urbanizadora Parque Laracha, S.L.

4.392,00 €

Unidad Vehículo Industriales, S.A.

30.141,44 €

Util Vigo, S.L.

46.608,00 €

Utingal, S.L.

21.267,20 €

Veicar, S.L.

32.372,34 €

Vehículos Equipo y Carrocería Prieto Puga, S.L.

32.372,34 €

Verdogon, S.L.

12.590,40 €

Victoriano Moldes Ruibal, S.A.

33.866,40 €

Villasuso Ortegal, S.L.

11.424,00 €

Viriato, S.A.

31.744,30 €