Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 3 de febreiro de 2012 Páx. 4917

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2012 pola que se fan públicas as adxudicacións correspondentes a varios expedientes.

De conformidade co disposto no artigo 154 do texto refundido da LCSP, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, este reitor resolve facer público o resultado das adxudicacións dos expedientes que se mencionan a continuación.

1. Obxecto do contrato: exp. 7/2010.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: alugueiro con mantemento dunha rede de telefonía.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 28.4.2011, BOE do 6.5.2011 e DOUE do 16.4.2011.

3. Orzamento base de licitación: 503.448,28 €, IVE que hai que soportar: 80.551,72 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 11.8.2011.

b) Contratista: Siemens Enterprise Communications, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 434.000 €+IVE que hai que soportar: 78.120 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 9/2011 – lote 1.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: equipamento de cromatografía para o Ecimat – 3 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 4.8.2011.

3. Orzamento base de licitación: 24.500 €, IVE que hai que soportar: 4.410 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 14.11.2011.

b) Contratista: Comercial Hospitalaria Grupo–3, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 24.500 €+IVA que hai que soportar: 4.410 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 9/11 - lote 2.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: equipamento de cromatografía para o Ecimat – 3 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 4.8.2011.

3. Orzamento base de licitación: 41.500 €, IVE que hai que soportar: 7.470 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 17.11.2011.

b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 41.400 €+IVE que hai que soportar: 7.452 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 9/2011 – lote 3.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: equipamento de cromatografía para o Ecimat – 3 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 4.8.2011.

3. Orzamento base de licitación: 54.000 €, IVE que hai que soportar: 9.720 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 17.11.2011.

b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 53.900 €+IVE que hai que soportar: 9.720 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 10/2011.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: biosensor de resonancia plasmónica de superficies.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 13.10.2011, BOE do 14.10.2011 e DOUE do 4.10.2011.

3. Orzamento base de licitación: 371.700 €, IVE que hai que soportar: 66.906 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 12.12.2011.

b) Contratista: Celta Ingenieros, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 320.000 €+IVE que hai que soportar: 57.600 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 11/2011.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: máquina universal de ensaios.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 28.7.2011.

3. Orzamento base de licitación: 75.000 €, IVE que hai que soportar: 13.500 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 28.11.2011.

b) Contratista: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 69.140 €+IVE que hai que soportar: 12.445,20 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 12/2011.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: ampliación de clúster de computación de alto rendemento.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: abierto.

c) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 4.8.2011.

3. Orzamento base de licitación: 187.000 €, IVE que hai que soportar: 33.660 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 17.11.2011.

b) Contratista: Instrumentación y Componentes, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 186.400 €+IVE que hai que soportar: 33.552 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 13/2011.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: sistema de cromatografía líquida de alta resolución.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 17.8.2011.

3. Orzamento base de licitación: 64.135 €, IVE que hai que soportar: 11.545 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 6.10.2011.

b) Contratista: Ge Healthcare Europe GmbH Sucursal en España.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 64.135 €+IVE que hai que soportar: 11.545 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 14/2011.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: sistema de varrido e análise masivo de mostras en placas multipocillo.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado.

3. Orzamento base de licitación: 208.000 €, IVE que hai que soportar: 37.440 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 4.11.2011.

b) Contratista: Leica Microsistemas, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 208.000 €+IVE que hai que soportar: 37.440 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 16/2011.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: xerador de sinais de forma de onda arbitraria.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado.

3. Orzamento base de licitación: 208.000 €, IVE que hai que soportar: 37.440 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 4.11.2011.

b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 32.736,66 €+IVE que hai que soportar: 5.892,60 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 17/2011.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: microscopio de campo próximo para un microscopio Raman.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado.

3. Orzamento base de licitación: 42.000 €, IVE que hai que soportar: 7.560 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 2.9.2011.

b) Contratista: Renishaw Ibérica, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 42.000 €+IVE que hai que soportar: 7.560 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 18/2011.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: fonte de alimentación.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado.

3. Orzamento base de licitación: 22.614,75 €, IVE que hai que soportar: 4.070,66 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 22.9.2011.

b) Contratista: Megacal Instruments Ibérica, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 22.614,75 €+IVE que hai que soportar: 4.070,66 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 20/2011.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: equipamento específico dunha escola infantil de 0-3 anos. Campus Sur de Ourense.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado.

3. Orzamento base de licitación: 39.754,03 €, IVE que hai que soportar: 7.155,72 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 30.12.2011.

b) Contratista: Sutega Mobiliario, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 29.554,28 €+IVE que hai que soportar: 5.319,77 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 23/2011.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto: dotación aula multimedia (43 equipos informáticos completos).

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado.

3. Orzamento base de licitación: 40.678 €, IVE que hai que soportar: 7.322 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 21.12.2011.

b) Contratista: Opcon Informática, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 39.044 €+IVE que hai que soportar: 7.027,92 €.

Vigo, 18 de xaneiro de 2012.

P.D. (Resolución 5.9.2011)
Manuel Fernández Jauregui
Xerente da Universidade de Vigo