Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 18 Xoves, 26 de xaneiro de 2012 Páx. 3954

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2012 pola que se fai público o acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica polo que se modifican as bases reguladoras das axudas deste instituto aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, para a aprobación de apoios específicos ás provincias de Lugo e Ourense.

O Consello de Dirección do Igape, na súa xuntanza do 1 de marzo de 2010, aprobou o texto das bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

As ditas bases fixéronse públicas mediante a Resolución do 22 de xullo de 2010 (DOG núm. 155, do 13 de agosto).

O Instituto Galego de Promoción Económica, no cumprimento das súas funcións, desempeña un papel esencial no desenvolvemento de programas e iniciativas que contribúen a acadar os obxectivos económicos estratéxicos da comunidade galega.

Coa finalidade principal de incrementar, manter e dinamizar a actividade económica na comunidade autónoma, favorecer o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e lograr o incremento do emprego, a través do desenvolvemento e mellora da competitividade das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais, o Igape ten desenvolvido un sistema de incentivos á actividade empresarial en Galicia.

Nos últimos anos as provincias de Lugo e Ourense víronse afectadas pola desaceleración no desenvolvemento das empresas existentes, así como unha menor implantación de novas iniciativas empresariais. O freo no dinamismo do seu tecido empresarial vén orixinado principalmente pola súa menor capacidade de atracción de novos proxectos investidores fronte a outras zonas limítrofes de fóra de Galicia e de Portugal que poden ofrecer maiores apoios e servizos.

De feito, o Consello da Xunta de Galicia, nas súas reunións do 24 de setembro e do 22 de outubro de 2009, aprobou, respectivamente, o Programa Impulsa-Lugo e o Programa Impulsa-Ourense, nos que se establecen, entre outras, as medidas transitorias de apoio aos investimentos.

Dada a situación actual, e para os efectos de xerar un maior pulo de apoio ao fomento e desenvolvemento económico e social das provincias de Lugo e Ourense, considérase prioritario que o Igape, a través das súas liñas de axuda, conceda un nivel superior de subvencións ás iniciativas empresariais destas provincias.

O Consello de Dirección do Igape, na súa xuntanza do 28 de xullo de 2011, acordou a modificación das bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) aos proxectos de investimento empresarial cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, para a aprobación de apoios específicos ás provincias de Lugo e Ourense.

Por todo o anterior, e en virtude das facultades que teño conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a modificación das bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) aos proxectos de investimento empresarial cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, no seguinte sentido:

– Substitúese o anexo V de «Apoios específicos» polo que se publica con esta resolución, para a aprobación de apoios específicos ás provincias de Lugo e Ourense.

Segundo. Esta resolución entrará en vigor o día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2012.

Javier Aguilera Navarro
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

missing image file