Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Luns, 18 de xuño de 2012 Páx. 23937

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 24 de maio de 2012, do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (LU-00075-O-2012 e dez máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan os acordos de incoación por infracción da normativa vixente dos transportes terrestres, porque, intentada a notificación, non se puido efectuar. Por este motivo iniciáronse, cos números que se indican, os correspondentes expedientes sancionadores que poden dar lugar á imposición das sancións que tamén se citan.

Fáiselles saber o dereito que os asiste de alegar por escrito ante o Servizo de Mobilidade o que consideren conveniente, achegando ou propoñendo as probas que coiden oportunas no prazo de quince días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

No suposto que decida voluntariamente pagar a sanción antes de que transcorran quince días contados desde o seguinte ao da publicación da presente cédula, a súa contía reducirase nun 25% na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular alegacións e a terminación do procedemento.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Lugo, 24 de maio de 2012

Mª del Pilar Represa Fernández
Xefa do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial de Lugo

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Denunciado

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción denunciada

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción proposta

LU-00075-O-2012

9765-GKN

Garda Civil-U88095C

Sotero Enrique Álvarez Rodríguez

09707702T

Villadavil, s/n

15884 Arzúa, A Coruña

Non levar a bordo do vehículo arrendado o contrato de arrendamento ou copia deste ou levalo sen cubrir.

20.1.2012; 11.30; N-540; 18,200

Art. 141.22 LOTT, Art. 198.22 ROTT

Art. 201.1.e) ROTT, Art. 143.1.e) LOTT

1.001 euros

LU-00149-O-2012

PO-7594-AK

Garda Civil 2701 E70372V

Florín Marín

X8310771C

Río Narla 34-1º C

27004 Lugo

Exceso de peso sobre a MMA superior ao 15% ata o 25%, en vehículos de ata 10 t. Exceso de peso superior ao 16%.

20.1.2012; 15.39; N-VI; 543,800

Art. 141.4 LOTT, Art. 198.4 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.551 euros

LU-00199-O-2012

5478-CRZ

Garda Civil 2702 U89694K

Joaquín Alonso Fernández

10177206M

La Estación 31

24889 León

Incumprimento por parte do condutor da obriga de realizar por si mesmo determinadas entradas manuais ou anotacións no aparello de control de tempos de condución e descanso ou nas follas de rexistro.

31.1.2012; 20.50; A-6; 479,100

Art. 141.8 LOTT, Art. 198.8 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros

LU-00340-O-2012

0323-CNJ

Garda Civil 2701 F02025Q

Sara Álvarez Chacón

51343805P

Antonio Machado-Lugones 45-1º A

33420 Siero, Asturias

Exceso de peso sobre a MMA superior ao 15% ata o 25%, en vehículos de ata 10 t. Exceso de peso superior ao 21%.

14.2.2012; 9.11; N-VI; 543,00

Art. 141.4 LOTT, Art. 198.4 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.801 euros

LU-00530-O-2012

5261-GSH

Garda Civil 2704 I64330I

Arias Logística y Transporte, S.L.

B27288521

Ourense, 29

27004 Lugo

A carencia de follas de rexistro do aparello de control, da tarxeta de condutor ou dos documentos impresos obrigatorios que exista obriga de levar no vehículo.

6.3.2012; 16.58; LU-541; 00,00

Art. 140.24 LOTT, Art. 197.24 ROTT

Art. 143.1.g) LOTT, Art. 201.1.g) ROTT

2.001 euros

LU-00532-O-2012

0838-DWH

Garda Civil 2700 B35573I

Distribuciones de yesos y escayolas

B15565203

Tambre-Vía Faraday

15890 Santiago de Compostela, A Coruña

A carencia de follas de rexistro do aparello de control, da tarxeta de condutor ou dos documentos impresos obrigatorios que exista obriga de levar no vehículo.

1.3.2012; 11.50; N-634; 586,00

Art. 140.24 LOTT, Art. 197.24 ROTT

Art. 143.1.g) LOTT, Art. 201.1.g) ROTT

2.001 euros

LU-00539-O-2012

7872-HFV

Garda Civil 2701 E70372V

Camilo Carballal, S.L.

B15021835

Casalonga-Calo, s/n

15886 Teo, A Coruña

Utilización no aparello de control de tempos de condución e descanso de máis dunha folla de rexistro durante unha mesma xornada pola mesma persoa, salvo cando se cambie de vehículo e a folla de rexistro utilizada no aparello do primeiro vehículo non se encontre homologada para a súa utilización no do segundo.

9.3.2012; 11.59; N-547; 39,500

Art. 141.9 LOTT, Art. 198.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros

LU-00542-O-2012

5223-BLN

Garda Civil 2705 C27970W

Gestión Gratelu, S.L.

B33594482

Estación Feve, nave 3

27700 Ribadeo, Lugo

Non utilizar adecuadamente o selector de actividade.

13.3.2012; 18.00; LU-153; 00,500

Art. 141.5 LOTT, Art. 198.5 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f ) ROTT

1.501 euros

LU-00566-O-2012

7968-BJW

Garda Civil 2701 C30220X

Ahmed Boufouara

44439467V

Callejo 1, 1º B

24550 León

Exceso de peso sobre a MMA superior ao 15% ata o 25%, en vehículos de ata 10 t. Exceso de peso superior ao 16%.

25.3.2012; 16.34; A-6; 474,00

Art. 141.4 LOTT, Art. 198.4 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f ) ROTT

1.551 euros

LU-00581-O-2012

8498-BKV

Garda Civil 2701 R10457X

Panero Logística, S.L.

B74070038

R/ Cónsul 10

33510 Siero, Asturias

Exceso de peso sobre a MMA superior ao 10% ata o 20%, en vehículos de máis de 10 a 20 t. Exceso de peso superior ao 14%.

14.3.2012; 15.52; A-8; 574,00

Art. 141.4 LOTT, Art. 198.4 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.701 euros

LU-02201-O-2011

M-0125-PS

Garda Civil-N97698W

Jesús César Aranda Vélez

Po. de La Habana 11

28036 Madrid

Non levar a bordo do vehículo arrendado o contrato de arrendamento ou copia deste ou levalo sen cubrir.

27.10.2011; 21.00; LU-611; 0,300

Art. 141.22 LOTT, Art. 198.22 ROTT

Art. 201.1.e) ROTT, Art. 143.1.e) LOTT

1.001 euros