Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 179 Mércores, 19 de setembro de 2012 Páx. 36564

III. Outras disposicións

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2012 pola que se fan públicas as candidaturas presentadas nas xuntas electorais provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra para as eleccións ao Parlamento de Galicia de 2012.

En cumprimento do disposto no artigo 21.4 da Lei 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia, en concordancia co artigo 47.1 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral xeral, logo de comunicación das xuntas electorais provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, fanse públicas as candidaturas presentadas nas ditas circunscricións para as eleccións ao Parlamento de Galicia, que terán lugar o día 21 de outubro de 2012.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2012

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO

PROVINCIA DA CORUÑA

Manuel Ferreiro González, secretario da Xunta Electoral Provincial da Coruña,

CERTIFICO:

Que, dentro do prazo que establece o artigo 45 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, foron presentadas nesta circunscrición electoral da Coruña ás eleccións ao Parlamento de Galicia, convocadas polo Decreto 147/2012, do 27 de agosto, as seguintes candidaturas:

Circunscrición electoral: A Coruña

1. PARTIDO DA TERRA (PT)

1. Don Daniel Couso Santamaría

2. Dona Iolanda Mato Creo

3. Don Jesús Rodríguez Requena

4. Dona María Luísa Vázquez Carneiro

5. Don Guillelme Rego Arias

6. Dona Lucía Rodríguez Cao

7. Don Ernesto Vázquez Souza

8. Dona María del Carmen Sueiro Conde

9. Don José Manuel Tubío Collazo

10. Don Pedro Martín Bravo López

11. Don Roberto Abuín González

12. Dona Carmen Isabel Traba Canosa

13. Don Francisco Quiroga López

14. Dona Zulema Blanco Núñez

15. Don Amador Mato Trigo

16. Dona María José Suárez Castro

17. Don Constantino Rábade Castiñeira

18. Dona Sonia González Gayo

19. Don Xoan Evans Pin

20. Don Rafael Xaneiro Caramés

21. Dona Ana María Tubío Rodríguez

22. Dona Marlén Trillo Novio

23. Don Isaac Zas Neira

24. Don Carlos Durán Rodríguez

2. UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)

1. Dona Sara Puga Rey

2. Don Oscar Puga Rey

3. Dona María del Carmen Rey Bellas

4. Don Jesús Puga Fraga

5. Dona Nieves Casal Riveiro

6. Don Manuel Varela Valiño

7. Dona Marta Descalzo de la Torre

8. Don Guillermo Freire Fernández

9. Dona Dolores Mosquera Vázquez

10. Don Jordi del Arbol Pérez

11. Dona Emilia González López

12. Don Manuel Lodeiro Rodríguez

13. Dona Josefa Costas Padín

14. Don Angel Fernández Iglesias

15. Dona Marina Alekxey-Lapteva Dimitrova

16. Don Roberto Domínguez Firvida

17. Dona María Dolores Aguilar Escobar

18. Don Armando Couso Pesqueira

19. Dona Crisa García Garrido

20. Don Abel Martínez Costas

21. Dona María del Carmen Otero Nieto

22. Don José Ramón Martínez Méndez

23. Dona María Isabel Blanco Sanromán

24. Don Iñaki Barinaga López

Suplentes:

1. Don Carlos Alberto Balboa Castelo

3. ESCAÑOS EN BLANCO (Eb)

1. Don Diego Otero García

2. Don David Noceda Davila

3. Don Juan Jesús Iglesias Romero

4. Dona Patricia Dono Mayer

5. Dona María Luísa García Pedreira

6. Don Ivan Landeira Veira

7. Don Francisco Ramón Pérez de Sa

8. Don Vladimir López Barreiro

9. Dona Luísa Adela Mayer López

10. Dona Marta Bouzas Bruzos

11. Don Manuel Alberto Pombo Rey

12. Don Julio César Bejar Suárez

13. Don Antonio Montero García

14. Dona Paula María Matínez Patiño

15. Dona María Reyes Rodríguez Martínez

16. Don Fernando Boga García

17. Don Miguel Angel Riveiro Vázquez

18. Don Carlos Manuel Santos Collazo

19. Dona Mónica Guadalupe Rodríguez Otero

20. Dona María del Carmen Morales Sánchez

21. Don Juan Alberto Souto Rumbo

22. Don Rubén Vilas Vázquez

23. Dona Mónica García Pedreira

24. Dona Liceria Pedreira Naveira

Suplentes:

1. Don José Manuel Vázquez Paredes

4. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

1. Don Martín Carricarte Paz

2. Don José María Mediero Rega

3. Don José Manuel Afonso Costa

4. Dona Emma Sueiro Blanco

5. Dona Nerea Castro Meseguer

6. Don José Vicente Fernández Gómez

7. Don José María Fesser Roca

8. Don Adrián González Lomba

9. Dona María González Corbillón

10. Dona María José Francisco Rodríguez

11. Don Faustino González Figueroa

12. Don Juan Carlos Correa Suárez

13. Don José Gabriel González Cerqueira

14. Dona Manuela Ramos Medina

15. Dona María del Mar Freire Jane

16. Don José Osuna Fernández

17. Don Manuel Matalobos Dono

18. Don José Antonio Vilar Diz

19. Dona Rosa Mari Rodríguez González

20. Dona Carmen Fornos Recuero

21. Don Jaime Alonso Valverde

22. Don Manuel Álvarez Vaqueiro

23. Dona Patricia Salgado Sampedro

24. Dona Sara Méndez González

5. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)

1. Don Francisco Manuel Caamaño Domínguez

2. Don José Luís Méndez Romeu

3. Dona Beatriz Sestayo Doce

4. Don José Antonio Sánchez Bugallo

5. Dona María Soledad Soneira Tajes

6. Don Emilio Vázquez Blanco

7. Dona María de los Ángeles Ferreiro Vidarte

8. Dona María Alicia Ferreiro Varela

9. Dona María Torres Pose

10. Don José Miguel Alonso Pumar

11. Dona Josefa María Hermo García

12. Dona Paula Castiñeiras Iglesias

13. Don Andrés Teijo Hermida

14. Dona Pilar Cancela Rodríguez

15. Don Miguel Anxo Otero Fragoso

16. Dona Estrella Ferreiro Vázquez

17. Don Bernardo Fernández Piñeiro

18. Don Manuel Tajes Gómez

19. Dona María Carmen Vázquez Juncal

20. Don Antonio Federico Álvarez Cisneros

21. Don Jesús Jorge Expósito Alcocer

22. Dona Isabel Ausina García

23. Don Diego Chazarreta Arévalo

24. Dona María Pilar Pedreira Sánchez

Suplentes:

1. Dona María Montserrat Santos Lorenzo

2. Don Samuel Lago Ozón

3. Dona Susana Lebón Rivas

4. Don José Manuel Pedreira Miras

5. Dona María Begoña López Martínez

6. PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. Dona Beatriz Mato Otero

2. Dona Rosa María Quintana Carballo

3. Don Pedro Puy Fraga

4. Don Miguel Angel Tellado Filgueira

5. Dona Paula Prado del Río

6. Don Pedro Manuel Arias Veira

7. Dona Belén María do Campo Piñeiro

8. Don José Santiago Freire Abeijón

9. Dona María Dolores Faraldo Botana

10. Don Álvaro Pérez López

11. Don Aurelio Alfonso Núñez Centeno

12. Don Jesús Miguel Prado Patiño

13. Don Hipólito Fariñas Sobrino

14. Dona María Herminia Pouso Maneiro

15. Dona María Soledad Piñeiro Martínez

16. Don Gonzalo Trenor López

17. Don José Francisco Santos Regueiro

18. Dona Natalia Barros Sánchez

19. Don Ramón Santos Pérez

20. Dona María Teresa Cancelo Márquez

21. Dona Sandra María Devesa Bouzas

22. Don Ambrosio Oróns Baña

23. Dona Laura Consolación Calvo Quintela

24. Don Fernando Mateo Fernández Barreiro

Suplentes:

1. Dona María Rosario López Santamaría

2. Don Luis Rubido Ramonde

3. Dona Dalia García Couso

4. Don Juan Domingo de Deus Fonticoba

5. Don Jaime Ares Castro

7. COMUNISTAS DA GALIZA (COMUNISTAS DA GALIZA)

1. Don Francisco Aneiros Dopico

2. Dona Sabela Losada Lorenzo

3. Don José Antonio Placer García

4. Dona Ana Marta García Rea

5. Don Porfirio Embade Pita

6. Dona María Ángeles Prin Bermúdez

7. Don Francisco Xavier Iglesias Mouriz

8. Dona Rosa María Rey Varela

9. Don Santiago Vázquez Penido

10. Dona Tania Redondo González

11. Don Vicente Castro Bogo

12. Dona María Azucena Sordo Fraga

13. Don Borja Graña Rey

14. Dona Ana María Piñón Vilariño

15. Don Pablo González Paz

16. Dona Laura Quintillán Núñez

17. Don Julio López Calleja

18. Dona María Carmen Lago Breijo

19. Don Diego Ferreira Domínguez

20. Dona María Monserrat Novo Corral

21. Don Ramiro Carrodeguas Montero

22. Dona Mariana Zaragoza Santamariña

23. Don Alfonso Martínez Merlán

24. Dona Aída Domenech Núñez

Suplentes:

1. Don Ricardo Prim González

2. Dona Mariliana González Grueiro

3. Don José Castro Castro

4. Dona Olalla Martínez Iglesias

5. Don Antonio Fernández Campos

8. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.)

