Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Xoves, 9 de agosto de 2012 Páx. 31944

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2012/13.

En aplicación do disposto na base vixésimo terceira da Orde do 5 de xuño de 2012 (DOG do 12 de xuño), pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisorio para o curso 2012/13 aos mestres que non teñen destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, esta Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública no anexo a esta resolución a adxudicación definitiva dos destinos provisionais obtidos para o curso 2012/13 polos mestres que non teñen destino definitivo.

Segundo. A toma de posesión dos referidos destinos será o 1 de setembro de 2012. Para o persoal interino con nomeamento en vigor os efectos económicos e administrativos serán do 10 de setembro de 2012.

Non obstante o anterior, este profesorado deberá presentarse o día 1 de setembro no destino que se publica nesta resolución.

Para o persoal interino sen nomeamento en vigor, os efectos administrativos e económicos serán do 12 de setembro de 2012, e deberá presentarse este mesmo día no destino que se publica nesta resolución.

Terceiro. Os nomeamentos serán remitidos no mes de setembro aos interesados ao centro de destino obtido neste proceso.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2012

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO
Adxudicación primaria

Pr

Colectivo

Modalidade

DNI

Apelidos e nome

Concello

Centro

Especialidade

Af

It

Bilingüe

27

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76939380X

Abad Sánchez, Lucía

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Gregorio Sanz

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

35557392J

Abalde García, Juan José

36042-Ponteareas

36007497-CEIP Nosa Señora dos Remedios

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36084570P

Abalde Martínez, María Cristina

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

79329553T

Abeijón Arnejo, María Carmen

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33348419Y

Abelairas Sarceda, María

15017-Cambre

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33332109A

Abeledo Becerra, Sonia

27028-Lugo

27016728-CEIP Illa Verde

597034- Educación Física

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

33847384D

Abeledo Martínez, María Jesús

15058-Oleiros

15023089-CEIP Luís Seoane

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

46904633C

Abelenda Mourelle, Silvia

36008-Cangas

36000934-CEIP do Castrillón-Coiro

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

34258625X

Abella Fernández, Celia

36057-Vigo

36016051-CEIP Seis do Nadal

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36039620T

Abellán Ruiz, María Lourdes

36057-Vigo

36010150-CEIP Mestres Goldar

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

44824360M

Abelleira Castro, Lino

15062-Outes

15027976-IES Poeta Añón

597061- Ed. Especial: Audición e Linguaxe (ESO)

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36135889Z

Abelleira Villanueva, Ana

36057-Vigo

36015810-CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36116672W

Abril Guldrís, Diego

36055-Tui

36009895-CEIP nº 2

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76778970W

Abuín Lorenzo, María Victoria

15072-Rianxo

15027551-CRA de Rianxo

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33810785A

Adrio Díaz, María Isabel

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

52457187Y

Agrafojo Filgueira, María del Carmen

15045-Mazaricos

15008659-CEIP de Pino de Val

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

78800567Z

Aguión Sandá, Marta

15046-Melide

15023910-CEIP Martagona

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

45908297K

Albertelli López, Christina

15082-Teo

15025724-CEIP Os Tilos

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

78787359P

Alborés Martínez, Arturo

36057-Vigo

36010472-CEIP Ría de Vigo

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

44807786Z

Aldrey Viño, Susana

15020-Carnota

15027885-IES Lamas de Castelo

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

34970602E

Alén Barja, Noelia

32018-Carballeda de Avia

32015906-CEIP Pena Corneira

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

78736511J

Alfaro Mora, Xosé María

36038-Pontevedra

36006109-CEIP de Parada-Campañó

597034- Educación Física

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

35479561Z

Alfonso Laya, María Cruz

36038-Pontevedra

36014994-EEI Concepción Crespo Rivas

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

11073648E

Alfonso Zapico, Consuelo

36055-Tui

36009895-CEIP nº 2

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

53610050V

Alján Seijo, Andrea

36008-Cangas

36015950-CEIP da Espiñeira-Aldán

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

44817528G

Aller Alamancos, María Asunción

15010-Boimorto

15001239-CPI Armando Cotarelo Valledor

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

35443569V

Aller Camiña, Rosa María

36017-Estrada (A)

36002335-IES Manuel García Barros

597061- Ed. Especial: Audición e Linguaxe (ESO)

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

35560417W

Alonso Bouzada, Eva

36055-Tui

36009895-CEIP nº 2

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

76725328L

Alonso Brito, Ana Belén

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

36

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

35481035Q

Alonso Broullón, Adriana

36060-Vilagarcía de Arousa

36015652-CEIP O Piñeiriño

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

39450774R

Alonso Caride, Nerea

36057-Vigo

36010083-CEIP Carballal-Cabral

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

47367675A

Alonso Castro, Rocío

36022-Grove (O)

36014878-CEIP de Conmeniño

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76413771C

Alonso García, Martín

15081-Somozas (As)

15025074-CEIP da Igrexa

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33859484B

Alonso López, María Enriqueta

27029-Meira

27006735-CEIP de Meira

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destinode todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34992288L

Alonso Losada, María Aurelia

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

44455440M

Alonso Pérez, Sandra

32024-Celanova

32003771-CEIP Curros Enríquez

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

32

Suprimido

Ordinaria

44488750B

Alonso Pérez, Silvia

32024-Celanova

32003771-CEIP Curros Enríquez

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36110217X

Alonso Rodríguez, María José

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

44474791J

Alvar Blanco, Lorena

36035-Nigrán

36014431-EEI As Chans

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33337689V

Alvar López, Pablo

36048-Rosal (O)

36024173-CRA María Zambrano

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

44464292W

Álvarez Areas, Santiago

32034-Gudiña (A)

32005305-CPI Laureano Prieto

597035- Música

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos por concelleiro

44455015V

Álvarez Campos, Miguel Ángel

36009-Cañiza (A)

36001148-CPI da Cañiza

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Suprimido

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76726038Q

Álvarez Carnero, Sabrina

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001658-CEIP Julio Gurriarán Canalejas

597034- Educación Física

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

47354202P

Álvarez Cavero, Daniel

15005-Arteixo

15032716-CEIP de Arteixo

597034- Educación Física

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

10037432W

Álvarez Cerezales, Sagrario

32072-Rúa (A)

32011755-CEIP Manuel Respino

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34258077Z

Álvarez Cid, Mario

36017-Estrada (A)

36002359-IES Antón Losada Diéguez

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33541611K

Álvarez Díaz, Belén

15018-Capela (A)

15020969-CEIP Mosteiro de Caaveiro

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

34993397R

Álvarez Domínguez, Rebeca

32086-Viana do Bolo

32013661-CEIP Bibei

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

27

Suprimido

Ordinaria

71869362C

Álvarez Farfante, María Isabel

27063-Valadouro (O)

27012826-CEIP Santa María do Valadouro

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

34950175L

Álvarez Fernández, Concepción

36055-Tui

36014775-CEIP Plurilingüe de Guillarei

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

S

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

33542327R

Álvarez Fernández, Eva

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP A Gándara

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

77003391N

Álvarez González, Lucía

36039-Porriño (O)

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76938084W

Álvarez González, Manuela

27025-Xove

27005691-CEIP Pedro Caselles Rollán

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44452260E

Álvarez Iglesias, Noelia

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

79317695X

Álvarez Mato, Susana

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

36141226S

Álvarez Ocampo, Marta

36034-Neves (As)

36005658-EEI de Taboexa

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

71551869L

Álvarez Ojeda, María

36035-Nigrán

36005956-CEIP Carlos Casares

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos por concelleiro

76799698F

Álvarez Paz, María

36024-Lalín

36004101-CEIP Xesús Golmar

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

44465889N

Álvarez Paz, Mary Trini

32067-Rairiz de Veiga

32011032-CEIP Antonio Vázquez Vázquez

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36114778V

Álvarez Pérez, Margarita

36058-Vilaboa

36024495-CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

597034- Educación Física

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

44451892E

Álvarez Pérez, Mónica

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597034- Educación Física

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33332036E

Álvarez Ramos, Cristina

15009-Betanzos

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

53113333P

Álvarez Regueira, Marta

36029-Moaña

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34993645L

Álvarez Rodríguez, Cristal

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Desprazado

Ordinaria

44464309L

Álvarez Rodríguez, Patricia

36024-Lalín

36004101-CEIP Xesús Golmar

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

44462796R

Álvarez Silva, Ana María

32023-Castro Caldelas

32003643-CPI Virxe dos Remedios

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

36

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

34897292J

Álvarez-Linera Saavedra, Isabel

36009-Cañiza (A)

36014945-CEIP de Valeixe

597035- Música

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33332788S

Alvite Alvite, Mónica

27902-Burela

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

597038- Educación Primaria

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32649678M

Amado Piñeiro, María José

15036-Ferrol

15021834-CEIP Manuel Masdías

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

15

Interino

Ordinaria

32617175R

Ameijeiras Gradaille, José Carlos

15036-Ferrol

15006729-CEE Terra de Ferrol

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32707522G

Amenedo Rodeiro, Thais

15072-Rianxo

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76999242A

Amoedo González, Margarita

36041-Poio

36007242-CEIP de Viñas

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

79319085C

Amor Boquete, Yolanda

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Interino

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

36041416W

Amores Olea, María Dolores

36057-Vigo

36014556-CEP Santa Tegra-Teis

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por concelleiro

76574856J

Andión Rodríguez, Maria del Mar

27029-Meira

27016303-IES Pedregal de Irimia

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

46916066E

Andrade Calvo, Carmen

15019-Carballo

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76409681R

Aneiros Pérez, María José

15006-Arzúa

15027733-IES de Arzúa

597061- Ed. Especial: Audición e Linguaxe (ESO)

S

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33859204F

Anido González, Mónica

27025-Xove

27016625-IES Illa de Sarón

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

27

Desprazado

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

33307026J

Ansede Prado, María José

27028-Lugo

27006449-CEIP Rosalía de Castro

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34962194D

Anta Prada, Maria del Puy

15016-Camariñas

15002086-CEIP de Ponte do Porto

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

71506034T

Anta Rodríguez, Emilia María

32072-Rúa (A)

32011755-CEIP Manuel Respino

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76366851C

Antelo Lema, María José

15092-Vimianzo

15019372-CEIP San Vicenzo

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

44464554B

Añel Cabanelas, María Elena

36042-Ponteareas

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

53300657C

Añón Montes, Marta María

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

35570076R

Ara Giráldez, Eva María

36055-Tui

36014775-CEIP Plurilingüe de Guillarei

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

35473676V

Aragunde Rey, Óscar

36038-Pontevedra

36006316-CEIP Príncipe Felipe

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76925724Q

Arán Bernal, Carolina

36038-Pontevedra

36017201-CEE Príncipe Felipe

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

76573818X

Arcos López, María Jesús

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

78792696D

Ares Diz, Santiago José

15010-Boimorto

15001239-CPI Armando Cotarelo Valledor

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

53164428C

Ares García, Lorena

15005-Arteixo

15023041-CEIP de Galán

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

78792526T

Ares González, Maria Yolanda

15045-Mazaricos

15008714-CPI da Picota

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

46907056M

Ares Ois, Inés

36038-Pontevedra

36006316-CEIP Príncipe Felipe

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

76821585K

Ares Pazos, Rosa María

36024-Lalín

36004101-CEIP Xesús Golmar

597038- Educación Primaria

S

N

N

15

Interino

Ordinaria

33289919H

Ares Prado, Ana María

15071-Porto do Son

15025542-CEIP Xuño

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35317013F

Argibay Castro, María Esther

36041-Poio

36007242-CEIP de Viñas

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

35322794S

Argibay García, Magdalena

36038-Pontevedra

36015172-CEIP A Xunqueira nº 2

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

33554889M

Arias Couso, Julio Alberto

15030-Coruña (A)

15019323-CEIP Alborada

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34912913V

Arias Prada, Luisa María

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001683-IES Martaguisela

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

12400609K

Arias Quintanilla, Alicia

27902-Burela

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44814749P

Armada Ferreiro, María Teresa

15071-Porto do Son

15027691-IES de Porto do Son

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36074725F

Arnaiz Méndez, Carmen

36045-Redondela

36019566-IES de Chapela

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34268631B

Arnaiz Villafranca, Inés

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP A Gándara

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

45847275H

Arteaga Vilas, Ana

15012-Boqueixón

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

597034- Educación Física

S

N

N

15

Interino

Ordinaria

32826088M

Asorey Trigo, María

15052-Muxía

15009676-CEIP Virxe da Barca

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32809016E

Babio Fariña, José

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

15

Interino

Ordinaria

32397635L

Babio Rodríguez, María Dolores

15030-Coruña (A)

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44458214L

Bailón Fernández, José

36006-Cambados

36000648-CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

36

Interino

Ordinaria

52432256F

Balado Carballo, María Carmen

36054-Tomiño

36009524-CEP Pedro Caselles Beltrán

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Suprimido

Ordinaria

76865820G

Balado Ferreiro, María de la Luz

15078-Santiago de Compostela

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

46906737P

Balay Hermida, Verónica

15059-Ordes

15011269-EEI Montaos

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

33323932Z

Ballón Marey, Ana María

27061-Trabada

27012607-CEIP Celso Currás

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44831492F

Baloira Pereira, Adrián

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Monte dos Postes

597034- Educación Física

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

53164529Y

Balseiro Rodríguez, Xulia

36056-Valga

36018161-CEP Xesús Ferro Couselo

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76719689S

Bangueses Pereiras, María Lourdes

36057-Vigo

36017697-CEIP Escultor Acuña

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44486491Y

Baños Gándara, Maria Isaura

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

46919912G

Bao Saiz, Viviana Mercedes

15019-Carballo

15024896-CEIP de Nétoma-Razo

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

44457653X

Barandela Vila, Beatriz

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

47358362M

Barbeito Cacheiro, Yelina

15059-Ordes

15025487-CEIP Campomaior

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36109240E

Barbera Lado, Tomás Luis

36035-Nigrán

36024756-CEE de Panxón

597039-Departamento de Orientación

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

70883392Z

Barbero Muñoz, Yolanda

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

34938866A

Barbosa Álvarez, José Manuel

32042-Lobios

32006358-CEIP do Xurés

597034- Educación Física

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36117625N

Barbosa Díaz, Ángela

36036-Oia

36006067-CEIP Mestre Manuel García

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Suprimido

Ordinaria

46919736N

Barca Gómez, María

15030-Coruña (A)

