Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Luns, 18 de xuño de 2012 Páx. 23939

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 24 de maio de 2012, do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se notifican as resolucións ditadas en expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (LU-02035-O-2011 e seis máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan, as resolucións que o xefe territorial ditou nos expedientes sancionadores instruídos por infracción da normativa vixente dos transportes terrestres, porque, intentada a notificación, non se puido efectuar.

Fáiselles saber que contra a dita resolución, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante o director xeral de Mobilidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, o interesado deberá aboar a multa imposta a través dun ingreso en calquera oficina do BBVA, de Caixa Galicia, de Caixanova ou de Banesto, empregando o modelo impreso que se facilitará no Servizo de Mobilidade.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento segundo o previsto no artigo 97 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Lugo, 24 de maio de 2012

Mª del Pilar Represa Fernández
Xefa do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial de Lugo

ANEXO

-Expediente

-Matrícula

-Denunciante

-Persoa sancionada

-DNI/CIF

-Último enderezo coñecido

-Infracción cometida

-Data-Hora-Estrada-p.q.

-Precepto

cualificador

-Precepto

sancionador

-Sanción

imposta

LU-02035-O-2011

V-0161-CN

Garda Civil 2703 Q16547Q

José Antonio Fernández Paz

52458086P

Marcial Adalid 22 D

15960 Ribeira-A Coruña

Carencia do limitador de velocidade.

27.9.2011; 17.40.00; N-540; 42,00

Art. 140.11 LOTT, art. 197.11 ROTT

Art. 143.1.i) LOTT, art. 201.1.i) ROTT

0 euros

sobresido

LU-02331-O-2011

3374FCB

Garda Civil 2701 C30220X

Transportes Riazor, S.A.

A15202666

Polígono Arco Iris, Soñeiro 54

15168 Bergondo-A Coruña

Exceso de peso sobre a MMA superior ao 2,5% ata o 6%, en vehículos de máis de 20 t. Exceso de peso superior ao 2,5%.

19.11.2011; 18.41.00; A-6; 0479,000

Art. 142.2 LOTT, art. 199.2 ROTT

Art. 143.1.c) LOTT, art. 201.1.c) ROTT

301 euros

LU-02416-O-2011

4836DLW

Garda Civil 2704 I64330I

Feliciano Otero Amoedo

35233583K

Bértola-Rial 5

36141 Vilaboa-Pontevedra

Exceso de peso sobre a MMA superior ao 2,5% ata o 6%, en vehículos de máis de 20 t. Exceso de peso superior ao 2,5%.

6.12.2011; 21.14.00; N-VI; 0543,800

Art. 142.2 LOTT, art. 199.2 ROTT

Art. 143.1.c) LOTT, art. 201.1.c) ROTT

301 euros

LU-02420-O-2011

4836-DLW

Garda Civil 2704 I64330I

Feliciano Otero Amoedo

35233583K

Bértola-Rial 5

36141 Vilaboa-Pontevedra

Minoración ata o 20% nos períodos de descanso diario obrigatorio (sobre 9 horas). Menos de 9.00 h a 8.00 h.

6.12.2011; 20.56.00; N-VI; 543,800

Art. 142.3 LOTT, art. 199.3 ROTT

Art. 143.1.c) LOTT, art. 201.1.c) ROTT

301 euros