Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Venres, 22 de xuño de 2012 Páx. 25014

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 24 de maio de 2012, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, pola que se notifican as resolucións ditadas en diversos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (expediente LU-01053-O-2011 e vinte e catro máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan as resolucións que o subdirector xeral de Inspección de Transportes ditou nos expedientes sancionadores instruídos por infracción da normativa vixente dos transportes terrestres porque, intentada a notificación, non se puido efectuar.

Fáiselles saber que contra a dita resolución, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante o director xeral de Mobilidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, os interesados deberán aboar a multa imposta a través dun ingreso en calquera oficina do BBVA, de Caixa Galicia, de Caixanova ou de Banesto, empregando o modelo impreso que se facilitará nos servizos centrais da Dirección Xeral de Mobilidade.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento segundo o previsto no artigo 97 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2012

Xosé Lluis Fernández Suárez
Subdirector xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Persoa sancionada

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción cometida

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

LU-01053-O-2011

6230-GCN

Garda Civil 2701 F02025Q

Mintra, S.L.

B27166412

Viñas da Veiga, 7

27740 Mondoñedo (Lugo)

Realizar transporte público de mercadorías con vehículo conducido por condutor dun país terceiro (non da UE), carecendo do correspondente certificado.

13.4.2011; 11.46; A-6; 522,400

Art. 141.19 LOTT, art. 198.19 ROTT

Art. 143.1.e) LOTT, art. 201.1.e) ROTT

1.001

LU-01079-O-2011

6461-CYN

Garda Civil 2701 F02025Q

Santiago Ruigdomenech Varas

13035818Q

Diego Laínez, 11-4º I

09003 Burgos

Incumprimento por parte do condutor da obriga de realizar por si mesmo determinadas entradas manuais ou anotacións no aparello de control de tempos de condución e descanso ou nas follas de rexistro.

7.4.2011; 23.59; A-6; 529,000

Art. 141.8 LOTT, art. 198.8 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

1.501

LU-01080-O-2011

6461-CYN

Garda Civil 2701 F02025Q

Santiago Ruigdomenech Varas

13035818Q

Diego Laínez, 11-4º I

09003 Burgos

Minoración superior ao 20% e inferior ou igual ao 50% nos períodos de descanso diario obrigatorio (sobre 11 horas). Menos de 8 horas y 48 minutos a 7 horas.

7.4.2011; 23.59; A-6; 529,000

Art. 142.25 en relación co art. 141.6 LOTT, art. 199.25 en relación co art. 198.6 ROTT

Art. 143.1.k) LOTT, art. 201.1.k) ROTT

301

LU-01081-O-2011

6461-CYN

Garda Civil 2701 F02025Q

Santiago Ruigdomenech Varas

13035818Q

Diego Laínez, 11-4º I

09003 Burgos

Incumprimento por parte do condutor da obriga de realizar por si mesmo determinadas entradas manuais ou anotacións no aparello de control de tempos de condución e descanso ou nas follas de rexistro.

7.4.2011; 23.59; A-6; 529,000

Art. 141.8 LOTT, art. 198.8 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

1.501

LU-01173-O-2011

TO-0696-V

Garda Civil 2700 T95526U

Transportes Urgentes Raca 2, S.L.

B84670132

Vicente Gaos, 3, port. 2-3-1

28820 Coslada (Madrid)

Carecer o tacógrafo ou a súa instalación dos precintos regulamentarios, levalos rotos, deteriorados, non coincidencia nos logotipos dos talleres etc.

14.4.2011; 15.00; N-540; 25,500

Art. 142.25 en relación co art. 141.5 LOTT, art. 199.25 en relación co art. 198.5 ROTT

Art. 143.1.k) LOTT, art. 201.1.k) ROTT

301

LU-01230-O-2011

1489-BML

Garda Civil 2701 F02025Q

Hielos de Asturias, S.L.

B33879115

Pg. Promosa Tremañes,

33 baixo

33211 Gijón (Asturias)

Exceso de peso superior ao 15% ata o 25%, en vehículos de ata 10 tm.

2.5.2011; 08.24; AG-64; 55,900

Art. 141.4 LOTT, art. 198 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201 ROTT

1.501

LU-01373-O-2011

SS-9129-BD

Garda Civil 2700 T95526U

Rosa María Oubiña Blanco

35454646P

Xesteiriña, 26

36960 Sanxenxo

(Pontevedra)

Non pasar a revisión periódica do tacógrafo ou non ter realizado o primeiro calibrado do tacógrafo dixital despois de transcorrer máis de dúas semanas tras a instalación ou tras a matriculación se esta é posterior.