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

46919737J

Barca Gómez, Marta

15017-Cambre

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

32776586E

Barcia Torres, Lydia

15030-Coruña (A)

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

36092112Y

Barciela Corujeira, Vanessa

36041-Poio

36015895-CEIP de Espedregada

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76726003G

Barge Valencia, Eva

32054-Ourense

32015190-CEIP Albino Núñez

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

46915712J

Barral Regueiro, Tamara

15041-Laracha (A)

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44485642P

Barreal Requejo, Diego

36021-Gondomar

36003662-CEIP Chano Piñeiro

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36172643Z

Barreiro Camiña, Ana

36039-Porriño (O)

36018422-CEIP de Atios

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

79324446E

Barreiro Gómez, María Belén

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33341144E

Barreiro Pérez, Livia

27032-Monterroso

27020801-CEIP de Monterroso

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

44082326C

Barreiro Sabajanes, María de los Ángeles

36057-Vigo

36010071-CEIP Santa Mariña

597035- Música

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

44180079T

Barrera Rodriguez, Monica

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001658-CEIP Julio Gurriarán Canalejas

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76932877Q

Barrio Carramal, Noelia

36038-Pontevedra

36006109-CEIP de Parada-Campañó

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

53166541V

Barros Álvarez, Iván

15030-Coruña (A)

15025025-CEIP San Francisco Javier

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

36126487L

Barros Dapena, María del Pilar

36057-Vigo

36010711-CEP Dr. Fleming

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

34987269Z

Barros Rodríguez, María José

32009-Barco de Valdeorras (O)

32014707-EEI de Éntoma

597031- Educación Infantil

S

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

71423570Z

Barroso Álvarez, Marta

32009-Barco de Valdeorras (O)

32015116-CEIP Condesa de Fenosa

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

77406780G

Barroso Ignacio, José Antonio

36038-Pontevedra

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76732041Q

Basalo González, Sandra

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76576014K

Basanta Melgarejo, Marta

15021-Carral

15003005-CPI Vicente Otero Valcárcel

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44846993Y

Bascoy Cao, Belén

36023-Guarda (A)

36003959-CEIP Manuel Rodríguez Sinde

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76717229Q

Basteiro Estévez, Cristina

36051-Sanxenxo

36008805-CEIP de Portonovo

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36002972Z

Bastero Magdalena, María Carmen

36057-Vigo

36010538-CEIP Lope de Vega

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

09397113A

Bauluz de la Iglesia, Elena

15030-Coruña (A)

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

597034- Educación Física

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76827285V

Bazaco Budiño, Lidia

36060-Vilagarcía de Arousa

36015263-CEIP de Rubiáns

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

76827284Q

Bazaco Budiño, María

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

33273286Z

Beiro Fernández, Erundina

15053-Muros

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

77597533H

Bello Amor, Vanessa

27019-Foz

27016391-CEIP O Cantel

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

33293755J

Bello Bello, María do Carme

15002-Ames

15026637-CEIP de Barouta

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de calquera especialidade agás primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

76416456Z

Bello Couselo, Blanca Sofía

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

76580136A

Bello Lozano, Ana

27065-Vilalba

27014094-EEI de Vilalba

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33539038R

Bello Morado, Margarita

15003-Aranga

15021779-CEIP da Castellana

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44836125V

Bello Sóñora, Diana

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36161554B

Bemposta Lusquiños, María

36037-Pazos de Borbén

36014684-EEI de Outeiro

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35562766M

Bento López, Ana Marina

36054-Tomiño

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44839808C

Berdullas Rodríguez, Yolanda

36005-Caldas de Reis

36015861-CEIP San Clemente de Cesar

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36070099G

Berea Cruz, María Belén

36035-Nigrán

36024756-CEE de Panxón

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

73240523J

Bermúdez Casás, Susana

36057-Vigo

36010265-EEI Cristo da Victoria

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

33345748A

Bermúdez López, Patricia

15030-Coruña (A)

15023363-CEIP Manuel Murguía

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

33284956T

Bermúdez Mariño, Paula

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Monte dos Postes

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

77403000L

Bernal Agulla, Jésica

36051-Sanxenxo

36008805-CEIP de Portonovo

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32692296G

Blanco Bermúdez, Eva María

15049-Moeche

15009081-CEIP de San Ramón

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

53480942P

Blanco Bernárdez, Sandra

36005-Caldas de Reis

36013151-EEI de Carracedo

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44461131S

Blanco Boán, Laura

36042-Ponteareas

36007370-CEIP Feliciano Barrera

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

44463211W

Blanco Cardoso, Cristina

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36169173V

Blanco Collazo, Leticia

36042-Ponteareas

36024069-CRA A Picaraña

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76898669D

Blanco Collazos, María Montserrat

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

35309063S

Blanco Cortizo, David

36039-Porriño (O)

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

32699304C

Blanco de la Piñera, Berta

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44819528A

Blanco Domínguez, Laura

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

76621785E

Blanco Fernández, Carmen María

27005-Barreiros

27016224-CEIP de San Cosme

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

53162549G

Blanco Fernández, Eva

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33856182K

Blanco Fernández, María José

15035-Fene

15020982-CEIP O Ramo

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33326650H

Blanco García, María Fe

27065-Vilalba

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de calquera especialidade agás primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

76722734R

Blanco González, Carolina

36011-Cerdedo

36001343-CEIP San Xoán Bautista

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

32698515J

Blanco Guillén, Enrique

15054-Narón

15023508-CEIP Virxe do Mar

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44459158C

Blanco Lage, María

36024-Lalín

36004101-CEIP Xesús Golmar

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

53169213K

Blanco Lagos, Jorge

15030-Coruña (A)

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

35565438D

Blanco Lores, Aroa

36057-Vigo

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

79320238T

Blanco Pedreira, Paula María

15016-Camariñas

15002086-CEIP de Ponte do Porto

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

22731751T

Blanco Río, María Ángeles

15030-Coruña (A)

15005014-CEIP Raquel Camacho

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76729753M

Blanco Rodríguez, María

36013-Covelo

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

34880491W

Blanco Rodríguez, Yolanda

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33321878F

Blanco Soilán, Mónica María

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casas

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

32844081N

Blanco Vázquez, Patricia

36054-Tomiño

36015238-CEIP de Sobrada

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Suprimido

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76713312D

Blas González, Anxo

36057-Vigo

36010162-CEIP A Canicouva

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

53166898Y

Bodega Pedreira, María

36054-Tomiño

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

46904880Z

Boedo Naya, Patricia Raquel

15005-Arteixo

15000569-CEIP San Xosé Obreiro

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35557580V

Boente Costal, María Nieves

36004-Bueu

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

73240209K

Bon Bon, Dolores

36038-Pontevedra

36006420-CEIP Campolongo

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Desprazado

Ordinaria

32433305Q

Bondad Otero, María Sol

15030-Coruña (A)

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

33294442X

Boo Ferro, Inés

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

597061- Ed. Especial: Audición e Linguaxe (ESO)

S

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

45845677F

Boo Martínez, Verónica

15037-Fisterra

15007242-CEIP Mar de Fóra

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35766821G

Borines Ferreira, Elvira

36042-Ponteareas

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

35466380N

Borrageiros Mariño, Ana Belén

36061-Vilanova de Arousa

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

32

Suprimido

Ordinaria

34960957Z

Borrajo Pablo, M. Asuncion

32001-Allariz

32000058-CEIP Padre Feijoo

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

33539671J

Bouso Gallo, Alba

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

33539672Z

Bouso Gallo, Rubén

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Gregorio Sanz

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34252523A

Bouza Blanco, María Ángeles

27013-Cervo

27015301-CEIP de Cervo

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32646999V

Bouza Seco, María Begoña

15051-Mugardos

15009391-CEIP Santiago Apóstolo

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76416813A

Bouzamayor Bustabad, María Cristina

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

35459198Y

Branco Otero, Rosa María

15002-Ames

15026637-CEIP de Barouta

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

53300323P

Brandariz Castro, Alba María

15059-Ordes

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

53300324D

Brandariz Castro, Sandra

15086-Trazo

15020994-CPI de Viaño Pequeno

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

34987329M

Brandín Pérez, Nuria

36009-Cañiza (A)

36001148-CPI da Cañiza

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76367899X

Brandón Caamaño, Begoña

15019-Carballo

15002578-CEIP Fogar

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32822770E

Braña Regueiro, José Ramón

15017-Cambre

15032426-CEIP Graxal

597034- Educación Física

S

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76577939Z

Brao Gómez, Concepción

27054-Riotorto

27011287-CEIP de Riotorto

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

33325716G

Brao Gómez, Hortensia

32017-Carballeda de Valdeorras

32015025-CEIP de Casaio

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

78794479K

Brea Rodríguez, María José

15078-Santiago de Compostela

15016267-EEI Bispo Teodomiro

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

32

Interino

Ordinaria

32706597E

Breijo Calvo, Gemma

32017-Carballeda de Valdeorras

32002781-CPI Tomás Terrón Mendaña

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

78790825R

Broz Fidalgo, Diego

15030-Coruña (A)

15019323-CEIP Alborada

597035- Música

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

52499958C

Buceta Pérez, Mirta

36008-Cangas

36001057-CEIP do Hío

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34950393F

Bugallo Castiñeiras, María Teresa

32032-Xinzo de Limia

32004829-CEIP Rosalía de Castro

597038- Educación Primaria

S

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32798259Y

Busto Bouzas, María Carmen

15056-Negreira

15010575-CEIP O Coto

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

47360264K

Busto Carro, Natalia

15073-Ribeira

15025281-CEIP de Olveira

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

27

Suprimido

Ordinaria

33311502G

Caamaño Piñeiro, Ana María

27028-Lugo

27006164-CEIP Albeiros

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32838288S

Caamaño Sánchez, Noa

15030-Coruña (A)

15021536-CEIP Víctor López Seoane

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

76897410S

Cabadas Álvarez, Patricia María

36035-Nigrán

36005956-CEIP Carlos Casares

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44460980W

Caballero Cid, Nila Isabel

36042-Ponteareas

36007370-CEIP Feliciano Barrera

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

34890847P

Cabanas Costoya, Carmen Soledad

15030-Coruña (A)

15021548-CEIP Sal Lence

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32690379L

Cabanas Porto, Raquel

15016-Camariñas

15002050-CEIP O Areal

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

44494324L

Cabanelas Riveiro, Almudena

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

36

Interino

Ordinaria

36108287N

Cabezas Gómez, Montserrat

36048-Rosal (O)

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

27

Suprimido

Ordinaria

17870366X

Cabezudo Moreno, José Manuel

27010-Castro de Rei

27001609-CEIP Ramón Falcón

597034- Educación Física

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

33279938L

Cabo Pérez, Marta

36061-Vilanova de Arousa

36013096-CEIP de San Bartolomé

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

27

Interino

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34239202E

Cabo Piñeiro, Elisa

27016-Chantada

27003126-CEIP Xoán de Requeixo

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34247686L

Cabo Sanmartín, María Elvira

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34990580J

Cachaldora Sánchez, Cristina

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33296540S

Cacheda Cajaraville, Carlos José

36022-Grove (O)

36003832-CEIP Valle-Inclán

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76999868P

Cacheda Pérez, Marta Elena

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32675053B

Cadarso Vázquez, Santiago

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44468282J

Cadavid Menor, Luis Miguel

36049-Salceda de Caselas

36024318-CRA Raíña Aragonta

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76896849Y

Cadilla Lomba, Montserrat

36036-Oia

36016735-CEIP de Refoxos

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

44458879V

Caeiro González, Mónica

36057-Vigo

36010265-EEI Cristo da Victoria

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

32633314V

Caínzos Fernández, María José

15036-Ferrol

15021846-CEIP San Xoán de Filgueira

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76417666M

Calaza González, Laura

15087-Valdoviño

15026509-CRA de Valdoviño

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

33347362F

Calaza Montes, Marcos

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

77415657A

Calvar Martínez, Patricia

36004-Bueu

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

34896709M

Calvelo Ponte, Mónica Silvia

15030-Coruña (A)

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

79330226Y

Calviño Leis, Alberto

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

79317961T

Calviño Parga, Ana María

15060-Oroso

15011567-CEIP de Sigüeiro

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

44829236M

Calvo Caamaño, David

15056-Negreira

15010575-CEIP O Coto

597034- Educación Física

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

53164932H

Calvo Domínguez, Tamara

15074-Rois

15014799-CEIP de Pumar-Urdilde

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

41078324W

Calvo Güimil, María Victoria

36038-Pontevedra

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

78799360A

Calvo Moreiras, Paula

15011-Boiro

15001471-CEIP Praia Xardín

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

34899149F

Calvo Ponte, Patricia

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15025694-IES Moncho Valcarce

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

33255794W

Calvo Rios, María Concepción

15078-Santiago de Compostela

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

52433061F

Calvo Varela, Joaquín

15068-Ponteceso

15013291-CEIP Eduardo Pondal

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

35480616B

Camba Vidal, María Esther

36060-Vilagarcía de Arousa

36012742-CEIP de Vilaxoán

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33347562T

Cambiazo Ascariz, Mónica

27039-Outeiro de Rei

27008513-CEIP Laverde Ruíz

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

10886949Z

Camblor Quirós, Miguel

15071-Porto do Son

15025062-CEIP de Portosín

597034- Educación Física

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36146933H

Cameselle Pazo, Eva

36042-Ponteareas

36007497-CEIP Nosa Señora dos Remedios

597039-Departamento de Orientación

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

47365974G

Camino Marta, María José

15009-Betanzos

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

36110797S

Camiña Salgado, Susana

36057-Vigo

36009974-CEIP de Coutada-Beade

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

34995009A

Campelo Ledo, Marta

32091-Vilardevós

32014501-CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

47361732V

Campos González, Leticia

15017-Cambre

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76721192T

Campos Pérez, Josefa

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

52470345P

Canabal Barreiro, María

36025-Lama (A)

36024720-EPAPU Nelson Mandela

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35463751M

Canay Pérez, María del Pilar

36054-Tomiño

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76809102G

Cancelas Lemos, María Luisa

15078-Santiago de Compostela

15022589-CEIP Lamas de Abade

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44842328X

Cancio Rascado, Eva

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597038- Educación Primaria

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

76575775N

Cancio Rego, José Ramón

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15026194-CEIP Plurilingüe A Fraga

