Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 3 de agosto de 2012 Páx. 31239

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 12 de xullo de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se fai pública unha relación de notificacións de acordos de inicio do procedemento de reintegro de varias axudas do programa de incentivos a plans empresariais de estabilidade laboral, reguladas na Orde do 24 de maio de 2007 (Diario Oficial de Galicia número 104, do 31 de maio de 2007) relativa aos expedientes TR345B 2007/20-1 e quince máis.

Intentada a notificación das ditas resolucións segundo o disposto nos artigos 59.5º e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e non sendo posible a súa práctica, por medio desta cédula e segundo o disposto no número 5 do referido artigo e o establecido no artigo 61 do mesmo texto legal, notifícaselles aos interesados o contido das resolucións que figuran como anexo, para que poidan ter coñecemento delas.

Así mesmo, fáiselles saber o dereito que o asiste para que poidan realizar as alegacións e presentar documentación que consideren oportuna, no prazo de quince días hábiles, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación.

Á vista das alegacións e da documentación achegada, ou transcorrido o prazo concedido para o efecto, ditarase a resolución que corresponda respecto ao reintegro da subvención concedida.

Lémbraselles tamén o seu dereito a consultar o expediente, depositado nas dependencias desta xefatura territorial, sitas na rúa Salvador de Madariaga, nº 9, 1º, na Coruña, e a obter, se é o caso, copia da resolución, segundo o previsto na letra a) do artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

A Coruña, 12 de xullo de 2012

Luis Alberto Álvarez Freijido
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Nº de expediente: TR345B 2007/20-1.

Nome ou razón social: Telecarta Betanzos, S.C.

DNI/NIF: J70104823.

Último enderezo coñecido: avda. Jesús García Naveira, 35, 15300 Betanzos (A Coruña).

Data da resolución: 24.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/27-1.

Nome ou razón social: Meybre Construcciones, S.L.

DNI/NIF: B15760036.

Último enderezo coñecido: lg. Cacheiras-Lamas, s/n, 15886 Teo (A Coruña).

Data da resolución: 24.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/40-1.

Nome ou razón social: Áncora Punto, S.L.

DNI/NIF: B70082268.

Último enderezo coñecido: rúa da Canteira, 2, 15680 Ordes (A Coruña).

Data da resolución: 24.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/144-1.

Nome ou razón social: Electricidad y Telecomunicaciones Patxi, S.L.

DNI/NIF: B70102413.

Último enderezo coñecido: r/ Rosalía de Castro, 4, baixo, 15142 Arteixo (A Coruña).

Data da resolución: 22.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/227-1.

Nome ou razón social: Credigalicia S.L.

DNI/NIF: B15680135.

Último enderezo coñecido: r/ Menéndez Pelayo, 5, 15005 A Coruña.

Data da resolución: 24.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/292-1.

Nome ou razón social: José Pena Suárez.

DNI/NIF: 33212454V.

Último enderezo coñecido: r/ Restollal, 41, 15702 Santiago de Compostela (A Coruña).

Data da resolución: 28.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/336-1.

Nome ou razón social: Moyvesa Coruña, S.L.

DNI/NIF: B70075056.

Último enderezo coñecido: r/ Pasteur, 16, 15008 A Coruña.

Data da resolución: 25.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/363-1.

Nome ou razón social: Restaurante O Larpeiro, S.L.

DNI/NIF: B70029327.

Último enderezo coñecido: A Cabana-Anceis, 10, 15181 Cambre (A Coruña).

Data da resolución: 24.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/367-1.

Nome ou razón social: Livin Telecomunicaciones, S.L.

DNI/NIF: B15875875.

Último enderezo coñecido: lg. El Martinete, Residencial O Birloque, 7, 15008 A Coruña.

Data da resolución: 24.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/411-1.

Nome ou razón social: Gesdocin, S.L.

DNI/NIF: B15750359.

Último enderezo coñecido: r/ Fernando III El Santo, 14, baixo, 15702 Santiago de Compostela (A Coruña).

Data da resolución: 23.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/414-1.

Nome ou razón social: Sandra María Delgado Pita.

DNI/NIF: 76414657D.

Último enderezo coñecido: Pantín, Marnela 6, 1º, 15553 Valdoviño (A Coruña).

Data da resolución: 23.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/513-1.

Nome ou razón social: Casas Finnbar, S.L.

DNI/NIF: B15877467.

Último enderezo coñecido: avda. das Brañas, 62, 15830 Negreira (A Coruña).

Data da resolución: 25.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/518-1.

Nome ou razón social: Cristalería Luada, S.L.

DNI/NIF: B15622996.

Último enderezo coñecido: San José, 4, 15008 A Coruña.

Data da resolución: 25.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/542-1.

Nome ou razón social: Desarrollo y Gestión Urbana, S.L.

DNI/NIF: B15759731.

Último enderezo coñecido: r/ San Diego, 42, 15009 A Coruña.

Data da resolución: 24.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/553-1.

Nome ou razón social: Bimieiros, S.L.

DNI/NIF: B70025655.

Último enderezo coñecido: r/ Galea, 12, 15630 Miño (A Coruña).

Data da resolución: 24.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR345B 2007/611-1.

Nome ou razón social: Loumar 2002, S.L.

DNI/NIF: B15853179.

Último enderezo coñecido: r/ Lisboa, 25 A, 1º, Área Central, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña).

Data da resolución: 25.5.2012.

Contido da resolución: iniciar o expediente declarativo da procedencia de reintegro.