27.5.2011; 17.50; LU-120; 7,00

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

Art. 141.5 LOTT, art. 198.5 ROTT

1.501

LU-01406-O-2011

6233-FHP

Garda Civil 2704 I64330I

Trans Baralop, S.L.

B27348911

Avda. da Mariña, 34-2º B

27780 Foz (Lugo)

Non pasar a revisión periódica do tacógrafo ou non ter realizado o primeiro calibrado do tacógrafo dixital despois de transcorrer máis de dúas semanas tras a instalación ou tras a matriculación se esta é posterior.

26.5.2011; 02.47; A-6; 522,00

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

Art. 141.5 LOTT, art. 198.5 ROTT

1.501

LU-01449-O-2011

1912-CGD

Garda Civil 2705 L61234W

Abel López Pereira

76580010S

Avda. de Magoi, 106-2º B

27002 (Lugo)

Non levar a bordo do vehículo arrendado o contrato de arrendamento ou copia deste ou levar sen cubrir.

19.5.2011; 04.06; N-634; 558,500

Art. 201.1.e) ROTT, art. 143.1.e) LOTT

Art. 141.22 LOTT, art. 198.22 ROTT

1.001

LU-01765-O-2011

8571-BVB

Garda Civil 2701 R48777C

Integrated Services Of Trailer, S.L.

B24527590

R/ Juan de Lama, 2-1º A

24400 Ponferrada (León)

Utilización dunha mesma folla de rexistro durante varias xornadas dando lugar á superposición de rexistros que impidan a súa lectura.

5.8.2011; 20.45; N-VI; 540,00

Art. 141.7 LOTT, art. 198.7 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

1.501

PO-00779-S-2011

PO-4331-AP

Garda Civil 004626 P16260F

Jorge Conde Domínguez

76933865S

Lugar de Buchabad-Tourón, 12

Ponte Caldelas (Pontevedra)

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

24.5.2011; 19.35; PO-532; 10

Art. 141.31 en relación co art. 140.1.9 LOTT, art. 198.31 en relación co art. 197.1.9

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

1.501

PO-01030-O-2011

7624-DSF

Garda Civil 3603 U36333E

Transportes y Mudanzas Neno, S.L.

B36496669

Lugar de Novas-Atios, 23

36418 O Porriño (Pontevedra)

Realizar transporte público en vehículo lixeiro ao abeiro dunha autorización caducada, revogada ou que, por calquera outra causa, tivese perdido a súa validez.

29.6.2011; 16.35; N-550; 155

Art. 141.31 LOTT, art. 140.1.9 LOTT, art. 198.31 ROTT, art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

1.501

PO-01090-O-2011

7831-DZT

Garda Civil 3603 U36333E

Transportes y Mudanzas Neno, S.L.

B36496669

Lugar de Novas-Atios, 23

36418 O Porriño (Pontevedra)

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

5.7.2011; 08.20; A-55; 3

Art. 141.31 LOTT, art. 140.1.9 LOTT, art. 198.31 ROTT, art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

1.501

PO-01122-O-2011

4442-DCY

Garda Civil 3601 Q92637T

Manuel Leiro Diz

35425822A

Alfredo Brañas, 8-1º A

36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Non pasar a revisión periódica do tacógrafo ou non ter realizado o primeiro calibrado do tacógrafo dixital despois de transcorrer máis de dúas semanas tras a instalación ou tras a matriculación se esta é posterior.

15.7.2011; 18.06; PO-305; 5,7

Art. 141.5 LOTT, art. 198.5 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

1.501

PO-01406-O-2011

9889-CGL

Garda Civil 3603 A23980M

Joaquín Bures Martínez

36092064G

Camiño Laranxo (interior nave 3 B), 17

36216 Vigo (Pontevedra)

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

6.9.2011; 17.44; A-55; 3,800

Art. 141.31 LOTT, art. 140.1.9 LOTT, art. 198.31 ROTT, art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

1.501

XC-01785-O-2011

3267-FDX

Garda Civil 1503 R27121F

Endavant 2005, S.L.

