Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Venres, 26 de outubro de 2012 Páx. 40379

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2012 pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 9 de outubro de 2012, que modifica a do 24 de abril de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a promoción, produción e edición do libro galego, no que se refire á tradución para outras linguas das obras publicadas orixinariamente en galego e á tradución para o galego de obras publicadas orixinariamente noutras linguas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Vista a proposta da Secretaría Xeral de Cultura, en relación coas axudas correspondentes ao artigo 2.1. Tradución para outras linguas de obras publicadas orixinariamente en galego e 2.2. Tradución para o galego de obras publicadas orixinariamente noutras linguas, da Orde do 24 de abril de 2012 (DOG núm. 84, do 3 de maio), pola que se convocan axudas á promoción, produción e edición do libro galego, no que se refire á tradución para outras linguas de obras publicadas orixinariamente en galego e á tradución para o galego de obras publicadas orixinariamente noutras linguas, modificada pola Orde do 9 de outubro de 2012, de acordo co establecido no seu artigo 7,

RESOLVO:

Conceder as subvencións, polas contías que se indican, aos proxectos editoriais que se relacionan no anexo que se xunta.

A suma total destas axudas ascende á contía de cento sesenta e sete mil novecentos noventa e nove euros con vinte céntimos (167.999,20 €), dos que se librarán no ano 2012 oitenta e tres mil novecentos noventa e nove euros con sesenta e sete céntimos (83.999,67 €) e no ano 2013 oitenta e tres mil novecentos noventa e nove euros con cincuenta e tres céntimos (83.999,53 €), con cargo á aplicación orzamentaria 15.20.432A.770.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Os beneficiarios desta axuda quedan obrigados a cumprir os requisitos establecidos no artigo 10 da dita orde.

Notificarlles aos interesados esta resolución, de acordo co disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Contra esta resolución poderá interporse recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun mes desde a súa notificación, de acordo co disposto no artigo 116 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. No caso de optar polo recurso de reposición, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que se resolva o recurso de reposición.

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2012.

P.D. (Orde 25.1.2012)
Anxo Manuel Lorenzo Suárez
Secretario xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Tradución para o galego de obras publicadas orixinariamente noutras linguas

Edicións Positivas, S.L.

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

As iluminacións

416,25 €

416,25 €

832,50 €

Autor: Arthur Rimbaud

As aventuras de Nono

1.072,50 €

1.072,50 €

2.145,00 €

Autor: Jean Grave

Total editorial

1.488,75 €

1.488,75 €

2.977,50 €

Editorial Danu, S.L.

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

Contos infantís

2.160,00 €

2.160,00 €

4.320,00 €

Autor: Fiodor Dostoiesvski

Retrato do artista adolescente

2.100,00 €

2.100,00 €

4.200,00 €

Autor: James Joyce

O avaro

2.100,00 €

2.100,00 €

4.200,00 €

Autor: Molière

O Talmud

2.060,00 €

2.060,00 €

4.120,00 €

Autor: anónimo

O libro do desasosego

2.080,00 €

2.080,00 €

4.160,00 €

Autor: Fernando Pessoa

Contos

2.140,00 €

2.140,00 €

4.280,00 €

Autor: Alexandr Puchkin

Contos de fadas completos

2.140,00 €

2.140,00 €

4.280,00 €

Autor: Oscar Wilde

Utopía

2.080,00 €

2.080,00 €

4.160,00 €

Autor: Thomas Moro

A través do espello

2.060,00 €

2.060,00 €

4.120,00 €

Autor: Lewis Carrol

O signo dos catro

2.000,00 €

2.000,00 €

4.000,00 €

Autor: Arthur Conan Doyle

Total editorial

20.920,00 €

20.920,00 €

41.840,00 €

Editorial Galaxia

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

Ulysses

2.587,50 €

2.587,50 €

5.175,00 €

Autor: James Joyce

Soños de fútbol en Banqui

63,00 €

63,00 €

126,00 €

Autor: Yves Pinguilly

Bisa Bia, Bisa Bel

93,80 €

93,79 €

187,59 €

Autora: Ana María Machado

O caderno de Ánxela

188,69 €

188,68 €

377,37 €

Autora: Raquel Ricart Leal

Mr. Gwyn

370,39 €

370,39 €

740,78 €

Autor: Alessandro Baricco

O regreso do xove príncipe

64,78 €

64,77 €

129,55 €

Autor: Alejandro Guillermo Proemmers

A cea

767,23 €

767,23 €

1.534,46 €

Autor: Herman Koch

Total editorial

4.135,39 €

4.135,36 €

8.270,75 €

Edizer Scp (Urco Editora)

