Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 3 de febreiro de 2012 Páx. 4927

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2012 pola que se fan públicas as adxudicacións correspondentes a varios expedientes.

De conformidade co disposto no artigo 154 do texto refundido da LCSP, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, este reitor resolve facer público o resultado das adxudicacións dos expedientes que se mencionan a continuación.

1. Obxecto do contrato: exp. 402/11.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descrición do obxecto: ampliación das aulas no Edificio Xurídico-Empresarial de Ourense sobre planta baixa de cafetaría.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 283.898,30 €, IVE 51.101,69 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 1.9.2011.

b) Contratista: Construcciones Delfín Ferreiro Rodríguez, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 226.664,40 €+IVE 40.799,59 €.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 26.4.2011.

1. Obxecto do contrato: exp. 406/11.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descrición do obxecto: obras de urbanización da rúa Torres no Campus Universitario de Ourense.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado sen publicidade.

3. Orzamento base de licitación: 188.195,13 €, IVE 33.875,12 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 21.10.2011.

b) Contratista: Arias Hermanos Construcciones, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 134.899,43 €+IVE 24.281,90 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 301/10, lote 1.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de telefonía e mensaxaría-3 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 793.103,45 €, IVE 126.896,55 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 1.9.2011.

b) Contratista: Telefónica Móviles España, S.A.U.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 508.826,27 €+IVE 91.588,73 €.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 28.4.2010.

1. Obxecto do contrato: exp. 301/10, lote 2.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de telefonía e mensaxaría-3 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 172.413,79 €, IVE 27.586,21 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 1.9.2011.

b) Contratista: R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 134.957,63 €+IVE 24.292,37 €.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 28.4.2010.

1. Obxecto do contrato: exp. 301/10, lote 3.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de telefonía e mensaxaría-3 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 144.827,59 €, IVE 23.172,41 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 1.9.2011.

b) Contratista: Telefónica Móviles España, S.A.U.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 61.567,80 €+IVE 11.082,20 €.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 28.4.2010.

1. Obxecto do contrato: exp. 307/10.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de vixilancia nos campus da Universidade de Vigo.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 1.347.457,63 €, IVE 242.542,37 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 17.1.2011.

b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 1.176.560,14 €+IVE 211.780,82 €.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 23.8.2010.

1. Obxecto do contrato: exp. 316/10, lote 1.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de limpeza respectuoso co ambiente e coa seguridade e saúde laboral en diversos centros da Universidade de Vigo-8 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 208.000,00 €, IVE 37.400,00 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 21.6.2011.

b) Contratista: SG Ferpesa, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 199.172,01 €+IVE 35.850,96 €.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 23.9.2010.

1. Obxecto do contrato: exp. 316/10, lote 2.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de limpeza respectuoso co ambiente e coa seguridade e saúde laboral en diversos centros da Universidade de Vigo-8 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 420.000,00 €, IVE 75.600,00 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 21.6.2011.

b) Contratista: Limpiezas del Noroeste, S.A.-Linorsa.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 404.754,96 €+IVE 72.855,89 €.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 23.9.2010.

1. Obxecto do contrato: exp. 316/10, lote 3.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de limpeza respectuoso co ambiente e coa seguridade e saúde laboral en diversos centros da Universidade de Vigo-8 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 110.000,00 €, IVE 19.800,00 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 21.6.2011.

b) Contratista: Eurolimp, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 105.404,12 €+IVE 18.972,74 €.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 23.9.2010.

1. Obxecto do contrato: exp. 316/10, lote 4.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de limpeza respectuoso co ambiente e coa seguridade e saúde laboral en diversos centros da Universidade de Vigo-8 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 47.000,00 €, IVE 8.460,00 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 21.6.2011.

b) Contratista: Limpiezas del Noroeste, S.A.-Linorsa.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 42.230,40 €+IVE 7.601,47 €.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 23.9.2010.

1. Obxecto do contrato: exp. 316/10, lote 5.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de limpeza respectuoso co ambiente e coa seguridade e saúde laboral en diversos centros da Universidade de Vigo-8 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 282.000,00 €, IVE 50.760,00 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 21.6.2011.

b) Contratista: Limpiezas del Noroeste, S.A.-Linorsa.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 248.029,80 €+IVE 44.645,36 €.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 23.9.2010.