B70026786

Mugardos, 31-B

15142 Narón (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

16.5.2011; 11.30; AG-64; 33

Art. 141.31 LOTT, art. 140.1.9 LOTT, art. 198.31 ROTT, art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

1.501

XC-02017-O-2011

1348-CLH

Garda Civil 1504 A-35144-Y

Juan Miguel Mancilla Soto

32754284F

Urb. Sol y Mar, B11-P/11-C

15140 Arteixo (A Coruña)

Exceso de peso sobre a MMA superior ao 15% ata o 25%, en vehículos de ata 10 tm. Exceso de peso superior ao 17%.

1.6.2011; 08.50; N-550; 44,000

Art. 141.4 LOTT, art. 198.4 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

1.601

XC-02093-O-2011

4392-CBK

Garda Civil 1502 Z-64054-H

Renata Benze

X3193107V

Castilla, 10

07800 Eivissa (Illes Balears)

Realizar transporte público discrecional de viaxeiros en vehículos de ata 9 prazas, carecendo de autorización.

16.6.2011; 10.30; AC-445; 12,000

Art. 141.31 LOTT, art. 140.1.9 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

1.501

XC-02096-O-2011

5823-FGY

Garda Civil 1503 W-04047-P

Julio César Denis Villabona

45788550N

Urb. Garraf II, edf. Catalunya, 3

08870 Sitges (Barcelona)

Realizar transporte público de mercadorías con vehículo conducido por condutor dun país terceiro (non da UE), carecendo do correspondente certificado.

20.6.2011; 08.30; AP-9F; 25,200

Art. 142.25 en relación co art. 141.19 LOTT, art. 199.25 en relación co art. 198.19 ROTT

Art. 143.1.k), e) LOTT, art. 201.1.k), e) ROTT

201

XC-02336-O-2011

6963-FCW

Garda Civil 1503 N-41519-R

Jorge Jesús García Souto

03089897P

Santa Lucía, 59-1º B

15145 A Laracha (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías con vehículo conducido por condutor dun país terceiro (non da UE), carecendo do correspondente certificado.

9.9.2011; 16.10; N-651; 7,500

Art. 142.25 en relación co art. 141.19 LOTT, art. 199.25 en relación co art. 198.19 ROTT

Art. 143.1.e) LOTT, art. 201.1.e) ROTT

201

XC-02455-O-2011

3007-GYY

Garda Civil 1503 N-41519-R

Jesús Vázquez Fernández

39462285

Av. Peinador, 6

36416 Mos (Pontevedra)

Non levar a bordo do vehículo arrendado o contrato de arrendamento ou copia deste ou levar sen formalizalo.

8.10.2011; 9.52; AP-9F; 0025,200

Art. 141.22 LOTT, art. 198.22 ROTT

Art. 201.1.e) ROTT, art. 143.1.e) LOTT

1.001

XC-02457-O-2011

7826-GHG

Garda Civil 1503 N-41519-R

José Manuel Botana Vázquez

47387826Y

Avda. Novo Mesoiro, edif. 22-7C

15190 A Coruña

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

14.10.2011; 10.30; AC-564; 13

Art. 141.31 LOTT, art. 140.1.9 LOTT, art. 198.31 ROTT, art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

1.501

XC-02689-O-2011

4040-DXK

Garda Civil 1503 W-04047-P

José Antonio Valdés García

32389026N

Avda. Xral. Sanjurjo 222,

4º A

15006 A Coruña

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

18.10.2011; 10.30; AP-9; 25,200 F

Art. 141.31 LOTT, art. 140.1.9 LOTT, art. 198.31 ROTT, art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

1.501

XC-02697-O-2011

9953-CCK

Garda Civil 1504 Z27752V

Frutas Rías Baixas, S.L.

B15811839

Políg. Tambre, Mercagalicia, 29

15790 Santiago de Compostela (A Coruña)

Atenuante carencia de follas de rexistro do aparello de control, da tarxeta de condutor ou dos documentos imprimidos obrigatorios que exista obriga de levar no vehículo.

3.10.2011; 09.15; N-550; 80,500

Art. 141.31 LOTT en relación co art. 140.24 LOTT, art. 197.24 ROTT

Art. 143.1.k) LOTT

401

XC-02937-O-2011

3480-BNP

Garda Civil 1525 P11649-Z

Noé Rodríguez Méndez

44711359A

Lampón, 330

15992 Boiro (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

24.10.2011; 18.02; AC-550; 106,500

Art. 141.31 LOTT, art. 140.1.9 LOTT, art. 198.31 ROTT, art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

1.501