Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 6 de febreiro de 2012 Páx. 5046

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda

ANUNCIO do 25 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Gil Paredes, Josefa e cincuenta e nove máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e ao non ser posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, mediante este anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Secretaría desta xefatura territorial, con enderezo no edificio administrativo da Xunta de Galicia en Pontevedra, rúa Fernández Ladreda, 43-3.º andar, Pontevedra, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Pontevedra, 25 de xaneiro de 2012.

M.ª José de Castro Pena
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

NIF

Nome e apelidos

Órgano tramitador

Procedemento

35189276N

Gil Paredes, Josefa

SXT

Aumento de base impoñible

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: D-228/2010

Liq.: 651091004153

31239936W

Torres Caeiro, Ana

SXT

Aumento de base impoñible

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: D-192/2010

Liq.: 651725006726

35208964N

Mora Requejo, Andrés

SXT

Aumento de base impoñible

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: D-20/2011

Liq.: 651091005515

35208964N

Mora Requejo, Andrés

SXT

Aumento de base impoñible

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: D-21/2011

Liq.: 651091005518

53860468B

Carro Fervenza, Alejandro

SXT

Liquidación

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: D-41/2010

Liq.: 651725005333

41411728K

Burrut Molina, Ana M.ª

SXT

Trámite de audiencia

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-1559/2009

Liq.: 650725167156

35257166Y

González Blanco, Elisa

SXT

Trámite de audiencia

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-1505/2011

Liq.: 502110001732

35225206Q

Quintáns Blázquez, Celestino

SXT

Liquidación

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-578/20099

Liq.: 650081038555

44446359D

Paz Paz, Julio

SXT

Liquidación

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-1272/2009

Liq.: 650725161803

44446359D

Paz Paz, Julio

SXT

Liquidación

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-904/2011

Liq.: 502110001160

36047281W

Grobas Antúnez, María Celia

SRT

Devolución ingresos

ITP e AXD

Expte.: T-2001/2008 (305/11)

Liq.: 600071254108

B36557718

Montaxes Garrido Galicia, S.L.

SRT

Liquidación xuros expte. devolución

Medios de transporte usado

Expte.: V-3879/2008 (262/11)

Liq.: 620071014794

52496536W

Pérez Piñeiro, José Manuel

SIT

Acordo inicio-proposta resolución

Expte. sancionador 36/2011/00182

Imposto de sucesións e doazóns

Exercicio 2007

35303596E

De Santiago Campos, Santiago

SXT

Liquidación

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-131/2009

Liq.: 650725131400

35166795W

Giráldez Barreiro, Eugenia Peregrina

SXT

Liquidación

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-968/2009

Liq.: 650725150650

52496985Z

Nogueira Iglesias, Sonia María

SXT

Liquidación

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-2321/2009

Liq.: 650725277821

35321357G

Gama Castro, Alejandro

SXT

Liquidación

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-529/2010

Liq.: 650725209999

35321357G

Gama Castro, Alejandro

SXT

Liquidación

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-530/2010

Liq.: 650725210000

35290430N

Novas Dasilva, Isabel

SXT

Liquidación

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-1686/2010

Liq.: 650725242072

35260746K

Torres Miranda, Josefa

SXT

Recursos rexeitados

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-1005/2006

Liq.: 502060015831

35283456F

Chan González, José Ramón

SXT

Trámite de audiencia

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-412/2008

Liq.: 502110002442

35259295J

Santos Solla, Jorge Luis

SXT

Trámite de audiencia

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-216/2009

Liq.: 650081043374

35263242X

Santaclara González, Amelia

SXT

Trámite de audiencia

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-1169/2010

Liq.: 650725228788

77412200L

Chamadoira Chamadoira, José Amable

SXT

Trámite de audiencia

Expedientes non integrados

Expte.: Z-1150/2011 (Y-25/08)

Liq.: 500110021563

B36361459

Promolérez, S.L.

SRT

Recursos rexeitados

ITP e AXD

Expte.: T-8088/2000

Prov.: 11360031254

B36361459

Promolérez, S.L.

