Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 179 Miércoles, 19 de septiembre de 2012 Pág. 36564

III. Otras disposiciones

Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2012 por la que se hacen públicas las candidaturas presentadas en las juntas electorales provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra para las elecciones al Parlamento de Galicia de 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia, en concordancia con el artículo 47.1 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general, previa comunicación de las juntas electorales provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, se hacen públicas las candidaturas presentadas en dichas circunscripciones para las elecciones al Parlamento de Galicia, que tendrán lugar el día 21 de octubre de 2012.

Santiago de Compostela, 18 de septiembre de 2012

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia

ANEXO

PROVINCIA DE A CORUÑA

Manuel Ferreiro González, secretario de la Junta Electoral Provincial de A Coruña,

CERTIFICO:

Que, dentro del plazo que establece el artículo 45 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, han sido presentadas en esta circunscripción electoral de A Coruña a las elecciones al Parlamento de Galicia, convocadas por Decreto 147/2012, de 27 de agosto, las siguientes candidaturas:

Circunscripción electoral: A Coruña

1. PARTIDO DA TERRA (PT)

1. Don Daniel Couso Santamaría

2. Doña Iolanda Mato Creo

3. Don Jesús Rodríguez Requena

4. Doña María Luísa Vázquez Carneiro

5. Don Guillelme Rego Arias

6. Doña Lucía Rodríguez Cao

7. Don Ernesto Vázquez Souza

8. Doña María del Carmen Sueiro Conde

9. Don José Manuel Tubío Collazo

10. Don Pedro Martín Bravo López

11. Don Roberto Abuín González

12. Doña Carmen Isabel Traba Canosa

13. Don Francisco Quiroga López

14. Doña Zulema Blanco Núñez

15. Don Amador Mato Trigo

16. Doña María José Suárez Castro

17. Don Constantino Rábade Castiñeira

18. Doña Sonia González Gayo

19. Don Xoan Evans Pin

20. Don Rafael Xaneiro Caramés

21. Doña Ana María Tubío Rodríguez

22. Doña Marlén Trillo Novio

23. Don Isaac Zas Neira

24. Don Carlos Durán Rodríguez

2. UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)

1. Doña Sara Puga Rey

2. Don Oscar Puga Rey

3. Doña María del Carmen Rey Bellas

4. Don Jesús Puga Fraga

5. Doña Nieves Casal Riveiro

6. Don Manuel Varela Valiño

7. Doña Marta Descalzo de la Torre

8. Don Guillermo Freire Fernández

9. Doña Dolores Mosquera Vázquez

10. Don Jordi del Arbol Pérez

11. Doña Emilia González López

12. Don Manuel Lodeiro Rodríguez

13. Doña Josefa Costas Padín

14. Don Angel Fernández Iglesias

15. Doña Marina Alekxey-Lapteva Dimitrova

16. Don Roberto Domínguez Firvida

17. Doña María Dolores Aguilar Escobar

18. Don Armando Couso Pesqueira

19. Doña Crisa García Garrido

20. Don Abel Martínez Costas

21. Doña María del Carmen Otero Nieto

22. Don José Ramón Martínez Méndez

23. Doña María Isabel Blanco Sanromán

24. Don Iñaki Barinaga López

Suplentes:

1. Don Carlos Alberto Balboa Castelo

3. ESCAÑOS EN BLANCO (Eb)

1. Don Diego Otero García

2. Don David Noceda Davila

3. Don Juan Jesús Iglesias Romero

4. Doña Patricia Dono Mayer

5. Doña María Luísa García Pedreira

6. Don Ivan Landeira Veira

7. Don Francisco Ramón Pérez de Sa

8. Don Vladimir López Barreiro

9. Doña Luísa Adela Mayer López

10. Doña Marta Bouzas Bruzos

11. Don Manuel Alberto Pombo Rey

12. Don Julio César Bejar Suárez

13. Don Antonio Montero García

14. Doña Paula María Matínez Patiño

15. Doña María Reyes Rodríguez Martínez

16. Don Fernando Boga García

17. Don Miguel Angel Riveiro Vázquez

18. Don Carlos Manuel Santos Collazo

19. Doña Mónica Guadalupe Rodríguez Otero

20. Doña María del Carmen Morales Sánchez

21. Don Juan Alberto Souto Rumbo

22. Don Rubén Vilas Vázquez

23. Doña Mónica García Pedreira

24. Doña Liceria Pedreira Naveira

Suplentes:

1. Don José Manuel Vázquez Paredes

4. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

1. Don Martín Carricarte Paz

2. Don José María Mediero Rega

3. Don José Manuel Afonso Costa

4. Doña Emma Sueiro Blanco

5. Doña Nerea Castro Meseguer

6. Don José Vicente Fernández Gómez

7. Don José María Fesser Roca

8. Don Adrián González Lomba

9. Doña María González Corbillón

10. Doña María José Francisco Rodríguez

11. Don Faustino González Figueroa

12. Don Juan Carlos Correa Suárez

13. Don José Gabriel González Cerqueira

14. Doña Manuela Ramos Medina

15. Doña María del Mar Freire Jane

16. Don José Osuna Fernández

17. Don Manuel Matalobos Dono

18. Don José Antonio Vilar Diz

19. Doña Rosa Mari Rodríguez González

20. Doña Carmen Fornos Recuero

21. Don Jaime Alonso Valverde

22. Don Manuel Álvarez Vaqueiro

23. Doña Patricia Salgado Sampedro

24. Doña Sara Méndez González

5. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)

1. Don Francisco Manuel Caamaño Domínguez

2. Don José Luís Méndez Romeu

3. Doña Beatriz Sestayo Doce

4. Don José Antonio Sánchez Bugallo

5. Doña María Soledad Soneira Tajes

6. Don Emilio Vázquez Blanco

7. Doña María de los Ángeles Ferreiro Vidarte

8. Doña María Alicia Ferreiro Varela

9. Doña María Torres Pose

10. Don José Miguel Alonso Pumar

11. Doña Josefa María Hermo García

12. Doña Paula Castiñeiras Iglesias

13. Don Andrés Teijo Hermida

14. Doña Pilar Cancela Rodríguez

15. Don Miguel Anxo Otero Fragoso

16. Doña Estrella Ferreiro Vázquez

17. Don Bernardo Fernández Piñeiro

18. Don Manuel Tajes Gómez

19. Doña María Carmen Vázquez Juncal

20. Don Antonio Federico Álvarez Cisneros

21. Don Jesús Jorge Expósito Alcocer

22. Doña Isabel Ausina García

23. Don Diego Chazarreta Arévalo

24. Doña María Pilar Pedreira Sánchez

Suplentes:

1. Doña María Montserrat Santos Lorenzo

2. Don Samuel Lago Ozón

3. Doña Susana Lebón Rivas

4. Don José Manuel Pedreira Miras

5. Doña María Begoña López Martínez

6. PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. Doña Beatriz Mato Otero

2. Doña Rosa María Quintana Carballo

3. Don Pedro Puy Fraga

4. Don Miguel Angel Tellado Filgueira

5. Doña Paula Prado del Río

6. Don Pedro Manuel Arias Veira

7. Doña Belén María do Campo Piñeiro

8. Don José Santiago Freire Abeijón

9. Doña María Dolores Faraldo Botana

10. Don Álvaro Pérez López

11. Don Aurelio Alfonso Núñez Centeno

12. Don Jesús Miguel Prado Patiño

13. Don Hipólito Fariñas Sobrino

14. Doña María Herminia Pouso Maneiro

15. Doña María Soledad Piñeiro Martínez

16. Don Gonzalo Trenor López

17. Don José Francisco Santos Regueiro

18. Doña Natalia Barros Sánchez

19. Don Ramón Santos Pérez

20. Doña María Teresa Cancelo Márquez

21. Doña Sandra María Devesa Bouzas

22. Don Ambrosio Oróns Baña

23. Doña Laura Consolación Calvo Quintela

24. Don Fernando Mateo Fernández Barreiro

Suplentes:

1. Doña María Rosario López Santamaría

2. Don Luis Rubido Ramonde

3. Doña Dalia García Couso

4. Don Juan Domingo de Deus Fonticoba

5. Don Jaime Ares Castro

7. COMUNISTAS DA GALIZA (COMUNISTAS DA GALIZA)

1. Don Francisco Aneiros Dopico

2. Doña Sabela Losada Lorenzo

3. Don José Antonio Placer García

4. Doña Ana Marta García Rea

5. Don Porfirio Embade Pita

6. Doña María Ángeles Prin Bermúdez

7. Don Francisco Xavier Iglesias Mouriz

8. Doña Rosa María Rey Varela

9. Don Santiago Vázquez Penido

10. Doña Tania Redondo González

11. Don Vicente Castro Bogo

12. Doña María Azucena Sordo Fraga

13. Don Borja Graña Rey

14. Doña Ana María Piñón Vilariño

15. Don Pablo González Paz

16. Doña Laura Quintillán Núñez

17. Don Julio López Calleja

18. Doña María Carmen Lago Breijo

19. Don Diego Ferreira Domínguez

20. Doña María Monserrat Novo Corral

21. Don Ramiro Carrodeguas Montero

22. Doña Mariana Zaragoza Santamariña

23. Don Alfonso Martínez Merlán

24. Doña Aída Domenech Núñez

Suplentes:

1. Don Ricardo Prim González

2. Doña Mariliana González Grueiro

3. Don José Castro Castro

4. Doña Olalla Martínez Iglesias

5. Don Antonio Fernández Campos

8. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.)

