Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 183 Martes, 25 de setembro de 2012 Páx. 37213

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 13 de setembro de 2012 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2012/13 destinadas a funcionarios docentes non universitarios.

De conformidade co establecido no artigo 7 da Orde desta consellería do 27 de xuño de 2012 (DOG do 6 de xullo) pola que se convocaban licenzas por formación para o curso 2012/13 destinadas a funcionarios docentes non universitarios, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Adxudicarlle as licenzas por formación aos profesores que se relacionan no anexo desta orde.

Segundo. De acordo co artigo 2 da orde de convocatoria, ofertáronse sete modalidades de licenzas por formación. Unha non retribuída –a modalidade 0– e 6 modalidades retribuídas. Dentro do período que abrangue o curso académico, os beneficiarios puideron escoller o período de desfrute da licenza de acordo coa duración establecida para cada modalidade na orde de convocatoria.

Terceiro. O profesorado ao cal se lle concede licenza por formación queda obrigado ao cumprimento do exposto no artigo 9 da orde da convocatoria, obrigas dos beneficiarios, e a respectar o recollido no artigo 11, incompatibilidades; non ter en conta o anteriormente exposto dará lugar á activación do contido do artigo 12 da orde de convocatoria, responsabilidades por incumprimento.

Cuarto. Os interesados poderán interpor recurso potestativo de reposición contra esta resolución perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade coa Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2012

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Licenzas por formación concedidas para o curso 2012/13