SRT

Recursos rexeitados

ITP e AXD

Expte.: T-8088/2000

Prov.: 11360031584

53114029Z

Martínez Santomé, Cesáreo

SRT

Recursos rexeitados

ITP e AXD

Expte.: T-13642/08

Prov.: 11360031310

43402459X

Dios Garrido, Montserrat

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-5028/2008

Liq.: 600081084088

52490610X

Otero Villanueva, Tomás

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-11816/2010

Liq.: 600101042599

76808036L

Reboiras Otero, Isolina

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-5425/2010

Liq.: 600091190684

76808036L

Reboiras Otero, Isolina

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-5425/2010

Liq.: 600091190685

52493054Q

Reboiras Otero, Carmen

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-5425/2010

Liq.: 600091190683

76928048V

Pazos Teles, María Dolores

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-10250/2010

Liq.: 600091157987

76932929E

Cancelas Calvete, José Ángel

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-6210/2010

Liq.: 600091154566

76790148W

Iglesias Salgado, Carmen Pura

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-9060/2010

Liq.: 504110001964

76790148W

Iglesias Salgado, Carmen Pura

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-13442/2010

Liq.: 504110001941

78735199N

Rodríguez Costas, F. Javier

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-9541/2010

Liq.: 600101042630

44086617X

Caldas García, M.ª Isabel

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-13033/2010

Liq.: 600101056356

44087096Y

Pesqueira García, M.ª del Carmen

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-3870/2011

Liq.: 600101067003

53175767C

Vecoña Pérez, José Manuel

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-122/2011

Liq.: 600101056896

34589271P

Guede Rivas, Manuel

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-2024/2011

Liq.: 600101095833

35324539N

Reguera Peón, Alberto

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-4905/2011

Liq.: 600101052622

B47339924

GAC Patrimonios, S.L.

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-271/2011

Liq.: 600091082246

B36257053

Construcciones Mirón y Agarvi, S.L.

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-263/2011

Liq.: 600090105245

B36257053

Construcciones Mirón y Agarvi, S.L.

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-678/2011

Liq.: 600091171589

B36257053

Construcciones Mirón y Agarvi, S.L.

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-1709/2011

Liq.: 600091203047

B36586386

Comercial Domayo 2008, S.L.

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-268/2011

Liq.: 600091120318

B36586386

Comercial Domayo 2008, S.L.

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-295/2011

Liq.: 600091164089

B36391027

Promociones Porto de Palmeira, S.L.

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-2647/2011

Liq.: 504110001771

B36317626

Soficonsa, S.L.L.

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-2797/2011

Liq.: 600090098488

35311372R

Pazos Martínez, Francisco Javier

SXT

Liquidación

ITP e AXD

Expte.: T-2955/2011

Liq.: 600725341467

77417418Q

Fernández Fontán, Eva María

SXT

Liquidación

Medios de transporte usado

Expte.: V-2826/2011

Liq.: 620111000130

Y0675534S

Afouraou, Taounza

SXT

Liquidación

Medios de transporte usado

Expte.: V-2317/2011

Liq.: 620101039738

X2748656H

El Hassani, Abdelghani

SXT

Liquidación

Medios de transporte usado

Expte.: V-4624/2011

Liq.: 620111000807

B36964716

Marpenova Promociones Inmobiliarias, S.L.U.

SIT

Liquidación e carta de pagamento

Expedientes non integrados

Expte.: Z-1130/2011

Doc.: 2011002500206

78733363Q

Gestido Malvido, Juan Carlos

SXT

Liquidación

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-340/2009

Liq.: 650725133262

35942775P

Núñez Fernández, Eugenio

SXT

Liquidación

Expedientes non integrados

Expte.: Z-1100/2011 (S-139/2008)

Liq.: 50110019226

35245996Z

Bara Narciso, Xosé Lois

SXT

Trámite de audiencia

Imposto de sucesións e doazóns

Expte.: S-382/2010

Liq.: 650081048040

B83510594

Agropecuaria Valdeposadillas, S.L.

SIT

Liquidación e carta de pagamento

Expedientes non integrados

Expte.: Z-1/2012

Doc.: 2011001430146

B83510594

Agropecuaria Valdeposadillas, S.L.

SIT

Acordo resolución e carta de pagamento

Expediente sancionador

Expte.: 36/2011/00109 (Z-1/2012)

Liq: 500120000011

ITP e AXD. Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Órgano tramitador:

SXT: Servizo de Xestión Tributaria.

SIT: Servizo de Inspección Tributaria.

SRT: Servizo de Recadación Tributaria.

XT: Xefatura Territorial.