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

36

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

76413019G

Candales Romeo, Maria Rocío

36059-Vila de Cruces

36015937-CEIP de Merza

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

33854684H

Candía Bouso, Irene

15030-Coruña (A)

15005014-CEIP Raquel Camacho

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

32653474Y

Caneiro del Pulgar, Aurora Sandra

15036-Ferrol

15006699-CEIP Recimil

597038- Educación Primaria

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

76367658E

Canosa Castiñeira, Ramón

15037-Fisterra

15007242-CEIP Mar de Fóra

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

44086848B

Cañizo Castro, María Isabel

36039-Porriño (O)

36016401-EEI de Pontellas

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36172235C

Capelo Graña, Juan Carlos

36057-Vigo

36015366-CEIP O Pombal

597031- Educación Infantil

S

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34269380R

Caperán Rodríguez, Lorena

32072-Rúa (A)

32011755-CEIP Manuel Respino

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

33310088Q

Capón López, Ana María

27019-Foz

27016391-CEIP O Cantel

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44091318L

Caramés Fondevila, Rocío

36052-Silleda

36009135-CEIP de Silleda

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33267316R

Caramés Hermo, Agustina

15034-Dumbría

15021810-CEIP Santa Eulalia de Dumbría

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

33323858D

Carballal Gasalla, Rocío

27066-Viveiro

27016674-CEP Luís Tobío

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

44081129L

Carballal Haire, Carlos

36038-Pontevedra

36006316-CEIP Príncipe Felipe

597035- Música

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

36135380B

Carballas Campo, María

36057-Vigo

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

27

Suprimido

Ordinaria

76574903Z

Carballeira Rivas, Elba

27028-Lugo

27014665-CEIP Luís Pimentel

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

15

Interino

Ordinaria

33229487F

Carballo Blanco, María Esther

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33546407X

Carballo Cervela, Beatriz

27040-Palas de Rei

27014070-CEIP de Palas de Rei

597035- Música

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

76621661J

Carballo Fernández, María Olga

27016-Chantada

27003126-CEIP Xoán de Requeixo

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

44467643H

Carballo Leal, María Vanesa

32054-Ourense

32008768-CEIP O Couto

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32645792Y

Carbón Vila, María Magdalena

15016-Camariñas

15002050-CEIP O Areal

597034- Educación Física

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

34994349X

Caride Delgado, Ana Belén

36042-Ponteareas

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

32

Suprimido

Ordinaria

34973489B

Caride Pérez, María José

32054-Ourense

32009165-CEIP As Mercedes

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33297077T

Carnero Carneiro, Lourdes

15002-Ames

15032649-EEI de Milladoiro

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76990494H

Carnero Prado, Susana

36021-Gondomar

36018987-CRA Antía Cal

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44833989C

Carollo Varela, Natalia

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44445701H

Carpintero Atrio, Marta

36050-Salvaterra de Miño

36024070-CRA A Lagoa

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76515702S

Carregal Corral, María Edicta

15046-Melide

15008817-IES de Melide

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

36156430Q

Carreiro Prieto, Paula

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

S

S

N

32

Suprimido

Ordinaria

34951210L

Carrera Barracel, María Carmen

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35469620D

Carrera Cores, María Rocío

36012-Cotobade

36001665-CEIP de Tenorio

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

32

Interino

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34264690A

Carrero de Oliveira, María del Carmen

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

35460231G

Carril Conde, Ana Belén

36010-Catoira

36001252-CPI de Progreso

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

76414486E

Carro Etchepare, María Dulcenombre

15022-Cedeira

15003054-CEIP Nicolás del Río

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

34899800Z

Carro Ramos, Sandra

15075-Sada

15022565-EEI de Carnoedo

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

76337012N

Carro Yáñez, Concepción

15001-Abegondo

15000016-CEIP San Marcos

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76367062R

Cartemil Freire, María José

15032-Curtis

15005932-CEIP de Curtis

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

46905920L

Casado Portillo, Vanessa

36049-Salceda de Caselas

36024318-CRA Raíña Aragonta

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33998376Y

Casal Berdeal, Laura

36061-Vilanova de Arousa

36015792-CEIP Xulio Camba

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36150831Y

Casal Bugallo, Pilar

36057-Vigo

36014325-EEI Rúa Aragón

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

32621455A

Casal Díaz, José Luis

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44076098W

Casal Fernández, Francisco Javier

36038-Pontevedra

36019611-CEP Marcos da Portela

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33290230F

Casal Mosquera, María del Rosario

15059-Ordes

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33330155G

Casal Pena, María José

27028-Lugo

27006395-CEIP Benigno Quiroga Ballesteros

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

78790002Y

Casal Rodríguez, Marisol

15033-Dodro

15023399-CPI Eusebio Lorenzo Baleirón

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

46908145J

Casal Saavedra, Natalia

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36072275H

Casal Trigo, María Gloria

36057-Vigo

36016061-CEIP A Doblada

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

35301358S

Casalderrey Iglesias, María Begoña

15030-Coruña (A)

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36177044E

Casales Gonzalez, Ester

36035-Nigrán

36024756-CEE de Panxón

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

76365998H

Casanova Caínzos, María del Carmen

15069-Pontedeume

15024963-CEIP Plurilingüe de Andrade

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33999955K

Casas Rodríguez, Raquel

15030-Coruña (A)

15005026-CEIP Sanjurjo de Carricarte

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

32

Interino

Ordinaria

44479041P

Casas Vázquez, Lucas

32069-Ribadavia

32020628-CRA Amencer

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

32

Interino

Ordinaria

32696723S

Casas Vázquez, Lucía

32050-Monterrei

32015657-CEIP de Medeiros

597035- Música

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76869289T

Cascallar Ferreiro, Marina

15074-Rois

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76416393C

Cases de Orozco, Miguel

15019-Carballo

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

597034- Educación Física

N

N

N

15

Mestre que solicita o reingreso dunha excedencia

Ordinaria

33283600R

Castaño Castaño, Pablo

15011-Boiro

15001616-CEIP de Escarabote

597035- Música

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

76720840Q

Castaño García, Rosa

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

32443216Z

Castiñeira Blanco, Jesús Miguel

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

46900390D

Castiñeira Cousillas, Santiago

36057-Vigo

36010137-CEIP da Igrexa-Candeán

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

33336344Y

Castiñeira López, Leticia

36040-Portas

36007035-CPI Domingo Fontán

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

S

N

27

Suprimido

Ordinaria

34255590B

Castiñeira Mourenza, Eva

27028-Lugo

27006371-CEIP Anexa

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33546189E

Castosa López, Ana Belén

15078-Santiago de Compostela

15021883-CEIP de Vite I

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 3

76411581S

Castro Blanco, Eva

15060-Oroso

15011567-CEIP de Sigüeiro

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

79322006C

Castro Calvo, Oscar Manuel

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33263590R

Castro Canosa, José Antonio

15057-Noia

15010848-CEIP Felipe de Castro

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

76332875S

Castro Castro, Manuela

15020-Carnota

15002852-CEIP do Pindo

597035- Música

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76996048Y

Castro Davila, María Inés

27066-Viveiro

27016406-CEIP de Covas

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

15397802S

Castro Devesa, Daniel

32037-Xunqueira de Espadanedo

32005721-CEIP Víctor Manuel Vázquez Portomeñe

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

S

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34937829R

Castro Diéguez, María Rosa

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33340670P

Castro García, Elisa

36059-Vila de Cruces

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

36174160J

Castro García, Estela

36057-Vigo

36009949-CEIP Javier Sensat

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76861932A

Castro García, Inés

15074-Rois

15014775-EEI de Sorribas

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76827740N

Castro González, Beatriz

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

32643964H

Castro González, María Yolanda

15035-Fene

15023405-CPI A Xunqueira

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

35474339J

Castro Hierro, Iria

36060-Vilagarcía de Arousa

36012584-CEIP Rosalía de Castro

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34990377V

Castro Losada, Lourdes

36057-Vigo

36010125-CEIP de Fonte Escura

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44832709M

Castro Pajares, Jesús Javier

15092-Vimianzo

15019372-CEIP San Vicenzo

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33348156L

Castro Rodríguez, Ana Isabel

15052-Muxía

15024239-CEIP dos Muíños

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34876066Q

Castro Rodríguez, Sonia

36033-Mos

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76404130Q

Castro Sánchez, Isabel

15036-Ferrol

15006729-CEE Terra de Ferrol

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

53161376G

Castro Sanjurjo, Xaila

15002-Ames

15025220-CEP de Ventín

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33318190E

Castro Seijas, Manuela

36008-Cangas

36018975-CEIP A Rúa

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

27

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

33351990N

Castro Sobrado, Lorena María

27058-Saviñao (O)

27012450-CPI Dr. López Suárez

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

27

Suprimido

Ordinaria

33835205C

Castro Suárez, Ma. Socorro

27028-Lugo

27006371-CEIP Anexa

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

78786903N

Castro Tieles, María Adelaida

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76367254D

Castro Trigo, María Montserrat

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

33329031F

Castro Vega, María Teresa

27013-Cervo

27020859-CEIP de Cervo nº 1

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

47366101Q

Castro Veiga, María Teresa

15011-Boiro

15001380-EEI de Saltiño

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33549670F

Cavero Clemente, Eva

32017-Carballeda de Valdeorras

32002781-CPI Tomás Terrón Mendaña

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

09740737F

Cebreiro Balboa, Inés

15010-Boimorto

15001239-CPI Armando Cotarelo Valledor

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33842690F

Celeiro López, Ana María

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

33861716N

Cendán Janeiro, María Raquel

15082-Teo

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

76565774Q

Centeno Santos, Ricardo

27044-Pastoriza (A)

27009608-CEIP O Salvador

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32822957W

Cepeda Losada, Raquel

15030-Coruña (A)

15005701-CEIP San Pedro de Visma

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76868089L

Cerneira Montes, Estrela

15036-Ferrol

15006729-CEE Terra de Ferrol

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

X1592207D

Cerqueira Pereira, Clara Margarida

15030-Coruña (A)

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

597061- Ed. Especial: Audición e Linguaxe (ESO)

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

76804654H

Cestay Portela, Xosé

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44486816D

Chamborro Gómez, Pamela

36036-Oia

36006067-CEIP Mestre Manuel García

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34925992D

Chana Rodríguez, Josefa

36057-Vigo

36010125-CEIP de Fonte Escura

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76415669D

Chao Miño, Cristina

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15013591-CEIP Santa María

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

46905650W

Chao Valle, Pilar

15029-Coristanco

15003807-CEIP de Bormoio-Agualada

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

73241017R

Chapela Rouco, María Yobana

36038-Pontevedra

36006778-CEIP de Ponte Sampaio

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

53162428K

Chenlo Alonso, Irene

15030-Coruña (A)

15021792-CEIP Salgado Torres

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44465216Y

Cibeira Godás, María Concepción

36052-Silleda

36009135-CEIP de Silleda

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34939557G

Cid Doval, Margarita

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

77596897A

Cid Fraga, Alba

27005-Barreiros

27016224-CEIP de San Cosme

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

32

Suprimido

Ordinaria

34989531E

Cid Montero, Manuela

32054-Ourense

32015190-CEIP Albino Núñez

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44481595D

Cid Núñez, Estela

36025-Lama (A)

36014611-CEIP A Lama

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

32

Interino

Ordinaria

44481595D

Cid Núñez, Estela

32050-Monterrei

32020801-CRA de Monterrei

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33348923G

Cid Pérez, Sandra

27028-Lugo

27006048-CEIP Manuel Mallo Mallo

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34990920P

Cid Prieto, Beatriz

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

44448645H

Cid Rodríguez, Tania

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44475402A

Cid Sánchez, Daniel

36057-Vigo

36010721-CEIP Ramón y Cajal

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44480513P

Cid Vázquez, Laura

36042-Ponteareas

36007497-CEIP Nosa Señora dos Remedios

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36103535K

Cobas González, Susana

36037-Pazos de Borbén

36006079-CPI Curros Enríquez

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

76723485Q

Cobelas Sobrino, Jorge

36057-Vigo

36015354-CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

46899405J

Coedo Lodeiro, Patricia

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34997318N

Coello Carballo, Ana Isabel

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

36094987Y

Coello Cid, María Isabel

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36140651S

Collazo Carusone, Cristina

36033-Mos

36013564-CEIP Pena de Francia

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36082146E

Collazo Fidalgo, Maria de los Ángeles

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

36172809L

Comesaña Gato, Marta

15011-Boiro

15001471-CEIP Praia Xardín

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15

Interino

Ordinaria

46898879Q

Conchado Castro, Noelia

15077-Santa Comba

15026157-CRA de Santa Comba

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33825205W

Conde Aldegunde, María Virginia

27043-Páramo (O)

27016492-CEIP do Páramo

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

32

Suprimido

Ordinaria

44449742B

Conde Cid, Patricia

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

S

N

15

Suprimido

Ordinaria

76820577W

Conde Miguélez, Alfonso

15002-Ames

15026637-CEIP de Barouta

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Interino

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34994297G

Conde Rodríguez, Begoña

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34944621P

Conde Rodríguez, María Inmaculada

32052-Nogueira de Ramuín

32008033-CEIP de Luíntra

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44818123R

Conde Vázquez, Lorena

15053-Muros

15023727-EEI de Muros

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

32658990W

Cons Formoso, Patricia María

15036-Ferrol

15006699-CEIP Recimil

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36147971K

Corbacho Quintela, Noela

36035-Nigrán

36018434-CEIP Mallón

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44456487V

Corbal López, María del Carmen

15016-Camariñas

15002086-CEIP de Ponte do Porto

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44483758X

Corderí Fernández, Patricia

15030-Coruña (A)

15021792-CEIP Salgado Torres

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44078865D

Córdoba Otero, José Antonio

36061-Vilanova de Arousa

36015792-CEIP Xulio Camba

597034- Educación Física

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

32685606F

Corral Almeida, María Sonia

15054-Narón

15022310-CEIP A Gándara

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de calquera especialidade agás primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

10071934G

Corral Ferreiro, María Belén

36021-Gondomar

36018987-CRA Antía Cal

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

33339271N

Corral López, Iago José

15083-Toques

15017314-CEIP de Toques

597035- Música

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

34895901W

Corral Vázquez, Ana María

15030-Coruña (A)

