Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 23 de xaneiro de 2012 Páx. 3548

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 28 de decembro de 2011, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a procedencia de reintegro de axudas e subvencións ao Programa para a promoción do emprego autónomo, relativa ao expediente TR341D 2007/791-2 e dous máis.

Intentada a notificación deste acordo, segundo o disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE do 14 de xaneiro), e non sendo posible a súa práctica, por medio desta cédula, e segundo o disposto no número 5 do referido artigo e o establecido no artigo 61 do mesmo texto legal, notifícaselles aos interesados o contido das resolucións que figuran como anexo, para que poidan ter coñecemento delas.

Así mesmo, fáiselles saber o dereito que os asiste para interpoñer o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Diario Oficial de Galicia, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, así como, con anterioridade e con carácter potestativo, poderá interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación, ante esta xefatura territorial, todo isto de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Lémbraselles tamén o seu dereito a consultar o expediente, depositado nas dependencias desta xefatura territorial, sitas na rolda da Muralla, n.º 70 baixo, en Lugo, e a obter, se é o caso, copia deste acordo, segundo o previsto na letra a) do artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Lugo, 28 de decembro de 2011.

Antonio Dacal López
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

N.º de expediente: TR341D 2007/791-2.

Nome: Joaquín Zapatero Fonte.

DNI/NIF: 32672304-E.

Último enderezo coñecido: avda. General Sanjurjo, 127, 5.º I, 15006 A Coruña.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 1 de marzo de 2007, non realizar a actividade que fundamente a concesión da axuda ou subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Contido da resolución: procedencia de reintegro da axuda.

N.º de expediente: TR341D 2007/1170-2.

Nome: Rosa María Segura del Valle.

DNI/NIF: 51976009-B.

Último enderezo coñecido: lg. Tudriz, Lamaigrexa, 1, 27330 A Pobra de Brollón, Lugo.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 1 de marzo de 2007, non realizar a actividade que fundamente a concesión da axuda ou subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Contido da resolución: procedencia de reintegro da axuda.

N.º de expediente: TR341D 2007/1171-2.

Nome: Rosa María Segura del Valle.

DNI/NIF: 51976009-B.

Último enderezo coñecido: lg. Tudriz, Lamaigrexa, 1, 27330 A Pobra de Brollón, Lugo.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 1 de marzo de 2007, non realizar a actividade que fundamente a concesión da axuda ou subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Contido da resolución: procedencia de reintegro da axuda.