Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 6 de febreiro de 2012 Páx. 5044

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda

ANUNCIO do 24 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Pablo Álvarez Casado e dez máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e ao non ser posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por este anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio na Xefatura Territorial da Consellería de Facenda de Ourense, con enderezo na rúa Xoán XXIII, 33, baixo, ou na oficina liquidadora correspondente, das 9.00 ás 14 .00 horas, de luns a venres.

Transcurrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Ourense, 24 de xaneiro de 2012.

José Luis Gutiérrez Rodríguez
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Interesado/da

Órgano
tramitador

Procedemento

NIF

Nome e apelidos

Domicilio

44481308K

Pablo Álvarez Casado

Avda. Zamora, 93-1.º Ourense

SXT

Trámite audiencia. Suces. Expte.: 1095/2011

X2503387K

Abdeddaim El Khattab

Labrador, 17-5-B-Madrid

SXT

Medios transporte usado. Liquidación expte.: 999/2011

X6673561L

Morad Bakkack

Tercio, 25-4.º A
Ponferrada. León

SXT

Medios transportes usado. Liquidación: 11216/2010

B36929180

Inmofast 2000, S.L.

Castro, 9-P; 3. Sta. Cruz de Tenerife

SXT

Liquidación transm.
Expte.: 5248/2011 z 1004/2011

34923249A

María Josefina Rodríguez Guede

Barro-Barrocás, n.º 6-1.º B Ourense

SXT

Acordo incompetencia.
Expte.: D/2011/129 e 130

34926166E

Concepción Pedrouzo Somoza

Rosalía de Castro, 28-8.º A Vigo. Pontevedra

SIT

Inicio actuacións inspectoras

34938967N

Jesús Conde Rodríguez

Lugar; Sta. Uxía de Lobás, s/n. O Carballiño. Ourense

OL
O Carballiño

Trámite audiencia transm. Expte.: 1259/2011

X7290438J

Jaqueline Adriana Macedo

Forro Darriba, 14
O Carballiño. Ourense

OL
O Carballiño

Trámite audiencia transm. Expte.: 226/2011

34939713E

María Dolores Movilla
Rodríguez

Barrocás, 13-1.º C. Ourense

OL Bande

Trámite audiencia transm. Expte.: 386/2011

M3201028A

Manuel González Vázquez

Feiravella-As Quintas, 1. Entrimo. Ourense

OL Bande

Trámite audiencia transm. Expte.: 386/2011

34716503G

Alberto Fernández Vizcaya

Concejal Fco. José Giménez, 22-3.º C. Madrid

OL Celanova

Liquidación transm.
Expte.: 764/2011

SXT= Servizo de Xestión Tributaria

SR= Servizo de Recadación

SIT= Servizo de Inspección Tributaria

SV= Servizo de Valoración

OL= Oficina Liquidadora