Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212 Mércores, 7 de novembro de 2012 Páx. 41724

III. Outras disposicións

Xunta Electoral de Galicia

ACORDO do 5 de novembro de 2012 polo que se fan públicos os resultados xerais e por circunscricións e a relación de deputados e deputadas proclamados electos nas eleccións ao Parlamento de Galicia realizadas o día 21 de outubro de 2012.

Vistas as actas de proclamación das xuntas electorais provinciais, e en cumprimento do disposto no artigo 108.6º da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, acórdase facer públicos:

– Os resultados xerais e por circunscricións provinciais das eleccións ao Parlamento de Galicia, que tiveron lugar o día 21 de outubro de 2012, segundo os datos que figuran nas actas remitidas polas xuntas electorais provinciais.

– A relación de deputados e deputadas proclamados electos por cada unha delas.

I
Resultados xerais

Censo de electores

2.697.717

Participación

1.481.379

Abstención

1.216.338

Votos nulos

37.531

Votos válidos

1.443.848

Votos en branco

38.448

Votos a candidaturas

1.405.400

Partido Popular

661.281

Partido dos Socialistas de Galicia-Partido Socialista Obrero Español

297.584

Alternativa Galega de Esquerdas (Esquerda Unida-ANOVA)

200.828

Bloque Nacionalista Galego

146.027

Unión Progreso y Democracia

21.335

Escaños en Blanco

17.141

Sociedad Civil y Democracia

15.990

Compromiso por Galicia

14.586

Partido Animalista contra o Maltrato Animal

8.041

Democracia Ourensana

4.245

Partido da Terra

3.131

Comunistas da Galiza

1.664

Unificación Comunista de España

1.556

Piratas de Galicia

1.551

Centro Democrático Liberal

1.455

Falgange Española de las J.O.N.S.

1.352

Partido Humanista

1.340

Por un Mundo más Justo

1.329

Unión Coruñesa

1.172

Converxencia Vinteún

1.072

Hartos.Org y Voto en Blanco

868

Solidaridad y Autogestión Internacionalista

489

Demos el Cambio

432

Partido Social y Democrático de Derecho

412

Acción Democrática de Centro de Galicia

360

Partido Integración Comunitaria

159

II
Resultados por circunscricións electorais

1. Pola provincia da Coruña

Censo de electores

1.088.796

Participación

593.358

Abstención

495.438

Votos nulos

13.621

Votos válidos

579.737

Votos en branco

17.489

Votos a candidaturas

562.248

Partido Popular

263.167

Partido dos Socialistas de Galicia-Partido Socialista Obrero Español

108.886

Alternativa Galega de Esquerdas (Esquerda Unida-ANOVA)

96.278

Bloque Nacionalista Galego

55.716

Unión Progreso y Democracia

10.438

Escaños en Blanco

8.709

Compromiso por Galicia

5.503

Partido Animalista contra o Maltrato Animal

3.510

Sociedad Civil y Democracia

2.824

Partido da Terra

1.651

Unión Coruñesa

1.172

Comunistas da Galiza

929

Unificación Comunista de España

815

Partido Humanista

740

Falgange Española de las J.O.N.S.

610

Solidaridad y Autogestión Internacionalista

489

Centro Democrático Liberal

444

Converxencia Vinteún

367

2. Pola provincia de Lugo

Censo de electores

350.946

Participación

196.533

Abstención

154.413

Votos nulos

5.609

Votos válidos

190.924

Votos en branco

5.036

Votos a candidaturas

185.888

Partido Popular

98.284

Partido dos Socialistas de Galicia-Partido Socialista Obrero Español

43.370

Alternativa Galega de Esquerdas (Esquerda Unida-ANOVA)

19.639

Bloque Nacionalista Galego

16.622

Unión Progreso y Democracia

1.730

Escaños en Blanco

1.440

Compromiso por Galicia

1.173

Hartos.Org y Voto En Blanco

868

Partido Animalista contra o Maltrato Animal

805

Sociedad Civil y Democracia

623

Partido da Terra

352

Centro Democrático Liberal

234

Por un Mundo más Justo

233

Falgange Española de las J.O.N.S.

184

Unificación Comunista de España

138

Partido Integración Comunitaria

106

Converxencia Vinteún

87

3. Pola provincia de Ourense

Censo de electores

363.990

Participación

187.437

Abstención

176.553

Votos nulos

4.340

Votos válidos

183.097

Votos en branco

4.033

Votos a candidaturas

179.064

Partido Popular

90.026

Partido dos Socialistas de Galicia-Partido Socialista Obrero Español

43.340

Bloque Nacionalista Galego

15.492

Alternativa Galega de Esquerdas (Esquerda Unida-ANOVA)

14.245

Democracia Ourensana

4.245

Compromiso por Galicia

3.270

Sociedad Civil y Democracia

2.938

Escaños en Blanco

2.079

Unión Progreso y Democracia

1.151

Partido Animalista contra o Maltrato Animal

720

Por un Mundo más Justo

386

Piratas de Galicia

336

Partido da Terra

260

Centro Democrático Liberal

187

Falgange Española de las J.O.N.S.