15019323-CEIP Alborada

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

44450670L

Corrales Valencia, Mónica

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36151106M

Correa Insua, Lourdes

36057-Vigo

36014799-EEI Vila Laura

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32813589H

Cortes Méndez, Clara

15058-Oleiros

15023089-CEIP Luís Seoane

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

52933277L

Cortés Vila, María

15073-Ribeira

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

34258112A

Cortiñas Castro, María Isabel

27029-Meira

27006735-CEIP de Meira

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

79313867T

Costa Mato, Ana María

32032-Xinzo de Limia

32004829-CEIP Rosalía de Castro

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

36

Interino

Ordinaria

36108905D

Costa Osorio, Susana

36029-Moaña

36016607-CEIP de Quintela

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

53165443T

Costa Sánchez, Patricia

15075-Sada

15014881-CEIP Sada e os seus contornos

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

45870496D

Costas Álvarez, Marta

36015-Cuntis

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33812445F

Costeira Couso, María Rosa

27048-Pontenova (A)

27010325-CEIP Plurilingüe da Pontenova

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76361597X

Costoya Vilariño, Rosario

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32764727P

Cotón Rodríguez, María del Pilar

15030-Coruña (A)

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

77400346X

Cousido Martínez, Roberto

36026-Marín

36004496-CEP de Sequelo-Marín

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

47372352B

Cousillas Dourado, Sandra

15068-Ponteceso

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

53303560W

Cousillas García, Raquel

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

47369251S

Couso Domínguez, Iria

15058-Oleiros

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76932869P

Couto Couso, Paula Isabel

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597039-Departamento de Orientación

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33998959Z

Couto Rodríguez, Laura

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Suprimido

Ordinaria

35306571F

Crespo Boullosa, María Ángeles

36038-Pontevedra

36017661-CEIP Praza de Barcelos

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34974155X

Crespo Fernández, Natalia

32085-Verín

32015797-CEIP Amaro Refojo

597034- Educación Física

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76808719N

Crespo García, Manuel

36023-Guarda (A)

36018653-CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

35469900J

Crespo Rico, Fátima

36060-Vilagarcía de Arousa

36015652-CEIP O Piñeiriño

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

53174931N

Cruces Giráldez, Ángeles

36057-Vigo

36017697-CEIP Escultor Acuña

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

76928046S

Cruz García, Juan José

36038-Pontevedra

36017201-CEE Príncipe Felipe

597035- Música

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

76416580T

Cruz García, Silvia

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001658-CEIP Julio Gurriarán Canalejas

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33291096E

Cunqueiro Suárez, Ana

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Monte dos Postes

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76573986V

Cupeiro Barja, María José

15050-Monfero

15009241-CPI Virxe da Cela

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

44453093G

Cuquejo Jose, Flores

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

44454996K

Cuquejo Santos, Noemi

32054-Ourense

32008835-CEIP Curros Enríquez

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15

Interino

Ordinaria

33283108S

Da Costa Grobas, María Montserrat

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35564469Y

Da Silva Diego, Ana Belén

36055-Tui

36009895-CEIP nº 2

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

76708591A

Damota Bermúdez, Dunia

32053-Oímbra

32008173-CEIP de Oímbra

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76929167D

Dapena Veiga, Cristina Blanca

36038-Pontevedra

36006134-CEIP San Benito de Lérez

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76900945P

Darriba Acuña, Vanesa

36045-Redondela

36014881-CEIP Alexandre Bóveda

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

36162737K

Davila Granada, Aurora

36057-Vigo

36010204-CEIP Párroco Don Camilo

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36131222Q

De Andrés Costa, Marta

36057-Vigo

36010071-CEIP Santa Mariña

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

03448714W

De Andrés Rubio, Ana

15072-Rianxo

15027551-CRA de Rianxo

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32815673D

De la Fuente Cenamor, Antía

15030-Coruña (A)

15005701-CEIP San Pedro de Visma

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36092368D

De la Torre López, María Jesús

36055-Tui

36018471-CEIP de Rebordáns

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

53116034H

De Los Santos Gago, Andrea

15082-Teo

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33330279J

Deiros González, María José

27028-Lugo

27014793-CEIP Paradai

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

35463990Z

Del Oro Cores, Raquel

36032-Moraña

36005142-CPI Santa Lucía

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

47371055W

Del Río Ríos, Vanesa

15054-Narón

15023740-CEIP A Solaina

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

34606615X

Devesa Estévez, Celsa

32054-Ourense

32008847-CEIP Amadeo Rodríguez Barroso

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Desprazado

Ordinaria

33538473B

Devesa Méndez, Lorena

27010-Castro de Rei

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32657163S

Díaz Abeijón, Mónica

15029-Coristanco

15026480-CRA Novo Mencer

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

33836961M

Díaz Acevedo, José Manuel

15034-Dumbría

15021810-CEIP Santa Eulalia de Dumbría

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33341834E

Díaz Fernández, Alba

15046-Melide

15008805-CEIP de Melide nº 1

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

15

Interino

Ordinaria

34268755C

Díaz Fernández, Cristina

15053-Muros

15024951-CEIP de Louro

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

34942810Z

Díaz González, Ana Isabel

32002-Amoeiro

32000356-CEIP Ramón Otero Pedrayo

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

33543353S

Díaz López, Laura

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

33849627K

Díaz Martínez, María Teresa

32086-Viana do Bolo

32013661-CEIP Bibei

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

44445735Y

Diaz Pereira, Ruth

32043-Maceda

32006553-CEIP de Maceda

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

77005663F

Díaz Prada, María Mónica

36045-Redondela

36014817-CEIP da Igrexa-Chapela

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

27

Suprimido

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

33331582M

Díaz Rodríguez, Belén

27028-Lugo

27006371-CEIP Anexa

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32624136Q

Díaz Sánchez, María Teresa Inmaculada

15016-Camariñas

15002050-CEIP O Areal

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

34261350K

Diéguez Fernández, Josefina

32072-Rúa (A)

32011755-CEIP Manuel Respino

597034- Educación Física

S

N

N

32

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

44655291D

Diéguez Fernández, Paula

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

597035- Música

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44454874Z

Diéguez Rodríguez, Nerea

32072-Rúa (A)

32011755-CEIP Manuel Respino

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44449498C

Díez Alonso, Paula

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

S

S

N

32

Suprimido

Ordinaria

12385890E

Diez Silvan, Antonio

32044-Manzaneda

32006747-CEIP de Manzaneda

597038- Educación Primaria

S

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

33289613B

Dios Diz, Alicia

15002-Ames

15000107-CEIP A Maía

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

52458410X

Dios Fernández, María del Carmen

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15013199-CEP Salustiano Rey Eiras

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

52491818E

Diz Ave, Benito

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

76717218M

Diz Carballo, María José

32032-Xinzo de Limia

32004829-CEIP Rosalía de Castro

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

S

N

32

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

76723224P

Diz Rodríguez, Patricia

32006-Bande

32001002-CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

597034- Educación Física

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

44476445B

Docampo Gómez, Noelia

32054-Ourense

32015190-CEIP Albino Núñez

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

33338808D

Doel Mourenza, Eva

27028-Lugo

27006401-CEIP Sagrado Corazón

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

36107608T

Domínguez Blanco, Silvina

36057-Vigo

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

44468665M

Domínguez Dapía, Fernando

32054-Ourense

32015463-CEE Miño

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de calquera especialidade agás primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

47375898S

Domínguez Fariña, Sofía

15030-Coruña (A)

15021536-CEIP Víctor López Seoane

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44475309W

Domínguez Fernández, Ana

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

S

S

N

36

Interino

Ordinaria

76929325Y

Domínguez Fernández, María Jesús

36038-Pontevedra

36006407-CEIP Froebel

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

32

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

71511820J

Domínguez García, Diana

32009-Barco de Valdeorras (O)

32015116-CEIP Condesa de Fenosa

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

76719526J

Domínguez Gómez, María

32021-Castrelo do Val

32015682-CEIP de Castrelo do Val

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

53481822Z

Dominguez Gonzalez, Estefania

15073-Ribeira

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44494886Y

Domínguez González, Lucía

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

34972816M

Domínguez González, María José

32069-Ribadavia

32020628-CRA Amencer

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44460039G

Domínguez Sousa, María José

15016-Camariñas

15027861-IES Pedra da Aguia

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

78793218W

Dopazo Cajaraville, Tamara

15074-Rois

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

32706429S

Dopazo Couto, Natalia

36004-Bueu

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32661192L

Dopico Caneiro, Alfonso José

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

76617254E

Doval Fernández, Rosa María

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

44480732C

Dukart Aranzadi, Graciela Beatriz

27031-Monforte de Lemos

27015360-CEE Infanta Elena

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36144908V

Durán Coello, Antonio

36054-Tomiño

36015238-CEIP de Sobrada

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

76579200X

Durán Martínez, Ana Belén

27030-Mondoñedo

27006954-CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

53110281S

Durán Nogueira, José Ramón

36029-Moaña

36004733-CEIP de Reibón

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

32702535P

Eimil Gacio, Leticia

15054-Narón

15022310-CEIP A Gándara

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

35454077Z

Eiras García, María José

15030-Coruña (A)

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33335713L

Eiravella Barreira, Verónica

15030-Coruña (A)

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

597038- Educación Primaria

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

79314156J

Eirís Guillín, María José

15041-Laracha (A)

15025256-CEIP Alfredo Brañas

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

36072040J

Elissetche Mihura, Jose Eugenio

36057-Vigo

36010678-CEIP Paraixal

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33995459X

Escolar Muñoz, Luis

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Gregorio Sanz

597034- Educación Física

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

74499311B

Escribano Gómez, María Dolores

36038-Pontevedra

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44466225A

Escuredo Sabín, María Dolores

15029-Coristanco

15002670-CEIP Canosa-Rus

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

78796174Z

Esmoris Tajes, Maria Carmen

36049-Salceda de Caselas

36024318-CRA Raíña Aragonta

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

52492861F

Esperón Rodríguez, Graciela Mónica

36038-Pontevedra

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

35255014Q

Espiña Fernández, Celia Carmen

36018-Forcarei

36003111-CEIP Nosa Señora das Dores

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44841803Z

Espiñeira Otero, Vanesa

15021-Carral

15003005-CPI Vicente Otero Valcárcel

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

32814350C

Espiñeira Riveiros, Fernando

15030-Coruña (A)

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

71518329J

Esteban Paramio, Fabia María

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001725-IES Lauro Olmo

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

76746114J

Estévez Fernández, José Antonio

32033-Gomesende

32015645-CEIP Rosalía de Castro

597038- Educación Primaria

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

51378348M

Estévez González, Ángeles

36043-Ponte Caldelas

36007591-CEIP Manuel Cordo Boullosa

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36122992C

Estévez Lavandeira, María Coral

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por concelleiro

33855488V

Estévez López, María Teresa

27020-Friol

27004635-CPI Dr. López Suárez

597022- Ciencias da Natureza (ESO)

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

76805298H

Estévez Montoto, Nelly

36024-Lalín

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36159268W

Estévez Pedrosa, Patricia

36042-Ponteareas

36007497-CEIP Nosa Señora dos Remedios

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

77414609J

Estévez Ruiz, Jennifer

32058-Pereiro de Aguiar (O)

32016029-CEIP Ben-Cho-Shey

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

09402879L

Expósito Freije, Ana María

15901-Cariño

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

77001045N

Fajo González, Ana María

36035-Nigrán

36005774-CEIP Humberto Juanes

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

44814859A

Fandiño López, María Isabel

15060-Oroso

15011567-CEIP de Sigüeiro

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de calquera especialidade agás primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

44815130K

Fariña Barreiro, Santiago

15078-Santiago de Compostela

15022589-CEIP Lamas de Abade

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

52450708J

Farto Mosquera, Marta María

15011-Boiro

15001616-CEIP de Escarabote

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

53110322X

Fazanes Souto, Sofía

36038-Pontevedra

36017201-CEE Príncipe Felipe

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44820503N

Federico Cotón, María

15023-Cee

15003248-CEIP Eugenio López

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

44827777H

Feijoo Domarco, Áurea

15074-Rois

15014751-EEI de Seira

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34999993L

Feijoo Fernández, Nuria

32008-Barbadás

32016789-CEIP Filomena Dato

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

39467624S

Fermín Susana, Heidy Isabel

36011-Cerdedo

36001343-CEIP San Xoán Bautista

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

53116047P

Fernández Alfaya, Sara

36058-Vilaboa

36024495-CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76573560M

Fernández Alonso, Guadalupe

15036-Ferrol

15006729-CEE Terra de Ferrol

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

77596712W

Fernández Amor, Sonia

15001-Abegondo

15000016-CEIP San Marcos

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33350737R

Fernández Araújo, Pablo

15058-Oleiros

15023089-CEIP Luís Seoane

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

77408159A

Fernández Balboa, Sonia

36041-Poio

36007242-CEIP de Viñas

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

44445948N

Fernández Barreiros, Eva

32072-Rúa (A)

32011755-CEIP Manuel Respino

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36139576K

Fernández Bello, Patricia

36022-Grove (O)

36018100-CEIP As Bizocas

597035- Música

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44475329E

Fernández Blanco, Marcos

36038-Pontevedra

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44484919K

Fernández Buján, Naiara

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

S

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

76362624W

Fernández Cacho, Carmen

15078-Santiago de Compostela

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

34995592B

Fernández Calleja, Silvia

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34962127B

Fernández Campos, María Josefa

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

35324342E

Fernández Caramés, Mónica

36051-Sanxenxo

36019104-CEIP Plurilingüe Nantes

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36081977Z

Fernández Casasnovas, Ángel Javier

36021-Gondomar

36018631-CEP Xosé Neira Vilas

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

77596474V

Fernández Cendoya, Concepción

15037-Fisterra

15007242-CEIP Mar de Fóra

597034- Educación Física

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

44449049P

Fernández Cid, Nancy

32054-Ourense

32015190-CEIP Albino Núñez

597034- Educación Física

S

N

N

32

Interino

Ordinaria

44461498Z

Fernández de la Fuente, María del Carmen

32042-Lobios

32006358-CEIP do Xurés

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34998862S

Fernández del Río, Ana Belén

32024-Celanova

32003771-CEIP Curros Enríquez

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76579886Y

Fernández Díaz, María Vanesa

27020-Friol

27004635-CPI Dr. López Suárez

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

52930016R

Fernández Dios, Eva

15011-Boiro

15021500-CEIP Santa Baia

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76719543F

Fernández Enríquez, María Jesús

36026-Marín

36004484-CEIP da Laxe

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36148939T

Fernández Estévez, Isabel

36038-Pontevedra

36006316-CEIP Príncipe Felipe

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

34896202G

Fernández Fernández, José Edelmiro

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34266452V

Fernández Fernández, Laura

32059-Peroxa (A)