1. Don Francisco Xesús Jorquera Caselas

2. Doña Ana Belén Pontón Mondelo

3. Doña Ana Luisa Bouza Santiago

4. Don Carlos Fernando Branco Parga

5. Doña María Belén Lendoiro Esmorís

6. Doña María Dolores Torrado Ares

7. Don Xoán Xesús Carril Ramos

8. Doña María Ángela Franco Pouso

9. Don Manuel Polo Gundín

10. Don Modesto Carlos Fraga Moure

11. Doña Mercedes Tobío Rodríguez

12. Don Henrique del Río Otero

13. Doña María Victoria Louro Ferreiro

14. Don José Renato Núñez da Silva

15. Don Xoán Manoel Sande Muñiz

16. Doña María Dolores Pena Pena

17. Don José María Santín Amo

18. Doña Montserrat Rey Patiño

19. Don Juan José Blanco Riveiro

20. Don Abel López Soto

21. Doña María Cristina Andrade González

22. Don Xosé Manuel Penas Patiño

23. Doña Teresa Navaza González

24. Don Camilo Nogueira Román

Suplentes:

1. Don Xesús Antón Bermello García

2. Doña Concha Lópes Outeiro

3. Don Xosé Iglesias García

4. Doña Mónica Castro Nogareda

5. Don Xosé Antonio Vázquez Cobas

9. UNIÓN CORUÑESA

1. Don Carlos Javier Marcos Blanco

2. Don Joaquín María Rodríguez Lorenzo

3. Doña Ana María Veira Mella

4. Don Manuel Ángel Domínguez Vázquez

5. Doña Carmen Cotera Guerrero

6. Don Eduardo Lago Ruiz

7. Don José Antonio Rey Rubal

8. Doña María Cristina Nogueira Suárez

9. Don Agustín López Pardo

10. Doña María Esther Toimil Rey

11. Don David López Ares

12. Doña María Soledad Picallo Vila

13. Don Lisandro Abelairas Racamonde

14. Don Alejandro Rivera Barrigón

15. Doña María Isabel Rivas Velázquez

16. Doña María Isabel Rodríguez Rodríguez

17. Don Rogelio Manuel Cayazzo Loureda

18. Doña María Cristina Rodríguez Fernández

19. Don Julio Suárez Cedeira

20. Don José Luis Armas Lesta

21. Don Juan Manuel Abeledo Matos

22. Doña María de la Purificación Junquera Patiño

23. Doña Ángela María Seijas Varela

24. Don Julio Eugenio Iglesias Martínez

Suplentes:

1. Don Manuel Méndez Ferro

2. Don Juan Carlos Abeledo Parga

3. Doña Reyes Vidal Pego

4. Doña María Teresa Fernández Calvo

5. Don Luis González Fariña

10. SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA (SCD)

1. Don Francisco Javier Fernández Tarrío

2. Doña María Teresa Sagardía Redondo

3. Don Vicente Fernández Perles

4. Doña María Pilar Otero Moar

5. Don José Manuel Morgade Viñas

6. Don José Antonio Vidal Lourido

7. Don Francisco Javier Aguado Álvarez de Sotomayor

8. Doña María Amparo Isabel Rey Salorio

9. Doña Elena Seoane Lombardía

10. Don Alfonso María de la Vega Jiménez

11. Don Bernardo Cortijo Correas

12. Don Salvador Negrito Ruiz

13. Doña Mercedes Fernández Sánchez

14. Doña Elena Belén Álvarez Casanova

15. Doña Gloria María Seoane Lombardía

16. Don Carlos Rodríguez Corral

17. Don Pedro Baranga Ares

18. Don Javier Hernández Martín

19. Doña Victoria García-Lastra Martorell

20. Doña María Sol Santos Núñez

21. Don José Ramón Mella Pampín

22. Don José Pastor Rodríguez Piñeiro

23. Doña María Villar Martín-Barbadillo

24. Doña Alba María García Golpe

Suplentes:

1. Don José Luis Pardo Caeiro

2. Doña Fátima Raquel Pernas Orro

3. Doña Mariluz Paredes Paredes

4. Don Manuel Gundín Prados

11. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. Doña Mónica Teresa Martín Rodríguez

2. Don Roberto González Luaces

3. Doña Ana Martínez Moraña

4. Doña Vanessa Seoane Rodríguez

5. Don Roberto Vilariño de la Rosa

6. Doña Alma Yadira Tenreiro López

7. Doña Ivonne Candal Torres

8. Doña Rosa María Ramallo Santos

9. Don José Carlos Vidal Suárez

10. Don José Manuel Area Villar

11. Doña Marta Pereira Prado

12. Doña Elisa Loureiro Vázquez

13. Doña Sabela Corral Nieto

14. Don Pablo Seijas Coira

15. Don Adrián Seijas Coira

16. Doña Saturnina Fuentes Marín

17. Doña Silvia Figueiras Villaverde

18. Doña Teresa Rodríguez Vila

19. Don Anxo Manoel Menes Vargas

20. Don Darío Pereira Hermida

21. Doña María Lourdes Montes López

22. Doña Marta Nión Varela

23. Don Roberto Carlos Martín Rodríguez

24. Don Francisco Javier Iglesias Montes

Suplentes:

1. Doña María Rosa Rodríguez Vila

2. Don José Roberto Cuervo Nieto

12. SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn)

1. Don José Antonio Montes Pose

2. Doña Magdalena Pérez de Vallejo

3. Don Hugo Marcelo Suárez Vázquez

4. Doña Cristina Bandín Potel

5. Don Juan Daniel Sabín Fernández

6. Doña Yolanda María Gómez Gómez

7. Doña María Prieto Vidal

8. Doña María Teresa de Vallejo Sancho de Sopranis

9. Don Miguel Ángel Fernández Taboada

10. Don Jorge Bandín Potel

11. Doña María Bandín Potel

12. Don José Pérez de Vallejo

13. Doña Teresa Redondo Sandoval

14. Don Roberto Villar López

15. Doña Mercedes Quintela Franqueira

16. Doña María Rodríguez García

17. Don Antonio Gómez Gómez

18. Don Antonio Pérez Rey

19. Doña María del Pilar González Carrillo

20. Doña Olga Rula Fernández Blanco

21. Don Jaime Leirós Alonso de Velasco

22. Doña Tatiana Delia Astudillo Díaz

23. Doña María del Carmen Carreira Martínez

24. Don Francisco García Montaña

Suplentes:

1. Doña Carmen Vázquez Calvete

13. CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (C.D.L.)

1. Don Tomás Andrés Revuelta García

2. Don Ramón Casado Sampedro

3. Doña María Concepción Castro Gómez

4. Don Javier Vázquez Refojos

5. Doña Ana Piñeiro Taboada

6. Don Ignacio Fernández Rodríguez

7. Don Guillermo Loureiro Abalde

8. Doña Yolanda Fernández García

9. Don Lucas Costas García

10. Doña Brasilina Estévez Fernández

11. Don Alberto Maciel Álvarez

12. Doña Elia Barros Piñeiro

13. Don Diego Ballesteros Leboráns

14. Doña María Baz Rodríguez

15. Doña María Pilar Fernández Fernández

16. Doña Blanca Estela Salgueiro Hermida

17. Don Fabián Álvarez de Oliveira

18. Don José Jesús Táboas López

19. Don Juan Antonio Jorge Álvarez

20. Doña María Eugenia Rodríguez Gómez

21. Doña María Jesús Ángeles Calvo García

22. Don Miguel Ángel Hermo Amez

23. Doña Rosa María Alonso Pérez

24. Don Jorge Ferreira Inacio

Suplentes:

1. Doña Paula Álvarez Iglesias

14. CONVERXENCIA VINTEÚN (C.XXI)

1. Don Mateo Santiago Franco Rodríguez

2. Don Antonio Asorey Cacheda

3. Don Fernando del Río Iglesias

4. Doña Carmen Susana Cantón Blanco

5. Doña Iria Martínez Couce

6. Don Juan José Santalla López

7. Don José Manuel Villar Fraga

8. Don Alfonso Iglesias Iglesias

9. Doña Laura Rodríguez Espasandín

10. Doña Mónica López Golán

11. Don Antón Dopico Rodríguez

12. Don José Luis Reza Pérez

13. Don Fernando Enrique Quintero Prieto-Puga

14. Doña María Dolores Giadas García

15. Doña Cristina Lugo Codesido

16. Doña Iria Barona Loureiro

17. Don Ismael Blanco Casais

18. Don Manuel González Otero

19. Doña María del Mar Varela Lafuente

20. Doña María Teresa Gómez Rodeiro

21. Don Carlos López Grueiro

22. Don Andrés Chamadoira Estévez

23. Doña Elvira Loureiro Losada

24. Doña Virginia Amor Carballido

Suplentes:

1. Doña Ana Berta Domínguez Merelles

2. Don Xaime Manuel Requeixo Souto

3. Doña Susana Fernández Álvarez

4. Don Miguel Pérez-Nievas Montiel

15. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)

1. Don José Antonio de Lorenzo Pardo

2. Don Carlos Oliva Castelló

3. Don Juan José Chouza Sampedro

4. Doña María de los Ángeles Colmenero Ruiz

5. Doña Raquel Ferreiro Vázquez

6. Don Alberto Castaño Hernández

7. Don Gumersindo García Souto

8. Don Marcos Antonio Pena Freire

9. Doña Lucía Blanco Vázquez

10. Doña Belén García Hidalgo

11. Don José Antonio Fernández Sánchez

12. Don Martín Larrosa Bolón

13. Don Francisco Javier Carreira Roca

14. Doña Ana Isabel Álvarez González

15. Doña María Elisa Calvo Ogando

16. Don Adrián Esteban García

17. Don Adrián Fernández Martín

18. Don Juan Iglesias Pereira

19. Doña Patricia Bustamante Fernández

20. Doña Aránzazu Larracoechea Rodríguez-Colubi

21. Don Carlos Parga Valeiro

22. Don Benito Antonio Rey Seijo

23. Doña Pilar Roca Veiga

24. Doña María del Carmen Otero Vilas

Suplentes:

1. Don Daniel Turrado Vázquez

2. Doña María Elena Bares Castaño

16. PARTIDO HUMANISTA (PH)

1. Don Rubén Sánchez Imizcoz

2. Doña María Montserrat Verea Pellico

3. Don Óscar Fernando García González

4. Don Dilio Enrique Bracho Ponte

5. Doña María Luisa Fernández Rodríguez

6. Don Juan Carlos Reguera Pena

7. Don Miguel Ángel Bello Souto

8. Doña María Mar Sande Lestón

9. Don Manuel Bello Souto

10. Doña María del Mar Seoane Gronzo

11. Don Manuel José García Palmeiro

12. Don Pedro Pablo Ossa Lagarrigue

13. Doña María Concepción González Vidal

14. Don Guillermo López Vizcaya

15. Doña María Eugenia Vieito Varela

16. Don Eduardo Quintás Vilariño

17. Doña Manuela Álvarez Cid

18. Don José Luis Díaz Rodríguez

19. Doña Teresa de Jesús Miranda Gelpi

20. Don Martín Alejandro Quintás Inchausti

21. Doña Paloma Longueira Teijeiro

22. Doña María de los Dolores Ríos López

23. Don Orlando Longueira Teijeiro

24. Don Jesús Javier Bello Souto

Suplentes:

1. Doña Sandra Calderón Gándara

17. ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (EU-ANOVA)

1. Don Xosé Manuel Beiras Torrado (ANOVA)

2. Doña Yolanda Díaz Pérez (E.U.)

3. Don Antón Sánchez García (ANOVA)

4. Don José Javier Ron Fernández (E.U.)

5. Doña Mónica Fernández Rodríguez (ANOVA)

6. Doña María Luz Canal Paz (independiente)

7. Doña Catuxa López Pato (ANOVA)

8. Don Jesús Basterrechea López (E.U.)

9. Don Xosé Manuel Pazo Blanco (ANOVA)

10. Doña María Rita Iglesias Padrón (EQUO)

11. Don Rafael Carlos Sisto Edreira (ANOVA)

12. Don Nicanor Acosta Alonso (independiente)

13. Doña Mónica Díaz Carrodeguas (ANOVA)

14. Doña Paula Meizoso Alonso (E.U.)

15. Doña Guadalupe Ces Rioboo (ANOVA)

16. Don Argimiro Manuel Doce Pérez (E.U.)

17. Don Manuel López Besteiro (ANOVA)

18. Doña Celia Fernández Vasco (E.U.)

19. Doña Celsa Oreiro Bermúdez (ANOVA)

20. Don Xosé María Dobarro Paz (E.U.)

21. Doña María Nora Pousa Díaz (ANOVA)

22. Doña María del Pilar Díaz Otero (E.U.)

23. Don Pablo Otero Otero (EQUO)

24. Don Manuel Dios Diz (ECOSOCIALISTAS)

Suplentes:

1. Doña María do Carme Hermida Gulías (ANOVA)

2. Don José César Santiso Corral (E.U.)

3. Doña María Consuelo Rodríguez Rodríguez (ANOVA)

4. Don Antonio Otero Domínguez (ANOVA)

5. Don Xesús Díaz Díaz (E.U.)

18. COMPROMISO POR GALICIA (CxG)

1. Don Xoan Carlos Bascuas Jardón

2. Doña Xulia Guntín Araujo

3. Don Guillermo Sánchez Fojo

4. Doña Pilar Neira Martínez

5. Don Manuel González López

6. Doña Jéssica Fernández Polo

7. Don Paulo Carlos López López

8. Doña Paula María Rey Gómez

9. Don Daniel Oca González

10. Doña María Xosé Alfonso Torres

11. Don Marcelino Fernández Mallo

12. Doña María Pilar García García

13. Don Martiño Afonso Rial Iglesias

14. Doña Sara Torreiro Rodríguez

15. Doña Rosario Fernández Bello

16. Doña Balbina Gándara Antelo

17. Don Manoel Bello Salvado

18. Doña Paula Turnes Quintáns

19. Don Manuel Siverio Mirás Liñares

20. Doña María Dolores Caramés Hermo

21. Don Álvaro Montes Celeiro

22. Doña Rosario Figueiras Icasuriaga

23. Doña Verónica López Gómez

24. Don Pablo González Mariñas

Suplentes:

1. Don Manuel Portas Fernández

2. Doña Obdulia Vila Vilas

3. Don Carlos Durán Estany

4. Doña Ariadna García Chas

5. Don Xosé Henrique Monteagudo Romero

PROVINCIA DE LUGO

Alberto García Tobío, secretario de la Junta Electoral Provincial de Lugo,

CERTIFICO:

Que las candidaturas presentadas en las elecciones al Parlamento de Galicia convocadas por el Decreto 174/2012, de 27 de agosto, con expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que continuación se relacionan, acordándose su publicación en el Diario Oficial de Galicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley de elecciones al Parlamento de Galicia y en el artículo 47.1 de la Ley orgánica del régimen electoral general.

Circunscripción electoral: Lugo

1. PARTIDO DA TERRA (PT)

1. Don Marcos Celeiro Carballo (“Courel”)

2. Doña Belén Gato Gómez (“Monte-Negro”)

3. Don Jorge González Gómez (“Mondonhedo”)

4. Doña Violeta Núñez Martínez (“Riba d’Eu”)

5. Don José Jaime Fernández Castro (“Sárria”)

6. Doña María Beatriz Pin Díaz (“Eu-Návia”)

7. Don Fernando Rafael Gómez Jácome (“Lugo”)

8. Don Jorge González Pombo (“Lemos”)

9. Don José Manuel Nunes Vilar (“Ulhoa”)

10. Doña Ana María Cabanas Gómez (“Chantada”)

11. Don Carlos Castiñeira Vázquez (“Bretonha”)

12. Don Iván Fontal Díaz (“Burom”)

13. Don Andrés José Peña Graña (“Ancares”)

14. Doña María Belén Fontal Belón (“Vale d’Ouro”)

15. Doña Silvia González Lago (“Viveiro”)

2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)

1. Don Enrique Rodríguez Portabales

2. Don José Julio López López

3. Doña Beatriz Rodríguez Valcarce

4. Doña Montserrat López Pardo

5. Doña Ana María Quiroga González

6. Don David Rodríguez Álvarez

7. Don Rafael Veiga de Diego

8. Doña María Jesús Fernández Conde

9. Doña María Pilar Brocos Fernández

10. Doña Sonia Fernández Bertólez

11. Don José Manuel Gómez Álvarez

12. Don Manuel Ogando Fernández

13. Doña Ana María Dopazo Paz

14. Doña María Luisa López Sanjurjo

15. Doña Ana María López López

3. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSdeG-PSOE)

1. Doña Concepción Burgo López

2. Don Juan Carlos González Santín

3. Don José Ramón Val Alonso

4. Don Ricardo Vicente Docasar Docasar

5. Doña María Elba Veleiro Fernández

6. Don Miguel Ángel Fernández López

7. Don Horacio Rouco Ferro

8. Doña Fe Álvarez Sánchez

9. Doña Leticia Seara Losada

10. Doña María Loureiro García

11. Doña Sandra Freire del Valle

12. Don Roberto Castro González

13. Doña María Carmen García Conde

14. Doña María Carmen Capón Telo

15. Don Ismael Rego González

Suplentes:

1. Don Pablo Núñez González

2. Doña María Isabel Rodríguez López

3. Don José Carlos Ferreiro Otero

4. Don Eduardo Vidal Baamonde

5. Doña Marta Jato Díaz

4. CONVERXENCIA VINTEÚN (C.XXI)

1. Don Garcilaso de la Vega López

2. Don Wenceslao Posada Bolaño

3. Don José Ignacio Maañón Lage

4. Doña Lucía Prieto Barbarin

5. Doña María Eugenia Quintela Suárez

6. Don Guillermo de la Vega Losada

7. Doña María Pilar López Arias

8. Don Juan Jesús del Río Guillín

9. Doña Flora Iglesias Souto

10. Don Antonio Rodríguez Sampayo

11. Don Roberto Río Morán

12. Doña María Ángeles Freije Piñeiro

13. Don José Manuel Sampedro Enríquez

14. Doña María Belén González Trigo

15. Don Juan Manuel López Losada

Suplentes:

1. Doña María Jesús Rodríguez Losada

5. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

1. Don José Luis Díaz Hernández

2. Don Rubén González Gutiérrez

3. Don Jacobo Silva Gallego

4. Doña María Carmen Varela Díaz

5. Doña Pura Montenegro Vázquez

6. Don Juan Manuel Gallinato Ramos

7. Don José Manuel Carballo Pérez

8. Don Marcos Hermida Revilla

9. Doña María Rosario Meseguer Riveiro

10. Doña Sara Rodríguez Pérez

11. Don Ezequiel Rial-Abraldes Lobatón

12. Don Samuel Pérez Covelo

13. Don Luis Carlos de Vicente Poutás

14. Doña Marta María Garín García

15. Doña Gloria Rial Vila

6. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)

1. Don Agustín Gallego Vigo

2. Doña María Ángeles Valero Arqués

3. Don Julián Fermín Segura Varela

4. Doña María del Carmen Carreira Valle

5. Don Marcelino Montoto Ledo

6. Doña Rocío Tojo López

7. Don Yerai Román López

8. Doña Vitalia Cordero Seijo

9. Don Mario Novo Fernández

10. Doña María Carmen Álvarez Arias

11. Don Diego Rodríguez Rodríguez

12. Doña María del Carmen Fernández Campos

13. Don José González Fernández

14. Doña María Carmen Caldeiro Pedreira

15. Don José Luis Prado Paredes

Suplentes:

1. Don Miguel Herbón Núñez

2. Doña Sol Ximena Martínez Taboada

7. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. Doña Juana María Pardo Iglesias

2. Don Jorge Alberto Jubells D’Alesio

3. Doña Sara Pena Iglesias

4. Doña María Dolores Jorge Gómez

5. Don Juan José Pérez Barros

6. Doña María Lourdes Ramallo Santos

7. Doña María del Loreto Corral Pedregosa

8. Doña Ana María Carnoto Samartín

9. Don Enrique López Cando

10. Don Antonio Pablo Carballini Denes

11. Doña María Vilar Chouza

12. Doña Marta Bellón Varela

13. Don Manuel Montero Prieto

14. Don Celso David Vázquez Añón

15. Don Marcelino Meana Canteli

Suplentes:

1. Doña Patricia Martínez Pérez

2. Doña Ana María Gómez Quintas

3. Don Alvaro Prego Vázquez

8. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.)

