Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Venres, 22 de xuño de 2012 Páx. 25010

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

CÉDULA do 8 de xuño de 2012, do Servizo de Turismo da Coruña, pola que se notifica a incoación do 24 de maio de 2012, ditada no expediente sancionador da Coruña número AC-87/12, por infracción leve en materia de turismo.

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE nº 12, do 14 de xaneiro), notifícaselle ao titular que no anexo I se menciona, a incoación de expediente sancionador en materia de turismo por infracción da Lei 14/2008, do 3 de decembro, de turismo de Galicia, xa que intentada polos medios habituais non puido practicarse a notificación.

Neste mesmo acto designouse instrutor do expediente a Juan Luis Martínez Sieira, podendo os interesados promover a súa recusación en calquera momento da tramitación do procedemento, de conformidade co disposto no artigo 29 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

De conformidade co artigo 13.1.d) do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, a resolución do presente procedemento por infracción leve corresponde á titular da Xefatura de Servizo de Turismo da Coruña, segundo o Decreto 82/2012, do 23 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 325/2009, do 18 de xuño, de estrutura orgánica dos órganos superiores dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia.

A resolución deste procedemento sancionador notificarase no prazo dun ano desde a data deste acordo, de conformidade co disposto no artigo 84.1 da Lei 14/2008, do 3 de decembro.

Os interesados dispoñerán dun prazo de quince días, conforme co establecido no artigo 16.1 do Real decreto 1398/1993, para achegar ante o instrutor do expediente, para a súa incorporación a este, cantas alegacións, documentos ou informacións estimen convenientes e, se é o caso, propoñer proba concretando os medios dos que pretenda valerse, coa advertencia de que, de non formular alegacións no prazo sinalado, este acordo se considerará como proposta de resolución, de conformidade co previsto no artigo 13.2 do citado decreto.

A Coruña, 8 de xuño de 2012

Mª Carmen Ramallal Molina
Xefa do Servizo de Turismo da Coruña

ANEXO

Expediente: AC-87/12.

Denunciado: João Pedro Marqués de Araújo.

NIE: X9843597B.

Establecemento: café bar O Cuco.

Enderezo: lugar de Castrelos, km 18.

Localidade: Vimianzo.

Precepto infrinxido: artigo 69.a).2 e 5 da Lei 14/2008.

Incoación: 24 de maio de 2012.

Sanción: multa de douscentos euros (200 €).