Modalidade

DNI

Apelidos e nome

Desde

Ata

0

37727238Q

Arellano González, María Elena

1.1.2013

30.6.2013

0

32770230Z

Bermejo González, Roberto

8.1.2013

7.7.2013

0

33857576N

Castro Portomeñe, Lola

19.11.2012

18.5.2013

0

32681553W

Díaz Mera, Nuria

20.9.2012

19.3.2013

0

76716122J

Domínguez Carreiro, Sandra

1.1.2013

30.6.2013

0

09405279Q

Flórez González, Ana Rosa

1.1.2013

30.6.2013

0

33290595G

Gigirey Suárez, Antonio

1.1.2013

30.6.2013

0

17207995Q

Marín Fuertes, María Jesús

15.9.2012

31.8.2013

0

44085227T

Seoane Núñez, Ledicia

17.9.2012

16.3.2013

0

44075367F

Tomé Castro, Victoriano

15.9.2012

14.3.2013

0

33346296E

Vázquez Torre, Marta

15.9.2012

31.8.2013

1

35308830N

Abadín Cid, Alberto

15.9.2012

14.12.2012

1

76707419G

Balboa Salgado, Antonio

1.4.2013

30.6.2013

1

36043776Q

Berea Cruz, Eduardo Emilio

1.4.2013

30.6.2013

1

33296508Y

Blanco Arnejo, María Isabel

8.1.2013

7.4.2013

1

34973433R

Blanco Varela, Ana Belén

1.4.2013

30.6.2013

1

32663757P

Bouza Criado, Javier

1.1.2013

31.3.2013

1

34948450L

Bouzán Matanza, José Manuel

1.2.2013

30.4.2013

1

33338698Z

Cabana Outeiro, Alexandra

15.10.2012

14.1.2013

1

33997439N

Eiroa Calvo, Laura

15.9.2012

14.12.2012

1

44483701E

Feijóo Álvarez, Nuria

8.1.2013

7.4.2013

1

35464950P

García Doval, Fátima María

1.1.2013

31.3.2013

1

11939437E

García Plazuelo, José Manuel

10.12.2012

9.3.2013

1

52470409A

Garrido Couceiro, Xoán Carlos

22.9.2012

21.12.2012

1

32813997N

Guitián Valeiro, Francisco

1.1.2013

31.3.2013

1

44456942N

Iglesias González, Mª Mercedes

7.1.2013

6.4.2013

1

32782356L

López Manteiga, Raquel

1.4.2013

30.6.2013

1

32807640A

Pardo Antequera, Elena

1.10.2012

31.12.2012

1

52451633H

Ramos Saíñas, Juan Bautista

1.4.2013

30.6.2013

1

47355351F

Santás López, Iago

1.1.2013

31.3.2013

1

32757405T

Valín Martín, Miguel Ángel

1.4.2013

30.6.2013

1

36117153T

Varela Cabezas, Rodrigo Benito

21.9.2012

20.12.2012

2

09379520M

Álvarez Matas, María Isabel

1.4.2013

30.6.2013

2

09385752G

Vázquez Pis, Juan Ramón

1.4.2013

30.6.2013

2

X3532221L

Barcellona, Giada María

1.4.2013

30.6.2013

2

36171987W

González Piñeiro, María Cristina

1.4.2013

30.6.2013

2

32608932S

Bravo Díaz, María Elvira

8.1.2013

7.4.2013

2

32414268T

Cacheiro Varela, Antolín

8.1.2013

7.4.2013

2

32611118Q

Mato Landeira, Amalia

21.9.2012

20.12.2012

2

33240590R

Duyos Vázquez, Xosé María

21.9.2012

20.12.2012

2

36144220L

Pérez Cortes, Mónica

8.1.2013

7.4.2013

2

36127482W

Sequeiros Gómez, Fernando

8.1.2013

7.4.2013

2

33257580V

Pérez Iglesias, David

1.4.2013

30.6.2013

2

76809906A

Fernández Rodríguez, Evangelina

1.4.2013

30.6.2013

2

36003053A

Pérez Leirós, María Purificación

1.4.2013

30.6.2013

2

36064529T

López Bejo, Lucía

1.4.2013

30.6.2013

2

32624550Q

Piñeiro Mourín, José Manuel

1.4.2013

30.6.2013

2

32757936W

García Criado, Mª Isabel

1.4.2013

30.6.2013

2

33243938Z

Salgado Gómez, Benjamín A.

8.1.2013

7.4.2013

2

33252951B

Albarellos Codesido, Xoán Carlos

8.1.2013

7.4.2013

3

32804098A

Badas Peiteado, Jorge Manuel

8.1.2013

7.4.2013

3

35452850Y

Busto Lobato, Carlos

15.9.2012

14.12.2012

3

33281373M

César Vila, Manuel

8.1.2013

7.4.2013

3

76860892K

Fernández Guerra, Ricardo

1.4.2013

30.6.2013

3

11935513P

Fuentes Oñoro, Raúl

1.4.2013

30.6.2013

3

24247139X

Gil Ruiz, Irene

1.1.2013

31.3.2013

3

32638666X

López Marcos, María Carmen

23.9.2012

22.12.2012

3

32840935V

López Morales, Marta María

10.10.2012

9.1.2013

3

34992345F

Pascual Vázquez, Víctor Alfredo

18.3.2013

17.6.2013

3

36140280N

Piña Rodríguez, Eva

1.4.2013

30.6.2013

3

53172212F

Requejo Fasero, María Beatriz

2.4.2013

1.7.2013

3

332533315F

Rial Budiño, José Manuel

15.9.2012

14.12.2012

4

33225957L

Ares Sánchez, María Luz

22.9.2012

21.12.2012

4

35998005S

Iglesias Álvarez, Mª Luisa

22.9.2012

21.12.2012

4

33227291L

Casas Abeijón, B. Amada

15.9.2012

14.12.2012

4

33250940R

Parrado Quintela, Mª Dolores

15.9.2013

14.12.2012

4

32412257J

Fabal Rifón, Carlos

15.9.2013

14.12.2012

4

76514896Z

Vázquez García, Berta

15.9.2013

14.12.2012

4

35313388Q

Lourido Estévez, Víctor Manuel

1.1.2013

31.3.2013

4

33321182R

Pin Rodríguez, Margarita

1.1.2013

31.3.2013

5

30485127F

Jurado Luque, Javier Luis

1.10.2012

30.11.2012

5

34888805J

Rifón Lastra, Ana Belén

1.10.2012

30.11.2012

5

36122679Y

López Tarrío, Eva

22.10.2012

21.12.2012

5

09801763Z

González Treceño, Cristina

22.10.2012

21.12.2012

5

34992900X

Losada Pérez, Ana María

22.10.2012

21.12.2012

5

33318945H

Murado Bouso, José Luis

22.10.2012

21.12.2012

5

44765893G

Pérez Mestre, Jorge César

15.10.2012

14.12.2012

5

07543972H

Cuevas Sánchez, Diego David

15.10.2012

14.12.2012

6

28727501H

Bangueses Modia, Eduardo

7.1.2013

22.3.2013

6

33259157F

Conde Vieiro, Rosa M.

4.3.2013

26.4.2013

6

32757616G

Gallego López, María del Carmen

1.2.2013

1.3.2013

6

33322498X

Gómez Paredes, Óscar

11.1.2013

15.3.2013

6

32642122Q

Rodríguez Leal, Gloria

1.1.2013

31.3.2013

6

32828102H

Uceira Rey, Eva Rosa

14.2.2013

14.5.2013

6

44455957Q

Villarmea Álvarez, María Cristina

1.10.2012

21.12.2012