1. Obxecto do contrato: exp. 316/10, lote 6.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de limpeza respectuoso co ambiente e coa seguridade e saúde laboral en diversos centros da Universidade de Vigo-8 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 45.000,00 €, IVE 8.100,00 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 21.6.2011.

b) Contratista: Eurolimp, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 40.218,36 €+IVE 7.239,30 €.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 23.9.2010.

1. Obxecto do contrato: exp. 316/10, lote 7.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de limpeza respectuoso co ambiente e coa seguridade e saúde laboral en diversos centros da Universidade de Vigo-8 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 195.000,00 €, IVE 35.100,00 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 21.6.2011.

b) Contratista: Limpiezas del Noroeste, S.A.-Linorsa.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 184.524,48 €+IVE 33.214,41 €.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 23.9.2010.

1. Obxecto do contrato: exp. 316/10, lote 8.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de limpeza respectuoso co ambiente e coa seguridade e saúde laboral en diversos centros da Universidade de Vigo-8 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 180.000,00 €, IVE 32.400,00 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 21.6.2011.

b) Contratista: Eurolimp, S.A.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 168.890,88 €+IVE 30.400,36 €.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 23.9.2010.

1. Obxecto do contrato: exp. 200/11, lote 1.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de cafetaría na Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal e na Facultade de Belas Artes de Pontevedra-2 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 127,12 €/ano, IVE 22,88 €/ano.

4. Adxudicación:

a) Data: 5.12.2011.

b) Contratista: Servicios de Hostelería Aguinchos, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 127,12 €/ano+IVE 22,88 €/ano.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 12.9.2011.

1. Obxecto do contrato: exp. 200/11, lote 2.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de cafetaría na Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal e na Facultade de Belas Artes de Pontevedra-2 lotes.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 127,12 €/ano, IVE 22,88 €/ano.

4. Adxudicación:

a) Data: 5.12.2011.

b) Contratista: María del Mar Moreira Portabales.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 127,12 €/ano+IVE 22,88 €/ano.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 12.9.2011.

1. Obxecto do contrato: exp. 303/11.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: actividades de asistencia técnica de programas especiais do INTA a Vigo: fase de validación e integración Xatcobeo.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado sen publicidade.

3. Orzamento base de licitación: 114.000,00 €, IVE 20.520,00 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 12.10.2011.

b) Contratista: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 114.000,00 €, IVE 20.520,00 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 307/11.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: mantemento integral da instalación de iluminación exterior no Campus das Laogas-Marcosende.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 22.881,36 €, IVE 4.118,64 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 25.10.2011.

b) Contratista: Aceuve Mantenimiento, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 17.390,00 €, IVE 3.130,20 €.

e) Boletín e data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 23.6.2011.

1. Obxecto do contrato: exp. 311/11.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: deseño dunha folla de ruta 2011-12 para o Campus Dixital do Mar.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado sen publicidade.

3. Orzamento base de licitación: 58.500,00 €, IVE 10.530,00 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 27.9.2011.

b) Contratista: Sociedade Portuguesa de Innovaçao, Consultoría Empresarial e Fomento da Innovaçao, S.A.

c) Nacionalidade: portuguesa.

d) Importe de adxudicación: 58.500,00 €, IVE 10.530,00 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 312/11.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de apoio psicopedagóxico aos estudantes da Universidade de Vigo nos campus de Vigo e Pontevedra.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado sen publicidade.

3. Orzamento base de licitación: 20.000,00 €, IVE 3.600,00 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 27.9.2011.

b) Contratista: Rocío Iglesias Alonso.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 10.000,00 €, IVE 1.800,00 €.

1. Obxecto do contrato: exp. 313/11.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: asistencia técnica para a coordinación e xestión do proxecto EnerBioAlgae.

2. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado sen publicidade.

3. Orzamento base de licitación: 20.000,00 €, IVE 3.600,00 €.

4. Adxudicación:

a) Data: 17.8.2011.

b) Contratista: Método Estudios Consultores, S.L.

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 10.000,00 €, IVE 1.800,00 €.

Vigo, 19 de xaneiro de 2012.

Por delegación (Resolución 5.9.2011)
Manuel Fernández Jáuregui
Xerente da Universidade de Vigo