Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 3 de agosto de 2012 Páx. 31244

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 13 de xullo de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se fai pública unha relación de notificacións de acordos de inicio do procedemento de reintegro de varias axudas do programa de incentivos a plans empresariais de estabilidade laboral, reguladas na Orde do 24 de maio de 2007 (Diario Oficial de Galicia número 104, do 31 de maio) relativa aos expedientes TR345B 2007/635-1 e quince máis.

Intentada a notificación das ditas resolucións segundo o disposto nos artigos 59.5º e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e non sendo posible a súa práctica, por medio desta cédula e segundo o disposto no número 5 do referido artigo e o establecido no artigo 61 do mesmo texto legal, notifícaselles aos interesados o contido das resolucións que figuran como anexo para que poidan ter coñecemento delas.

Así mesmo, fáiselles saber o dereito que os asiste para que poidan realizar as alegacións e presentar documentación que consideren oportuna, no prazo de quince días hábiles, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación.

Á vista das alegacións e da documentación achegada, ou transcorrido o prazo concedido ao efecto, ditarase a resolución que corresponda respecto ao reintegro da subvención concedida.

Lémbraselles tamén o seu dereito a consultar o expediente, depositado nas dependencias desta xefatura territorial, sitas na rúa Salvador de Madariaga, nº 9-1º, na Coruña, e a obter, se é o caso, copia da resolución, segundo o previsto na letra a) do artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

A Coruña, 13 de xullo de 2012

Luis Alberto Álvarez Freijido
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Nº de expediente: TR345B 2007/635-1.

Nome ou razón social: Juanjo y Mundo, S.L.

DNI/NIF: B70056312.

Último enderezo coñecido: r/ Emilia Pardo Bazán, 42, 1º, 15005 A Coruña.

Data da resolución: 28.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/749-1.

Nome ou razón social: Viaxes Voando, S.L.

DNI/NIF: B15950942.

Último enderezo coñecido: avda. de Galicia, 3, baixo, 15970 Porto do Son (A Coruña).

Data da resolución: 28.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/753-1.

Nome ou razón social: Alternativa Betanzos 2001, S.L.

DNI/NIF: B15918238.

Último enderezo coñecido: r/ Rollo, 32 baixo, 15300 Betanzos (A Coruña).

Data da resolución: 28.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/791-1.

Nome ou razón social: Aluminios Boado, S.L.

DNI/NIF: B15887417.

Último enderezo coñecido: avda. Castilla, 30 baixo, 15300 Betanzos (A Coruña).

Data da resolución: 28.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/812-1.

Nome ou razón social: Concastro, S.L.

DNI/NIF: B15443187.

Último enderezo coñecido: Rutis-Vilaboa, 15174 Culleredo (A Coruña).

Data da resolución: 28.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/827-1.

Nome ou razón social: Carpintería Ancas 05, S.L.

DNI/NIF: B15969009.

Último enderezo coñecido: r/ De León, s/n, Meicende, 15142 Arteixo (A Coruña).

Data da resolución: 28.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/828-1.

Nome ou razón social: Inmobiliaria Coruña City, S.L.

DNI/NIF: B70102041.

Último enderezo coñecido: avda. Juan Carlos I, C.C. Halley, O Burgo 15670 Culleredo (A Coruña).

Data da resolución: 28.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/846-1.

Nome ou razón social: Distecar, S.L.

DNI/NIF: B15534670.

Último enderezo coñecido: avda. da Praia 133, Polígono de Sabón, 15142 Arteixo (A Coruña).

Data da resolución: 28.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/895-1.

Nome ou razón social: Sara María Cristino Lago.

DNI/NIF: 32831088Z.

Último enderezo coñecido: r/ Álvaro Cunqueiro, 5-4º B, 15929 Vimianzo (A Coruña).

Data da resolución: 29.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/899-1.

Nome ou razón social: Cambretex, S.L.

DNI/NIF: B15990138.

Último enderezo coñecido: Freande,19 baixo, 15660 Cambre (A Coruña).

Data da resolución: 29.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/900-1.

Nome ou razón social: Ingeniería de Instalaciones Industriales, S.A.

DNI/NIF: A15052335.

Último enderezo coñecido: polígono Pocomaco, C/2 P.E.39, 15190 A Coruña.

Data da resolución: 29.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/962-1.

Nome ou razón social: Mª Luz Tain Pedreira.

DNI/NIF: 46918409L.

Último enderezo coñecido: r/ Emilia Pardo Bazán, 2, 15300 Betanzos (A Coruña).

Data da resolución: 28.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/999-1.

Nome ou razón social: Ludatex Carballo, S.L.

DNI/NIF: B70078175.

Último enderezo coñecido: Lg. Barís-Rus, 16, 15109 Carballo (A Coruña).

Data da resolución: 29.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/1108-1.

Nome ou razón social: Bruno Garrido Groba.

DNI/NIF: 76900554P.

Último enderezo coñecido: avda. Castiñeira, 32, 4º, 36860 Ponteareas (Pontevedra).

Data da resolución: 29.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/1154-1.

Nome ou razón social: A. Refpuntoerencia, S.L.

DNI/NIF: B36877884.

Último enderezo coñecido: edf. Agro do Corgo 2, 2º C, Cacheiras, 15703 Teo (A Coruña).

Data da resolución: 29.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/1156-1.

Nome ou razón social: Assuan Peluqueros, S.L.

DNI/NIF: B15759103.

Último enderezo coñecido: r/ Alfredo Brañas, 27 baixo, 15703 Santiago de Compostela (A Coruña).

Data da resolución: 30.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.