Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Venres, 21 de setembro de 2012 Páx. 36911

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANUNCIO do 6 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, nas especialidades de caracterización e indumentaria (594442), espazo escénico (594448) e técnicas escénicas (594456), aberto mediante o Anuncio do 31 de maio de 2012, desta dirección xeral (Diario Oficial de Galicia do 13 de xuño).

Publicada a lista provisional e resoltas as reclamacións, procede publicar o baremo definitivo (coa relación definitiva de candidatos seleccionados e a relación definitiva de candidatos non seleccionados de conformidade co especificado no punto III do baremo, publicado no anuncio da convocatoria) e a relación definitiva de excluídos por medio deste anuncio e na páxina web desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer públicas, no anexo, por medio deste anuncio e na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, na páxina web (http://www.edu.xunta.es) as puntuacións definitivas (coa relación definitiva de candidatos seleccionados, e a relación definitiva de candidatos non seleccionados, de conformidade co especificado no punto III do baremo, publicado no anuncio da convocatoria) e a relación de excluídos definitivos do baremo para prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas nas especialidades de caracterización e indumentaria (594442), espazo escénico (594448) e técnicas escénicas (594456), aberto mediante o Anuncio do 31 de maio de 2012.

Segundo. Contra estas puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitiva, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común ou ben poderán interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, ante o xulgado do contencioso-administrativo, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2012

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

594442-Caracterización e indumentaria

Apelidos e nome

GAL

Proxecto

1.1.2

Total 1.1

(max. 5)

1.2

(máx. 1)

1.3.1

1.4a

1.4b

Total: 1.2+1.3+1.4

(máx. 5)

1.5.1 

1.5.3

(máx. 1)

Total 1.5

(máx. 4)

2.3

(máx. 3)

2.4

(máx. 3)

Suma total 

  

– Candidatos seleccionados 

Bajo Izquierdo, Vanesa

N

6

 

0

0,50

 

 

 

0,50

 

0,30

0,30

3

 

9,80

Bernal Tena, Juan Antonio

N

5

0,1872

0,1872

1,00

 

 

 

1,00

 

1,00

1,00

1,7

 

8,89

Lucena Muñoz, Eufrasio J.

N

5

0,0624

0,0624

 

0,50

0,25

0,50

1,25

 

1,00

1,00

0

 

7,31

Fernández Arteaga, Ana M.

N

5

 

0

1,00

 

 

 

1,00

0,25

1,00

1,25

0

 

7,25

– Candidatos non seleccionados 

Díaz Priego, Yolanda

N

1

 

0

 

 

 

 

0,00

 

1,00

1,00

0,12

 

 

594448-Espazo escénico

Apelidos e nome

GAL

Proxecto

1.1.2

Total 1.1

(max. 5)

1.2

(máx. 1)

1.3.1

1.3.2

1.4a

1.4b

Total: 1.2+1.3+1.4

(máx. 5)

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3

(máx. 1)

Total 1.5

(máx. 4)

2.3

(máx. 3)

2.4

(máx. 3)

Suma total 

  

 

 

 

 

– Candidatos seleccionados  

Lucena Muñoz, Eufrasio J.

N

6

0,0624

0,0624

 

0,50

 

0,25

0,50

1,25

0,70

1,80

1,00

3,50

3,00

 

13,81

– Candidatos non seleccionados  

Bajo Izquierdo, Vanesa

N

0

 

0

0,50

 

 

 

 

0,50

 

 

0,30

0,30

1,00

 

 

Díez San José, Alfonso

N

1

 

0

 

 

 

 

 

0,00

 

 

0,75

0,75

0,73

 

 

Durán Verdasco, Berta

S

1

 

0

0,50

 

0,25

0,25

 

1,00

 

 

1,00

1,00

0,00

 

 

Riesgo Quevedo, Víctor

N

1

1,5832

1,5832

 

 

0,25

 

 

0,25

3,00

 

1,00

4,00

0,00

 

 

Jiménez Angulo, Álvaro

N

1

 

1,0000

0,50

 

 

 

 

0,50

 

 

 

0,00

0,00

 

 

594456-Técnicas escénicas

Apelidos e nome

GAL

Proxecto

1.1.1

1.1.2

Total 1.1

(max. 5)

1.2

(máx. 1)

1.3.1

1.4a

1.4b

Total: 1.2+1.3+1.4

(máx. 5)

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3

(máx. 1)

Total 1.5

(máx. 4)

Total 2.1

(máx. 3)

2.3

(máx. 3)

2.4

(máx. 3)

Suma total 

 

 

 

– Candidatos seleccionados       

Arias Clemente, Mª del Carmen

N

8

0,9587

 

0,9587

0,50

 

0,25

 

0,75

 

 

1,00

1,00

 

3

 

13,71

Lucena Muñoz, Eufrasio J.

N

5

 

0,0624

0,0624

 

0,50

0,25

0,50

1,25

0,20

1,80

1,00

3,00

 

0

 

9,31

Bernal Tena, Juan Antonio

N

5

 

0,1872

0,1872

1,00

 

 

 

1,00

 

 

1,00

1,00

 

1,74

 

8,93

– Candidatos non seleccionados

Nevado Moreno, Francisco R.

N

3

0,1668

 

0,1668

1,00

 

 

 

1,00

0,20

 

1,00

1,20

 

0

 

 

Ortega Díaz, Francisco Ramón

N

3

2,3336

 

2,3336

0,50

 

0,25

0,50

1,25

 

 

1,00

1,00

 

0

 

 

Excluídos:

Apelidos e nome

DNI

Disciplina

Causa

Cerón Giner, Fulgencio

22958535G

594448

1

Cerón Giner, Fulgencio

22958535G

594442

1

De Marta Herranz, Silvia

50186399P

594448

1

De Marta Herranz, Silvia

50186399P

594456

1

De Marta Herranz, Silvia

50186399P

594442

1

Duo Ramila, Diana

50734691A

594448

1, 2

Hortas López, Alberto

44834860V

594442

1

Lanzas Cabrera, Pedro

27391613Q

594448

1

Llena Sánchez-Rodríguez, Ana Isabel

07523985H

594442

1

López Rodríguez, Guadalupe

33344623M

594442

1

Martínez Outeda, Mª del Carmen

76927288Q

594442

1

Valdezate Crespo, M. Carmen

09259723S

594456

1

Valdezate Crespo, M. Carmen

09259723S

594442

1

Valdezate Crespo, M. Carmen

09259723S

594448

1

Causas:

1. Titulación inadecuada

2. Titulación non validada polo Ministerio de Educación