32010121-CEIP Roberto Blanco Torres

597038- Educación Primaria

S

N

N

32

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

76726558F

Fernández Fernández, María de los Ángeles

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597035- Música

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

34939429Z

Fernández Fernández, María de los Reyes

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

44470796C

Fernández Fernández, María Dolores

32032-Xinzo de Limia

32004829-CEIP Rosalía de Castro

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32683893L

Fernández Fernández, María Eugenia

15036-Ferrol

15021846-CEIP San Xoán de Filgueira

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

33994171X

Fernández Fernández, María Yolanda

15061-Ortigueira

15011981-CEIP José María Lage

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

33349944J

Fernández Ferreiro, Marta

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001658-CEIP Julio Gurriarán Canalejas

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44090798M

Fernández Ferreiro, Patricia

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

35563540C

Fernández Francisco, María Isabel

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33810192P

Fernández Freire, María del Carmen

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34992042A

Fernández Garabatos, Ruth María

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

79324088D

Fernández García, María Victoria

15029-Coristanco

15002670-CEIP Canosa-Rus

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32683291S

Fernández García, Paula

15036-Ferrol

15021858-CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

32

Suprimido

Ordinaria

44470795L

Fernández García, Sonia

32069-Ribadavia

32011305-CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Interino

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76574895Y

Fernández Gómez, María Yolanda

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casas

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 3

10083343M

Fernández Gómez, Teresa

27031-Monforte de Lemos

27016662-CEIP de Monforte de Lemos

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33244478W

Fernández González, Carmen Enma

15078-Santiago de Compostela

15027745-CEE A Barcia

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

34999570X

Fernández González, Lorena

36035-Nigrán

36005774-CEIP Humberto Juanes

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33307124L

Fernández González, María Begoña

15089-Vedra

15018471-CEIP Ortigueira

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35473386A

Fernández González, María de la O

36013-Covelo

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33997093B

Fernández Gradaille, Ruth

27066-Viveiro

27016406-CEIP de Covas

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76992787B

Fernández Granja, Javier

36025-Lama (A)

36014611-CEIP A Lama

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

34998166D

Fernández Hermida, María José

32054-Ourense

32008835-CEIP Curros Enríquez

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

34890503D

Fernández Lodeiro, María del Mar

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15013072-EEI da Granxa

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34262212D

Fernández López, María Victoria

27050-Quiroga

27013703-CEIP de Quiroga

597034- Educación Física

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76904600Y

Fernández Maceira, Ana Laura

27031-Monforte de Lemos

27015360-CEE Infanta Elena

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36136603S

Fernández Mariño, Jorge

36008-Cangas

36001057-CEIP do Hío

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

47360035E

Fernández Martín, María José

15030-Coruña (A)

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

52458412N

Fernández Martínez, Eva María

15071-Porto do Son

15025542-CEIP Xuño

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

46898283H

Fernández Martínez, Itziar Amaya

15030-Coruña (A)

15005385-CEE María Mariño

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

32669976V

Fernández Méndez, Alicia María

15060-Oroso

15011567-CEIP de Sigüeiro

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

52452935D

Fernández Méndez, María Mercedes

36057-Vigo

36010228-CEIP A Paz

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76823676L

Fernández Miniño, José Antonio

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76713680D

Fernández Montes, Montserrat

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

78737896H

Fernández Moreira, Roi

32015-Bolo (O)

32015098-CEIP do Bolo

597035- Música

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

46905814M

Fernández Mosquera, Paula

15009-Betanzos

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

44817370F

Fernández Otero, Pablo

15078-Santiago de Compostela

15021883-CEIP de Vite I

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

44830806B

Fernández Parada, Patricia

15045-Mazaricos

15008714-CPI da Picota

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32832076J

Fernández Pardiñas, Mary Carmen

15016-Camariñas

15002086-CEIP de Ponte do Porto

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33322569P

Fernández Pardo, José Manuel

27028-Lugo

27006395-CEIP Benigno Quiroga Ballesteros

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33326493E

Fernández Pardo, Marcos

27015-Cospeito

27002997-CPI Virxe do Monte

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

32

Suprimido

Ordinaria

34948743J

Fernández Pérez, María Asunción

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

33251525B

Fernández Pérez, María Dolores

15073-Ribeira

15025281-CEIP de Olveira

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

47369001H

Fernandez Pinillos, Silvestre

15030-Coruña (A)

15005701-CEIP San Pedro de Visma

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

44453619R

Fernández Piñeiro, Patricia

32024-Celanova

32003771-CEIP Curros Enríquez

597034- Educación Física

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76619263F

Fernández Recarey, María Jesús

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP A Gándara

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76579241M

Fernández Rego, Maria Esther

15035-Fene

15020982-CEIP O Ramo

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

32

Interino

Ordinaria

44456598J

Fernández Rodríguez, Ana Isabel

32071-Riós

32015256-CEIP das Vendas da Barreira

597039-Departamento de Orientación

S

S

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por concelleiro

34947084X

Fernández Rodríguez, Juan Manuel

32077-Sandiás

32016042-CEIP de Sandiás

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44465029A

Fernández Rodríguez, Lorena

36033-Mos

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Suprimido

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34254224W

Fernández Rodríguez, María Jesús

36038-Pontevedra

36006377-CEIP Álvarez Limeses

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

34254224W

Fernández Rodríguez, María Jesús

36038-Pontevedra

36006377-CEIP Álvarez Limeses

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34637287T

Fernández Rodríguez, Roberto

27013-Cervo

27015301-CEIP de Cervo

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

76414351W

Fernández Rodríguez, Rocío Antonia

15022-Cedeira

15003054-CEIP Nicolás del Río

597035- Música

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44448545X

Fernández Rubín, Paula

36028-Meis

36024604-CRA de Meis

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

44467156Z

Fernández Sanmiguel, Raquel

32019-Carballiño (O)

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

04190924W

Fernández Sestelo, María del Mar

36050-Salvaterra de Miño

36016966-CEP Carlos Casares

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

34253634X

Fernández Silvela, María Dolores

36054-Tomiño

36009524-CEP Pedro Caselles Beltrán

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

S

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

77596447J

Fernández Sueiras, María Carmen

27902-Burela

27002584-CEIP Virxe do Carme

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

34877433A

Fernández Tornavacas, Verónica

36042-Ponteareas

36024069-CRA A Picaraña

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

33346124B

Fernández Vázquez, Verónica

27013-Cervo

27015301-CEIP de Cervo

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36160644K

Fernández Yáñez, María Mónica

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36021042Y

Ferreira Marino, María Lourdes

36035-Nigrán

36024756-CEE de Panxón

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76725796G

Ferreiro Abelenda, Ana Belén

36901-Illa de Arousa (A)

36013011-CEIP da Torre-Illa

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33810716A

Ferreiro Arias, Balbina

27011-Castroverde

27002249-CPI de Castroverde

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

33332331H

Ferreiro Bello, Ana Belén

15032-Curtis

15032650-EPAPU de Teixeiro

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

32596014T

Ferreiro Fraguela, María Pilar

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 3

76815501D

Ferreiroa Granja, Ada

36018-Forcarei

36003170-CEIP de Soutelo de Montes

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

52932134A

Ferreiros Rial, María Dolores

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15013059-EEI de Vilariño

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

44458563T

Ferrer Gómez, Montserrat

32032-Xinzo de Limia

32004830-CEIP Carlos Casares

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

32

Suprimido

Ordinaria

44468474K

Fidalgo Atanes, Rosa Mary

32081-Toén

32012711-CEIP Saco e Arce

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33345097L

Fidalgo Corrales, Taida

27029-Meira

27006735-CEIP de Meira

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

27

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

76363136P

Fidalgo Torreira, María José

27065-Vilalba

27015724-CEIP Monseivane

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

35470321C

Fidalgo Vila, Ana María

36006-Cambados

36000508-CEIP de Castrelo

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44449544C

Figueiral Fernández, María José

32013-Boborás

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

33274995K

Figueiro Vicente, José Francisco

15011-Boiro

15021500-CEIP Santa Baia

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32441905Z

Figueroa Figueroa, Carmen J.

15068-Ponteceso

15013291-CEIP Eduardo Pondal

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76968668L

Filgueira Viturro, María Selina

15065-Padrón

15012717-CEIP Rosalía de Castro

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36051070L

Filgueiras Moure, María Isabel

36057-Vigo

36019153-EEI Rúa Hernán Cortés

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

32

Interino

Ordinaria

34969795C

Fioretti González, María Dolores

32063-Pobra de Trives (A)

32010601-CEIP Manuel Bermúdez Couso

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33348921W

Fole López, Ana Belén

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44810465W

Folgar Ribadas, Ramón

15062-Outes

15012262-CEIP Plurilingüe da Serra de Outes

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

32696697N

Folgar Rocha, Sabela

15054-Narón

15023740-CEIP A Solaina

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

79331023K

Fontaíña Barca, Anabel

15062-Outes

15012225-CEIP Emilio Navasqüés

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76504401F

Fontaíña González, Manuela

15073-Ribeira

15014465-CEIP de Palmeira

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

44078908Y

Fontaíña Moledo, Carmen María

36038-Pontevedra

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

32840021T

Fontal Alonso, Eugenio Jose

32085-Verín

32016790-IES Castro de Baronceli

597061- Ed. Especial: Audición e Linguaxe (ESO)

S

S

N

36

Interino

Ordinaria

35446852B

Fontán Jamardo, María Jesús

36060-Vilagarcía de Arousa

36015652-CEIP O Piñeiriño

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76992072D

Fontán Loureiro, Aurora

36021-Gondomar

36014672-CEIP Serra-Vincios

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Mestre que se reincorpora procedente do estranxeiro

Ordinaria

10026525C

Fonteboa López, María Alicia

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Monte dos Postes

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

77400299D

Fontenla Fraguas, Estefanía

36038-Pontevedra

36006778-CEIP de Ponte Sampaio

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

35573214B

Fontenla Simil, Begoña

15016-Camariñas

15002050-CEIP O Areal

597038- Educación Primaria

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

78797895X

Formoso Fernández, Eva

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Monte dos Postes

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

76716172V

Formoso Gómez, Ana

36057-Vigo

36016061-CEIP A Doblada

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34867404W

Formoso Sobrino, Carmen

36057-Vigo

36010162-CEIP A Canicouva

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76410107J

Formoso Vila, Milagros

15069-Pontedeume

15024963-CEIP Plurilingüe de Andrade

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

15

Interino

Ordinaria

32653814R

Fraga Martínez, Ana María

15012-Boqueixón

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra

597031- Educación Infantil

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

46912616E

Fraga Vilas, Noelia

15058-Oleiros

15011026-CEIP de Rabadeira

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Suprimido

Ordinaria

32630091Z

Fraguela Pérez, Antonia

15061-Ortigueira

15011981-CEIP José María Lage

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

32696954Q

Fraguela Santos, Isabel

36024-Lalín

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

44825438W

Fraiz Guizán, Tania

15084-Tordoia

15021317-CPI Pecalama

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32794045R

Franco Álvarez, María Elena

15068-Ponteceso

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34727285E

Franco Basalo, María Milagros

32085-Verín

32015797-CEIP Amaro Refojo

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

76416912X

Franco Pena, Mª del Mar

15017-Cambre

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

44487689P

Franco Soto, María

32042-Lobios

32006358-CEIP do Xurés

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

32594416N

Freire Freire, María Elena

15071-Porto do Son

15013977-CEIP Santa Irene

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

53110681R

Freire Hermida, Ana María

15030-Coruña (A)

15021792-CEIP Salgado Torres

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76418194G

Freire López, Silvia

15013-Brión

15001744-EEI dos Ánxeles

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

32

Interino

Ordinaria

44468076Z

Freire Rodríguez, Cristina

32024-Celanova

32003771-CEIP Curros Enríquez

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

47385631L

Freire Sánchez, Lorena

15041-Laracha (A)

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

32789921V

Friáns Prego, María Amparo

36035-Nigrán

36005956-CEIP Carlos Casares

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33538541X

Fuciños Pérez, Paula

32072-Rúa (A)

32011755-CEIP Manuel Respino

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34993616J

Fuentefría González, Gloria María

15060-Oroso

15011567-CEIP de Sigüeiro

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

78737347K

Fuentes Costa, Ainhoa

36029-Moaña

36016607-CEIP de Quintela

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

36156212M

Fuentes Gende, Ana Belen

36057-Vigo

36015068-CEIP Balaídos

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34628272R

Fuentes Rodríguez, Daniel

36051-Sanxenxo

36008866-CEIP A Florida

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

53161482H

Fuerte Dacal, Marta

15030-Coruña (A)

15025025-CEIP San Francisco Javier

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

33546815G

Gago Gómez, Jenifer

15018-Capela (A)

15020969-CEIP Mosteiro de Caaveiro

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

47363463T

Galán Taboada, María

15093-Zas

15019086-CEIP Labarta Pose

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32696731T

Galdo Leal, Laura

15054-Narón

15019499-CEIP de Piñeiros

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36035079J

Galego Rouco, María Ángeles

36021-Gondomar

36003662-CEIP Chano Piñeiro

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

34268268Q

Gallardo Amiama, Óscar

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP A Gándara

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33297223P

Gallardo Rey, María

15092-Vimianzo

15019372-CEIP San Vicenzo

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

76730110V

Gallego Blanco, Vanesa

32021-Castrelo do Val

32015682-CEIP de Castrelo do Val

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34919382T

Gallego Diéguez, María Teresa

32016-Calvos de Randín

32002481-CEIP Nosa Señora do Carme

597038- Educación Primaria

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

78732922N

Gallego Mandado, Fernando

36038-Pontevedra

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

35485869C

Gamallo Fariña, Magdalena

36038-Pontevedra

36006420-CEIP Campolongo

597034- Educación Física

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

09811273W

Gancedo Fernández, María José

36057-Vigo

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

27

Suprimido

Ordinaria

33312017J

Gandoy López, María Ángeles

27028-Lugo

27006164-CEIP Albeiros

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33280356T

Garabal Fariña, María Clavel

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

597061- Ed. Especial: Audición e Linguaxe (ESO)

