Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 218 Xoves, 15 de novembro de 2012 Páx. 42940

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 5 de novembro 2012 pola que se fai pública a relación do persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado na Orde do 17 de xullo de 2012 (DOG do 26 de xullo) pola que se desenvolve o Decreto 153/2012, do 5 de xullo, polo que se transforma o centro público integrado Celso Emilio Ferreiro de Vigo en centro público de educación primaria, se fusionan os institutos da localidade de Ribadeo e se trasladan ensinanzas.

Por medio do Decreto 153/2012, do 5 de xuño, regúlase a transformación do centro público integrado Celso Emilio Ferreiro de Vigo en centro público de educación primaria, fusiónanse os institutos da localidade de Ribadeo e trasládanse ensinanzas.

En cumprimento do disposto nos artigos 3 e 4 da referida orde, o persoal funcionario docente adscribiuse con carácter definitivo no centro receptor de ensinanzas, aplicándose os criterios de prioridade establecidos no Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda de destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo de antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

Pola súa banda, o artigo oitavo da referida orde dispón que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicará no Diario Oficial de Galicia os destinos do persoal docente que obteña con carácter definitivo.

Na súa virtude, esta Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Primeiro. Facer pública, en aplicación do artigo oitavo da Orde do 17 de xullo de 2012 (DOG do 26 de xullo) e como anexo a esta orde, a relación do profesorado que obtén destino definitivo nos centros que se relacionan e con efectividade do 1 de setembro de 2012.

Segundo. De conformidade co artigo sétimo da Orde do 17 de xullo de 2012 (DOG do 26 de xullo), o persoal funcionario docente, adscrito con carácter definitivo no centro receptor das ensinanzas, manterá, para todos os efectos de antigüidade no novo centro, a xerada no seu centro de orixe.

Terceiro. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, o persoal interesado poderá interpor recurso potestativo de reposición perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2012

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

1. Persoal docente do CPI Celso Emilio Ferreiro de Vigo que se adscribe ao IES Álvaro Cunqueiro de Vigo.

DNI

Apelido 1

Apelido 2

Nome

CENCOD

Centro

36119698S

Pérez

Fernández

Isabel

36014568

IES Álvaro Cunqueiro-Vigo

76998511P

Álvarez

Pérez

José Luis

36014568

IES Álvaro Cunqueiro-Vigo

36104415M

García

Veiga

Susana

36014568

IES Álvaro Cunqueiro-Vigo

73241803M

Carnero

Álvarez

Natalia

36014568

IES Álvaro Cunqueiro-Vigo

34266733E

Sotelo

Armesto

Antonio

36014568

IES Álvaro Cunqueiro-Vigo

76617463R

García

López

Cristina

36014568

IES Álvaro Cunqueiro-Vigo

36072945K

Niño

Manzano

Margarita

36014568

IES Álvaro Cunqueiro-Vigo

36041160E

Agulló

Sousa

Ángel

36014568

IES Álvaro Cunqueiro-Vigo

34913686P

González

Gómez

Mª Ánxeles

36014568

IES Álvaro Cunqueiro-Vigo

11730092T

Cordero

Fernández

Mª Reyes

36014568

IES Álvaro Cunqueiro-Vigo

36091751J

Comesaña

Paz

Alfredo

36014568

IES Álvaro Cunqueiro-Vigo

36092069D

Estévez

Reinosa

Montserrat

36014568

IES Álvaro Cunqueiro-Vigo

36122960B

Gómez

Sobreira

Mª José

36014568

IES Álvaro Cunqueiro-Vigo

76858648P

Pouso

González

Carmen

36014568

IES Álvaro Cunqueiro-Vigo

36106966W

Vázquez

Martínez

David

36014568

IES Álvaro Cunqueiro-Vigo

2. Persoal docente do IES Dionisio Gamallo Ferro e o IES Porta da Auga de Ribadeo que se adscriben ao único IES de Ribadeo.

