Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 23 de xaneiro de 2012 Páx. 3550

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

EDICTO do 30 de decembro de 2011, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican diversas resolucións de recursos de alzada xestionadas nesta xefatura territorial.

No uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial, e en virtude do disposto no artigo 59 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ao seren devoltas polo servizo de Correos as notificacións enviadas no seu día, coas resolucións ditadas nos procedementos instados polos interesados, publícase mediante este edicto, de conformidade co disposto no artigo 61 da mencionada lei, o contido das resolucións, contra as cales se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo perante a xurisdición competente no prazo de dous meses, contado a partir do día seguinte á data desta publicación, conforme o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. No prazo dun mes e de acordo co refirido no artigo 61 da Lei 30/1992, poderán comparecer persoalmente ou debidamente representados, na Xefatura Territorial de Traballo e Benestar da Coruña (Salvador de Madariaga, 9-1.º andar), para os efectos de coñecer o texto íntegro da resolución e do resto do expediente.

A Coruña, 30 de decembro de 2011.

Luis Álvarez Freijido
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Interesado/a

DNI/NIE

N.º expediente

Resolución

Concello

Santiago Jesús Méndez Pérez

32793013-G

15/030/0020/11

Recurso desestimado

A Coruña

Francisco Lema Parapar

46907761-C

15/030/0112/11

Recurso desestimado

A Coruña

M.ª Magdalena Cotelo Suárez

76351846-B

15/005/0083/10

Recurso desestimado

Arteixo

M.ª del Carmen Fernández Pazos

32703619-B

15/035/0017/10

Recurso desestimado

Fene