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44470117P

García Alonso, María Luz

15002-Ames

15025220-CEP de Ventín

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34261748M

García Álvarez, Beatriz

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP A Gándara

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

76576314E

García Arias, Cristina

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

79319836N

García Arijón, María Mar

15019-Carballo

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

44848323W

García Barreiro, Isabel

15005-Arteixo

15032716-CEIP de Arteixo

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76808786X

García Batán, Abel

36052-Silleda

36009135-CEIP de Silleda

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

77400647N

García Blanco, Cristina

36024-Lalín

36014970-CEIP Varela Buxán

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

33294092M

García Cajuso, María Montserrat

15002-Ames

15026637-CEIP de Barouta

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

77592563Q

García Castiñeira, María Elvira

27019-Foz

27016391-CEIP O Cantel

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

53301126Y

García Castro, Antía Sabela

36060-Vilagarcía de Arousa

36019451-CEIP A Escardia

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

77405154B

García Cimadevila, Marta

36027-Meaño

36004691-CEIP de Coirón-Dena

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33284126K

García Codesido, Ana Belén

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

10035814V

García Conde, Fernando

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

36105761Q

García Cordovés, Ramón

27022-Guitiriz

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

27187676C

García Domínguez, José Manuel

32050-Monterrei

32015657-CEIP de Medeiros

597034- Educación Física

S

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34966917V

García Domínguez, Maria de los Ángeles

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33351573D

Garcia Exposito, Maria Jose

36050-Salvaterra de Miño

36016966-CEP Carlos Casares

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

77591852H

García Fanego, María Mar

27028-Lugo

27016728-CEIP Illa Verde

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

77597171R

García Fernández, Elena Asunción

36057-Vigo

36015810-CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

S

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34267347S

García Fernández, Lorena

36039-Porriño (O)

36007023-CEIP Xosé Fernández López

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76989732S

García Fontán, Javier

15092-Vimianzo

15026789-CEIP Baíñas

597034- Educación Física

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

76871179G

García Freire, Pablo Jesús

36015-Cuntis

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

32842877G

García Freire, Paula

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

44832092D

García Fuentes, Araceli

36017-Estrada (A)

36002347-CEIP Pérez Viondi

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33307353H

García García, Lucía

27028-Lugo

27006164-CEIP Albeiros

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

44465100M

García García, Maruxa

36021-Gondomar

36014672-CEIP Serra-Vincios

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

76724147B

García García, Montserrat

32050-Monterrei

32020801-CRA de Monterrei

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

32815544H

García García, Raquel

15030-Coruña (A)

15023363-CEIP Manuel Murguía

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32686823M

García García, Rebeca

36020-Agolada

36003480-CEIP de Agolada

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

27

Suprimido

Ordinaria

76937527C

García González, Marta

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Gregorio Sanz

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33330513V

García González, Sonia

27050-Quiroga

27013703-CEIP de Quiroga

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

09733155S

García Gutiérrez, María Nieves

36023-Guarda (A)

36018653-CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33256025A

García Lapido, Ilduara

36022-Grove (O)

36014878-CEIP de Conmeniño

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76361207B

García Lijo, María del Carmen

15016-Camariñas

15002086-CEIP de Ponte do Porto

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76575151D

García López, María Bélida

27018-Fonsagrada (A)

27003850-CEIP Santa María

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

27

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34255831E

García López, María Teresa

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Gregorio Sanz

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

33333919L

García López, Natalia

27033-Muras

27015876-CEIP de Muras

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

52935590D

García López, Patricia

15073-Ribeira

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

52430881N

García Mato, María Teresa

15030-Coruña (A)

15019323-CEIP Alborada

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33812923W

García Méndez, Josefina

27016-Chantada

27013697-CEIP Eloísa Rivadulla

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33344878F

García Morán, Yolanda

15069-Pontedeume

15013412-CEIP de Ombre

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Desprazado

Ordinaria

34260655Q

García Moreira, María Dolores

36038-Pontevedra

36006420-CEIP Campolongo

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

33538017S

García Núñez, Javier

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76871913W

García Núñez, Sonia

36006-Cambados

36015093-CEIP San Tomé

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76862485G

García Otero, María José

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP A Gándara

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

33230592P

García Pampín, Josefa

15073-Ribeira

15014465-CEIP de Palmeira

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

35319957F

García Pampín, María Teresa

15038-Frades

15007400-CPI de Ponte Carreira

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33344767B

García Pazos, María

27042-Paradela

27009347-CEIP San Miguel

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

53302707T

García Pena, Ariadna

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

597061- Ed. Especial: Audición e Linguaxe (ESO)

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

52456056W

García Pérez, María Teresa

15073-Ribeira

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

79315420N

García Pichel, Maria Begoña

36901-Illa de Arousa (A)

36013011-CEIP da Torre-Illa

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36124110B

García Querol, Sofía

36057-Vigo

36010204-CEIP Párroco Don Camilo

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

35284393R

García Ramírez, Sebastián

36038-Pontevedra

36006316-CEIP Príncipe Felipe

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

53302746Q

García Rey, Almudena

15041-Laracha (A)

15025256-CEIP Alfredo Brañas

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33272330R

García Ríos, José Luis

15082-Teo

15017107-CEIP da Ramallosa

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

32820396V

García Ríos, Natalia

15058-Oleiros

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

44450778N

García Rodríguez, María Fátima

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44822822P

García Rouco, Vanesa

15071-Porto do Son

15013761-CEIP de Campanario

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

44847777P

García Sánchez, Miriam Irene

36060-Vilagarcía de Arousa

36012407-CEIP A Lomba

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

32834504A

García Sánchez, Olga

15031-Culleredo

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

46905600K

García Sánchez, Raquel

15017-Cambre

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

77594889L

García Seijas, Nazareth

27025-Xove

27005691-CEIP Pedro Caselles Rollán

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

77402077Q

Garcia Souto, Maria Belen

36022-Grove (O)

36018100-CEIP As Bizocas

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

32624588P

García Souto, María Victoria

15036-Ferrol

15006699-CEIP Recimil

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

46917451G

García Suárez, Cristina

15068-Ponteceso

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

77593414Q

García Suárez, Francisco José

15075-Sada

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

597035- Música

S

N

N

15

Interino

Ordinaria

32814353T

García Valiño, Olga

15068-Ponteceso

15026406-IES de Ponteceso

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

21462462N

García Vázquez, Isabel Bárbara

27029-Meira

27006735-CEIP de Meira

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

07229351Z

García Vázquez, María Victoria

15030-Coruña (A)

15005701-CEIP San Pedro de Visma

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76718526W

García Vázquez, Mónica

36026-Marín

36004496-CEP de Sequelo-Marín

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

78794281F

Garea Penas, Manuel Ángel

15082-Teo

15017107-CEIP da Ramallosa

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

36134779P

Garín Ibárrez, Carla

36057-Vigo

36010721-CEIP Ramón y Cajal

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

53100943S

Garrido Camba, María del Carmen

36045-Redondela

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76714752T

Garrido Fernández, María del Carmen

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36073277P

Garrido Figueiras, María Luz

36057-Vigo

36010538-CEIP Lope de Vega

597034- Educación Física

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

34608808H

Garrido González, Manuel

36035-Nigrán

36018434-CEIP Mallón

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44826012R

Garrido Otero, Noelia

15078-Santiago de Compostela

15027502-CEE Manuel López Navalón

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33265228Y

Garrido Raña, María

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

47380851T

Garrido Salgado, Iria

15030-Coruña (A)

15004976-CEIP Curros Enríquez

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

32411215Y

Gato Vivero, María Pilar

15005-Arteixo

15032716-CEIP de Arteixo

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33194604S

Gay Pérez, María de Las Mercedes

15011-Boiro

15027149-CEIP de Cespón

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

44449386T

Gayo Álvarez, María Elena

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

33323533Y

Gayoso Aguiar, Ana Isabel

27010-Castro de Rei

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33342566H

Gayoso Ríos, Marta

15046-Melide

15008805-CEIP de Melide nº 1

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

40983442H

Gesto Álvarez, María Jesús

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

597061- Ed. Especial: Audición e Linguaxe (ESO)

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33347220A

Gesto Barata, María José

27066-Viveiro

27016170-CEIP Plurilingüe Santa Rita

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

44809376V

Gesto Parga, Lucía

36052-Silleda

36009032-CEIP de Bandeira

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

45860035J

Giadás Quintela, Vicente

15053-Muros

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

22965414Y

Gil Beltrán, Rosario Natividad

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33861651Q

Gil Calvo, María Dolores

15057-Noia

15010848-CEIP Felipe de Castro

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44450955M

Gil Diz, Lidia

36048-Rosal (O)

36024173-CRA María Zambrano

597035- Música

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44820327C

Gil Ferro, Ana Belén

15078-Santiago de Compostela

15022589-CEIP Lamas de Abade

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

32

Docente en expectativa de destino de calquera especialidade agás primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

44482982Q

Gil Sánchez, María

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda Crespos

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76779742S

Gil Suárez, Mónica

15038-Frades

15007400-CPI de Ponte Carreira

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

52935551Q

Giménez Calviño, Carmen María

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

53177462J

Giménez Rivas, Isabel

36036-Oia

36006067-CEIP Mestre Manuel García

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76572406R

Goas Amado, Gonzalo

15040-Laxe

15007621-CPI Cabo da Area

597035- Música

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

44445329Z

Godoy Miranda, Maria Estela

36017-Estrada (A)

36014866-CEIP Manuel Villar Paramá

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76872779V

Goldar Cora, María Eugenia

15082-Teo

15025724-CEIP Os Tilos

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

33327166M

Gómez Aldegunde, María Dos Ánxeles

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

597061- Ed. Especial: Audición e Linguaxe (ESO)

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

44445383E

Gómez Álvarez, María del Carmen

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35321002V

Gómez Casal, María Guadalupe

36051-Sanxenxo

36008866-CEIP A Florida

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34269321B

Gómez Fernández, Diana

27031-Monforte de Lemos

27015360-CEE Infanta Elena

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32762729B

Gómez García, María Ofelia

15016-Camariñas

15002050-CEIP O Areal

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

34977505W

Gómez González, Beatriz

32058-Pereiro de Aguiar (O)

32016029-CEIP Ben-Cho-Shey

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

44450902K

Gómez González, Mónica

32043-Maceda

32006553-CEIP de Maceda

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33328029V

Gómez Hernández, Yolanda

15050-Monfero

15009241-CPI Virxe da Cela

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76405157P

Gómez Iglesias, Guillermo

15025-Cerdido

15003534-CEIP da Barqueira

597034- Educación Física

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

77595972K

Gómez Llanos, María Jesús

15030-Coruña (A)

15019323-CEIP Alborada

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44462879S

Gómez López, María del Carmen

36042-Ponteareas

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44080114Q

Gómez Moreira, Rocío

36046-Ribadumia

36024616-CRA de Ribadumia

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por concelleiro

33350662H

Gómez Pallín, María Josefa

27028-Lugo

27014793-CEIP Paradai

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44822035A

Gómez Pardo, Ana Katterina

15056-Negreira

15010575-CEIP O Coto

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

44458313A

Gómez Pérez, Marcos

32048-Mezquita (A)

32007272-CEIP Augusto Assía

597035- Música

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

44467294Z

Gómez Rodríguez, Josefa

32067-Rairiz de Veiga

32011032-CEIP Antonio Vázquez Vázquez

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

76623826Q

Gómez Sampayo, Mercedes

15058-Oleiros

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

78794266S

Gómez Suárez, María Xosé

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

35461339P

Gómez Tarrío, Juliana

36901-Illa de Arousa (A)

36013011-CEIP da Torre-Illa

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

34974122T

Gómez del Valle Gómez, Paula

15030-Coruña (A)

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

78792664T

Gontán Suárez, María del Carmen

15052-Muxía

15024239-CEIP dos Muíños

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76999618B

González Alonso, María Jesús

36003-Baiona

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

76914748B

González Álvarez, José Felipe

36038-Pontevedra

36015172-CEIP A Xunqueira nº 2

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35572858T

González Álvarez, Patricia

36055-Tui

36009895-CEIP nº 2

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44492384B

González Álvarez, Patricia

36024-Lalín

36004101-CEIP Xesús Golmar

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32645183H

González Bello, Alberto

15040-Laxe

15021160-EEI de Traba

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

34982841W

González Blanco, Beatriz

27010-Castro de Rei

27001609-CEIP Ramón Falcón

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44476827W

González Blanco, Victoria

36022-Grove (O)

36014878-CEIP de Conmeniño

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32710568Z

González Caínzos, Lucía

15031-Culleredo

15021809-CEIP Sofía Casanova

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

76720843L

González Carracedo, Carlos

32091-Vilardevós

32014501-CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez

597034- Educación Física

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32647808K

González Carrodeguas, Nicolasa

15016-Camariñas

15002050-CEIP O Areal

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44076121W

González Cedillo, César

36002-Barro

36000181-CEIP Amor Ruibal

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

77407934P

González Cedillo, María Mercedes

36041-Poio

36007199-CEIP Isidora Riestra

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

44447163P

González Cid, Patricia

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

35570754N

González Coto, Manuel

36019-Fornelos de Montes

36003388-CEIP Doutor Suárez

597034- Educación Física

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76726294L

Gonzalez Dacosta, Lucia de Jesus

36029-Moaña

36004745-IES A Paralaia

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

76725077K

González Fernández, José Carlos

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597035- Música

S

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34953359Y

González Fernández, Josefa

32024-Celanova

32016625-IES de Celanova

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

36141086J

González Fernández, Leire

36057-Vigo

36010711-CEP Dr. Fleming

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34925896M

González Fernández, María Carmen

27028-Lugo

27006164-CEIP Albeiros

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

32827576K

González Fernández, María Dolores

15030-Coruña (A)

15019311-CEIP María Barbeito e Cervino

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34997181J

González Fernández, Miguel Ángel

32008-Barbadás

32016789-CEIP Filomena Dato

597038- Educación Primaria

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33279042C

González Gallego, María Elena

36060-Vilagarcía de Arousa

36015263-CEIP de Rubiáns

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

45788029C

González González, Lorena

36042-Ponteareas

36016954-CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

44451486F

González González, Mónica

32081-Toén

32012711-CEIP Saco e Arce

597031- Educación Infantil

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

35478787E

González Granja, Alexandra

36006-Cambados

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

35478787E

González Granja, Alexandra

36051-Sanxenxo

36019104-CEIP Plurilingüe Nantes

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

35487989R

González Hermida, Silvia Alba

36061-Vilanova de Arousa

36013023-CEIP de San Roque

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33994240X

González Iglesias, Rosa María

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

78735109Z

González Juncal, Rosa María

36045-Redondela

36007709-CEIP de Santo Paio de Abaixo

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

33256353D

González Lestón, Juan María

36060-Vilagarcía de Arousa

36012419-CEIP Arealonga

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

46914653N

González Llera, Inés

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

32753368B

González López, María Jesús

27062-Triacastela

27015979-CEIP Eduardo Cela Vila

597035- Música

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

52499604B

González Losada, Elena

36038-Pontevedra

36017201-CEE Príncipe Felipe

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

53117558R

González Martínez, Lucía

36004-Bueu

36000375-CEIP da Torre-Cela

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

32699247D

González Montouto, Silvia

15002-Ames

15025220-CEP de Ventín

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

34550601R

González Novoa, María Carmen

32027-Cortegada

32015268-CEIP Otero Novas

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

52457127S

González Pego, Rosa

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15013163-EEI Fernández Varela

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de calquera especialidade agás primaria, de 2011 e posteriores.