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

A Martian Odyssey Andotherstories

530,81 €

530,81 €

1.061,62 €

Autor: Stanley Weinbaum

The Case of Charles Dexter Ward

718,44 €

718,44 €

1.436,88 €

Autor: H.P. Lovecraft

Beyond the Wall of Sleep

546,54 €

546,53 €

1.093,07 €

Autor: H.P. Lovecraft

The Planet of Doubt and Other Stories

537,68 €

537,68 €

1.075,36 €

Autor: Stanley Weinbaum

The Colour Out of Space

561,42 €

561,42 €

1.122,84 €

Autor: H.P. Lovecraft

The Rats in Thewalls

618,33 €

618,33 €

1.236,66 €

Autor: H.P. Lovecraft

Herbert West, Reanimator

547,33 €

547,32 €

1.094,65 €

Autor: H.P. Lovecraft

More Supernatural Horror Stories

384,02 €

384,02 €

768,04 €

Autor: Robert E. Howard

Fantastic Tales

634,38 €

634,38 €

1.268,76 €

Autor: Fitz-James-O´Brien

Total editorial

5.078,95 €

5.078,93 €

10.157,88 €

Fundación Vicente Risco

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

Professor Unrat

900,00 €

900,00 €

1.800,00 €

Autor: Heinrich Mann

Total editorial

900,00 €

900,00 €

1.800,00 €

Kalandraka Editora, S.L.

