Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212 Mércores, 7 de novembro de 2012 Páx. 41803

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 2 de outubro de 2012, da Xerencia de Xestión Integrada do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, pola que se notifican a diversas persoas os prazos de ingreso, en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Por medio da presente cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que foron alegados distintos motivos para non recibir as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria 0046 0235 13 0000501611 do Banco Gallego nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se produza o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, expido, asino e selo esta cédula.

Ourense, 2 de outubro de 2012

Eloína Núñez Masid
Xerente de Xestión Integrada do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Blas González Rosario

76719623H

Fra. 201101075

7.4.2011

378,45

Da Conceiçao Blanco Águeda

44491536Z

Fra. 201101080

7.4.2011

454,43

Ferraz Pereira José Emilio

34963955E

Fra. 201101083

7.4.2011

712,78

Gómez Soto Nieves

34971037C

Fra. 201101085

7.4.2011

405,89

Pinho Da Costa Hugo Filipe

X7930682Y

Fra. 201101090

7.4.2011

479,95

Rodríguez Rodríguez María

44020316H

Fra. 201101093

7.4.2011

368,86

Abdoun Abdelkabir

X8811878A

Fra. 201101109

7.4.2011

368,86

Alonso Cañizales María Isabel

44472181W

Fra. 201101110

7.4.2011

331,83

Barbeito Rodríguez Adrián

44485167Q

Fra. 201101111

7.4.2011

385,40

Casado Novoa María Consuelo

34506525Q

Fra. 201101112

7.4.2011

331,83

Fernández González Esther

34954147N

Fra. 201101114

7.4.2011

368,86

García Yackson David

47455044H

Fra. 201101115

7.4.2011

368,86

Gaye Babacar

Y1151348M

Fra. 201101117

7.4.2011

331,83

Gómez Álvarez Sebastián

34987710H

Fra. 201101118

7.4.2011

368,86

González Defrancisco Silvia

45159644H

Fra. 201101119

7.4.2011

331,83

Lopes Monteiro Catarina Isabel

X8163372M

Fra. 201101121

7.4.2011

320,61

Macia Macia Gervasio

34233657C

Fra. 201101122

7.4.2011

459,91

Míguez Camacho Manuel Alejandro

45143476L

Fra. 201101123

7.4.2011

331,83

Mulyk --- Serhiy

X6022316L

Fra. 201101124

7.4.2011

356,39

Rubio Galindo Antonio

35041252Q

Fra. 201101125

7.4.2011

331,83

Silva Rodríguez Javier

44469239G

Fra. 201101126

7.4.2011

416,44

Somoza Suzineide Madalena

Y0626750Z

Fra. 201101127

7.4.2011

368,86

Vilas González Ángel Emilio

52495460F

Fra. 201101129

7.4.2011

368,86

Campo Rodicio José Luis

034570980W

Fra. 201101554

23.5.2011

340,46

Carnero Fernández Santiago

015357443K

Fra. 201101556

23.5.2011

416,44

Domínguez Raña Javier

44473292D

Fra. 201101643

31.5.2011

416,44

Grau Pardo María Amparo

20424139 R

Fra. 201101821

10.6.2011

378,45

Rubio Molina Jorge Hernán

X3461691F

Fra. 201101888

16.6.2011

416,44

Martínez Outeiriño Oriana Lucía

45160604N

Fra. 201101991

7.7.2011

368,86

Batista Da Cruz Andreia

X9717494V

Fra. 201102848

13.9.2011

331,83

De Oliveira Ampuea Ramón Antonio

044492740E

Fra. 201102914

16.9.2011

378,45

Nelson De Los Santos Correa

71129853F

Fra. 201102920

16.9.2011

340,46

Damico Carballo Joel

X8546492Z

Fra. 201103194

13.10.2011

378,45

Conde Fernández Nieves

9522161T

Fra. 201103412

27.10.2011

4.271,33

De Antonio García Estefanía

44465236A

Fra. 201103710

23.11.2011

454,43

Boimorto Álvarez Iván

44492954Y

Fra. 201103711

23.11.2011

454,43

Cisne Aseguradora, S.A.

A28263242

Fra. 201103770

25.11.2011

303,97

Neto Pérez Álvaro

033540022L

Fra. 201200481

8.2.2012

340,46

Rocha Dos Santos Rosangela

X6811775A

Fra. 201200512

9.2.2012

454,43

Rodríguez López José Luis

044453308N

Fra. 201200513

9.2.2012

378,45

Sieiro Delgado Mónica

044496278H

Fra. 201200514

9.2.2012

492,42

Gómez González De Galvez Eukaris

Y1323277H

Fra. 201200558

14.2.2012

416,44

Quintas Carril Marcial

34905396K

Fra. 201200562

14.2.2012

340,46

Vázquez Blanco María José

44659949K

Fra. 201200852

21.3.2012

488,37

Rodríguez Rojo María Natividad

015959103R

Fra. 201200859

21.3.2012

390,18

Seijo Vázquez María Cruz

76513180T

Fra. 201200860

21.3.2012

351,01