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

76903996T

González Pena, Macarena

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

44462088Y

González Pereira, Cristina

32069-Ribadavia

32020628-CRA Amencer

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32823853R

González Pereira, María Cristina

15031-Culleredo

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34946740B

González Pérez, María Rita

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 3

32826326J

González Pérez, Teresa María

15030-Coruña (A)

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

34259395K

González Reboiro, María José

27008-Bóveda

27001087-CEIP Rosalía de Castro

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

76554864P

González Río, Roberto

27028-Lugo

27006449-CEIP Rosalía de Castro

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44482909N

González Rodríguez, María

32043-Maceda

32006553-CEIP de Maceda

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36058812X

González Rodríguez, María Teresa

36033-Mos

36013564-CEIP Pena de Francia

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

45434724H

Gonzalez Rodriguez, Miryam

36060-Vilagarcía de Arousa

36012407-CEIP A Lomba

597035- Música

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

53164629Z

González Silva, Marta María

15031-Culleredo

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76813955G

González Sobrado, María del Carmen

36054-Tomiño

36019049-CEIP de Barrantes

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

76808571W

González Souto, Concepción

36038-Pontevedra

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

44089324A

González Vaamonde, Antonio Ramón

15082-Teo

15025724-CEIP Os Tilos

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

34994920Y

González Vaillo, María Isabel

32054-Ourense

32008793-CEIP Manuel Luís Acuña

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

32665462B

González Varela, Abel

15036-Ferrol

15006663-CEIP Cruceiro de Canido

597034- Educación Física

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

52937469W

González Vidal, Isolina

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

46913114Z

González Villares, Silvia María

15030-Coruña (A)

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

597038- Educación Primaria

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36069425C

Goñi Fortes, María José

36033-Mos

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

79332627S

Goyeneche Rodríguez, Luis

27019-Foz

27020562-IES de Foz

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32655562R

Grandal Vizoso, Susana

36025-Lama (A)

36024720-EPAPU Nelson Mandela

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

33859801Y

Grande Bello, Amparo María

36020-Agolada

36003480-CEIP de Agolada

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36082029C

Grande Freire, María del Carmen

36039-Porriño (O)

36017685-CPI da Ribeira

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44475906R

Grande Pérez, Elías

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

32838420D

Graña Candal, Patricia

15030-Coruña (A)

15005014-CEIP Raquel Camacho

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44450916N

Graña Caramés, Diana

32004-Avión

32000708-CEIP Virxe de Guadalupe

597034- Educación Física

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76967887C

Gregori Arias, Mireia

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15013199-CEP Salustiano Rey Eiras

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

36116825V

Grela Táboas, Eva

36057-Vigo

36010228-CEIP A Paz

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

76894774R

Groba Rodríguez, María de Las Mercedes

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76576529F

Gromaz Campos, Manuel

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36132792E

Guede Fernández, Rubén

36050-Salvaterra de Miño

36016966-CEP Carlos Casares

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32661477M

Guerra Bastida, Araceli

15073-Ribeira

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33542450D

Guerra Lopez, Zaida

15080-Sobrado

15016784-CEIP Virxe do Portal

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76412980B

Guerreiro de Las Heras, Patricia María

15005-Arteixo

15032716-CEIP de Arteixo

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

32839903C

Guimarey Cedeira, Eva Raquel

15030-Coruña (A)

15023363-CEIP Manuel Murguía

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

47359134H

Guimarey Cedeira, Vanessa

15071-Porto do Son

15025062-CEIP de Portosín

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

73241828F

Guimeráns Carballo, Patricia

36038-Pontevedra

36018690-CEIP de Cabanas

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44837682X

Guitián Castromil, Laura

15011-Boiro

15027149-CEIP de Cespón

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

32

Interino

Ordinaria

71502580L

Guitián Sarria, María de los Ángeles

32017-Carballeda de Valdeorras

32015025-CEIP de Casaio

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76824844Z

Gulías Castro, Anabel

36017-Estrada (A)

36014866-CEIP Manuel Villar Paramá

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34987820J

Gutiérrez López, Juan María

36001-Arbo

36000031-CEIP Antonio Carpintero

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Desprazado

Ordinaria

32614551E

Guzmán Tojo, María Mercedes

15017-Cambre

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

52491170H

Hermelo Pousa, Ana María

36026-Marín

36004496-CEP de Sequelo-Marín

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

34993637B

Hermida Rodríguez, Eva

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

52931595Q

Hermo Armental, Ana Isabel

15057-Noia

15010848-CEIP Felipe de Castro

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

36096483F

Hermoso González, María

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36109077C

Hermoso Hernández, Laura

36057-Vigo

36010125-CEIP de Fonte Escura

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de calquera especialidade agás primaria, de 2011 e posteriores.

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

36152540J

Hernández Baptista de Sousa, Fátima Elena

36057-Vigo

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

09783720A

Herreras Valbuena, Francisco Javier

32072-Rúa (A)

32011755-CEIP Manuel Respino

597034- Educación Física

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de calquera especialidade agás primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

44841372C

Hevia Trepat, Lucía

15078-Santiago de Compostela

15016292-CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Suprimido

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33346566Q

Hospido Soler, Emma

27028-Lugo

27006449-CEIP Rosalía de Castro

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44847200Y

Iglesias Cardeso, Marta

15082-Teo

15017107-CEIP da Ramallosa

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

32

Interino

Ordinaria

44453218Z

Iglesias Cid, María Sonia

32028-Cualedro

32004398-CEIP Vicente Risco

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

32

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

34269799Y

Iglesias Crespo, Tamara

32054-Ourense

32015463-CEE Miño

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

77005313W

Iglesias Domínguez, María

36033-Mos

36019441-CEIP de Petelos

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

32

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

44445125V

Iglesias Folgoso, Rosa María

32051-Muíños

32007739-CEIP Valle-Inclán

597038- Educación Primaria

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

35300952T

Iglesias Fragoso, Ana María

36041-Poio

36007199-CEIP Isidora Riestra

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32651827S

Iglesias García, Adelina

15036-Ferrol

15021846-CEIP San Xoán de Filgueira

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

44806064V

Iglesias Gómez, Manuel Ángel

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

34934440Q

Iglesias González, MªConcepcion

32054-Ourense

32008768-CEIP O Couto

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

46900566R

Iglesias Herrero, Isabel María

15030-Coruña (A)

15019323-CEIP Alborada

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

36172851S

Iglesias Monroy, Sandra

36045-Redondela

36018410-CEIP Quintela

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33993047J

Iglesias Pillado, María Belén

15016-Camariñas

15002050-CEIP O Areal

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32831481Q

Iglesias Rega, Sonia

15019-Carballo

15032251-CRA Ponte da Pedra

597034- Educación Física

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

33340523E

Iglesias Requejo, María Belén

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

597061- Ed. Especial: Audición e Linguaxe (ESO)

S

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por concelleiro

79331173X

Iglesias Rey, Nelly

15059-Ordes

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36142658K

Iglesias Rodríguez, Raquel

36057-Vigo

36014787-EEI Monte da Guía

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

79325555G

Iglesias Souto, Alicia

36056-Valga

36024161-CRA de Valga

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36126873Z

Iglesias Vilariño, Carlos

36057-Vigo

36010125-CEIP de Fonte Escura

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

33307349Z

Ignacio Cancela, Inés

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34638501H

Infante Cal, Carmen

15029-Coristanco

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33260362Q

Insua Fernández, Maria Bolivia

15034-Dumbría

15021810-CEIP Santa Eulalia de Dumbría

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33259638M

Insua Insua, Manuel Emilio

15062-Outes

15012262-CEIP Plurilingüe da Serra de Outes

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76930226X

Janza Martínez, Miguel Ángel

36032-Moraña

36005142-CPI Santa Lucía

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por concelleiro

34260661E

Jato Rodríguez, Ana María

27024-Incio (O)

27005469-CEIP Ricardo Gasset

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33218535A

Jeremías Sampedro, Carmen

15071-Porto do Son

15013761-CEIP de Campanario

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

76808528M

Jiménez Bértolo, María Carmen

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

35460892K

Jueguen Martínez, Gonzalo Isaac

36061-Vilanova de Arousa

36012985-CEIP de Sestelo-Baión

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

47357837D

Juncal Calviño, David

15017-Cambre

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

597034- Educación Física

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34876818D

Justo Romero, Elena

36033-Mos

36013564-CEIP Pena de Francia

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

78785460H

Lado Seoane, Josefa Rosa

15053-Muros

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

597034- Educación Física

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

76825917Y

Lafuente Garrido, Andrea

36025-Lama (A)

36014611-CEIP A Lama

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

32845689X

Lage Cobas, Manuel

15030-Coruña (A)

15025037-CEIP Sagrada Familia

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

36148599M

Lago Aller, Laura

36045-Redondela

36016644-CEIP de Laredo

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

53162541L

Lago Fidalgo, Alexandra

15092-Vimianzo

15026789-CEIP Baíñas

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

33283718G

Lago Pérez, María Teresa

15002-Ames

15032649-EEI de Milladoiro

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

46900082T

Lago Ramos, Silvia María

15032-Curtis

15005932-CEIP de Curtis

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

47360693J

Lago Rodríguez, Clara

15035-Fene

15025633-CEIP Os Casais

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

53485662J

Laíño Aido, Silvia

36060-Vilagarcía de Arousa

36012584-CEIP Rosalía de Castro

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

53480668X

Lama González, Natalia

15073-Ribeira

15014261-CEIP de Aguiño

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44483775G

Lamas Álvarez, Rita

27066-Viveiro

27014100-EEI San Roque

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

79329785W

Lamas España, Silvia

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33351489V

Lamas López, Eva

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33349213H

Lamas López, María

27011-Castroverde

27002249-CPI de Castroverde

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

46901740W

Lamas Noya, Pablo Jesús

15030-Coruña (A)

15025025-CEIP San Francisco Javier

597034- Educación Física

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

52931506L

Lapido Suárez, Beatriz

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32451602M

Lariño Mariño, María José

15030-Coruña (A)

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76939508T

Lastra González, Maria Cristina

27006-Becerreá

27000629-CEIP San Xoán

597034- Educación Física

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

33264861F

Lata Blanco, Alberto

36056-Valga

36009913-CEIP de Baño-Xanza

597035- Música

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

32820973L

Lavandeira Calvo, Silvia

15030-Coruña (A)

15019323-CEIP Alborada

597034- Educación Física

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

78787531L

Laya Sánchez, Isabel

15005-Arteixo

15032716-CEIP de Arteixo

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

34898288C

Lebedynski Diéguez, Sonia

15011-Boiro

15021500-CEIP Santa Baia

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76991303E

Ledo Rodríguez, Celia

36033-Mos

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76394431T

Ledo Silva, María Pilar

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33818079Y

Legaspi Fernández, Rosa

27029-Meira

27006735-CEIP de Meira

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

45845967K

Leiro Parajó, Alicia

15082-Teo

15017107-CEIP da Ramallosa

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33275760G

Leis Casais, Lucita

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44819201K

Leis Rey, Paula

36022-Grove (O)

36003807-CEIP Rosalía de Castro

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

44844189P

Leis Uriz, Ana

15013-Brión

15001847-CEIP de Pedrouzos

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32688916M

Lema Esperante, Ana María

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

79333888B

Lema Ozón, Sandra

15016-Camariñas

15002062-CEIP de Camelle

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76348795L

Lema Vila, María Ángeles

15093-Zas

15019281-CPI de Zas

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

78797062M

Lens Pérez, Adriana

15033-Dodro

15023399-CPI Eusebio Lorenzo Baleirón

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

46905489W

León Martínez, Francisco

15058-Oleiros

15011026-CEIP de Rabadeira

597034- Educación Física

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76415424V

Leonardo Docanto, María

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

S

N

36

Interino

Ordinaria

44078073E

Lerones Herrero, María Victoria

36038-Pontevedra

36013837-EEI Fina Casalderrey

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

44827457C

Lestón Mayo, Susana

15043-Malpica de Bergantiños

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44822095V

Lestón Paris, María Xesús

15078-Santiago de Compostela

15016085-CEIP Arquitecto Casas Novoa

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

X3313461N

Lindahl, Malin Gerda Sigrid

32050-Monterrei

32015657-CEIP de Medeiros

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

32777827K

Lista Neira, Lourdes

36001-Arbo

36000031-CEIP Antonio Carpintero

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33293495Y

Liste Sánchez, Marcos

15065-Padrón

15022322-EEI da Escravitude

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

27

Suprimido

Ordinaria

33307221R

Liz Rodríguez, María Montserrat

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

33282170C

Lobato López, Obdulia María

36056-Valga

36024161-CRA de Valga

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

35448562L

Lois Bascoy, María José

15002-Ames

15025220-CEP de Ventín

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76817153M

Lois Vázquez, Rosanna

15041-Laracha (A)

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44834804F

Lojo Abeijón, Carmen María

36059-Vila de Cruces

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

35559645N

Lomba Alonso, Xan Lois

36023-Guarda (A)