1. Don Francisco Xesús Jorquera Caselas

2. Dona Ana Belén Pontón Mondelo

3. Dona Ana Luisa Bouza Santiago

4. Don Carlos Fernando Branco Parga

5. Dona María Belén Lendoiro Esmorís

6. Dona María Dolores Torrado Ares

7. Don Xoán Xesús Carril Ramos

8. Dona María Ángela Franco Pouso

9. Don Manuel Polo Gundín

10. Don Modesto Carlos Fraga Moure

11. Dona Mercedes Tobío Rodríguez

12. Don Henrique del Río Otero

13. Dona María Victoria Louro Ferreiro

14. Don José Renato Núñez da Silva

15. Don Xoán Manoel Sande Muñiz

16. Dona María Dolores Pena Pena

17. Don José María Santín Amo

18. Dona Montserrat Rey Patiño

19. Don Juan José Blanco Riveiro

20. Don Abel López Soto

21. Dona María Cristina Andrade González

22. Don Xosé Manuel Penas Patiño

23. Dona Teresa Navaza González

24. Don Camilo Nogueira Román

Suplentes:

1. Don Xesús Antón Bermello García

2. Dona Concha Lópes Outeiro

3. Don Xosé Iglesias García

4. Dona Mónica Castro Nogareda

5. Don Xosé Antonio Vázquez Cobas

9. UNIÓN CORUÑESA

1. Don Carlos Javier Marcos Blanco

2. Don Joaquín María Rodríguez Lorenzo

3. Dona Ana María Veira Mella

4. Don Manuel Ángel Domínguez Vázquez

5. Dona Carmen Cotera Guerrero

6. Don Eduardo Lago Ruiz

7. Don José Antonio Rey Rubal

8. Dona María Cristina Nogueira Suárez

9. Don Agustín López Pardo

10. Dona María Esther Toimil Rey

11. Don David López Ares

12. Dona María Soledad Picallo Vila

13. Don Lisandro Abelairas Racamonde

14. Don Alejandro Rivera Barrigón

15. Dona María Isabel Rivas Velázquez

16. Dona María Isabel Rodríguez Rodríguez

17. Don Rogelio Manuel Cayazzo Loureda

18. Dona María Cristina Rodríguez Fernández

19. Don Julio Suárez Cedeira

20. Don José Luis Armas Lesta

21. Don Juan Manuel Abeledo Matos

22. Dona María de la Purificación Junquera Patiño

23. Dona Ángela María Seijas Varela

24. Don Julio Eugenio Iglesias Martínez

Suplentes:

1. Don Manuel Méndez Ferro

2. Don Juan Carlos Abeledo Parga

3. Dona Reyes Vidal Pego

4. Dona María Teresa Fernández Calvo

5. Don Luis González Fariña

10. SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA (SCD)

1. Don Francisco Javier Fernández Tarrío

2. Dona María Teresa Sagardía Redondo

3. Don Vicente Fernández Perles

4. Dona María Pilar Otero Moar

5. Don José Manuel Morgade Viñas

6. Don José Antonio Vidal Lourido

7. Don Francisco Javier Aguado Álvarez de Sotomayor

8. Dona María Amparo Isabel Rey Salorio

9. Dona Elena Seoane Lombardía

10. Don Alfonso María de la Vega Jiménez

11. Don Bernardo Cortijo Correas

12. Don Salvador Negrito Ruiz

13. Dona Mercedes Fernández Sánchez

14. Dona Elena Belén Álvarez Casanova

15. Dona Gloria María Seoane Lombardía

16. Don Carlos Rodríguez Corral

17. Don Pedro Baranga Ares

18. Don Javier Hernández Martín

19. Dona Victoria García-Lastra Martorell

20. Dona María Sol Santos Núñez

21. Don José Ramón Mella Pampín

22. Don José Pastor Rodríguez Piñeiro

23. Dona María Villar Martín-Barbadillo

24. Dona Alba María García Golpe

Suplentes:

1. Don José Luis Pardo Caeiro

2. Dona Fátima Raquel Pernas Orro

3. Dona Mariluz Paredes Paredes

4. Don Manuel Gundín Prados

11. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. Dona Mónica Teresa Martín Rodríguez

2. Don Roberto González Luaces

3. Dona Ana Martínez Moraña

4. Dona Vanessa Seoane Rodríguez

5. Don Roberto Vilariño de la Rosa

6. Dona Alma Yadira Tenreiro López

7. Dona Ivonne Candal Torres

8. Dona Rosa María Ramallo Santos

9. Don José Carlos Vidal Suárez

10. Don José Manuel Area Villar

11. Dona Marta Pereira Prado

12. Dona Elisa Loureiro Vázquez

13. Dona Sabela Corral Nieto

14. Don Pablo Seijas Coira

15. Don Adrián Seijas Coira

16. Dona Saturnina Fuentes Marín

17. Dona Silvia Figueiras Villaverde

18. Dona Teresa Rodríguez Vila

19. Don Anxo Manoel Menes Vargas

20. Don Darío Pereira Hermida

21. Dona María Lourdes Montes López

22. Dona Marta Nión Varela

23. Don Roberto Carlos Martín Rodríguez

24. Don Francisco Javier Iglesias Montes

Suplentes:

1. Dona María Rosa Rodríguez Vila

2. Don José Roberto Cuervo Nieto

12. SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn)

1. Don José Antonio Montes Pose

2. Dona Magdalena Pérez de Vallejo

3. Don Hugo Marcelo Suárez Vázquez

4. Dona Cristina Bandín Potel

5. Don Juan Daniel Sabín Fernández

6. Dona Yolanda María Gómez Gómez

7. Dona María Prieto Vidal

8. Dona María Teresa de Vallejo Sancho de Sopranis

9. Don Miguel Ángel Fernández Taboada

10. Don Jorge Bandín Potel

11. Dona María Bandín Potel

12. Don José Pérez de Vallejo

13. Dona Teresa Redondo Sandoval

14. Don Roberto Villar López

15. Dona Mercedes Quintela Franqueira

16. Dona María Rodríguez García

17. Don Antonio Gómez Gómez

18. Don Antonio Pérez Rey

19. Dona María del Pilar González Carrillo

20. Dona Olga Rula Fernández Blanco

21. Don Jaime Leirós Alonso de Velasco

22. Dona Tatiana Delia Astudillo Díaz

23. Dona María del Carmen Carreira Martínez

24. Don Francisco García Montaña

Suplentes:

1. Dona Carmen Vázquez Calvete

13. CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (C.D.L.)

1. Don Tomás Andrés Revuelta García

2. Don Ramón Casado Sampedro

3. Dona María Concepción Castro Gómez

4. Don Javier Vázquez Refojos

5. Dona Ana Piñeiro Taboada

6. Don Ignacio Fernández Rodríguez

7. Don Guillermo Loureiro Abalde

8. Dona Yolanda Fernández García

9. Don Lucas Costas García

10. Dona Brasilina Estévez Fernández

11. Don Alberto Maciel Álvarez

12. Dona Elia Barros Piñeiro

13. Don Diego Ballesteros Leboráns

14. Dona María Baz Rodríguez

15. Dona María Pilar Fernández Fernández

16. Dona Blanca Estela Salgueiro Hermida

17. Don Fabián Álvarez de Oliveira

18. Don José Jesús Táboas López

19. Don Juan Antonio Jorge Álvarez

20. Dona María Eugenia Rodríguez Gómez

21. Dona María Jesús Ángeles Calvo García

22. Don Miguel Ángel Hermo Amez

23. Dona Rosa María Alonso Pérez

24. Don Jorge Ferreira Inacio

Suplentes:

1. Dona Paula Álvarez Iglesias

14. CONVERXENCIA VINTEÚN (C.XXI)

1. Don Mateo Santiago Franco Rodríguez

2. Don Antonio Asorey Cacheda

3. Don Fernando del Río Iglesias

4. Dona Carmen Susana Cantón Blanco

5. Dona Iria Martínez Couce

6. Don Juan José Santalla López

7. Don José Manuel Villar Fraga

8. Don Alfonso Iglesias Iglesias

9. Dona Laura Rodríguez Espasandín

10. Dona Mónica López Golán

11. Don Antón Dopico Rodríguez

12. Don José Luis Reza Pérez

13. Don Fernando Enrique Quintero Prieto-Puga

14. Dona María Dolores Giadas García

15. Dona Cristina Lugo Codesido

16. Dona Iria Barona Loureiro

17. Don Ismael Blanco Casais

18. Don Manuel González Otero

19. Dona María del Mar Varela Lafuente

20. Dona María Teresa Gómez Rodeiro

21. Don Carlos López Grueiro

22. Don Andrés Chamadoira Estévez

23. Dona Elvira Loureiro Losada

24. Dona Virginia Amor Carballido

Suplentes:

1. Dona Ana Berta Domínguez Merelles

2. Don Xaime Manuel Requeixo Souto

3. Dona Susana Fernández Álvarez

4. Don Miguel Pérez-Nievas Montiel

15. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)

1. Don José Antonio de Lorenzo Pardo

2. Don Carlos Oliva Castelló

3. Don Juan José Chouza Sampedro

4. Dona María de los Ángeles Colmenero Ruiz

5. Dona Raquel Ferreiro Vázquez

6. Don Alberto Castaño Hernández

7. Don Gumersindo García Souto

8. Don Marcos Antonio Pena Freire

9. Dona Lucía Blanco Vázquez

10. Dona Belén García Hidalgo

11. Don José Antonio Fernández Sánchez

12. Don Martín Larrosa Bolón

13. Don Francisco Javier Carreira Roca

14. Dona Ana Isabel Álvarez González

15. Dona María Elisa Calvo Ogando

16. Don Adrián Esteban García

17. Don Adrián Fernández Martín

18. Don Juan Iglesias Pereira

19. Dona Patricia Bustamante Fernández

20. Dona Aránzazu Larracoechea Rodríguez-Colubi

21. Don Carlos Parga Valeiro

22. Don Benito Antonio Rey Seijo

23. Dona Pilar Roca Veiga

24. Dona María del Carmen Otero Vilas

Suplentes:

1. Don Daniel Turrado Vázquez

2. Dona María Elena Bares Castaño

16. PARTIDO HUMANISTA (PH)

1. Don Rubén Sánchez Imizcoz

2. Dona María Montserrat Verea Pellico

3. Don Óscar Fernando García González

4. Don Dilio Enrique Bracho Ponte

5. Dona María Luisa Fernández Rodríguez

6. Don Juan Carlos Reguera Pena

7. Don Miguel Ángel Bello Souto

8. Dona María Mar Sande Lestón

9. Don Manuel Bello Souto

10. Dona María del Mar Seoane Gronzo

11. Don Manuel José García Palmeiro

12. Don Pedro Pablo Ossa Lagarrigue

13. Dona María Concepción González Vidal

14. Don Guillermo López Vizcaya

15. Dona María Eugenia Vieito Varela

16. Don Eduardo Quintás Vilariño

17. Dona Manuela Álvarez Cid

18. Don José Luis Díaz Rodríguez

19. Dona Teresa de Jesús Miranda Gelpi

20. Don Martín Alejandro Quintás Inchausti

21. Dona Paloma Longueira Teijeiro

22. Dona María de los Dolores Ríos López

23. Don Orlando Longueira Teijeiro

24. Don Jesús Javier Bello Souto

Suplentes:

1. Dona Sandra Calderón Gándara

17. ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (EU-ANOVA)

1. Don Xosé Manuel Beiras Torrado (ANOVA)

2. Dona Yolanda Díaz Pérez (E.U.)

3. Don Antón Sánchez García (ANOVA)

4. Don José Javier Ron Fernández (E.U.)

5. Dona Mónica Fernández Rodríguez (ANOVA)

6. Dona María Luz Canal Paz (independente)

7. Dona Catuxa López Pato (ANOVA)

8. Don Jesús Basterrechea López (E.U.)

9. Don Xosé Manuel Pazo Blanco (ANOVA)

10. Dona María Rita Iglesias Padrón (EQUO)

11. Don Rafael Carlos Sisto Edreira (ANOVA)

12. Don Nicanor Acosta Alonso (independente)

13. Dona Mónica Díaz Carrodeguas (ANOVA)

14. Dona Paula Meizoso Alonso (E.U.)

15. Dona Guadalupe Ces Rioboo (ANOVA)

16. Don Argimiro Manuel Doce Pérez (E.U.)

17. Don Manuel López Besteiro (ANOVA)

18. Dona Celia Fernández Vasco (E.U.)

19. Dona Celsa Oreiro Bermúdez (ANOVA)

20. Don Xosé María Dobarro Paz (E.U.)

21. Dona María Nora Pousa Díaz (ANOVA)

22. Dona María del Pilar Díaz Otero (E.U.)

23. Don Pablo Otero Otero (EQUO)

24. Don Manuel Dios Diz (ECOSOCIALISTAS)

Suplentes:

1. Dona María do Carme Hermida Gulías (ANOVA)

2. Don José César Santiso Corral (E.U.)

3. Dona María Consuelo Rodríguez Rodríguez (ANOVA)

4. Don Antonio Otero Domínguez (ANOVA)

5. Don Xesús Díaz Díaz (E.U.)

18. COMPROMISO POR GALICIA (CxG)

1. Don Xoan Carlos Bascuas Jardón

2. Dona Xulia Guntín Araujo

3. Don Guillermo Sánchez Fojo

4. Dona Pilar Neira Martínez

5. Don Manuel González López

6. Dona Jéssica Fernández Polo

7. Don Paulo Carlos López López

8. Dona Paula María Rey Gómez

9. Don Daniel Oca González

10. Dona María Xosé Alfonso Torres

11. Don Marcelino Fernández Mallo

12. Dona María Pilar García García

13. Don Martiño Afonso Rial Iglesias

14. Dona Sara Torreiro Rodríguez

15. Dona Rosario Fernández Bello

16. Dona Balbina Gándara Antelo

17. Don Manoel Bello Salvado

18. Dona Paula Turnes Quintáns

19. Don Manuel Siverio Mirás Liñares

20. Dona María Dolores Caramés Hermo

21. Don Álvaro Montes Celeiro

22. Dona Rosario Figueiras Icasuriaga

23. Dona Verónica López Gómez

24. Don Pablo González Mariñas

Suplentes:

1. Don Manuel Portas Fernández

2. Dona Obdulia Vila Vilas

3. Don Carlos Durán Estany

4. Dona Ariadna García Chas

5. Don Xosé Henrique Monteagudo Romero

PROVINCIA DE LUGO

Alberto García Tobío, secretario da Xunta Electoral Provincial de Lugo

CERTIFICO:

Que as candidaturas presentadas nas eleccións ao Parlamento de Galicia convocadas polo Decreto 174/2012, do 27 de agosto, con expresión dos candidatos incluídos en cada unha delas, son as que a seguir se relacionan, acordándose a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 21.4 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia e no artigo 47.1 da Lei orgánica do réxime electoral xeral.

Circunscrición electoral: Lugo

1. PARTIDO DA TERRA (PT)

1. Don Marcos Celeiro Carballo (“Courel”)

2. Dona Belén Gato Gómez (“Monte-Negro”)

3. Don Jorge González Gómez (“Mondonhedo”)

4. Dona Violeta Núñez Martínez (“Riba d’Eu”)

5. Don José Jaime Fernández Castro (“Sárria”)

6. Dona María Beatriz Pin Díaz (“Eu-Návia”)

7. Don Fernando Rafael Gómez Jácome (“Lugo”)

8. Don Jorge González Pombo (“Lemos”)

9. Don José Manuel Nunes Vilar (“Ulhoa”)

10. Dona Ana María Cabanas Gómez (“Chantada”)

11. Don Carlos Castiñeira Vázquez (“Bretonha”)

12. Don Iván Fontal Díaz (“Burom”)

13. Don Andrés José Peña Graña (“Ancares”)

14. Dona María Belén Fontal Belón (“Vale d’Ouro”)

15. Dona Silvia González Lago (“Viveiro”)

2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)

1. Don Enrique Rodríguez Portabales

2. Don José Julio López López

3. Dona Beatriz Rodríguez Valcarce

4. Dona Montserrat López Pardo

5. Dona Ana María Quiroga González

6. Don David Rodríguez Álvarez

7. Don Rafael Veiga de Diego

8. Dona María Jesús Fernández Conde

9. Dona María Pilar Brocos Fernández

10. Dona Sonia Fernández Bertólez

11. Don José Manuel Gómez Álvarez

12. Don Manuel Ogando Fernández

13. Dona Ana María Dopazo Paz

14. Dona María Luisa López Sanjurjo

15. Dona Ana María López López

3. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSdeG-PSOE)

1. Dona Concepción Burgo López

2. Don Juan Carlos González Santín

3. Don José Ramón Val Alonso

4. Don Ricardo Vicente Docasar Docasar

5. Dona María Elba Veleiro Fernández

6. Don Miguel Ángel Fernández López

7. Don Horacio Rouco Ferro

8. Dona Fe Álvarez Sánchez

9. Dona Leticia Seara Losada

10. Dona María Loureiro García

11. Dona Sandra Freire del Valle

12. Don Roberto Castro González

13. Dona María Carmen García Conde

14. Dona María Carmen Capón Telo

15. Don Ismael Rego González

Suplentes:

1. Don Pablo Núñez González

2. Dona María Isabel Rodríguez López

3. Don José Carlos Ferreiro Otero

4. Don Eduardo Vidal Baamonde

5. Dona Marta Jato Díaz

4. CONVERXENCIA VINTEÚN (C.XXI)

1. Don Garcilaso de la Vega López

2. Don Wenceslao Posada Bolaño

3. Don José Ignacio Maañón Lage

4. Dona Lucía Prieto Barbarin

5. Dona María Eugenia Quintela Suárez

6. Don Guillermo de la Vega Losada

7. Dona María Pilar López Arias

8. Don Juan Jesús del Río Guillín

9. Dona Flora Iglesias Souto

10. Don Antonio Rodríguez Sampayo

11. Don Roberto Río Morán

12. Dona María Ángeles Freije Piñeiro

13. Don José Manuel Sampedro Enríquez

14. Dona María Belén González Trigo

15. Don Juan Manuel López Losada

Suplentes:

1. Dona María Jesús Rodríguez Losada

5. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

1. Don José Luis Díaz Hernández

2. Don Rubén González Gutiérrez

3. Don Jacobo Silva Gallego

4. Dona María Carmen Varela Díaz

5. Dona Pura Montenegro Vázquez

6. Don Juan Manuel Gallinato Ramos

7. Don José Manuel Carballo Pérez

8. Don Marcos Hermida Revilla

9. Dona María Rosario Meseguer Riveiro

10. Dona Sara Rodríguez Pérez

11. Don Ezequiel Rial-Abraldes Lobatón

12. Don Samuel Pérez Covelo

13. Don Luis Carlos de Vicente Poutás

14. Dona Marta María Garín García

15. Dona Gloria Rial Vila

6. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)

1. Don Agustín Gallego Vigo

2. Dona María Ángeles Valero Arqués

3. Don Julián Fermín Segura Varela

4. Dona María del Carmen Carreira Valle

5. Don Marcelino Montoto Ledo

6. Dona Rocío Tojo López

7. Don Yerai Román López

8. Dona Vitalia Cordero Seijo

9. Don Mario Novo Fernández

10. Dona María Carmen Álvarez Arias

11. Don Diego Rodríguez Rodríguez

12. Dona María del Carmen Fernández Campos

13. Don José González Fernández

14. Dona María Carmen Caldeiro Pedreira

15. Don José Luis Prado Paredes

Suplentes:

1. Don Miguel Herbón Núñez

2. Dona Sol Ximena Martínez Taboada

7. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. Dona Juana María Pardo Iglesias

2. Don Jorge Alberto Jubells D’Alesio

3. Dona Sara Pena Iglesias

4. Dona María Dolores Jorge Gómez

5. Don Juan José Pérez Barros

6. Dona María Lourdes Ramallo Santos

7. Dona María del Loreto Corral Pedregosa

8. Dona Ana María Carnoto Samartín

9. Don Enrique López Cando

10. Don Antonio Pablo Carballini Denes

11. Dona María Vilar Chouza

12. Dona Marta Bellón Varela

13. Don Manuel Montero Prieto

14. Don Celso David Vázquez Añón

15. Don Marcelino Meana Canteli

Suplentes:

1. Dona Patricia Martínez Pérez

2. Dona Ana María Gómez Quintas

3. Don Alvaro Prego Vázquez

8. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.)