123

Converxencia Vinteún

115

Unificación Comunista de España

98

Partido Integración Comunitaria

53

4. Pola provincia de Pontevedra

Censo de electores

893.985

Participación

504.051

Abstención

389.934

Votos nulos

13.961

Votos válidos

490.090

Votos en branco

11.890

Votos a candidaturas

478.200

Partido Popular

209.804

Partido dos Socialistas de Galicia-Partido Socialista Obrero Español

101.988

Alternativa Galega de Esquerdas (Esquerda Unida-Anova)

70.666

Bloque Nacionalista Galego

58.197

Sociedad Civil y Democracia

9.605

Unión Progreso y Democracia

8.016

Escaños en Blanco

4.913

Compromiso por Galicia

4.640

Partido Animalista contra o Maltrato Animal

3.006

Piratas de Galicia

1.215

Partido da Terra

868

Comunistas da Galiza

735

Por un Mundo más Justo

710

Partido Humanista

600

Centro Democrático Liberal

590

Unificación Comunista de España

505

Converxencia Vinteún

503

Falgange Española de las J.O.N.S.

435

Demos el Cambio

432

Partido Social y Democrático de Derecho

412

Acción Democrática de Centro de Galicia

360

III
Relación de deputados e deputadas proclamados electos por cada circunscrición

• Provincia da Coruña.

– Polo Partido Popular (PP):

1. Dona Beatriz Mato Otero.

2. Dona Rosa María Quintana Carballo.

3. Don Pedro Puy Fraga.

4. Don Miguel Ángel Tellado Filgueira.

5. Dona Paula Prado del Río.

6. Don Pedro Manuel Arias Veira.

7. Dona Ana Belén María do Campo Piñeiro.

8. Don José Santiago Freire Abeijón.

9. Dona María Dolores Faraldo Botana.

10. Don Álvaro Pérez López.

11. Don Aurelio Alfonso Núñez Centeno.

12. Don Jesús Miguel Prado Patiño.

13. Don Hipólito Fariñas Sobrino.

– Polo Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE (PSdeG-PSOE):

1. Don Francisco Manuel Caamaño Domínguez.

2. Don José Luis Méndez Romeu.

3. Dona Beatriz Sestayo Doce.

4. Don José Antonio Sánchez Bugallo.

5. Dona María Soledad Soneira Tajes.

– Pola coalición electoral Alternativa Galega de Esquerdas (Esquerda Unida-ANOVA):

1. Don Xosé Manuel Beiras Torrado.

2. Dona Yolanda Díaz Pérez.

3. Don Antón Sánchez García.

4. Don José Javier Ron Fernández.

– Polo Bloque Nacionalista Galego (BNG):

1. Don Francisco Xesús Jorquera Caselas.

2. Dona Ana Belén Pontón Mondelo.

• Provincia de Lugo.

– Polo Partido Popular (PP):

1. Dona Raquel Arias Rodríguez.

2. Don Jaime Castiñeira Broz.

3. Don José Manuel Balseiro Orol.

4. Don Agustín Baamonde Díaz.

5. Dona María Susana López Abella.

6. Don Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna.

7. Dona María Isabel García Pacín.

8. Don Jaime Iñíguez Martínez.

9. Don Vidal Martínez-Sierra López.

– Polo Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE (PSdeG-PSOE):

1. Dona Concepción Burgo López.

2. Don Juan Carlos González Santín.

3. Don José Ramón Val Alonso.

4. Don Ricardo Vicente Docasar Docasar.

– Pola coalición electoral Alternativa Galega de Esquerdas (Esquerda Unida-ANOVA):

1. Don Ramón Vázquez Díaz.

– Polo Bloque Nacionalista Galego (BNG):

1. Don Cosme Eladio Pombo Rodríguez.

• Provincia de Ourense.

– Polo Partido Popular (PP):

1. Don Jesús Vázquez Abad.

2. Dona María del Carmen Pardo López.

3. Don Miguel Ángel Santalices Vieira.

4. Don Antonio Rodríguez Miranda.

5. Dona Cristina Isabel Romero Fernández.

6. Don Antonio Mouriño Villar.

7. Don Enrique Nóvoa López «Poly».

8. Don Moisés Blanco Paradelo.

– Polo Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE (PSdeG-PSOE):

1. Don Manuel Vázquez Fernández «Pachi».

2. Dona María Remedios Quintas Álvarez.

3. Don Raúl Fernández Fernández.

4. Dona María Carmen Acuña do Campo.

– Polo Bloque Nacionalista Galego (BNG):

1. Dona María Tereixa Paz Franco.

– Pola coalición electoral Alternativa Galega de Esquerdas (Esquerda Unida-ANOVA):

1. Don David Fernández Calviño.

• Provincia de Pontevedra.

– Polo Partido Popular (PP):

1. Don Alberto Núñez Feijóo.

2. Don Alfonso Rueda Valenzuela.

3. Don Javier Jorge Guerra Fernández.

4. Dona Pilar Milagros Rojo Noguera.

5. Dona Elena Muñoz Fonteriz.

6. Don Agustín Hernández Fernández de Rojas.

7. Don José Manuel Cores Tourís.

8. Don Román Rodríguez González.

9. Dona María Nava Castro Domínguez.

10. Dona Marta Rodríguez Arias.

11. Dona Berta Pérez Hernández.

– Polo Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE (PSdeG-PSOE):

1. Don Abel Fermín Losada Álvarez.

2. Dona Patricia Vilán Lorenzo.

3. Don Pablo García García.

4. Dona María Carmen Gallego Calvar.

5. Don José Manuel Gallego Lomba.

– Pola coalición electoral Alternativa Galega de Esquerdas (Esquerda Unida-ANOVA):

1. Don Juan Manuel Fajardo Recouso.

2. Dona María Consuelo Martínez García.

3. Dona Eva Solla Fernández.

– Polo Bloque Nacionalista Galego (BNG):

1. Don Carlos Ignacio Aymerich Cano.

2. Dona María do Carme Adán Villamarín.

3. Dona María Montserrat Prado Cores.

A Coruña, 5 de novembro de 2012

Miguel Ángel Cadenas Sobreira
Presidente da Xunta Electoral de Galicia