36015135-CEIP A Sangriña

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33329820Z

López Andión, Paula

15058-Oleiros

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

32651976A

López Andón, Ana María

27039-Outeiro de Rei

27008513-CEIP Laverde Ruíz

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

53300246T

López Aranda, Marta

15058-Oleiros

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34987836Y

López Baltar, María Nieves

36001-Arbo

36000031-CEIP Antonio Carpintero

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de calquera especialidade agás primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

53305805Q

López Bra, Belén

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33294187P

López Buján, María de la Paz

15011-Boiro

15001471-CEIP Praia Xardín

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

32818282L

López Calvete, Rebeca

36059-Vila de Cruces

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Interino

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

32651321S

López Calvo, Juan Antonio

15002-Ames

15025220-CEP de Ventín

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44827566Z

López Carou, Silvia

15074-Rois

15014799-CEIP de Pumar-Urdilde

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32764707B

López Cedeira, María José

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

77405938J

López Chan, María

36026-Marín

36004472-CEIP do Carballal

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34959171E

López Cid, Graciela

32054-Ourense

32009153-CEIP Mariñamansa

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

36166007W

López Covelo, Ángela

15030-Coruña (A)

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76720284N

López Cruz, Yolanda

36038-Pontevedra

36006420-CEIP Campolongo

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33838436P

López de la Fuente, Jesús

27026-Láncara

27005913-CPI Ramón Piñeiro

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

34898132W

López Díaz, Eva María

15063-Oza dos Ríos

15012420-CEIP de Oza dos Ríos

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

15

Suprimido

Ordinaria

32800002R

López Díaz, María

15030-Coruña (A)

15021792-CEIP Salgado Torres

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

34258482M

López Díaz, María Luz

27028-Lugo

27006528-IES As Mercedes

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34987676F

López Feijoo, María Mercedes

32012-Blancos (Os)

32002043-CEIP Plurilingüe dos Blancos

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

S

N

15

Interino

Ordinaria

33338612C

López Fernández, María de la O

15005-Arteixo

15032716-CEIP de Arteixo

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

76747573T

López Fernández, Susana

32043-Maceda

32006553-CEIP de Maceda

597038- Educación Primaria

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32782375S

López Figueiras, Andrés

15016-Camariñas

15002086-CEIP de Ponte do Porto

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44469932F

López García, Eva María

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Desprazado

Ordinaria

35251312V

López García, María del Carmen

36004-Bueu

36000326-CEIP Montemogos

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

32684874B

López García, María Mar

15036-Ferrol

15006845-CEIP Isaac Peral

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76725198G

López García, Mercedes

36034-Neves (As)

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

46915657G

López García, Óscar Gabriel

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35476822N

López Gil, Ana

36006-Cambados

36000508-CEIP de Castrelo

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33546574Q

López Gómez, Ana

27028-Lugo

27014665-CEIP Luís Pimentel

597035- Música

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76722383H

López Gómez, Laura

36054-Tomiño

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76579947K

López Gómez, Sandra

36025-Lama (A)

36024720-EPAPU Nelson Mandela

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34936607K

López González, Eduardo

32008-Barbadás

32016789-CEIP Filomena Dato

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

35290536A

López González, María Carmen

36038-Pontevedra

36006420-CEIP Campolongo

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36153584E

López González, Sara

36029-Moaña

36004711-CEIP Domaio

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33543408R

López Gutiérrez, María del Carmen

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33996621E

López Hermida, Susana

27066-Viveiro

27016674-CEP Luís Tobío

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33821606Z

López Lázare, Gloria

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33836447C

López Liz, Raúl Eloi

27028-Lugo

27006048-CEIP Manuel Mallo Mallo

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33838242K

López López, Constantino

27028-Lugo

27006334-CEIP das Mercedes

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33306778H

López López, Mª de los Ojos Grandes

27028-Lugo

27006334-CEIP das Mercedes

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33999066Y

López López, María

27019-Foz

27004519-CEIP Fondo Nois

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

33848139M

López López, Maria Paz

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

52496960N

López Martínez, Amalia

36008-Cangas

36015950-CEIP da Espiñeira-Aldán

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32810317N

López Morán, Gustavo

15092-Vimianzo

15018987-CEIP de Castromil

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

36167540V

López Mougán, César

32071-Riós

32015256-CEIP das Vendas da Barreira

597034- Educación Física

N

N

S

27

Suprimido

Ordinaria

33825508Y

López Mourenza, José

27028-Lugo

27006449-CEIP Rosalía de Castro

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

33850327P

López Olozaga, Margarita

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

597038- Educación Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

44472632Q

López Paz, Ana María

32001-Allariz

32000058-CEIP Padre Feijoo

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44482962L

Lopez Paz, Yolanda

15020-Carnota

15002761-CEIP de Carnota

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

36

Interino

Ordinaria

33541273M

López Pereira, Tania

36021-Gondomar

36003662-CEIP Chano Piñeiro

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

36112354P

López Pérez, Lucía Flora

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

76581626K

López Pérez, Marta

15001-Abegondo

15000016-CEIP San Marcos

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

44465165R

López Piñeiro, Froila

32008-Barbadás

32016789-CEIP Filomena Dato

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33295440L

López Poceiro, María Yolanda

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597038- Educación Primaria

N

S

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

34997160S

López Portela, Margarita

32011-Beariz

32001920-CEIP de Beariz

597038- Educación Primaria

S

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

46907573Q

López Presas, Natalia

15017-Cambre

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33344901F

López Ramudo, María José

15068-Ponteceso

15013291-CEIP Eduardo Pondal

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76415451K

López Rego, María Dolores

15061-Ortigueira

15011981-CEIP José María Lage

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33336326B

López Reigosa, Silvia

27012-Cervantes

27002353-CPI de Cervantes

597031- Educación Infantil

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

47374318E

López Rey, Sofía

15019-Carballo

15002578-CEIP Fogar

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

33547102S

López Rivas, Isidro

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Gregorio Sanz

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

34267303V

López Rodríguez, María Elena

32072-Rúa (A)

32011755-CEIP Manuel Respino

597039-Departamento de Orientación

S

S

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

36132886R

López Rodríguez, María José

36057-Vigo

36016051-CEIP Seis do Nadal

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

76731623N

López Rodríguez, Paula

32072-Rúa (A)

32016637-IES Cosme López Rodríguez

597061- Ed. Especial: Audición e Linguaxe (ESO)

S

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32814686B

López Rodríguez, Raquel

15052-Muxía

15024239-CEIP dos Muíños

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

72582221V

López Rodríguez, Yolanda

36049-Salceda de Caselas

36024318-CRA Raíña Aragonta

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34978859E

López Salgado, María

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

47372665W

López Sánchez, Lucía

15041-Laracha (A)

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

46919907E

López Sande, Zeltia

15014-Cabana de Bergantiños

15032212-CRA Os Remuíños

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34262343W

López Sanmartín, María Emma

15032-Curtis

15032650-EPAPU de Teixeiro

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33544054A

López Silva, Lucía

15032-Curtis

15005932-CEIP de Curtis

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33345148R

López Valiña, Covadonga

27019-Foz

27016391-CEIP O Cantel

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

44451744N

López Varela, Ana Belén

15082-Teo

15025724-CEIP Os Tilos

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33326424E

López Varela, José Francisco

27060-Taboada

27012504-CPI San Tomé do Carballo

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

53301873V

López Veiguela, Iria

15029-Coristanco

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

32695113S

López Vidal, María

15030-Coruña (A)

15025025-CEIP San Francisco Javier

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

09772399K

López Vidal, María Olga

36057-Vigo

36010009-CEIP Virxe do Rocío

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

32

Suprimido

Ordinaria

14911480M

López Villar, Francisco

32040-Leiro

32006000-CEIP Emilia Pardo Bazán

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76580699Z

López Villarmea, Rocío

15036-Ferrol

15006729-CEE Terra de Ferrol

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76351130P

López Yáñez, María Carmen

36055-Tui

36014775-CEIP Plurilingüe de Guillarei

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de calquera especialidade agás primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

36050980K

López Carcedo Fernández, MªDel Carmen

36055-Tui

36024112-CRA Mestra Clara Torres

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

33350638V

López del Pozo, Talia

15021-Carral

15003029-EEI de Herves

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

77593996T

Lopez Leiton Peino, Alejandra

15001-Abegondo

15000016-CEIP San Marcos

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

76621064Z

López-Vizcaino Rodríguez, Mercedes

27010-Castro de Rei

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44811862L

Lorenzo Arceo, Aida

15065-Padrón

15022322-EEI da Escravitude

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

32624835W

Lorenzo Argibay, María Mercedes

36057-Vigo

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

15

Interino

Ordinaria

33286655C

Lorenzo Conde, Josefa

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76967642M

Lorenzo Conde, María Teresa

15071-Porto do Son

15025062-CEIP de Portosín

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

36117566E

Lorenzo Lois, Carolina

36057-Vigo

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

597039-Departamento de Orientación

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

34992243C

Lorenzo Menor, María Luisa

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Monte dos Postes

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

76714017R

Lorenzo Pérez, Diego

36042-Ponteareas

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

77006385Q

Lorenzo Rodríguez, María Luisa

36035-Nigrán

36024756-CEE de Panxón

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33334783D

Lorenzo Saa, Patricia

27022-Guitiriz

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36117694N

Lorenzo San Martín, Rafael

36008-Cangas

36001057-CEIP do Hío

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44090814K

Lorenzo Suárez, Cristina

36017-Estrada (A)

36002220-CEIP Cabada Vázquez

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44080589P

Lores Cons, Gonzalo

15030-Coruña (A)

15019323-CEIP Alborada

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33347647Q

Lorigados Freire, Ana María

15052-Muxía

15024239-CEIP dos Muíños

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32706899W

Losada Rivas, Berta Catuxa

15035-Fene

15022981-CEIP de Centieiras

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

32

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

34983538D

Losada Rodríguez, Milagros

32012-Blancos (Os)

32002043-CEIP Plurilingüe dos Blancos

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

76729540E

Losada Rodríguez, Rosa María

32050-Monterrei

32020801-CRA de Monterrei

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

44476805A

Losada Serrano, Lucía

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

32719558B

Lotrecchiano Fernández, Anna Elisa

15054-Narón

15022310-CEIP A Gándara

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

35458353N

Loureiro Durán, José Luis

15041-Laracha (A)

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

597035- Música

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33992534Y

Loureiro López, Ana Isabel

27066-Viveiro

27016674-CEP Luís Tobío

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 1

44816855K

Lourido Míguez, María Teresa

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

33535804X

Louzao Copa, Zaida María

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

597061- Ed. Especial: Audición e Linguaxe (ESO)

S

N

N

32

Interino

Ordinaria

33346663K

Lozano Seoane, Javier

32091-Vilardevós

32014501-CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

32674254V

Luaces Pita, María Jesús

15054-Narón

15023740-CEIP A Solaina

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

32763637E

Lucas Castrillón, María Fernanda

15009-Betanzos

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

33331213G

Lugilde Rodríguez, Carmen María

27028-Lugo

27006449-CEIP Rosalía de Castro

597035- Música

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

77402345P

Lugo Iglesias, Isabel

15012-Boqueixón

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76568695Q

Maceda Abeleira, Maria Beatriz

15021-Carral

15003005-CPI Vicente Otero Valcárcel

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

S

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32756182L

Maceiras Freire, Ma Carmen

15030-Coruña (A)

15021792-CEIP Salgado Torres

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32828533N

Maceiras Leiro, María de los Ángeles

15030-Coruña (A)

15005518-CEIP María Pita

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

34970544X

Macía González, Elvira

32034-Gudiña (A)

32005305-CPI Laureano Prieto

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33350334N

Maciñeiras Abelleira, Rocío

15030-Coruña (A)

15021536-CEIP Víctor López Seoane

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

78800549L

Madueño Casas, Jonatan

15054-Narón

15023508-CEIP Virxe do Mar

597031- Educación Infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

46916324G

Mallo Castro, Ana Belén

15041-Laracha (A)

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32791956M

Mandia Muñoz, Irene Irma

15030-Coruña (A)

15019323-CEIP Alborada

597031- Educación Infantil

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

33539261V

Manso Eliz, María Marta

27043-Páramo (O)

27016492-CEIP do Páramo

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

76729970S

Manso Fernández, Santiago

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597034- Educación Física

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33293754N

Manteiga Sixto, José Ignacio

15065-Padrón

15012717-CEIP Rosalía de Castro

597038- Educación Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizos por conciliación familiar e laboral tipo 2

34899758H

Manteiga Vázquez, Sergio

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

33540486T

Maradona Rodríguez, Milagros

27030-Mondoñedo

27006966-IES San Rosendo

597060- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica (ESO)

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizos humanitaria pola situación do propio mestre

36038466L

Marcos Fernández, María Georgina

36003-Baiona

36018963-CEIP de Belesar

597038- Educación Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33852880P

Marcos Leon, María del Rosario

27015-Cospeito

27002997-CPI Virxe do Monte

597032- Idioma Estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

78737674A

Marcos Portela, Almudena

36029-Moaña

36019438-CEIP A Guía

597031- Educación Infantil

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

34628663R

Marín Fernández, Andrea

32052-Nogueira de Ramuín

32008033-CEIP de Luíntra

597036- Ed. Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

36134087Y

Mariño Baz, Noelia

36057-Vigo

36010150-CEIP Mestres Goldar

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Ordinaria

35458658H

Mariño Castro, Alfonso

36015-Cuntis

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

32808994T

Mariño Santiago, Ana

36041-Poio

36015202-CEIP de Lourido

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino de todas as especialidades anteriores a 2011

Ordinaria

47365570Z

Maroño Boedo, Silvia

15088-Val do Dubra

15018203-CPI de Bembibre

597037- Ed. Especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

27

Interino

Ordinaria

44816353W

Maroño Negreira, Mónica

27047-Pobra do Brollón (A)

27010155-CEIP da Pobra de Brollón

597039-Departamento de Orientación

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino de primaria, de 2011 e posteriores.

Comisión de servizos humanitaria pola situación dun familiar do mestre

78788762P

Maroño Outeiro, María Josefa

15060-Oroso

15011567-CEIP de Sigüeiro

597038- Educación Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35462015V

Márquez Chantada, Marisol

36061-Vilanova de Arousa

36012985-CEIP de Sestelo-Baión

597031- Educación Infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36085323W

Márquez Estévez, María Cristina

36004-Bueu

36000375-CEIP da Torre-Cela

597033- Idioma Estranxeiro: Francés

N