1. Don Cosme Eladio Pombo Rodríguez

2. Dona Isabel Sánchez Montenegro

3. Dona Ana Belén Ermida Igrexas

4. Don Antonio Niño Saavedra

5. Don Xavier Campos López

6. Dona Manuela Inés Novo Gómez

7. Don Francisco Villanueva González

8. Dona María Cristina Ferreiro López

9. Don Xosé Paleo Rodríguez

10. Dona María do Mar Pérez Fra

11. Don Marco López López

12. Dona Concepción García Iglesias

13. Don Bernardo Xosé Fraga Galdo

14. Dona Elva Carrera González

15. Don Xosé Antón Bao Abelleira

Suplentes:

1. Dona Fátima Docio Rodríguez

2. Dona Dores Asunción Fernández Abel

3. Don Manuel Saavedra Pardellas

4. Don Mario Pillado Mon

5. Don Xermán Arias López

9. ESCAÑOS EN BLANCO (Eb)

1. Don José María Pérez de Sa

2. Don Ángel Ramón Campos López

3. Dona Sonia Bascoy Salgado

4. Dona María del Pilar Valladares Davila

5. Dona Lorena Pérez Valladares

6. Don Manuel Ramos Pires

7. Don José María Pérez Martínez

8. Dona María Díaz de Pablo

9. Dona Vanessa Viña Castiñeira

10. Dona María Milagros Diz Lorenzo

11. Don Eduardo Rodríguez Arajol

12. Don José Ramón Braña Ares

13. Dona Margarita Cela García

14. Dona Marisol Rodríguez Seoane

15. Dona Jezabel Pelaz Cobelo

Suplentes:

1. Don Fermín Borja López Chorén

2. Dona María Carmen Sánchez Sánchez

10. UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)

1. Dona Rosa Estefanía Pérez Fernández

2. Don Santiago Antonio Rodríguez López (independente)

3. Dona Luz María Dono Arias (independente)

4. Don Ángel David Becerra López

5. Dona Norma Pena Cao (independente)

6. Don Luis Escourido Seoane (independente)

7. Dona Antía Lence Reija (independente)

8. Don José Manuel Sangiao Valiño

9. Dona Mónica Calvar Álvarez (independente)

10. Don Manuel Enrique Martínez Fernández (independente)

11. Dona María Dolores Mandiá Muñoz (independente)

12. Don Francisco Perdomo Delgado (independente)

13. Dona Vanesa Pérez Miguel

14. Don Teodomiro Pérez Pérez

15. Dona María Pilar Fidalgo Márquez

Suplentes:

1. Don Manuel Ángel Sánchez Durán

2. Dona Rebeca Conde Costas

3. Don Camilo Blanco Domínguez

4. Dona Teresa Miguel Román (independente)

5. Dona Cándida Fernández Costas (independente)

11. CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (C.D.L.)

1. Dona Teresa Sánchez Castro

2. Don Aitor Pérez Fernández

3. Dona Mónica Sánchez Fernández

4. Don Iván Pérez Álvarez

5. Don Daniel López Teijeiro

6. Dona Paula María López López

7. Don Santiago Pallares Pérez

8. Dona María Leirado Balboa

9. Dona Yolanda Fontal Busto

10. Don Ignacio Expósito Rego

11. Dona Rosalba Ortega Sánchez

12. Dona Elvira López Neira

13. Don Juan Ramón López Menéndez

14. Don Antonio López Fernández

15. Don Carlos Fernández Díaz

Suplentes:

1. Dona María Cruz Arias Piñeiro

2. Don Miguel Ángel González Fernández

12. SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA (SCD)

1. Don Marcos Carballo Fernández

2. Don José Manuel Corral Flores

3. Dona Lourdes Rama Pascual

4. Dona María Lourdes Prado Veiras

5. Don José Luis Manuel Gasalla Aenlle

6. Don Juan Luis Carballo Fernández

7. Don José Carlos de la Uz Huerta

8. Dona Paula Iglesias Castro

9. Dona Sandra Cortón Vázquez

10. Don Ángel Arias Rodríguez

11. Don Dositeo Fernández Lombao

12. Don Juan López Moinelo

13. Dona Nerea Carballo Alonso

14. Dona María Jesús Rodríguez Rivera

15. Dona Mariana Gasalla Rama

Suplentes:

1. Don Juan Pablo Mastroianni

2. Dona María Olga Fernández Vázquez

13. COMPROMISO POR GALICIA (CxG)

1. Don Iván Marrube Rodríguez

2. Dona Rocío López Pacio

3. Don Saúl Santín Dablanca

4. Don Ramón López Díaz

5. Dona Sara Rey Balseiro

6. Don Brais Preto Fernández

7. Don Jesús Castro López

8. Dona Olga Otero Gómez

9. Don Juan Carlos Aguiar Redondas

10. Dona María Araceli Pillado Salgado

11. Don Xosé Chorén Vázquez

12. Don Xosé Farruco Graña Rama

13. Dona María Trinidad Fuenteseca Fernández

14. Dona María Pilar Vilar Rodríguez

15. Don Xosé Anxo Lage Suárez

Suplentes:

1. Don Rubén Méndez Amor

2. Dona María Carmen Flores Ferreiro

3. Don Xulio Fernández Díaz

14. HARTOS.ORG y Voto en Blanco (HARTOS.org)

1. Don Luis María Taboada González (independente)

2. Dona María Elena Palacios Patricio (independente)

3. Don Rubén Duruelo Cuerdo (independente)

4. Dona María Jesús López Conde (independente)

5. Don Jesús Salvador Losada Rodeiro (independente)

6. Dona María Teresa Argueso Lamas (independente)

7. Don Eduardo Veiga Piñeiro (independente)

8. Dona Raquel Martínez Sordo (independente)

9. Don Ángel Martínez Ortiz de Murua (independente)

10. Dona Nuria Salcedo Arochena (independente)

11. Don José Ramón Devasa Ramudo (independente)

12. Dona María Pilar Piñeiro López (independente)

13. Don Manuel Fafián Porto (independente)

14. Dona Manuela Casal Domínguez (independente)

15. Don Manuel Antonio Longueira Santana (independente)

15. PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. Dona Raquel Arias Rodríguez

2. Don Jaime Castiñeira Broz

3. Don José Manuel Balseiro Orol

4. Don Agustín Baamonde Díaz

5. Dona María Susana López Abella

6. Don Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna

7. Dona María Isabel García Pacín

8. Don Jaime Iñíguez Martínez

9. Don Vidal Martínez-Sierra López

10. Dona María Julia Rodríguez Barreira

11. Don Ángel Camino Copa

12. Dona María Lourdes Yáñez García

13. Don Jesús López Penabad

14. Dona María Luisa Macía Martínez

15. Don Juan Francisco López Prieto

Suplentes:

1. Dona Isabel Fidalgo Albor

2. Dona María Josefa Gómez Pallín

3. Don Clemente Iglesias González

4. Don Manuel Antonio Fernández Piñeiro

5. Dona Ana Broz Paderne

16. ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (EU-ANOVA)

1. Don Ramón Vázquez Díaz (Esquerda Unida)

2. Dona María Casar Díaz (Anova)

3. Dona María Isabel Sánchez Corral (Esquerda Unida)

4. Dona Paula Vázquez Verao (Anova)

5. Don José Luis López Álvarez (Esquerda Unida)

6. Don Ildefonso José Piñeiro Díaz (Anova)

7. Don Fernando Rodríguez López (Equo)

8. Dona Tamara García García (Anova)

9. Dona Dulce María López Gasalla (Esquerda Unida)

10. Don Xosé Manuel Seixas Ares (Anova)

11. Don Brais Álvarez López (Esquerda Unida)

12. Dona María Teresa Burgo García (Anova)

13. Dona María Fe Rodríguez Vázquez (Equo)

14. Don Iván Rodríguez Lombardero (Espazo Ecosocialista)

15. Don Carlos Anxo Portomeñe Pérez (Esquerda Unida)

Suplentes:

1. Dona María Emma Rodríguez Blanco (Anova)

2. Dona Rocío Rodríguez Enríquez (Esquerda Unida)

3. Don Luis Ignacio Pividal Seijo (Anova)

4. Dona Rocío Somoza López (Esquerda Unida)

5. Dona María Nieves Somoza López (Anova)

17. PARTIDO INTEGRACIÓN COMUNITARIA (PYC)

1. Don Martín Rodríguez González

2. Dona Ileni Miliano de Jesús

3. Don Agustín García Torres

4. Dona Alcira Esther Fuentes Tibaduiza

5. Don Cristian Alexander Sánchez Guzmán

6. Don Joel Payano Montaño

7. Don Argenis Miliano de Jesús

8. Dona Cándida de Jesús Carmona

9. Don Juan de Dios Evangelista Rosario

10. Dona Diana Paola Oliva Medina

11. Don Hansel Miliano de Jesús

12. Dona Dominga Amparo Asencio Rosario

13. Don Frank Melo Arias

14. Dona Marianela Severino Payano

15. Don Elías Martínez Yáñez

Suplentes:

1. Don Agustín Vizcaíno Carvajal

2. Dona Luz María Guzmán Zarazo

3. Don Jesús Salvador de Luna Corporán

PROVINCIA DE OURENSE

Margarita Peña Bonet, secretaria da Xunta Electoral Provincial de Ourense,

CERTIFICO:

Que, dentro do prazo que establecen os artigos 47.1 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, e 21.4 da Lei orgánica 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia, foron presentadas nesta circunscrición electoral de Ourense, ás eleccións ao Parlamento de Galicia, convocadas polo Decreto 174/2012, do 27 de agosto, as seguintes candidaturas:

Circunscrición electoral: Ourense

1. PARTIDO DA TERRA (PT)

1. Dona Irene Veiga Durán “Ourense”

2. Don Francisco Manuel Paradelo Rodríguez “Arenteiro”

3. Don Luís Antonio Fontenla Figueiroa “Vale d’Eorras”

4. Don David Otero Fernández “Monte-Rei”

5. Dona Noemi Vázquez Nogueiras “Límia”

6. Don Francisco Manuel González Sánchez “Cela Nova”

7. Dona Ana Belén Fernández Rodríguez “Ribeiro”

8. Don Andrés Taboada Casteleiro “Arnoia”

9. Dona Raquel Carballo Vázquez “Trives”

10. Don Santiago Sotelo Docío “Frieiras”

11. Dona Alice Alonso Crespo “Caldelas”

12. Don José Manuel Barbosa Álvarez “Querquérnia”

13. Dona Clara Isabel Martins Domingues “Bolo”

14. Don Adrián Morán García “Bérzio Portelas”

2. DEMOCRACIA OURENSANA (D.O.)

1. Don Rafael Martínez Cachafeiro

2. Don Manuel Álvarez Fernández

3. Dona Serafina Varelas Vieira

4. Dona María del Mar Fernández Dibuja

5. Don Amadeo Simón Simón

6. Dona María Teresa Rodríguez Garrido

7. Don Gumersindo Álvarez González

8. Don Javier Prada Conde

9. Dona Manuela Veloso Alonso

10. Dona María Peña Álvarez

11. Don Miguel Sequeiros Muñiz

12. Dona María Esther Sobrado Janeiro

13. Dona María Begoña López Villaverde

14. Don Armando Ojea Bouzo

Suplentes:

1. Don Pablo Prol Sobrado

2. Dona María del Carmen Martínez Cachafeiro

3. Dona Susana Gómez Valencia

4. Don Gonzalo Pérez Jácome

3. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSdeG-PSOE)

1. Don Manuel Vázquez Fernández “PACHI”

2. Dona María Remedios Quintas Álvarez

3. Don Raúl Fernández Fernández

4. Dona María Carmen Acuña do Campo

5. Dona Noela Blanco Rodríguez

6. Don Juan Carlos Francisco Rivera

7. Don Eladio Osorio Montenegro

8. Dona María Jesús Boo Montes

9. Don Jonatan Da Silva Vecino

10. Dona Ana María Rodríguez Blanco

11. Don Ángel Barba Alonso

12. Dona María Teresa Taboada Capón

13. Don Álvaro Vila Araujo

14. Dona María Teresa González Fernández

Suplentes:

1. Don Luis Fernández Gudiña

2. Dona Manuela Iglesias Collarte

3. Don Eulogio Fernández Fernández

4. Dona Alva Dorado Álvarez

5. Don Miguel Solla Peireira

4. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)

1. Don Rafael Manuel Fernández Alonso

2. Don Xosé Manuel Domínguez Prieto

3. Dona María del Carmen Rivera Estévez

4. Dona María Teresa Bugallo Castiñeiras

5. Dona María Lorena Rodríguez Campo

6. Don Francisco Espinar Aguilera

7. Don Carlos Besada Gesto

8. Dona Carmen Adela Armesto Fernández

9. Dona María de la Encarnación Varela Lovelle

10. Don Abepa Valerie Katukunane Musono

11. Don Antonio Quintáns González

12. Don José Manuel Real Fernández

13. Dona María Milagros Campos Álvarez

14. Dona Carmen Gómez Katukunani

5. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)

1. Don Luís María Rodríguez de Uña

2. Don Aurelio Mariñas López

3. Dona María Luísa Novoa Rapela

4. Don José Ángel Barandela Mora

5. Dona Cristina González García

6. Don Francisco Javier Fernández Fernández

7. Don David Coya Sánchez

8. Don Juan Carlos Quintas Atrio

9. Dona Lúa Álvarez Cao

10. Dona María Eugenia Rodríguez Touriño

11. Don José Antonio Isla González

12. Dona Cecilia Fernández Rodríguez

13. Dona Alejandra Isla González

14. Don Carlos Jorge Braz Nogueira

Suplentes:

1. Don Mikel André Cotarelo

6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA O MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. Dona Rosa Isabel Jarrín Fariñas

2. Don José Luis Gómez López

3. Dona María del Campo Rodríguez

4. Don Francisco Echevarría Rodríguez

5. Dona Ana Belén Palacios Fernández

6. Dona María Sol Blanco Copo

7. Dona Paula Rodríguez Méndez

8. Don Iván José Moreira Río

9. Don José Alberto Tizón Puentes

10. Dona Xudit González Neira

11. Dona Patricia Álvarez Fernández

12. Don Luis Bonifacio Fernández López

13. Don Rafael Rodríguez Martínez

14. Dona Amparo Dosantos Nogueira

Suplentes:

1. Dona Natalia Sánchez López

2. Don Xabier Bello Paderne

7. PIRATAS DE GALICIA (PIRATA.GAL)

1. Don Santiago Rodríguez García (independente)

2. Dona Rocío María Coira Varela (independente)

3. Don Marco Antonio Sendín Pérez (independente)

4. Don José Carlos Couto González (independente)

5. Dona Emilia Teresa Fraga González (independente)

6. Don José Antonio Gandón Herbello (independente)

7. Dona Rosana Rodríguez González (independente)

8. Don Ignacio José López Ordóñez (independente)

9. Dona Inés Vázquez Rodríguez (independente)

10. Don Alejandro Feijóo Fraga (independente)

11. Don Óscar Rodríguez González (independente)

12. Dona Sara González Pacheco (independente)

13. Don Antonio Gregorio Montes (independente)

14. Dona Iria Rodríguez Pérez (independente)

Suplentes:

1. Don Víctor Manuel Martínez González (independente)

8. PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. Don Jesús Vázquez Abad

2. Dona María del Carmen Pardo López

3. Don Miguel Ángel Santalices Vieira

4. Don Antonio Rodríguez Miranda

5. Dona Cristina Isabel Romero Fernández

6. Don Antonio Mouriño Villar

7. Don Enrique Nóvoa López “POLY”

8. Don Moisés Blanco Paradelo

9. Dona Marta María Rodríguez Vispo Rodríguez

10. Dona María Sol Díaz Mouteira

11. Dona Jackeline Elizabeth Fernández Macías

12. Don César Manuel Fernández Gil

13. Dona Lucía Rodríguez Pérez

14. Don Isidro José Cabero Juárez

Suplentes:

1. Dona Mónica Mourelo Pérez

2. Dona Elena Freijedo Ledo

3. Don Roberto Bermúdez Piedra

4. Don José Manuel Rodríguez Cumbrado

5. Dona María Gabriela Doallo López

9. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)

1. Don Laureano Bermejo Ansia

2. Don Rafael Rodríguez Varela

3. Don Carlos Fernández Vilachá

4. Dona Eva Fernández Prieto

5. Dona María Noela Mera García

6. Don Fernando Muiños Victorero

7. Dona Miriam Rodríguez Martínez

8. Dona María Elvira Vilachá Vilachá

9. Dona Darling Mabel Polo Saya

10. Don Ignacio Millán Iglesias

11. Dona Lidia Fernández Novo

12. Don Francisco Vaz Álvarez

13. Dona Mónica Gallego Vigo

14. Don Edgardo Cobas López

Suplentes:

1. Don Diego Díaz Maroño

10. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE-JONS)

1. Don José Ángel Juan Freire Reyes

2. Don Juan Carlos Domínguez Martínez

3. Don Antonio Silva Gallego

4. Dona María Raquel Bargados Quinta

5. Dona Carmen Gallego-Comesaña Rodríguez

6. Don José Meseguer López

7. Don Higinio Lorenzo Rodríguez

8. Don José Eduardo Taboada Rodríguez

9. Dona María Carmen Casal Fernández Couto

10. Dona María Belén Fandiño Estévez

11. Don Yago Castro Meseguer

12. Don Javier Fernández García

13. Dona Concepción González Espín

14. Dona Rosa Ana Castro Pérez

11. UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)

1. Don Sergio Pérez Miguel

2. Dona Alba González Bendaña (independente)

3. Don Isaac Da Aira Seara (independente)

4. Dona María Jesús Bendaña Rodríguez (independente)

5. Don Francisco Javier Galdón Fernández

6. Dona Alexandra Liboreiro Rivero (independente)

7. Don Miguel Ángel Lorenzo Bamio (independente)

8. Dona María Dolores Grova Álvarez (independente)

9. Don Fabio Alonso Pereira (independente)

10. Dona Rebeca Ferreiro Rodríguez (independente)

11. Don Alfonso Jaime Malleiro Carrera (independente)

12. Dona María Mercedes Arce Conde (independente)

13. Don Adrián García Garrido (independente)

14. Dona María Lucila Pérez Bouzo (independente)

Suplentes:

1. Don Félix Vila Álvarez (independente)

2. Dona Elvira Teresa González Grandal (independente)

3. Don Paul Fernández Cuesta (independente)

4. Dona Zenaida Iglesias Otero (independente)

12. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.)

