Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 163 Martes, 28 de agosto de 2012 Páx. 34508

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 2 de agosto de 2012, da Xerencia do Complexo Hospitalario Xeral Calde, pola que se lles notifica ás persoas relacionadas a facturación ao seu nome de servizos sanitarios prestados neste centro no caso de non achegar os datos necesarios para facturar ao terceiro obrigado ao pagamento.

Mediante esta cédula, e debido a que as persoas relacionadas non se atoparon nos domicilios que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintas causas para non recibir as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícaselles ás persoas incluídas na relación que se insire que:

Segundo o recollido no anexo IX do Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para a súa actualización, así como no artigo 83 da Lei xeral de sanidade e na disposición adicional 22 do texto refundido da Lei xeral de Seguridade Social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño; de non achegar no prazo de 10 días os datos e a documentación necesaria para poder facturar ao terceiro obrigado ao pagamento a asistencia sanitaria que lle foi prestada neste centro sanitario, os gastos asistenciais serán ao seu cargo, tal e como se recolle no artigo 1 do Decreto 164/2008, do 17 de xullo (DOG do 5 de agosto); no Decreto 392/2009, do 1 de outubro (DOG nº 199, do 9 de outubro); no Decreto 160/2010, do 23 de setembro (DOG nº 188, do 29 de setembro); no Decreto 209/2011, do 27 de outubro (DOG nº 213, do 8 de novembro), e no Decreto 116/2006, do 6 de xullo (DOG nº 141), polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde; polo cal se emitirá factura de gastos sanitarios ao seu nome.

Para todo tipo de consulta ou aclaración sobre a documentación que teñen que achegar, deberán pórse en contacto co Servizo de Facturación deste centro sanitario, teléfono 982 29 60 11/982 29 64 01.

Para que conste, lle sirva de notificación á persoa interesada e en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, expido, asino e selo esta cédula.

Lugo, 2 de agosto de 2012

Francisco José Vilanova Fraga
Director xerente do Complexo Hospitalario Xeral Calde

ANEXO

Nome do doente

DNI/NIF

Adnani Khalid Nizar

X06153066Z

Alburquerque Santana Andrea

Álvarez de los Santos Ronny Manuel

Angelov Dzhidzhev Iliya

X07697473V

Asan --- Zina-Cristina

Balado García José Camilo

040557966L

Barigou Barigou Qualid

X03383861D

Barreira Núñez Rubén

033331569S

Bello Almanzar Sorange

X07354328D

Blanco López Nerea

033536142A

Borges Keila

Brea Rivas Gabriel

034279831X

Bueno Rodríguez Edwin José

X08310915A

Buide Barreiro José Manuel

033343036M

Caetano Barros Tatiane

Camberea María Lelia

X09800414E

Campos Rodríguez Nahir

Y01302933Y

Cardoso Iolanda María

Carias de Souza Danilo

X08875418V

Carromao Rodrigues Luis Miguel

Casares Canle Jesús

032687283M

Castañeda Zapata María Dignory

X05561757N

Castro García Adriano

033316620Q

Castro Llanten Rudy Andrés

Y00322239D

Cerreduela Romero Concepción

009335514K

Chivu Angélica

Corral Santos Silvia

033550026H

Cortiñas Barrul Ana

Cortiñas Jiménez José Luis

033544325K

Cortiñas Montoya Eduardo

033553678J

Cortiñas Montoya Isabel

033826797F

Cortiñas Montoya Yolanda

033342171Z

Cortiñas Romero Manuel

033312749D

Cotici Constanta

Cruz Cobos Francisco

Cruz Lora Wellington

Da Silva Jane

Da Silva María del Carmen

034229865T

Da Silva Cruz Nailza

De Jesús --- Sonia Marilyn

Echevarría Rodríguez Rosa María

033545944F

Fernández Pérez Aquilino

033324080R

García Anllo Marcos

033332207D

González Folgueira Rubén

033537937G

Ifrosa --- Ionut

Insua de la Cruz Damián

034278460L

Jiménez Bentos Jesús

045954845V

López Rodríguez Eloy

034266568H

Lucia Lemos Olga

X02417987C

Magdaleno García Antonio

076561538N

Marichica Castillo Carmen

051871617Q

Marin Andrei

Matei --- Relu

074051693L

Mazoir --- Mustapha

Medin Fernández María Remedios

076582682L

Montoya Jiménez Estrella

033335894Q

Montoya Montoya Ramón

034272787G

Montoya Ventos Moisés

044809933E

Morozov --- Nikolai

X02950490G

Moudian --- Abdelmounaim

X09149665N

Moura Magalhaes Antonio José

Neagu Costel

Y02020036Y

Obispo Núñez Amal

047460965M

Ozores Folgueiras Ana Luz

033316391V

Pereira Veloso Dasilva Manuel

X09308151M

Pérez Terrero Yeidy Alexandra

Portela Seijo José Ángel

033316507H

Prado Piñeiro Concepción

033331874K

Ramadan Adina

X04574726A

Ramírez Holguin Giancarlo

X07264971F

Rivera Toro Maritza

X02149278C

Rodrigues da Silva Elsa Manuela

013205975L

Rodríguez Vilariño Eladio

033344613H

Romero Cortiñas Marina

050963524D

Salazar Gabarri Jesús

033555273K

Sousa Núñez Bruno Jorge

Vila Pereiro Brais

033558464S

Yanes Castro Ubaldo

033304309X