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

The Evolution of Galpurnia Tate

725,00 €

725,00 €

1.450,00 €

Autora: Jacqueline Kelly

Total editorial

725,00 €

725,00 €

1.450,00 €

Lado Lago, Xoán Antón

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

Los futuros que vienen

287,50 €

287,50 €

575,00 €

Autor: David de Ugarte

Filopolítica-filosofía para la política

316,25 €

316,25 €

632,50 €

Autor: Antonio Gutiérrez Rubí

Cómo salir de la crisis

258,75 €

258,75 €

517,50 €

Autores: Juan Freire e Antonio Gutiérrez Rubí

El lago

855,00 €

855,00 €

1.710,00 €

Autor: Manuel Castro Vázquez

La clave es pública

230,00 €

230,00 €

460,00 €

Autor: David de Ugarte

Total editorial

1.947,50 €

1.947,50 €

3.895,00 €

Rinoceronte Editora

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

Oito minutos

281,09 €

281,09 €

562,18 €

Autor: Peter Farkas

Un día na vida de Ivan Denisovich

520,13 €

520,12 €

1.040,25 €

Autor: Aleksander Solzaenitsyn

Marcas de nacemento

1.084,98 €

1.084,98 €

2.169,96 €

Autora: Nancy Huston

Things fall apart

520,52 €

520,52 €

1.041,04 €

Autor: Chinua Achebe

Sir Gawain

358,80 €

358,80 €

717,60 €

Autor: anónimo

A boca chea de terra

264,83 €

264,82 €

529,65 €

Autor: Branimir Scepanovic

O rei branco

1.203,75 €

1.203,75 €

2.407,50 €

Autor: Dragomán Gyorgy

O sentido do final

474,70 €

474,69 €

949,39 €

Autora: Julia Barnes

No Longer at Ease

561,08 €

561,08 €

1.122,16 €

Autor: Chinua Achebe

O edificio Yacobian

901,88 €

901,87 €

1.803,75 €

Autor: Alaa Al Aswany

Arrow of God

672,62 €

672,62 €

1.345,24 €

Autor: Chinua Achebe

Total editorial

6.844,38 €

6.844,34 €

13.688,72 €

Trymar Soc. Coop. Galega

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

O príncipe e o esmoleiro

1.346,52 €

1.346,52 €

2.693,04 €

Autor: Mark Twain

A muralla chinesa

1.119,63 €

1.119,63 €

2.239,26 €

Autor: Franz Kafka

América

1.710,07 €

1.710,07 €

3.420,14 €

Autor: Franz Kafka

Total editorial

4.176,22 €

4.176,22 €

8.352,44 €

Tradución para outras linguas de obras redactadas orixinariamente en galego

Rinoceronte Editora

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

Dime algo sucio

1.666,00 €

1.666,00 €

3.332,00 €

Autor: Diego Ameixeiras Novelle

Lingua: alemán

Dime algo sucio

1.666,00 €

1.666,00 €

3.332,00 €

Autor: Diego Ameixeiras Novelle

Lingua: italiano

A arte do fracaso

912,50 €

912,50 €

1.825,00 €

Autora: Berta Dávila Fernández

Lingua: xaponés

Total editorial

4.244,50 €

4.244,50 €

8.489,00 €

Small Stations Press

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

Poesía completa

2.835,00 €

2.835,00 €

5.670,00 €

Autor: Lois Pereiro

Lingua: búlgaro

Aire negro

2.910,00 €

2.910,00 €

5.820,00 €

Autor: Agustín Fernández Paz

Lingua: búlgaro

Total editorial

5.745,00 €

5.745,00 €

11.490,00 €

Editorial Galaxia

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

Laura en el desierto

3.000,00 €

3.000,00 €

6.000,00 €

Autor: Riveiro Coello

Lingua: castelán

Circe o el placer azul

2.848,62 €

2.848,62 €

5.697,24 €

Autora: Begoña Caamaño

Lingua: castelán

Futuro imperfecto

2.012,35 €

2.012,35 €

4.024,70 €

Autora: Xulia Alonso

Lingua: castelán

Total editorial

7.860,97 €

7.860,97 €

15.721,94 €

Fundación Vicente Risco

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

O porco de pé

2.410,00 €

2.410,00 €

4.820,00 €

Autor: Vicente Risco

Lingua: catalán

Total editorial

2.410,00 €

2.410,00 €

4.820,00 €

Mª Teresa Pérez (Editorial Bubela, S.L.)

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

Tensión nuclear

600,00 €

600,00 €

1.200,00 €

Autor: Xesús Manuel Valcárcel

Lingua: castelán

Rebelde Stil Novo

1.290,00 €

1.290,00 €

2.580,00 €

Autor: Xesús Manuel Valcárcel

Lingua: castelán

Como hai que vivir

1.360,00 €

1.360,00 €

2.720,00 €

Autor: Xesús Manuel Valcárcel

Lingua: castelán

Total editorial

3.250,00 €

3.250,00 €

6.500,00 €

Rinoceronte Editora

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

Vidas post-it

983,02 €

983,02 €

1.966,04 €

Autora: Iolanda Pérez Zúñiga

Lingua: catalán

Cementerio de elefantes

970,20 €

970,20 €

1.940,40 €

Autor: Fran Alonso

Lingua: castelán

Shakespeare destilado

1.267,88 €

1.267,87 €

2.535,75 €

Autor: Xesús Constela Doce

Lingua: castelán

Otoño aquí

1.712,87 €

1.712,87 €

3.425,74 €

Autor: Mario Ibán Regueira Fernández

Lingua: castelán

A Veiga es como un tiempo distinto

1.078,14 €

1.078,14 €

2.156,28 €

Autora: Eva Moreda Rodríguez

Lingua: castelán

El hombre inédito

1.143,30 €

1.143,29 €

2.286,59 €

Autor: Carlos González Meixide

Lingua: castelán

Las Médulas

2.388,82 €

2.388,82 €

4.777,64 €

Autora: Silvia Bardelás Álvarez

Lingua: castelán

Café solo

585,48 €

585,48 €

1.170,96 €

Autora: Ana Isabel Alonso López

Lingua: castelán

Dime algo sucio

1.420,27 €

1.420,26 €

2.840,53 €

Autor: Diego Ameixeiras

Lingua: catalán

El arte del fracaso

788,04 €

788,03 €

1.576,07 €

Autora: Berta Dávila

Lingua: castelán

Total editorial

12.338,02 €

12.337,98 €

24.676,00 €

Tándem Edicións

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

O segredo de Marco Polo

1.686,83 €

1.686,82 €

3.373,65 €

Autor: Francisco Castro

Lingua: catalán

Total editorial

1.686,83 €

1.686,82 €

3.373,65 €

Trymar Soc. Coop. Galega

Título

2012-50 %

2013-50 %

Subvención

El divino sainete

248,16 €

248,16 €

496,32 €

Autor: Manuel Curros Enríquez

Lingua: castelán

Total editorial

248,16 €

248,16 €

496,32 €