1. Dona María Tereixa Paz Franco

2. Don Xosé Manuel Cid Fernández

3. Dona María Teresa Devesa Graña

4. Don Xosé Rodríguez Cid

5. Don Secundino Fernández Fernández

6. Dona Yolanda Rodríguez Draycott

7. Don Xoaquín Pérez Fernández

8. Dona María Belén Martínez Portela

9. Don Ramiro Rodríguez Suárez

10. Don Marco Antonio Reboredo Blanco

11. Dona Susana María García Rodríguez

12. Dona Perfecta Losada Sotelo

13. Don Francisco Nogueiras Marra

14. Don Alfredo Suárez Canal

Suplentes:

1. Don Xosé Manoel Fírvida Plaza

2. Dona María Isabel Poisa Rey

3. Don Xosé Diego Pérez Fontes

4. Dona Ana Isabel Paz Villar

5. Don Eloy Vázquez Pérez

13. CONVERXENCIA VINTEÚN (CXXI)

1. Don Enrique Carballo Rodríguez (independente)

2. Don Brais Iglesias Fernández

3. Dona María Sonia Barja Andrade

4. Dona Leonor Seoane Conde

5. Don Serafín Rodríguez Fernández

6. Dona Ángela Seoane Ferreiro

7. Don Francisco Romero García

8. Don José Gabriel Masid Bande

9. Dona Rosa María Bello Vázquez

10. Don José Enrique Pérez Rodríguez

11. Dona María Cristina Ricoy Álvarez

12. Don Xurxo Astorgano López

13. Don José Luis Castro Fírvida

14. Dona Ramona Vázquez Cardeiro

14. SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA (SCD)

1. Don Enrique Martí Maqueda

2. Don Alfredo Enríquez Badas

3. Dona María Ángeles Fernández Martínez

4. Don Lisardo Dorribo Camba

5. Dona Mercedes Contreras Fernández

6. Don Fernando Santos Prada

7. Dona Manuela Ferrer López

8. Dona María Carmen Alonso González

9. Don José Abel Blanco Pérez

10. Dona María Teresa Segade Rodríguez

11. Dona Luisa María González Iglesias

12. Dona Elvira Enríquez González

13. Don Benigno Blanco González

14. Don Francisco Pérez Vázquez

15. CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (CDL)

1. Don Luis Manuel Fraga Rego

2. Don Alberto Manuel Maximiliano Losada Gerbolés

3. Dona Elisa María José Fontenla Aragunde

4. Dona María del Pilar Montoiro Pintor

5. Don Roberto José Mosquera Iglesias

6. Don Pedro Santos Sotelo

7. Dona María Jesús Martínez Suárez

8. Dona Ana María Cortés González

9. Don Juan Manuel Fernández Rodríguez

10. Don David Pereira Pedreira

11. Dona Ana María Taboada García

12. Don Diego Bermúdez Martínez

13. Dona María Dolores Alonso Pérez

14. Don Camilo Vázquez Gómez

Suplentes:

1. Don Marco Antonio Vázquez Valencia

16. ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (EU-ANOVA)

1. Don David Fernández Calviño (ANOVA)

2. Dona Carmen Iglesias Sueiro (EU)

3. Dona Iolanda Pérez Docampo (ANOVA)

4. Don Jon Sáez García (EU)

5. Dona Aída Vázquez Gil (ANOVA)

6. Dona María Sofía Díaz Gómez (EU)

7. Don Andrés Jesús Fernández Rodríguez (ANOVA)

8. Don Ángel Palacio Vaquero (EU)

9. Dona María Rita González Pérez (ANOVA)

10. Don Alberto Cremades Díaz (EQUO)

11. Don Alfonso Diz Diéguez (ANOVA)

12. Dona Monserrat Valencia León (EQUO)

13. Dona María Jesús Boo Feijoo (independente)

14. Don Agustín Suárez Pelayo (EU)

Suplentes:

1. Don Álvaro Domínguez Sánchez (ANOVA)

2. Dona Iria Piñeiro Prada (EU)

3. Don Óscar Freixedo Beltrán (ANOVA)

4. Dona Celsa Ferreiro Varela (EU)

5. Don Brais Fidalgo Martínez (ANOVA)

17. COMPROMISO POR GALICIA (CxG)

1. Don José Manuel Pérez Bouza

2. Don José Luis Doval Conde

3. Dona Ana Belén Bande Domínguez

4. Don Xosé Carballido Presas

5. Dona Manuela Rocío Sampayo David

6. Don Marco Valerio Lama Corral

7. Dona Rut Parada de Juane

8. Don José Mosquera Casero

9. Dona María Esther Losada Colmenero

10. Don José Paradelo Pombo

11. Dona Ángela Amorín Taboada

12. Don Serafín Manuel Suárez Santalices

13. Dona Ana María Garza Cortiñas

14. Don José Domingo Posada González

Suplentes:

1. Don Manuel Herminio Iglesias Vázquez

2. Dona María Susana López Iglesias

3. Don Xosé Antón Vila Sobrino

4. Dona María del Carmen Abadín Pérez

5. Don José Luis Álvarez Prieto

18. PARTIDO INTEGRACIÓN COMUNITARIA (PYC)

1. Don Danny Rafael Balbi Roa

2. Dona Altagracia Marte Clase

3. Dona Luisa Antonia Rivera Cepeda

4. Don Luis Alfonso Vidal Pérez

5. Dona Elisa de la Cruz Marte

6. Don Benito García Álvarez

7. Dona Antonia Vasquez Flores

8. Don Modesto Silverio Martínez

9. Dona Marti Julieth Salazar Castro

10. Don Junior Hidalgo Pérez

11. Don Daniel Anibal Castro Rodríguez

12. Dona Estebania Martínez Vasquez

13. Don Antonio Arias Rodríguez

14. Dona Lidia Clase Espinal

Suplentes:

1. Don Isidro Fernández Araujo

E para que conste e para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, expido esta certificación en Ourense o dezasete de setembro de dous mil doce.

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

María Jesús Prieto Toranzo, secretaria da Xunta Electoral Provincial de Pontevedra,

CERTIFICO:

Que dentro do prazo que establecen os artigos 47.1 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, e 21.4 da Lei orgánica 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia, foron presentadas nesta circunscrición electoral de Pontevedra, ás eleccións ao Parlamento de Galicia convocadas polo Decreto 174/2012, do 27.8.2012 (DOG nº 163, do 28.8.2012), as seguintes candidaturas:

Circunscrición electoral: Pontevedra

1. PARTIDO DA TERRA (PT)

1. Dona Marta Toledano Funes “Ponte Vedra”

2. Don Xosé Carlos Morell González “Vigo”

3. Dona María Cruz Martínez Vilas “Salnés”

4. Don Xosé Anxo Goméz Figueira “Morraço”

5. Dona María Beatriz Arias López “Rosal”

6. Don José Manuel Goris Cuiña “Deza”

7. Dona Sonia Pérez Sueiro “Paradanta”

8. Don Emilio Saweres Miniño “Vale Minhor”

9. Dona Ana María Bernardez Villar “Caldas”

10. Don Luis Magariños Iglesias “Suído”

11. Dona Yolanda Rodríguez Aldrey “Ulha”

12. Don Santiago Prieto Martínez “Condado”

13. Dona Beatriz Vaqueiro Lago “Montes”

14. Don Oscar Crespo Argibay “Redondela”

15. Don Carlos Manuel Outeiral Miniño “Lourinha”

16. Don Oliver Dieste Blanco

17. Dona Ainhoa Bolinaga Hontecillas

18. Dona Rosa Martínez Vilas

19. Don Xosé Tubío Rodríguez

20. Don Francisco José Varela López

21. Don Higinio Martínez Estevez “América”

22. Dona María Seoane Dovigo “Portugal”

2. COMUNISTAS DA GALIZA (COMUNISTAS DA GALIZA)

1. Dona Marina Quintillán Núñez

2. Don Francisco Eugenio Sebio Peña

3. Dona María Isabel Serrapio Amil

4. Don Manuel Rodríguez Nandín

5. Dona Eva Pedreira Otero

6. Don David Culebras Sánchez-Biezma

7. Dona María Isabel Novo Corral

8. Don David Barrio Alonso

9. Dona Ana María Rodríguez Iglesias

10. Don Emilio de Miguel Campos

11. Dona María Alicia Rodríguez Solano Ribeiro

12. Don Raúl Luis Vázquez Miragaya

13. Dona Encarnación Dopico González

14. Don Xosé Narciso Pérez Sampedro

15. Dona María Teresa Fernández Fernández

16. Don Eduardo Cobian Darrosa

17. Dona María del Carmen Cores Grela

18. Don Alberto Expósito García

19. Dona Estrella Castelao Rial

20. Don David Fernández Muñiz

21. Dona María Jesús Francisca Sineiro Miranda

22. Don Alejandro Barreiro Franco

Suplentes:

1. Dona Almudena María Meijomil Casteleiro

2. Don Roberto Guijarro López

3. Dona Eva González Carreira

4. Don Ernesto Quintillán Núñez

5. Dona María Nieves Costas Rodríguez

3. ACCIÓN DEMOCRÁTICA DE CENTRO DE GALICIA (A.D.C.G.)

1. Don Gerardo Barciela Lago

2. Don José Luis Gallego Italiani

3. Dona Rosa María Gallego Italiani

4. Don Alberto Varela Prado

5. Dona Silvia Domínguez Martínez

6. Don Antonio José Collazo Villar

7. Don Carlos Barciela Fernández

8. Dona Rosa María Fernández Reinosa

9. Don Ángel Veiga Prado

10. Dona María Luisa González Areal

11. Don Luis Francisco Padilla Rivero

12. Don Iago Conde Coto

13. Dona Gloria Albertina Arredondo Olivo

14. Don Manuel Castro Durán

15. Dona Yolanda Vigide Rivadulla

16. Don José Rodríguez Fernández

17. Don Miguel Ángel Armada Pérez

18. Dona Asunción Fernández Bravo

19. Dona Silvia González Domínguez

20. Don Rubén David Padilla Uzal

21. Don Miguel Ángel Valverde Benedicto

22. Dona Patricia Costas Iglesias

Suplentes:

1. Don Iago Álvarez Gómez

4. UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)

1. Dona Divina Pastora Fernández García

2. Don José Carlos Vázquez González

3. Dona María Luisa Martínez Martí

4. Don José Manuel Freire Fernández

5. Dona Concepción Martínez Martí

6. Don Francisco Pereira Pereira

7. Dona María Lucila Garrido Pérez

8. Don Breixo Ganael González Noel (independente)

9. Dona Eva Pérez Herbello

10. Don José Camilo Cores Cobas (independente)

11. Dona María Luisa Prado López

12. Don Arturo Martínez Martí (independente)

13. Dona María Jesús Fernández Costas

14. Don José Ángel Soliño Alonso (independente)

15. Dona María Pilar Costas Padín

16. Don Elias Vicente Méndez

17. Dona María Teresa Costas Teijeiro

18. Don José Alonso González

19. Dona Celia Rodríguez Rodríguez

20. Don Pedro Lampón Anca

21. Dona Adela Martínez Martí

22. Don Gerardo Paredes Cabaleiro

Suplentes:

1. Dona Alicia Noya Martínez (independente)

2. Don Manuel Ferro Fernández (independente)

3. Dona María Luz Iglesias Torres (independente)

5. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSdeG-PSOE)

1. Don Abel Fermín Losada Álvarez

2. Dona Patricia Vilán Lorenzo

3. Don Pablo García García

4. Dona María Carmen Gallego Calvar

5. Don José Manuel Gallego Lomba

6. Dona Julia López Vázquez

7. Don José Manuel Civeira Moure

8. Dona Silvia González Pereira

9. Don Julio Torrado Quintela

10. Dona Belén Louzao Vieites

11. Dona María Dulcinea Aguín Pombo

12. Don Francisco de Asís Candeira Mosquera

13. Don Luis Antonio Gómez Piña

14. Dona Adriana Viz Fernández

15. Dona Vanesa Gómez Fernández

16. Dona Digna Lía Rodríguez Barros

17. Dona Carmen María Villanueva Santiago

18. Dona Olga Rodríguez Puga

19. Don Ramón Alonso Lago

20. Don Marcos Otero Martínez

21. Dona María Consuelo Besada Lores

22. Don José Antonio García Lores

Suplentes:

1. Dona Vanesa Fernández Soage

2. Don Manuel Barros Puente

3. Don Francisco Santiago Da Costa

4. Dona Silvia Álvarez Santamaría

5. Don Samuel Martín Velázquez

6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. Dona Gloria Cubas García

2. Don Jonatan Portela Cubas

3. Don Juan José Portela Alonso

4. Dona María José Sira González Bernárdez

5. Dona Ana María Rodríguez Presas

6. Don Bernardo García González

7. Don José Luis López de Gueruño Polán

8. Dona Amelia Graña Rosales

9. Dona María Joaquina Durán Rodríguez

10. Dona María Dolores Rodríguez Muiños

11. Dona María Teresa Suárez Martínez

12. Don David Estella Olveira

13. Don Javier Vicente Alonso

14. Dona Mónica Salgueiro Sánchez

15. Don Luciano Otero Álvarez

16. Dona Elena Domínguez Campos

17. Don Joaquín Fernando Duarte Ferreira

18. Dona Natalia Fernández Castro

19. Don Etan García Rodríguez

20. Dona Raquel Pintos Rosendo

21. Don Joaquín Penide Durán

22. Dona Liova Sánchez de la Vega

Suplentes:

1. Dona Sara Calvo Anca

2. Don Raúl Pintos Rosendo

7. PARTIDO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO (SDD)

1. Don Gonzalo Luis Fontenla Vázquez

2. Dona María Teresa Salas Fernández

3. Don Carlos Rúa Santos

4. Dona Ana Isabel Camisón Álvarez

5. Don Carlos Pazó Lorenzo

6. Don Luis Gil Rodríguez

7. Dona Consuelo Dionilda Lago Doldán

8. Don Guillermo Antonio Barreiro Vázquez

9. Dona Aurea María Neira García

10. Don José Manuel Ojea Feijóo

11. Dona María del Pilar Barreiro Vázquez

12. Don Rogelio Díaz González

13. Dona Manuela Calzada Miguel

14. Don Juan Carlos Filgueiras Rey

15. Dona Ana María González Rodríguez

16. Don José Manuel González Ayuso

17. Dona Estrella Feijóo Fernández

18. Dona Nuria Vilaboa Lago

19. Don Juan Antonio Alonso González

20. Don Jenaro Luis González Rodríguez

21. Don Santiago Rodríguez Boullón

22. Dona Ana María Campos Diego

8. CONVERXENCIA VINTEÚN (C.XXI)

1. Don Carlos Vázquez Padín

2. Don Antonio Pérez González

3. Don Daniel González Álvarez

4. Dona María del Sol Ferreiro González

5. Dona Karina Casas Gil

6. Don Xosé Anxo Lodeiro Mella

7. Don Eduardo Adán Camiña

8. Don Eduardo Freiría Martínez

9. Dona María Rosario González Dacosta

10. Dona María del Carmen Trigo Fervenza

11. Don Diego Santos Ferreira

12. Don Rubén Santiago González

13. Don José Ramón Abades López

14. Dona Tania María Rodríguez Barreiro

15. Dona Elvira Diz Rodríguez

16. Don Javier Pérez Rodríguez

17. Don Pablo Fernández Bello

18. Dona María Mercedes Vázquez Cardeiro

19. Dona Lucita Mella Rúa

20. Dona Ana Belén Puga Bello

21. Dona Marta Alonso Montes

22. Don Fernando Cota Acuña

9. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.)

1. Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

2. Dona María do Carme Adán Villamarín

3. Dona María Montserrat Prado Cores

4. Don Xosé Luis Bará Torres

5. Don Daniel Rodas Chapela

6. Dona Marta Dacosta Alonso

7. Don Pedro Pereira Fernández

8. Dona María do Mar Vila López

9. Don Xosé Manuel Méndez Díaz

10. Dona Iria Aboi Ferradás

11. Don Xesús Ignacio López Carreira

12. Dona Rosa María Abuín Rodríguez

13. Don Xosé Ignacio Fernández Zárraga

14. Dona Patricia Rodríguez Mariño

15. Don Xosé Magariños Maceiras

16. Dona Margarita Caldas Moreira

17. Don Xosé Novas Piñeiro

18. Dona Cecilia Pérez Orge

19. Don Manuel González Moreira

20. Dona Victoria Canoura Leira

21. Dona Cecilia Tarela Barreiro

22. Don Bieito Lobeira Domínguez

Suplentes:

1. Don Xavier Rodríguez Fernández

2. Dona María Cristina Hermida Moinelo

3. Don Xosé Luis Martínez Blanco

4. Dona María Cristina Fojo Campos

5. Don Fernando Herrero Caramés

10. PARTIDO HUMANISTA (PH)

1. Don Miguel Ángel Millara Veiga

2. Dona María Isabel Rodríguez González

3. Don Adolfo Casal Cachafeiro

4. Dona María José Parente Martínez

5. Don Pedro Antonio Pérez Villar

6. Dona Agustina Juan Rodríguez

7. Don Manuel Constantino Ayala Méndez

8. Dona Raquel Romero Moreira

9. Don Rogelio Manuel Martínez Rodríguez

10. Dona Teresa Márquez López

11. Don Eduardo Ayala Méndez

12. Dona Mónica Alonso Salgueiro

13. Don Juan Manuel Domínguez Márquez

14. Dona María Teresa Domínguez Márquez

15. Don Santiago Domínguez Rodríguez

16. Dona María Asunción Olalla Rodríguez

17. Don José Carlos García Boullosa

18. Dona Victoria Martínez Fernández

19. Don Santiago Juan Domínguez Márquez

20. Dona María de las Mercedes Fortes Costas

21. Don Carlos Mariño Martínez

22. Dona Sonia Rosa Rey Durán

11. SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA (SCD)

1. Don Mario Conde Conde

2. Dona María Digna Pérez Galiñanes

3. Don Alejandro González Balboa

4. Dona Liliana María Bettremieux Toyos

5. Don Horacio Carlos Orejas González

6. Don Óscar Arce Álvarez

7. Dona Antia Iglesias Pardo

8. Don Carlos dos Santos Andión

9. Dona Mirián González Falcón

10. Don Pedro Baez Alfonsín

11. Don Pedro Francisco San Miguel Martínez

12. Dona Emma Domingo Hsu

13. Don Miguel Gil Gómez

14. Dona Monserrat Costa González

15. Don Pablo Manuel Búa Burgos

16. Don Serafín Manuel Zarauz Otero

17. Dona Romina Santomé Corrales

18. Don Juan Pedro Cánovas Romero

19. Dona María Sonia Santomé Corrales

20. Don Miguel Ángel Gómez Pedrosa

21. Dona María Josefa Vázquez Magallanes

22. Don Jaime Carlos Sanjuas Fernández

Suplentes:

1. Don José Ramón Cendón Peleteiro

2. Dona María Olivia Pérez Vidal

3. Dona María Carmen Jamardo Carballo

12. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)

1. Don Adrián Amieiro Pena

2. Dona Teresa Delgado López

3. Dona Paloma Escobar Herrero

4. Dona Marina Fernández Delgado

5. Don Tirso Docampo Ferreira

6. Don José González Dieguez

7. Don Jorge Moredo Araujo

8. Dona María del Carmen González Alonso

9. Dona Lorena Rodríguez Portabales

10. Dona Eva Méndez Rolán

11. Don Alfonso Silveira Vila

12. Don Juan José Pérez Miragaya

13. Dona Ana María Paz González

14. Dona María Eva Prieto Matesanz

15. Dona Rosario Franco Camba

16. Don Eladio Prado Iglesias

17. Don Vicente de Andrés Andrés

18. Don José Antonio Ferreiro Ansia

19. Dona Aldara Fernández Servia

20. Dona Paula Iglesias Agulla

21. Dona Patricia Iglesias Neiro

22. Don Santiago García Rey

Suplentes:

1. Don Manuel Docampo Ferreira

13. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

1. Don José Francisco Castro Pérez

2. Don Carlos Seijo Rodríguez

3. Don Luis Alberto Núñez Sueiro

4. Dona Dolores Pombal Méndez

5. Dona María del Carmen Romero Fajardo

6. Don José Baldomero Táboas Vázquez

7. Don Francisco Javier Rivas Collazo

8. Don José Carlos Estévez Rodríguez

9. Dona María Luisa Costas Francisco

10. Dona Ana María González Martínez

11. Don Enrique Francisco Álvarez-Buhilla Dopico

12. Don Valentín Martínez Arce

13. Don Antonio Prieto Moreira

14. Dona Ana Gloria Núñez Sueiro

15. Dona María Cristina García Amor

16. Don Ángel Castillo Rodríguez

17. Don Jaime Jesús Diaz Montenegro

18. Don Carlos González González

19. Dona Alba Meseguer Riveiro

20. Dona Sandra Fandiño Estévez

21. Dona María Carmen Fiestras Pérez

22. Don Abel Simes Castro

14. ESCAÑOS EN BLANCO (Eb)

1. Dona María Purificación Iglesias Pazos

2. Dona Begoña Pérez Ortiz

3. Don José Manuel Agís Sanmartín

4. Don Eloy Álvarez Lameiro

5. Don Fernando Almón Barcia

6. Dona Silvia Dobarro Álvarez

7. Dona Sara María Guadalupe Martínez Hermida

8. Don José Francisco González Imbernón

9. Don Anofrio Manghisi Viqueira

10. Don Ángel Carballo Justo

11. Dona María Celeste Santiago Pérez

12. Dona María Soledad Ortiz Hidalgo

13. Don Paulino Pérez Hernández

14. Don Emilio Pérez de Quevedo Montenegro

15. Don Antonio José Fernandes Vázquez

16. Dona Mirian Iglesias Pazos

17. Dona Diana Touza Alarcón

18. Don Juan Jesús Damian Taracido Sobral

19. Don Moisés Álvarez Sánchez

20. Don José Manuel Rial Mosquera

21. Dona Mercedes Sofía Lameiro Sánchez

22. Don Pablo Casariego Souto

Suplentes:

1. Dona Mónica Barreiro Durán

2. Dona Rosa Bouzas Vázquez

3. Don Rufino Adriano de Oliveria

4. Don Rosendo Sotelo Fernández

15. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)

1. Don José Canedo Santos

2. Don Gonzalo Fernández Piñeiro

3. Dona Ana María Alonso Lorenzo

4. Don Jorge Soto Sanromán

5. Dona María Ángeles Iglesias Santiago

6. Don Emilio Lorenzo Bello

7. Don Miguel Brasa Estévez

8. Dona Josefa Casado González

9. Don Francisco Bas Sánchez

10. Dona María Blanca Moreira Souto

11. Don Enrique José Lareo Martín

12. Dona María Teresa Sáiz Vega

13. Don José Carlos Maestro Martínez

14. Don Modesto Comesaña Boubeta

15. Dona María Jesús Sanromán Misa

16. Don Pablo Alborés Cabaniña

17. Don Carlos Luis Fontán Ruiz

18. Dona Patricia Piñeiro Vázquez

19. Don Borja Vázquez Morado

20. Dona María Elena Español Álvarez

21. Don Javier Gil Castaño

22. Dona Ana María Ruibal Villaverde

Suplentes:

1. Don Alejandro Ros Rosillo

2. Dona Noelia Fernández Reguera

3. Don Iván Refojos González

16. PIRATAS DE GALICIA (PIRATA.GAL)

1. Don Rafael Couto González (independente)

2. Dona Isabel Cristina Fernández Álvarez (independente)

3. Don Fabián Plaza Miranda (independente)

4. Don Emilio Espinosa Menor (independente)

5. Dona María Teresa Rodríguez González (independente)

6. Don César Pérez Vila (independente)

7. Dona Adela García Domínguez (independente)

8. Don Iván Valladares González (independente)

9. Dona María Luz Fernández Fernández (independente)

10. Don Santiago Prego López (independente)

11. Don Miguel González Álvarez (independente)

12. Dona Noelia Pedrosa Geada (independente)

13. Don Román Antonio Muñoz Rivas (independente)

14. Dona María Goretti Centeno Sestelo (independente)

15. Don Victor José Fernández Rodríguez (independente)

16. Don José Peña Fernández (independente)

17. Dona Josefa González Vicente (independente)

18. Don Federico Pinal Moreira (independente)

19. Dona Adriana Campos Diz (independente)

20. Don Ezequiel Fernández Fernández (independente)

21. Dona María Auxiliadora Carrera Figueroa (independente)

22. Don Francisco Javier Martínez González (independente)

Suplentes:

1. Don Iván Rodríguez González (independente)

2. Don Javier González Martínez (independente)

3. Dona Esther Rodríguez Balboa (independente)

17. CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (C.D.L.)

1. Don José Manuel Palacín Rodríguez

2. Dona María José García González

3. Don Darío dos Santos Pérez

4. Dona Emilia Vicente Martínez

5. Don Xermán Cordero Verde

6. Dona Tania Pereira Fernández

7. Don Daniel Diego Casas

8. Dona María Rosa Benavides Rodríguez

9. Don Xosé Antón Otero Villamil

10. Dona María Ángeles Durán López

11. Don Francisco Miguel Martínez Alonso

12. Dona María del Pilar Cuartero Egido

13. Don Adolfo Correa Carrera

14. Dona María Soledad Álvarez Martínez

15. Don Santiago Piñeiro Rodríguez

16. Dona Teresa Rodríguez Rodríguez

17. Don Florencio Martínez Álvarez

18. Dona María del Mar Pérez Vicente

19. Dona Natalia Lomba González

20. Don José lgnacio Troncoso Quintas

21. Don José Antonio Souto Pérez

22. Dona Natalia Salgueiro Hermida

Suplentes:

1. Don Pablo Rodríguez Rodríguez

18. DEMOS EL CAMBIO (DeC)

1. Don Emilio Antonio Domínguez Tris

2. Don Leandro Vázquez Agís

3. Don Jorge Sánchez Real

4. Dona Francisca Gestoso Vila

5. Dona María Eugenia Alonso Pérez

6. Don Roberto María Alfredo Rodríguez Solano Ribeiro

7. Don Fernando Domínguez Peña

8. Dona María Magdalena Estévez Pérez

9. Dona María José Aguilar Gabardino

10. Dona María del Carmen Míguez Pérez

11. Don Santiago Javier Porteiro Varela

12. Don Ángel Veiga Cabaleiro

13. Don Javier Soto Bermúdez

14. Dona Ana María Saavedra Canel

15. Dona María José Fragueiro Rocha

16. Don Fernando Javier Díz Alonso

17. Don Alfonso Javier Soage Doval

18. Don Cristian Bouzada Gestoso

19. Dona Begoña Costas Cerqueira

20. Dona María Mercedes Monteagudo Durán

21. Don Jorge Rafael Sánchez Castro

22. Dona Laura de Santiago Maldonado

Suplentes:

1. Don Jesús Anglada Rodríguez

2. Dona María Berta Fariña Alonso

3. Don Fernando Bouzas Casal

4. Dona Nora Sulema Serrano Marín

19. PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. Don Alberto Núñez Feijóo

2. Don Alfonso Rueda Valenzuela

3. Don Javier Jorge Guerra Fernández

4. Dona Pilar Milagros Rojo Noguera

5. Dona Elena Muñoz Fonteríz

6. Don Agustín Hernández Fernández de Rojas

7. Don José Manuel Cores Tourís

8. Don Román Rodríguez González

9. Dona María Nava Castro Domínguez

10. Dona Marta Rodríguez Arias

11. Dona Berta Pérez Hernández

12. Don Alejandro Gómez Alonso

13. Don José Alberto Pazos Couñago

14. Don Javier Dorado Soto

15. Dona Rosa Oubiña Solla

16. Don Jacobo Moreira Ferro

17. Don Jesús Antonio Goldar Güimil

18. Dona Elena Cruz González Sánchez

19. Dona Ana Paula Romeu Cruz

20. Dona Patricia Durán Pérez

21. Don Ángel Moldes Martínez

22. Dona Rosa María Solla Veiga

Suplentes:

1. Don Diego José Gago Bugarín

2. Dona Marta López Arines

3. Don Fernando Vázquez Corbacho

4. Don Horacio Gil Expósito

5. Dona María Carmen Crujeiras Entenza

20. COMPROMISO POR GALICIA (CxG)

1. Don Rafael Luis Cuiña Aparicio

2. Dona María Sandra Araújo Carballido

3. Dona Inmaculada López Silva

4. Don Andrés Núñez Rajoy

5. Dona María Jesús Lago Vilaboa

6. Don Orlando Villamayor Torres

7. Don Miguel Rey Tarrío

8. Don Xosé César Blanco Poceiro

9. Dona Mónica Peralba Portela

10. Dona Elisa Fernández Ferreiro

11. Don Raúl Rodríguez Couto

12. Don Xosé Couñago Ribeira

13. Dona María Amparo Fernández Reboredo

14. Don Constantino Cordal Rodríguez

15. Dona Natalia Costas Alonso

16. Don Xosé Manuel Ferro Prieto

17. Dona María Xesús González Jiménez

18. Don Xerardo Habeeb Díaz Casal

19. Don Francisco Xavier Verea Argibay

20. Dona Dolores Vilavedra Fernández

21. Dona María Xosé Méndez Piñeiro

22. Don Miguel Barros Puente

Suplentes:

1. Dona Teba Conde Herrezuelo

2. Don Juan José Cruz García

3. Don Pablo Tortajada Bermúdez

21. ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (EU-ANOVA)

1. Don Juan Manuel Fajardo Recouso

2. Dona María Consuelo Martínez García

3. Dona Eva Solla Fernández

4. Dona Laura Ogando Muñiz

5. Don Santiago Meis Casalderrey

6. Don José Manuel Abalo Torres

7. Don Xosé Manuel Pazos Varela

8. Dona Bernarda Rubianes Nogueira

9. Don Serafín Valencia Triviño

10. Dona Rosa María Mercedes Darriba Calviño

11. Dona María Vanessa Angustia Gómez

12. Don Xosé María Álvarez Cáccamo

13. Don Josué Villar Ballesteros

14. Don Xosé Antonio Araújo Quintas

15. Dona María Jesús Pérez Rodríguez

16. Don Claudio Quintillán Vallejo

17. Don Lino Antonio Costas Vila

18. Don Xoán Manuel Docampo Torres

19. Dona Dolores Tobío Sueiro

20. Dona Sandra María Pesqueira Pérez

21. Dona María Luz Maset Catalá

22. Don Xoán Hermida González

Suplentes:

1. Don José Cuevas Raposo

2. Don Elías González López

3. Dona María Nuria Andión Rodríguez

4. Dona María del Mar Blanco Casais

5. Don Andrés Abalo Ramos

E para que conste e para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, expido a presente certificación que asino en Pontevedra o dezaoito de setembro de dous mil doce.