Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 23 de xaneiro de 2012 Páx. 3544

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 23 de decembro de 2011, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se notifica a resolución dos expedientes sancionadores na orde social RL2011/488-1 e oito máis.

Intentada a notificación por correo certificado aos titulares das empresas que se indican a continuación sen que fose posible, por medio desta cédula e de conformidade cos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, notifícaselle a resolución recaída nos expedientes sancionadores correspondentes. Fáiselles saber que no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, poderán interpoñer recurso de alzada perante o director xeral de Relacións Laborais, e advírteselles que, de non ser interposto en tempo e forma, deberán aboar a multa, mediante a necesaria utilización do impreso, que poderá solicitar na propia Xefatura Territorial da Coruña. Noutro caso, procederase á exacción pola vía executiva nos termos previstos na disposición segunda da Orde da Consellería de Economía e Facenda do 23 de novembro de 2001 (DOG do 5 de decembro) Real decreto 928/1998, do 14 de maio.

Expediente n.º: RL2011/488-1.

Acta de infracción: I152011000105068.

Empresa: Pinturas Baluxa, S.L.

NIF: B15549207.

Enderezo: rúa Cacharela 14, Aríns, 15700 Santiago de Compostela.

Materia: obstrución (non comparecencia a citación).

Normativa infrinxida: artigo 5.3.3 do Real decreto 42/1997, do 14 de novembro.

Tipificación: artigo 50.2 do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto (falta grave en grao mínimo).

Data de resolución: 24.11.2011.

Resolución: confirmar a acta de infracción e impoñer á empresa Pinturas Baluxa, S.L. unha sanción por importe de seiscentos vinte e seis euros (626 €).

Expediente n.º: RL2011/489-1.

Acta de infracción: I1520110000111031.

Empresa: Tejados Coruña, S.L.

NIF: B70141361.

Enderezo: rúa Páramo 27 B, A Coruña.

Materia: seguridade e hixiene (obra rolda de Outeiro 160, A Coruña).

Normativa infrinxida: Lei 31/1995, do 8 de novembro, Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, e Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo.

Tipificación: Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto (tres faltas grave en grao mínimo por importe de 2.046 euros cada unha).

Data de resolución: 2.11.2011.

Resolución: confirmar a acta de infracción e impoñer á empresa Tejados Coruña S.L. unha sanción por importe de seis mil cento trinta e oito euros (6.138 €).

Expediente n.º: RL2011/526-1.

Acta de infracción: I152011000106886.

Empresa: Imprenta Argrove, S.L.

NIF: B15601412.

Enderezo: rúa Zeus 9, polígono Icaria, 15993 Oleiros.

Materia: traballo (falta de actividade laboral).

Normativa infrinxida: Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo.

Tipificación: Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto (falta grave en grao mínimo).

Data de resolución: 24.11.2011.

Resolución: confirmar a acta de infracción e impoñer á empresa Imprenta Argrove, S.L. unha sanción por importe de seiscentos vinte e seis euros (626 €).

Expediente n.º: RL2011/527-1.

Acta de infracción: I152011000107088.

Empresa: Obras y Subcontratas Pájaro, S.L.

NIF: B702319357.

Enderezo: travesía da Ramallosa 16 D, escaleira 1-1.º, 15886 Teo.

Materia: traballo (documentación da empresa).

Normativa infrinxida: Decreto 2001/1983, do 28 de xullo, e Real decreto 1561/1995, do 21 de setembro.

Tipificación: Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto (falta grave en grao mínimo).

Data de resolución: 24.11.2011.

Resolución: confirmar a acta de infracción e impoñer á empresa Obras y Subcontratas Pájaro, S.L. unha sanción por importe de seiscentos vinte e seis euros (626 €).

Expediente n.º: RL2011/528-1.

Acta de infracción: I152011000110223.

Empresa: Ciur Instalaciones y Mantenimiento, S.L.

NIF: B64721996.

Enderezo: rúa Sant Pere 26, Hospitalet de Llobregat.

Materia: seguridade e hixiene (infracción en materia preventiva obra no CC Marineda City).

Normativa infrinxida: Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, e Lei 31/1995, do 8 de novembro.

Tipificación: Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto (falta grave en grao mínimo).

Data de resolución: 24.11.2011.

Resolución: confirmar a acta de infracción e impoñer á empresa Ciur Instalaciones y Mantenimiento, S.L. unha sanción por importe de dous mil corenta e seis euros (2.046 €).

Expediente n.º: RL2011/529-1.

Acta de infracción: I152011000110324.

Empresa: Ciur Instalaciones y Mantenimiento, S.L.

NIF: B64721996.

Enderezo: rúa Sant Pere 26, Hospitalet de Llobregat.

Materia: traballo (contratos de traballo na obra no CC Marineda City).

Normativa infrinxida: Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, e Decreto 2720/1998, do 18 de decembro.

Tipificación: Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto (falta grave en grao mínimo).

Data de resolución: 24.11.2011.

Resolución: confirmar a acta de infracción e impoñer á empresa Ciur Instalaciones y Mantenimiento, S.L. unha sanción por importe de seiscentos vinte e seis euros (626 €).

Expediente n.º: RL2011/530-1.

Acta de infracción: I152011000112748.

Empresa: Construcciones Varela Naya, S.L.

NIF: B15379043.

Enderezo: rúa Otero Pedrayo 1, 15142 Arteixo.

Materia: seguridade e hixiene (falta de avaliación de riscos).

Normativa infrinxida: Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, e Lei 31/1995, do 8 de novembro.

Tipificación: Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto (falta grave en grao mínimo).

Data de resolución: 2.11.2011.

Resolución: confirmar a acta de infracción e impoñer á empresa Construcciones Varela Naya, S.L. unha sanción por importe de tres mil douscentos euros (3.200 €).

Expediente n.º: RL2011/538-1.

Acta de infracción: I152011000112849.

Empresa: Construcciones Varela Naya, S.L.

NIF: B15379043.

Enderezo: rúa Otero Pedrayo 1, 15142 Arteixo.

Materia: traballo (falta de ocupación efectiva acorde coa categoría profesional do traballador).

Normativa infrinxida: artigos 4.2 e 22.5 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo.

Tipificación: artigos 7.10, 39.1, 39.2 e 40.b) do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto (falta grave en grao medio).

Data de resolución: 12.12.2011.

Resolución: confirmar a acta de infracción e impoñer á empresa Construcciones Varela Naya, S.L. unha sanción por importe de tres mil cento vinte e cinco euros (3.125 €).

Expediente n.º: RL2011/540-1.

Acta de infracción: I152011000123155.

Empresa: Zhou-Yihjie.

NIF: B15483324.

Enderezo: praza do Concello 8-4.º, 15960 Ribeira.

Materia: traballo (horas extraordinarias).

Normativa infrinxida: artigos 34, 35, 37 e 38 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo.

Tipificación: artigo 5.1 do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, (falta grave en grao mínimo).

Data de resolución: 10.11.2011.

Resolución: confirmar a acta de infracción e impoñer a Zhou-Yihjie unha sanción por importe mil douscentos cincuenta euros (1.250 €).

A Coruña, 23 de decembro de 2011.

Luis Alberto Álvarez Freijido
Xefe territorial da Coruña