1. Don Cosme Eladio Pombo Rodríguez

2. Doña Isabel Sánchez Montenegro

3. Doña Ana Belén Ermida Igrexas

4. Don Antonio Niño Saavedra

5. Don Xavier Campos López

6. Doña Manuela Inés Novo Gómez

7. Don Francisco Villanueva González

8. Doña María Cristina Ferreiro López

9. Don Xosé Paleo Rodríguez

10. Doña María do Mar Pérez Fra

11. Don Marco López López

12. Doña Concepción García Iglesias

13. Don Bernardo Xosé Fraga Galdo

14. Doña Elva Carrera González

15. Don Xosé Antón Bao Abelleira

Suplentes:

1. Doña Fátima Docio Rodríguez

2. Doña Dores Asunción Fernández Abel

3. Don Manuel Saavedra Pardellas

4. Don Mario Pillado Mon

5. Don Xermán Arias López

9. ESCAÑOS EN BLANCO (Eb)

1. Don José María Pérez de Sa

2. Don Ángel Ramón Campos López

3. Doña Sonia Bascoy Salgado

4. Doña María del Pilar Valladares Davila

5. Doña Lorena Pérez Valladares

6. Don Manuel Ramos Pires

7. Don José María Pérez Martínez

8. Doña María Díaz de Pablo

9. Doña Vanessa Viña Castiñeira

10. Doña María Milagros Diz Lorenzo

11. Don Eduardo Rodríguez Arajol

12. Don José Ramón Braña Ares

13. Doña Margarita Cela García

14. Doña Marisol Rodríguez Seoane

15. Doña Jezabel Pelaz Cobelo

Suplentes:

1. Don Fermín Borja López Chorén

2. Doña María Carmen Sánchez Sánchez

10. UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)

1. Doña Rosa Estefanía Pérez Fernández

2. Don Santiago Antonio Rodríguez López (independiente)

3. Doña Luz María Dono Arias (independiente)

4. Don Ángel David Becerra López

5. Doña Norma Pena Cao (independiente)

6. Don Luis Escourido Seoane (independiente)

7. Doña Antía Lence Reija (independiente)

8. Don José Manuel Sangiao Valiño

9. Doña Mónica Calvar Álvarez (independiente)

10. Don Manuel Enrique Martínez Fernández (independiente)

11. Doña María Dolores Mandiá Muñoz (independiente)

12. Don Francisco Perdomo Delgado (independiente)

13. Doña Vanesa Pérez Miguel

14. Don Teodomiro Pérez Pérez

15. Doña María Pilar Fidalgo Márquez

Suplentes:

1. Don Manuel Ángel Sánchez Durán

2. Doña Rebeca Conde Costas

3. Don Camilo Blanco Domínguez

4. Doña Teresa Miguel Román (independiente)

5. Doña Cándida Fernández Costas (independiente)

11. CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (C.D.L.)

1. Doña Teresa Sánchez Castro

2. Don Aitor Pérez Fernández

3. Doña Mónica Sánchez Fernández

4. Don Iván Pérez Álvarez

5. Don Daniel López Teijeiro

6. Doña Paula María López López

7. Don Santiago Pallares Pérez

8. Doña María Leirado Balboa

9. Doña Yolanda Fontal Busto

10. Don Ignacio Expósito Rego

11. Doña Rosalba Ortega Sánchez

12. Doña Elvira López Neira

13. Don Juan Ramón López Menéndez

14. Don Antonio López Fernández

15. Don Carlos Fernández Díaz

Suplentes:

1. Doña María Cruz Arias Piñeiro

2. Don Miguel Ángel González Fernández

12. SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA (SCD)

1. Don Marcos Carballo Fernández

2. Don José Manuel Corral Flores

3. Doña Lourdes Rama Pascual

4. Doña María Lourdes Prado Veiras

5. Don José Luis Manuel Gasalla Aenlle

6. Don Juan Luis Carballo Fernández

7. Don José Carlos de la Uz Huerta

8. Doña Paula Iglesias Castro

9. Doña Sandra Cortón Vázquez

10. Don Ángel Arias Rodríguez

11. Don Dositeo Fernández Lombao

12. Don Juan López Moinelo

13. Doña Nerea Carballo Alonso

14. Doña María Jesús Rodríguez Rivera

15. Doña Mariana Gasalla Rama

Suplentes:

1. Don Juan Pablo Mastroianni

2. Doña María Olga Fernández Vázquez

13. COMPROMISO POR GALICIA (CxG)

1. Don Iván Marrube Rodríguez

2. Doña Rocío López Pacio

3. Don Saúl Santín Dablanca

4. Don Ramón López Díaz

5. Doña Sara Rey Balseiro

6. Don Brais Preto Fernández

7. Don Jesús Castro López

8. Doña Olga Otero Gómez

9. Don Juan Carlos Aguiar Redondas

10. Doña María Araceli Pillado Salgado

11. Don Xosé Chorén Vázquez

12. Don Xosé Farruco Graña Rama

13. Doña María Trinidad Fuenteseca Fernández

14. Doña María Pilar Vilar Rodríguez

15. Don Xosé Anxo Lage Suárez

Suplentes:

1. Don Rubén Méndez Amor

2. Doña María Carmen Flores Ferreiro

3. Don Xulio Fernández Díaz

14. HARTOS.ORG y Voto en Blanco (HARTOS.org)

1. Don Luis María Taboada González (independiente)

2. Doña María Elena Palacios Patricio (independiente)

3. Don Rubén Duruelo Cuerdo (independiente)

4. Doña María Jesús López Conde (independiente)

5. Don Jesús Salvador Losada Rodeiro (independiente)

6. Doña María Teresa Argueso Lamas (independiente)

7. Don Eduardo Veiga Piñeiro (independiente)

8. Doña Raquel Martínez Sordo (independiente)

9. Don Ángel Martínez Ortiz de Murua (independiente)

10. Doña Nuria Salcedo Arochena (independiente)

11. Don José Ramón Devasa Ramudo (independiente)

12. Doña María Pilar Piñeiro López (independiente)

13. Don Manuel Fafián Porto (independiente)

14. Doña Manuela Casal Domínguez (independiente)

15. Don Manuel Antonio Longueira Santana (independiente)

15. PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. Doña Raquel Arias Rodríguez

2. Don Jaime Castiñeira Broz

3. Don José Manuel Balseiro Orol

4. Don Agustín Baamonde Díaz

5. Doña María Susana López Abella

6. Don Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna

7. Doña María Isabel García Pacín

8. Don Jaime Iñíguez Martínez

9. Don Vidal Martínez-Sierra López

10. Doña María Julia Rodríguez Barreira

11. Don Ángel Camino Copa

12. Doña María Lourdes Yáñez García

13. Don Jesús López Penabad

14. Doña María Luisa Macía Martínez

15. Don Juan Francisco López Prieto

Suplentes:

1. Doña Isabel Fidalgo Albor

2. Doña María Josefa Gómez Pallín

3. Don Clemente Iglesias González

4. Don Manuel Antonio Fernández Piñeiro

5. Doña Ana Broz Paderne

16. ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (EU-ANOVA)

1. Don Ramón Vázquez Díaz (Esquerda Unida)

2. Doña María Casar Díaz (Anova)

3. Doña María Isabel Sánchez Corral (Esquerda Unida)

4. Doña Paula Vázquez Verao (Anova)

5. Don José Luis López Álvarez (Esquerda Unida)

6. Don Ildefonso José Piñeiro Díaz (Anova)

7. Don Fernando Rodríguez López (Equo)

8. Doña Tamara García García (Anova)

9. Doña Dulce María López Gasalla (Esquerda Unida)

10. Don Xosé Manuel Seixas Ares (Anova)

11. Don Brais Álvarez López (Esquerda Unida)

12. Doña María Teresa Burgo García (Anova)

13. Doña María Fe Rodríguez Vázquez (Equo)

14. Don Iván Rodríguez Lombardero (Espazo Ecosocialista)

15. Don Carlos Anxo Portomeñe Pérez (Esquerda Unida)

Suplentes:

1. Doña María Emma Rodríguez Blanco (Anova)

2. Doña Rocío Rodríguez Enríquez (Esquerda Unida)

3. Don Luis Ignacio Pividal Seijo (Anova)

4. Doña Rocío Somoza López (Esquerda Unida)

5. Doña María Nieves Somoza López (Anova)

17. PARTIDO INTEGRACIÓN COMUNITARIA (PYC)

1. Don Martín Rodríguez González

2. Doña Ileni Miliano de Jesús

3. Don Agustín García Torres

4. Doña Alcira Esther Fuentes Tibaduiza

5. Don Cristian Alexander Sánchez Guzmán

6. Don Joel Payano Montaño

7. Don Argenis Miliano de Jesús

8. Doña Cándida de Jesús Carmona

9. Don Juan de Dios Evangelista Rosario

10. Doña Diana Paola Oliva Medina

11. Don Hansel Miliano de Jesús

12. Doña Dominga Amparo Asencio Rosario

13. Don Frank Melo Arias

14. Doña Marianela Severino Payano

15. Don Elías Martínez Yáñez

Suplentes:

1. Don Agustín Vizcaíno Carvajal

2. Doña Luz María Guzmán Zarazo

3. Don Jesús Salvador de Luna Corporán

PROVINCIA DE OURENSE

Margarita Peña Bonet, secretaria de la Junta Electoral Provincial de Ourense,

CERTIFICO:

Que, dentro del plazo que establecen los artículos 47.1 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, y 21.4 de la Ley orgánica 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia, han sido presentadas en esta circunscripción electoral de Ourense, a las elecciones al Parlamento de Galicia, convocadas por el Decreto 174/2012, de 27 de agosto, las siguientes candidaturas:

Circunscripción electoral: Ourense

1. PARTIDO DA TERRA (PT)

1. Doña Irene Veiga Durán “Ourense”

2. Don Francisco Manuel Paradelo Rodríguez “Arenteiro”

3. Don Luís Antonio Fontenla Figueiroa “Vale d’Eorras”

4. Don David Otero Fernández “Monte-Rei”

5. Doña Noemi Vázquez Nogueiras “Límia”

6. Don Francisco Manuel González Sánchez “Cela Nova”

7. Doña Ana Belén Fernández Rodríguez “Ribeiro”

8. Don Andrés Taboada Casteleiro “Arnoia”

9. Doña Raquel Carballo Vázquez “Trives”

10. Don Santiago Sotelo Docío “Frieiras”

11. Doña Alice Alonso Crespo “Caldelas”

12. Don José Manuel Barbosa Álvarez “Querquérnia”

13. Doña Clara Isabel Martins Domingues “Bolo”

14. Don Adrián Morán García “Bérzio Portelas”

2. DEMOCRACIA OURENSANA (D.O.)

1. Don Rafael Martínez Cachafeiro

2. Don Manuel Álvarez Fernández

3. Doña Serafina Varelas Vieira

4. Doña María del Mar Fernández Dibuja

5. Don Amadeo Simón Simón

6. Doña María Teresa Rodríguez Garrido

7. Don Gumersindo Álvarez González

8. Don Javier Prada Conde

9. Doña Manuela Veloso Alonso

10. Doña María Peña Álvarez

11. Don Miguel Sequeiros Muñiz

12. Doña María Esther Sobrado Janeiro

13. Doña María Begoña López Villaverde

14. Don Armando Ojea Bouzo

Suplentes:

1. Don Pablo Prol Sobrado

2. Doña María del Carmen Martínez Cachafeiro

3. Doña Susana Gómez Valencia

4. Don Gonzalo Pérez Jácome

3. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSdeG-PSOE)

1. Don Manuel Vázquez Fernández “PACHI”

2. Doña María Remedios Quintas Álvarez

3. Don Raúl Fernández Fernández

4. Doña María Carmen Acuña do Campo

5. Doña Noela Blanco Rodríguez

6. Don Juan Carlos Francisco Rivera

7. Don Eladio Osorio Montenegro

8. Doña María Jesús Boo Montes

9. Don Jonatan da Silva Vecino

10. Doña Ana María Rodríguez Blanco

11. Don Ángel Barba Alonso

12. Doña María Teresa Taboada Capón

13. Don Álvaro Vila Araujo

14. Doña María Teresa González Fernández

Suplentes:

1. Don Luis Fernández Gudiña

2. Doña Manuela Iglesias Collarte

3. Don Eulogio Fernández Fernández

4. Doña Alva Dorado Álvarez

5. Don Miguel Solla Peireira

4. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)

1. Don Rafael Manuel Fernández Alonso

2. Don Xosé Manuel Domínguez Prieto

3. Doña María del Carmen Rivera Estévez

4. Doña María Teresa Bugallo Castiñeiras

5. Doña María Lorena Rodríguez Campo

6. Don Francisco Espinar Aguilera

7. Don Carlos Besada Gesto

8. Doña Carmen Adela Armesto Fernández

9. Doña María de la Encarnación Varela Lovelle

10. Don Abepa Valerie Katukunane Musono

11. Don Antonio Quintáns González

12. Don José Manuel Real Fernández

13. Doña María Milagros Campos Álvarez

14. Doña Carmen Gómez Katukunani

5. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)

1. Don Luís María Rodríguez de Uña

2. Don Aurelio Mariñas López

3. Doña María Luísa Novoa Rapela

4. Don José Ángel Barandela Mora

5. Doña Cristina González García

6. Don Francisco Javier Fernández Fernández

7. Don David Coya Sánchez

8. Don Juan Carlos Quintas Atrio

9. Doña Lúa Álvarez Cao

10. Doña María Eugenia Rodríguez Touriño

11. Don José Antonio Isla González

12. Doña Cecilia Fernández Rodríguez

13. Doña Alejandra Isla González

14. Don Carlos Jorge Braz Nogueira

Suplentes:

1. Don Mikel André Cotarelo

6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA O MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. Doña Rosa Isabel Jarrín Fariñas

2. Don José Luis Gómez López

3. Doña María del Campo Rodríguez

4. Don Francisco Echevarría Rodríguez

5. Doña Ana Belén Palacios Fernández

6. Doña María Sol Blanco Copo

7. Doña Paula Rodríguez Méndez

8. Don Iván José Moreira Río

9. Don José Alberto Tizón Puentes

10. Doña Xudit González Neira

11. Doña Patricia Álvarez Fernández

12. Don Luis Bonifacio Fernández López

13. Don Rafael Rodríguez Martínez

14. Doña Amparo Dosantos Nogueira

Suplentes:

1. Doña Natalia Sánchez López

2. Don Xabier Bello Paderne

7. PIRATAS DE GALICIA (PIRATA.GAL)

1. Don Santiago Rodríguez García (independiente)

2. Doña Rocío María Coira Varela (independiente)

3. Don Marco Antonio Sendín Pérez (independiente)

4. Don José Carlos Couto González (independiente)

5. Doña Emilia Teresa Fraga González (independiente)

6. Don José Antonio Gandón Herbello (independiente)

7. Doña Rosana Rodríguez González (independiente)

8. Don Ignacio José López Ordóñez (independiente)

9. Doña Inés Vázquez Rodríguez (independiente)

10. Don Alejandro Feijóo Fraga (independiente)

11. Don Óscar Rodríguez González (independiente)

12. Doña Sara González Pacheco (independiente)

13. Don Antonio Gregorio Montes (independiente)

14. Doña Iria Rodríguez Pérez (independiente)

Suplentes:

1. Don Víctor Manuel Martínez González (independiente)

8. PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. Don Jesús Vázquez Abad

2. Doña María del Carmen Pardo López

3. Don Miguel Ángel Santalices Vieira

4. Don Antonio Rodríguez Miranda

5. Doña Cristina Isabel Romero Fernández

6. Don Antonio Mouriño Villar

7. Don Enrique Nóvoa López “POLY”

8. Don Moisés Blanco Paradelo

9. Doña Marta María Rodríguez Vispo Rodríguez

10. Doña María Sol Díaz Mouteira

11. Doña Jackeline Elizabeth Fernández Macías

12. Don César Manuel Fernández Gil

13. Doña Lucía Rodríguez Pérez

14. Don Isidro José Cabero Juárez

Suplentes:

1. Doña Mónica Mourelo Pérez

2. Doña Elena Freijedo Ledo

3. Don Roberto Bermúdez Piedra

4. Don José Manuel Rodríguez Cumbrado

5. Doña María Gabriela Doallo López

9. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)

1. Don Laureano Bermejo Ansia

2. Don Rafael Rodríguez Varela

3. Don Carlos Fernández Vilachá

4. Doña Eva Fernández Prieto

5. Doña María Noela Mera García

6. Don Fernando Muiños Victorero

7. Doña Miriam Rodríguez Martínez

8. Doña María Elvira Vilachá Vilachá

9. Doña Darling Mabel Polo Saya

10. Don Ignacio Millán Iglesias

11. Doña Lidia Fernández Novo

12. Don Francisco Vaz Álvarez

13. Doña Mónica Gallego Vigo

14. Don Edgardo Cobas López

Suplentes:

1. Don Diego Díaz Maroño

10. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE-JONS)

1. Don José Ángel Juan Freire Reyes

2. Don Juan Carlos Domínguez Martínez

3. Don Antonio Silva Gallego

4. Doña María Raquel Bargados Quinta

5. Doña Carmen Gallego-Comesaña Rodríguez

6. Don José Meseguer López

7. Don Higinio Lorenzo Rodríguez

8. Don José Eduardo Taboada Rodríguez

9. Doña María Carmen Casal Fernández Couto

10. Doña María Belén Fandiño Estévez

11. Don Yago Castro Meseguer

12. Don Javier Fernández García

13. Doña Concepción González Espín

14. Doña Rosa Ana Castro Pérez

11. UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)

1. Don Sergio Pérez Miguel

2. Doña Alba González Bendaña (independiente)

3. Don Isaac da Aira Seara (independiente)

4. Doña María Jesús Bendaña Rodríguez (independiente)

5. Don Francisco Javier Galdón Fernández

6. Doña Alexandra Liboreiro Rivero (independiente)

7. Don Miguel Ángel Lorenzo Bamio (independiente)

8. Doña María Dolores Grova Álvarez (independiente)

9. Don Fabio Alonso Pereira (independiente)

10. Doña Rebeca Ferreiro Rodríguez (independiente)

11. Don Alfonso Jaime Malleiro Carrera (independiente)

12. Doña María Mercedes Arce Conde (independiente)

13. Don Adrián García Garrido (independiente)

14. Doña María Lucila Pérez Bouzo (independiente)

Suplentes:

1. Don Félix Vila Álvarez (independiente)

2. Doña Elvira Teresa González Grandal (independiente)

3. Don Paul Fernández Cuesta (independiente)

4. Doña Zenaida Iglesias Otero (independiente)

12. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.)

