Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Venres, 21 de setembro de 2012 Páx. 36915

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANUNCIO do 10 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidades de chinés (592004) e xaponés (592013), aberto mediante o Anuncio do 24 de xullo de 2012 (Diario Oficial de Galicia do 10 de agosto).

Finalizado o prazo para presentar a solicitude e realizada a baremación dos méritos, procede a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos por medio deste anuncio e na páxina web desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer públicas no anexo deste anuncio e na páxina web desta consellería (http://www.edu.xunta.es) as puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais do baremo para prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidades de chinés (592004) e xaponés (592013).

Segundo. Contra estas puntuacións provisionais e relación provisional de excluídos poderá interpoñerse reclamación no prazo de dez días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG, ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2012

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Baremo provisional admitidos-xaponés

Apelidos e nome

DNI/NIE

Baremo

Total

Gal

Hermo Agrasar, Pablo

44819703V

2.1- 1.000

1.000

si

Baremo provisional admitidos-chinés

Apelidos e nome

DNI/NIE

Baremo

Total

Gal

1

Quesada Herrero, Salvador

21506872D

2.4.b- 0.500

2.5.b- 1.000

1,500

non

2

Corderi Novoa, Modesto

44472132E

2.5.a- 1.500

2.5.b- 0.400

2.4.d- 0.500

2.3.1- 1.000

3.2- 0.050

3.450

si

Relación de excluídos provisional

Apelidos e nome

DNI/NIF

Corpo especialidade

Causa

Fukushima, Noriko

X3996759A

592013

3, 5

Suzuki Fukui, Misa

44845983P

592013

2, 3, 6

Kuyama, Naomi

TH8475962

592013

2, 3, 5

Briones Galán, Isabel Mª

36158243N

592013

2

Briones Galán, Guillermo

36158244J

592013

2

Briones Galán, Isabel Mª

36158243N

592013

2

Crespo Nogueiras, Pablo

53114401H

592004

1

Sun Yang, Xijohong

45147171B

592004

1, 4

Kuyama, Naomi

TH8475962

592004

3, 5

Malerba, Alessia

X9129303M

592004

3, 6

Sabadell Moro, Laura

12777661B

592004

7

Morales Rodríguez, Pilar

08922291Q

592004

7

Núñez Pol, Fernando

32830842K

592004

2

Causa exclusión:

1. Titulación inadecuada.

2. Non reunir os requisitos de formación complementaria.

3. Titulación sen homologar.

4. Non presentou a documentación.

5. Non ter a nacionalidade española nin doutro país membro da Unión Europea ou de calquera outro dos estados aos que, en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras.

6. Documentación sen cotexar.

7. Xa está na lista de interinos/substitutos do mesmo corpo e especialidade.