1. Doña María Tereixa Paz Franco

2. Don Xosé Manuel Cid Fernández

3. Doña María Teresa Devesa Graña

4. Don Xosé Rodríguez Cid

5. Don Secundino Fernández Fernández

6. Doña Yolanda Rodríguez Draycott

7. Don Xoaquín Pérez Fernández

8. Doña María Belén Martínez Portela

9. Don Ramiro Rodríguez Suárez

10. Don Marco Antonio Reboredo Blanco

11. Doña Susana María García Rodríguez

12. Doña Perfecta Losada Sotelo

13. Don Francisco Nogueiras Marra

14. Don Alfredo Suárez Canal

Suplentes:

1. Don Xosé Manoel Fírvida Plaza

2. Doña María Isabel Poisa Rey

3. Don Xosé Diego Pérez Fontes

4. Doña Ana Isabel Paz Villar

5. Don Eloy Vázquez Pérez

13. CONVERXENCIA VINTEÚN (CXXI)

1. Don Enrique Carballo Rodríguez (independiente)

2. Don Brais Iglesias Fernández

3. Doña María Sonia Barja Andrade

4. Doña Leonor Seoane Conde

5. Don Serafín Rodríguez Fernández

6. Doña Ángela Seoane Ferreiro

7. Don Francisco Romero García

8. Don José Gabriel Masid Bande

9. Doña Rosa María Bello Vázquez

10. Don José Enrique Pérez Rodríguez

11. Doña María Cristina Ricoy Álvarez

12. Don Xurxo Astorgano López

13. Don José Luis Castro Fírvida

14. Doña Ramona Vázquez Cardeiro

14. SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA (SCD)

1. Don Enrique Martí Maqueda

2. Don Alfredo Enríquez Badas

3. Doña María Ángeles Fernández Martínez

4. Don Lisardo Dorribo Camba

5. Doña Mercedes Contreras Fernández

6. Don Fernando Santos Prada

7. Doña Manuela Ferrer López

8. Doña María Carmen Alonso González

9. Don José Abel Blanco Pérez

10. Doña María Teresa Segade Rodríguez

11. Doña Luisa María González Iglesias

12. Doña Elvira Enríquez González

13. Don Benigno Blanco González

14. Don Francisco Pérez Vázquez

15. CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (CDL)

1. Don Luis Manuel Fraga Rego

2. Don Alberto Manuel Maximiliano Losada Gerbolés

3. Doña Elisa María José Fontenla Aragunde

4. Doña María del Pilar Montoiro Pintor

5. Don Roberto José Mosquera Iglesias

6. Don Pedro Santos Sotelo

7. Doña María Jesús Martínez Suárez

8. Doña Ana María Cortés González

9. Don Juan Manuel Fernández Rodríguez

10. Don David Pereira Pedreira

11. Doña Ana María Taboada García

12. Don Diego Bermúdez Martínez

13. Doña María Dolores Alonso Pérez

14. Don Camilo Vázquez Gómez

Suplentes:

1. Don Marco Antonio Vázquez Valencia

16. ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (EU-ANOVA)

1. Don David Fernández Calviño (ANOVA)

2. Doña Carmen Iglesias Sueiro (EU)

3. Doña Iolanda Pérez Docampo (ANOVA)

4. Don Jon Sáez García (EU)

5. Doña Aída Vázquez Gil (ANOVA)

6. Doña María Sofía Díaz Gómez (EU)

7. Don Andrés Jesús Fernández Rodríguez (ANOVA)

8. Don Ángel Palacio Vaquero (EU)

9. Doña María Rita González Pérez (ANOVA)

10. Don Alberto Cremades Díaz (EQUO)

11. Don Alfonso Diz Diéguez (ANOVA)

12. Doña Monserrat Valencia León (EQUO)

13. Doña María Jesús Boo Feijoo (independiente)

14. Don Agustín Suárez Pelayo (EU)

Suplentes:

1. Don Álvaro Domínguez Sánchez (ANOVA)

2. Doña Iria Piñeiro Prada (EU)

3. Don Óscar Freixedo Beltrán (ANOVA)

4. Doña Celsa Ferreiro Varela (EU)

5. Don Brais Fidalgo Martínez (ANOVA)

17. COMPROMISO POR GALICIA (CxG)

1. Don José Manuel Pérez Bouza

2. Don José Luis Doval Conde

3. Doña Ana Belén Bande Domínguez

4. Don Xosé Carballido Presas

5. Doña Manuela Rocío Sampayo David

6. Don Marco Valerio Lama Corral

7. Doña Rut Parada de Juane

8. Don José Mosquera Casero

9. Doña María Esther Losada Colmenero

10. Don José Paradelo Pombo

11. Doña Ángela Amorín Taboada

12. Don Serafín Manuel Suárez Santalices

13. Doña Ana María Garza Cortiñas

14. Don José Domingo Posada González

Suplentes:

1. Don Manuel Herminio Iglesias Vázquez

2. Doña María Susana López Iglesias

3. Don Xosé Antón Vila Sobrino

4. Doña María del Carmen Abadín Pérez

5. Don José Luis Álvarez Prieto

18. PARTIDO INTEGRACIÓN COMUNITARIA (PYC)

1. Don Danny Rafael Balbi Roa

2. Doña Altagracia Marte Clase

3. Doña Luisa Antonia Rivera Cepeda

4. Don Luis Alfonso Vidal Pérez

5. Doña Elisa de la Cruz Marte

6. Don Benito García Álvarez

7. Doña Antonia Vasquez Flores

8. Don Modesto Silverio Martínez

9. Doña Marti Julieth Salazar Castro

10. Don Junior Hidalgo Pérez

11. Don Daniel Anibal Castro Rodríguez

12. Doña Estebania Martínez Vasquez

13. Don Antonio Arias Rodríguez

14. Doña Lidia Clase Espinal

Suplentes:

1. Don Isidro Fernández Araujo

Y para que conste y para su publicación en el Diario Oficial de Galicia, expido esta certificación en Ourense a diecisiete de septiembre de dos mil doce.

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Maria Jesús Prieto Toranzo, secretaria de la Junta Electoral Provincial de Pontevedra,

CERTIFICO:

Que dentro del plazo que establecen los artículos 47.1 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, y 21.4 de la Ley orgánica 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia, han sido presentadas en esta circunscripción electoral de Pontevedra, a las elecciones al Parlamento de Galicia convocadas por el Decreto 174/2012, de 27.8.2012 (DOG nº 163, de 28.8.2012), las siguientes candidaturas:

Circunscripción electoral: Pontevedra

1. PARTIDO DA TERRA (PT)

1. Doña Marta Toledano Funes “Ponte Vedra”

2. Don Xosé Carlos Morell González “Vigo”

3. Doña María Cruz Martínez Vilas “Salnés”

4. Don Xosé Anxo Goméz Figueira “Morraço”

5. Doña María Beatriz Arias López “Rosal”

6. Don José Manuel Goris Cuiña “Deza”

7. Doña Sonia Pérez Sueiro “Paradanta”

8. Don Emilio Saweres Miniño “Vale Minhor”

9. Doña Ana María Bernardez Villar “Caldas”

10. Don Luis Magariños Iglesias “Suído”

11. Doña Yolanda Rodríguez Aldrey “Ulha”

12. Don Santiago Prieto Martínez “Condado”

13. Doña Beatriz Vaqueiro Lago “Montes”

14. Don Oscar Crespo Argibay “Redondela”

15. Don Carlos Manuel Outeiral Miniño “Lourinha”

16. Don Oliver Dieste Blanco

17. Doña Ainhoa Bolinaga Hontecillas

18. Doña Rosa Martínez Vilas

19. Don Xosé Tubío Rodríguez

20. Don Francisco José Varela López

21. Don Higinio Martínez Estevez “América”

22. Doña María Seoane Dovigo “Portugal”

2. COMUNISTAS DA GALIZA (COMUNISTAS DA GALIZA)

1. Doña Marina Quintillán Núñez

2. Don Francisco Eugenio Sebio Peña

3. Doña María Isabel Serrapio Amil

4. Don Manuel Rodríguez Nandín

5. Doña Eva Pedreira Otero

6. Don David Culebras Sánchez-Biezma

7. Doña María Isabel Novo Corral

8. Don David Barrio Alonso

9. Doña Ana María Rodríguez Iglesias

10. Don Emilio de Miguel Campos

11. Doña María Alicia Rodríguez Solano Ribeiro

12. Don Raúl Luis Vázquez Miragaya

13. Doña Encarnación Dopico González

14. Don Xosé Narciso Pérez Sampedro

15. Doña María Teresa Fernández Fernández

16. Don Eduardo Cobian Darrosa

17. Doña María del Carmen Cores Grela

18. Don Alberto Expósito García

19. Doña Estrella Castelao Rial

20. Don David Fernández Muñiz

21. Doña María Jesús Francisca Sineiro Miranda

22. Don Alejandro Barreiro Franco

Suplentes:

1. Doña Almudena María Meijomil Casteleiro

2. Don Roberto Guijarro López

3. Doña Eva González Carreira

4. Don Ernesto Quintillán Núñez

5. Doña María Nieves Costas Rodríguez

3. ACCIÓN DEMOCRÁTICA DE CENTRO DE GALICIA (A.D.C.G.)

1. Don Gerardo Barciela Lago

2. Don José Luis Gallego Italiani

3. Doña Rosa María Gallego Italiani

4. Don Alberto Varela Prado

5. Doña Silvia Domínguez Martínez

6. Don Antonio José Collazo Villar

7. Don Carlos Barciela Fernández

8. Doña Rosa María Fernández Reinosa

9. Don Ángel Veiga Prado

10. Doña María Luisa González Areal

11. Don Luis Francisco Padilla Rivero

12. Don Iago Conde Coto

13. Doña Gloria Albertina Arredondo Olivo

14. Don Manuel Castro Durán

15. Doña Yolanda Vigide Rivadulla

16. Don José Rodríguez Fernández

17. Don Miguel Ángel Armada Pérez

18. Doña Asunción Fernández Bravo

19. Doña Silvia González Domínguez

20. Don Rubén David Padilla Uzal

21. Don Miguel Ángel Valverde Benedicto

22. Doña Patricia Costas Iglesias

Suplentes:

1. Don Iago Álvarez Gómez

4. UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)

1. Doña Divina Pastora Fernández García

2. Don José Carlos Vázquez González

3. Doña María Luisa Martínez Martí

4. Don José Manuel Freire Fernández

5. Doña Concepción Martínez Martí

6. Don Francisco Pereira Pereira

7. Doña María Lucila Garrido Pérez

8. Don Breixo Ganael González Noel (independiente)

9. Doña Eva Pérez Herbello

10. Don José Camilo Cores Cobas (independiente)

11. Doña María Luisa Prado López

12. Don Arturo Martínez Martí (independiente)

13. Doña María Jesús Fernández Costas

14. Don José Ángel Soliño Alonso (independiente)

15. Doña María Pilar Costas Padín

16. Don Elias Vicente Méndez

17. Doña María Teresa Costas Teijeiro

18. Don José Alonso González

19. Doña Celia Rodríguez Rodríguez

20. Don Pedro Lampón Anca

21. Doña Adela Martínez Martí

22. Don Gerardo Paredes Cabaleiro

Suplentes:

1. Doña Alicia Noya Martínez (independiente)

2. Don Manuel Ferro Fernández (independiente)

3. Doña María Luz Iglesias Torres (independiente)

5. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSdeG-PSOE)

1. Don Abel Fermín Losada Álvarez

2. Doña Patricia Vilán Lorenzo

3. Don Pablo García García

4. Doña María Carmen Gallego Calvar

5. Don José Manuel Gallego Lomba

6. Doña Julia López Vázquez

7. Don José Manuel Civeira Moure

8. Doña Silvia González Pereira

9. Don Julio Torrado Quintela

10. Doña Belén Louzao Vieites

11. Doña María Dulcinea Aguín Pombo

12. Don Francisco de Asís Candeira Mosquera

13. Don Luis Antonio Gómez Piña

14. Doña Adriana Viz Fernández

15. Doña Vanesa Gómez Fernández

16. Doña Digna Lía Rodríguez Barros

17. Doña Carmen María Villanueva Santiago

18. Doña Olga Rodríguez Puga

19. Don Ramón Alonso Lago

20. Don Marcos Otero Martínez

21. Doña María Consuelo Besada Lores

22. Don José Antonio García Lores

Suplentes:

1. Doña Vanesa Fernández Soage

2. Don Manuel Barros Puente

3. Don Francisco Santiago da Costa

4. Doña Silvia Álvarez Santamaría

5. Don Samuel Martín Velázquez

6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. Doña Gloria Cubas García

2. Don Jonatan Portela Cubas

3. Don Juan José Portela Alonso

4. Doña María José Sira González Bernárdez

5. Doña Ana María Rodríguez Presas

6. Don Bernardo García González

7. Don José Luis López de Gueruño Polán

8. Doña Amelia Graña Rosales

9. Doña María Joaquina Durán Rodríguez

10. Doña María Dolores Rodriguez Muiños

11. Doña María Teresa Suárez Martínez

12. Don David Estella Olveira

13. Don Javier Vicente Alonso

14. Doña Mónica Salgueiro Sánchez

15. Don Luciano Otero Álvarez

16. Doña Elena Domínguez Campos

17. Don Joaquín Fernando Duarte Ferreira

18. Doña Natalia Fernández Castro

19. Don Etan García Rodríguez

20. Doña Raquel Pintos Rosendo

21. Don Joaquín Penide Durán

22. Doña Liova Sánchez de la Vega

Suplentes:

1. Doña Sara Calvo Anca

2. Don Raúl Pintos Rosendo

7. PARTIDO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO (SDD)

1. Don Gonzalo Luis Fontenla Vázquez

2. Doña María Teresa Salas Fernández

3. Don Carlos Rúa Santos

4. Doña Ana Isabel Camisón Álvarez

5. Don Carlos Pazó Lorenzo

6. Don Luis Gil Rodríguez

7. Doña Consuelo Dionilda Lago Doldán

8. Don Guillermo Antonio Barreiro Vázquez

9. Doña Aurea María Neira García

10. Don José Manuel Ojea Feijóo

11. Doña María del Pilar Barreiro Vázquez

12. Don Rogelio Díaz González

13. Doña Manuela Calzada Miguel

14. Don Juan Carlos Filgueiras Rey

15. Doña Ana María González Rodríguez

16. Don José Manuel González Ayuso

17. Doña Estrella Feijóo Fernández

18. Doña Nuria Vilaboa Lago

19. Don Juan Antonio Alonso González

20. Don Jenaro Luis González Rodríguez

21. Don Santiago Rodríguez Boullón

22. Doña Ana María Campos Diego

8. CONVERXENCIA VINTEÚN (C.XXI)

1. Don Carlos Vázquez Padín

2. Don Antonio Pérez González

3. Don Daniel González Álvarez

4. Doña María del Sol Ferreiro González

5. Doña Karina Casas Gil

6. Don Xosé Anxo Lodeiro Mella

7. Don Eduardo Adán Camiña

8. Don Eduardo Freiría Martínez

9. Doña María Rosario González Dacosta

10. Doña María del Carmen Trigo Fervenza

11. Don Diego Santos Ferreira

12. Don Rubén Santiago González

13. Don José Ramón Abades López

14. Doña Tania María Rodríguez Barreiro

15. Doña Elvira Diz Rodríguez

16. Don Javier Pérez Rodríguez

17. Don Pablo Fernández Bello

18. Doña María Mercedes Vázquez Cardeiro

19. Doña Lucita Mella Rúa

20. Doña Ana Belén Puga Bello

21. Doña Marta Alonso Montes

22. Don Fernando Cota Acuña

9. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.)

1. Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

2. Doña María do Carme Adán Villamarín

3. Doña María Montserrat Prado Cores

4. Don Xosé Luis Bará Torres

5. Don Daniel Rodas Chapela

6. Doña Marta Dacosta Alonso

7. Don Pedro Pereira Fernández

8. Doña María do Mar Vila López

9. Don Xosé Manuel Méndez Díaz

10. Doña Iria Aboi Ferradás

11. Don Xesús Ignacio López Carreira

12. Doña Rosa María Abuín Rodríguez

13. Don Xosé Ignacio Fernández Zárraga

14. Doña Patricia Rodríguez Mariño

15. Don Xosé Magariños Maceiras

16. Doña Margarita Caldas Moreira

17. Don Xosé Novas Piñeiro

18. Doña Cecilia Pérez Orge

19. Don Manuel González Moreira

20. Doña Victoria Canoura Leira

21. Doña Cecilia Tarela Barreiro

22. Don Bieito Lobeira Domínguez

Suplentes:

1. Don Xavier Rodríguez Fernández

2. Doña María Cristina Hermida Moinelo

3. Don Xosé Luis Martínez Blanco

4. Doña María Cristina Fojo Campos

5. Don Fernando Herrero Caramés

10. PARTIDO HUMANISTA (PH)

1. Don Miguel Ángel Millara Veiga

2. Doña María Isabel Rodríguez González

3. Don Adolfo Casal Cachafeiro

4. Doña María José Parente Martínez

5. Don Pedro Antonio Pérez Villar

6. Doña Agustina Juan Rodríguez

7. Don Manuel Constantino Ayala Méndez

8. Doña Raquel Romero Moreira

9. Don Rogelio Manuel Martínez Rodríguez

10. Doña Teresa Márquez López

11. Don Eduardo Ayala Méndez

12. Doña Mónica Alonso Salgueiro

13. Don Juan Manuel Domínguez Márquez

14. Doña María Teresa Domínguez Márquez

15. Don Santiago Domínguez Rodríguez

16. Doña María Asunción Olalla Rodríguez

17. Don José Carlos García Boullosa

18. Doña Victoria Martínez Fernández

19. Don Santiago Juan Domínguez Márquez

20. Doña María de las Mercedes Fortes Costas

21. Don Carlos Mariño Martínez

22. Doña Sonia Rosa Rey Durán

11. SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA (SCD)

1. Don Mario Conde Conde

2. Doña María Digna Pérez Galiñanes

3. Don Alejandro González Balboa

4. Doña Liliana María Bettremieux Toyos

5. Don Horacio Carlos Orejas González

6. Don Óscar Arce Álvarez

7. Doña Antia Iglesias Pardo

8. Don Carlos Dos Santos Andión

9. Doña Mirián González Falcón

10. Don Pedro Baez Alfonsín

11. Don Pedro Francisco San Miguel Martínez

12. Doña Emma Domingo Hsu

13. Don Miguel Gil Gómez

14. Doña Monserrat Costa González

15. Don Pablo Manuel Búa Burgos

16. Don Serafín Manuel Zarauz Otero

17. Doña Romina Santomé Corrales

18. Don Juan Pedro Cánovas Romero

19. Doña María Sonia Santomé Corrales

20. Don Miguel Ángel Gómez Pedrosa

21. Doña María Josefa Vázquez Magallanes

22. Don Jaime Carlos Sanjuas Fernández

Suplentes:

1. Don José Ramón Cendón Peleteiro

2. Doña María Olivia Pérez Vidal

3. Doña María Carmen Jamardo Carballo

12. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)

1. Don Adrián Amieiro Pena

2. Doña Teresa Delgado López

3. Doña Paloma Escobar Herrero

4. Doña Marina Fernández Delgado

5. Don Tirso Docampo Ferreira

6. Don José González Dieguez

7. Don Jorge Moredo Araujo

8. Doña María del Carmen González Alonso

9. Doña Lorena Rodríguez Portabales

10. Doña Eva Méndez Rolán

11. Don Alfonso Silveira Vila

12. Don Juan José Pérez Miragaya

13. Doña Ana María Paz González

14. Doña María Eva Prieto Matesanz

15. Doña Rosario Franco Camba

16. Don Eladio Prado Iglesias

17. Don Vicente de Andrés Andrés

18. Don José Antonio Ferreiro Ansia

19. Doña Aldara Fernández Servia

20. Doña Paula Iglesias Agulla

21. Doña Patricia Iglesias Neiro

22. Don Santiago García Rey

Suplentes:

1. Don Manuel Docampo Ferreira

13. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

1. Don José Francisco Castro Pérez

2. Don Carlos Seijo Rodríguez

3. Don Luis Alberto Núñez Sueiro

4. Doña Dolores Pombal Méndez

5. Doña María del Carmen Romero Fajardo

6. Don José Baldomero Táboas Vázquez

7. Don Francisco Javier Rivas Collazo

8. Don José Carlos Estévez Rodríguez

9. Doña María Luisa Costas Francisco

10. Doña Ana María González Martínez

11. Don Enrique Francisco Álvarez-Buhilla Dopico

12. Don Valentín Martínez Arce

13. Don Antonio Prieto Moreira

14. Doña Ana Gloria Núñez Sueiro

15. Doña María Cristina García Amor

16. Don Ángel Castillo Rodríguez

17. Don Jaime Jesús Diaz Montenegro

18. Don Carlos González González

19. Doña Alba Meseguer Riveiro

20. Doña Sandra Fandiño Estévez

21. Doña María Carmen Fiestras Pérez

22. Don Abel Simes Castro

14. ESCAÑOS EN BLANCO (Eb)

1. Doña María Purificación Iglesias Pazos

2. Doña Begoña Pérez Ortiz

3. Don José Manuel Agís Sanmartín

4. Don Eloy Álvarez Lameiro

5. Don Fernando Almón Barcia

6. Doña Silvia Dobarro Álvarez

7. Doña Sara María Guadalupe Martínez Hermida

8. Don José Francisco González Imbernón

9. Don Anofrio Manghisi Viqueira

10. Don Ángel Carballo Justo

11. Doña María Celeste Santiago Pérez

12. Doña María Soledad Ortiz Hidalgo

13. Don Paulino Pérez Hernández

14. Don Emilio Pérez de Quevedo Montenegro

15. Don Antonio José Fernandes Vázquez

16. Doña Mirian Iglesias Pazos

17. Doña Diana Touza Alarcón

18. Don Juan Jesús Damian Taracido Sobral

19. Don Moisés Álvarez Sánchez

20. Don José Manuel Rial Mosquera

21. Doña Mercedes Sofía Lameiro Sánchez

22. Don Pablo Casariego Souto

Suplentes:

1. Doña Mónica Barreiro Durán

2. Doña Rosa Bouzas Vázquez

3. Don Rufino Adriano de Oliveria

4. Don Rosendo Sotelo Fernández

15. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)

1. Don José Canedo Santos

2. Don Gonzalo Fernández Piñeiro

3. Doña Ana María Alonso Lorenzo

4. Don Jorge Soto Sanromán

5. Doña María Ángeles Iglesias Santiago

6. Don Emilio Lorenzo Bello

7. Don Miguel Brasa Estévez

8. Doña Josefa Casado González

9. Don Francisco Bas Sánchez

10. Doña María Blanca Moreira Souto

11. Don Enrique José Lareo Martín

12. Doña María Teresa Sáiz Vega

13. Don José Carlos Maestro Martínez

14. Don Modesto Comesaña Boubeta

15. Doña María Jesús Sanromán Misa

16. Don Pablo Alborés Cabaniña

17. Don Carlos Luis Fontán Ruiz

18. Doña Patricia Piñeiro Vázquez

19. Don Borja Vázquez Morado

20. Doña María Elena Español Álvarez

21. Don Javier Gil Castaño

22. Doña Ana María Ruibal Villaverde

Suplentes:

1. Don Alejandro Ros Rosillo

2. Doña Noelia Fernández Reguera

3. Don Iván Refojos González

16. PIRATAS DE GALICIA (PIRATA.GAL)

1. Don Rafael Couto González (independiente)

2. Doña Isabel Cristina Fernández Álvarez (independiente)

3. Don Fabián Plaza Miranda (independiente)

4. Don Emilio Espinosa Menor (independiente)

5. Doña María Teresa Rodríguez González (independiente)

6. Don César Pérez Vila (independiente)

7. Doña Adela García Domínguez (independiente)

8. Don Iván Valladares González (independiente)

9. Doña María Luz Fernández Fernández (independiente)

10. Don Santiago Prego López (independiente)

11. Don Miguel González Álvarez (independiente)

12. Doña Noelia Pedrosa Geada (independiente)

13. Don Román Antonio Muñoz Rivas (independiente)

14. Doña María Goretti Centeno Sestelo (independiente)

15. Don Victor José Fernández Rodríguez (independiente)

16. Don José Peña Fernández (independiente)

17. Doña Josefa González Vicente (independiente)

18. Don Federico Pinal Moreira (independiente)

19. Doña Adriana Campos Diz (independiente)

20. Don Ezequiel Fernández Fernández (independiente)

21. Doña María Auxiliadora Carrera Figueroa (independiente)

22. Don Francisco Javier Martínez González (independiente)

Suplentes:

1. Don Iván Rodríguez González (independiente)

2. Don Javier González Martínez (independiente)

3. Doña Esther Rodríguez Balboa (independiente)

17. CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (C.D.L.)

1. Don José Manuel Palacín Rodríguez

2. Doña María José García González

3. Don Darío Dos Santos Pérez

4. Doña Emilia Vicente Martínez

5. Don Xermán Cordero Verde

6. Doña Tania Pereira Fernández

7. Don Daniel Diego Casas

8. Doña María Rosa Benavides Rodríguez

9. Don Xosé Antón Otero Villamil

10. Doña María Ángeles Durán López

11. Don Francisco Miguel Martínez Alonso

12. Doña María del Pilar Cuartero Egido

13. Don Adolfo Correa Carrera

14. Doña María Soledad Álvarez Martínez

15. Don Santiago Piñeiro Rodríguez

16. Doña Teresa Rodríguez Rodríguez

17. Don Florencio Martínez Álvarez

18. Doña María del Mar Pérez Vicente

19. Doña Natalia Lomba González

20. Don José lgnacio Troncoso Quintas

21. Don José Antonio Souto Pérez

22. Doña Natalia Salgueiro Hermida

Suplentes:

1. Don Pablo Rodríguez Rodríguez

18. DEMOS EL CAMBIO (DeC)

1. Don Emilio Antonio Domínguez Tris

2. Don Leandro Vázquez Agís

3. Don Jorge Sánchez Real

4. Doña Francisca Gestoso Vila

5. Doña María Eugenia Alonso Pérez

6. Don Roberto María Alfredo Rodríguez Solano Ribeiro

7. Don Fernando Domínguez Peña

8. Doña María Magdalena Estévez Pérez

9. Doña María José Aguilar Gabardino

10. Doña María del Carmen Míguez Pérez

11. Don Santiago Javier Porteiro Varela

12. Don Ángel Veiga Cabaleiro

13. Don Javier Soto Bermúdez

14. Doña Ana María Saavedra Canel

15. Doña María José Fragueiro Rocha

16. Don Fernando Javier Díz Alonso

17. Don Alfonso Javier Soage Doval

18. Don Cristian Bouzada Gestoso

19. Doña Begoña Costas Cerqueira

20. Doña María Mercedes Monteagudo Durán

21. Don Jorge Rafael Sánchez Castro

22. Doña Laura de Santiago Maldonado

Suplentes:

1. Don Jesús Anglada Rodríguez

2. Doña María Berta Fariña Alonso

3. Don Fernando Bouzas Casal

4. Doña Nora Sulema Serrano Marín

19. PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. Don Alberto Núñez Feijóo

2. Don Alfonso Rueda Valenzuela

3. Don Javier Jorge Guerra Fernández

4. Doña Pilar Milagros Rojo Noguera

5. Doña Elena Muñoz Fonteríz

6. Don Agustín Hernández Fernández de Rojas

7. Don José Manuel Cores Tourís

8. Don Román Rodríguez González

9. Doña María Nava Castro Domínguez

10. Doña Marta Rodríguez Arias

11. Doña Berta Pérez Hernández

12. Don Alejandro Gómez Alonso

13. Don José Alberto Pazos Couñago

14. Don Javier Dorado Soto

15. Doña Rosa Oubiña Solla

16. Don Jacobo Moreira Ferro

17. Don Jesús Antonio Goldar Güimil

18. Doña Elena Cruz González Sánchez

19. Doña Ana Paula Romeu Cruz

20. Doña Patricia Durán Pérez

21. Don Ángel Moldes Martínez

22. Doña Rosa María Solla Veiga

Suplentes:

1. Don Diego José Gago Bugarín

2. Doña Marta López Arines

3. Don Fernando Vázquez Corbacho

4. Don Horacio Gil Expósito

5. Doña María Carmen Crujeiras Entenza

20. COMPROMISO POR GALICIA (CxG)

1. Don Rafael Luis Cuiña Aparicio

2. Doña María Sandra Araújo Carballido

3. Doña Inmaculada López Silva

4. Don Andrés Núñez Rajoy

5. Doña María Jesús Lago Vilaboa

6. Don Orlando Villamayor Torres

7. Don Miguel Rey Tarrío

8. Don Xosé César Blanco Poceiro

9. Doña Mónica Peralba Portela

10. Doña Elisa Fernández Ferreiro

11. Don Raúl Rodríguez Couto

12. Don Xosé Couñago Ribeira

13. Doña María Amparo Fernández Reboredo

14. Don Constantino Cordal Rodríguez

15. Doña Natalia Costas Alonso

16. Don Xosé Manuel Ferro Prieto

17. Doña María Xesús González Jiménez

18. Don Xerardo Habeeb Díaz Casal

19. Don Francisco Xavier Verea Argibay

20. Doña Dolores Vilavedra Fernández

21. Doña María Xosé Méndez Piñeiro

22. Don Miguel Barros Puente

Suplentes:

1. Doña Teba Conde Herrezuelo

2. Don Juan José Cruz García

3. Don Pablo Tortajada Bermúdez

21. ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (EU-ANOVA)

1. Don Juan Manuel Fajardo Recouso

2. Doña María Consuelo Martínez García

3. Doña Eva Solla Fernández

4. Doña Laura Ogando Muñiz

5. Don Santiago Meis Casalderrey

6. Don José Manuel Abalo Torres

7. Don Xosé Manuel Pazos Varela

8. Doña Bernarda Rubianes Nogueira

9. Don Serafín Valencia Triviño

10. Doña Rosa María Mercedes Darriba Calviño

11. Doña María Vanessa Angustia Gómez

12. Don Xosé María Álvarez Cáccamo

13. Don Josué Villar Ballesteros

14. Don Xosé Antonio Araújo Quintas

15. Doña María Jesús Pérez Rodríguez

16. Don Claudio Quintillán Vallejo

17. Don Lino Antonio Costas Vila

18. Don Xoán Manuel Docampo Torres

19. Doña Dolores Tobío Sueiro

20. Doña Sandra María Pesqueira Pérez

21. Doña María Luz Maset Catalá

22. Don Xoán Hermida González

Suplentes:

1. Don José Cuevas Raposo

2. Don Elías González López

3. Doña María Nuria Andión Rodríguez

4. Doña María del Mar Blanco Casais

5. Don Andrés Abalo Ramos

Y para que conste y para su publicación en el Diario Oficial de Galicia, expido la presente certificación que firmo en Pontevedra a dieciocho de septiembre de dos mil doce.