DNI

Apelido 1

Apelido 2

Nome

CENCOD

Centro

33861962M

García

Fente

Irene

27020902

IES de Ribadeo

33851691S

Yáñez

Dablanca

José Manuel

27020902

IES de Ribadeo

10050636G

Rodríguez

Vega

José Ignacio

27020902

IES de Ribadeo

36089419G

Álvarez

Lebredo

Fernando Maximiliano

27020902

IES de Ribadeo

33814220B

Guzmán

Suárez

Juana María

27020902

IES de Ribadeo

15768067A

Fernández

Vázquez

Manuel

27020902

IES de Ribadeo

33823551G

Núñez

Sánchez

Flora

27020902

IES de Ribadeo

34909840A

Cid

Tesouro

Xosé Carlos

27020902

IES de Ribadeo

33859289T

Besteiro

Hermida

Mª del Carmen

27020902

IES de Ribadeo

11368811A

Sanjurjo

Fernández

Tomás

27020902

IES de Ribadeo

33858758K

Piñeiro

Funcasta

Alfonso

27020902

IES de Ribadeo

33842584Q

Currás

Fernández

Gloria

27020902

IES de Ribadeo

11405067B

Fernández

Martínez

Juan Manuel

27020902

IES de Ribadeo

33857446C

Rouco

Otero

Mª Teresa

27020902

IES de Ribadeo

33282040M

Vázquez

Lorenzo

Ramón

27020902

IES de Ribadeo

77592862Q

Villar

Riveira

Montserrat

27020902

IES de Ribadeo

33831533M

Gregorio

Montes

Antonio

27020902

IES de Ribadeo

33841705B

Díaz

Estévez

Teresa

27020902

IES de Ribadeo

32420906Z

Torres

Moure

Mª José

27020902

IES de Ribadeo

33305312R

Besteiro

Cabanas

Mª Jesús

27020902

IES de Ribadeo

11414728N

González

Fernández

Beatriz

27020902

IES de Ribadeo

76565283P

Botana

García

Mª del Rocío

27020902

IES de Ribadeo

10573472G

Noriega

Arbesu

Milagros

27020902

IES de Ribadeo

33813579Z

Maseda

Cociña

Mª Jesús

27020902

IES de Ribadeo

52481667Z

Faílde

Porto

Mª Dolores

27020902

IES de Ribadeo

33804805A

Encinar

Fernández

Mª Dolores

27020902

IES de Ribadeo

32761607Q

Meijide

Solana

José Ángel

27020902

IES de Ribadeo

33840632L

Aenlle

Conde

José Manuel

27020902

IES de Ribadeo

33317680H

Bande

Vilela

Ana Mª

27020902

IES de Ribadeo

33846584Z

Ríos

Gómez

Mª Ángeles

27020902

IES de Ribadeo

11053545K

Agüelles

Suárez

Xosé María

27020902

IES de Ribadeo

76558440L

López

Pulpeiro

José Felipe

27020902

IES de Ribadeo

10563453J

Loza

Cotarelo

Marcelino

27020902

IES de Ribadeo

45427593V

Suárez

González

Martín

27020902

IES de Ribadeo

33336696J

Bergantiños

Grandío

Sonia

27020902

IES de Ribadeo

52480539J

Fernández

Acevedo

Jesús

27020902

IES de Ribadeo

33251629T

Fernández

Abel

Dores Asunción

27020902

IES de Ribadeo

33858353F

López

Fernández

Mª Isabel

27020902

IES de Ribadeo

10808447B

Méndez

Lombardía

Eva

27020902

IES de Ribadeo

76565362H

Díaz

Orol

Susana

27020902

IES de Ribadeo

33312359X

González

Piñeiroa

Mª Teresa

27020902

IES de Ribadeo

33316637X

Goas

Lorenzo

Mª Luisa

27020902

IES de Ribadeo

33814883F

Piñeiroa

Lozano

Emilio

27020902

IES de Ribadeo

33814973M

Abelairas

Varela

Mª Manuela

27020902

IES de Ribadeo

33837464W

Sordo

Rodríguez

Mª Genoveva

27020902

IES de Ribadeo

76565030P

Rañón

López

Mª Carmen

27020902

IES de Ribadeo

71864871Z

Álvarez

Amor

Mª Josefa

27020902

IES de Ribadeo

76558534K

Rodríguez

Rodríguez

Roberto

27020902

IES de Ribadeo

76558709N

Cobo

Vila

Rosa María

27020902

IES de Ribadeo

76409660A

Martínez

Montero

Begoña Mª

27020902

IES de Ribadeo

3. Persoal docente do IES Mosteirón de Sada que se adscribe ao IES Isaac Díaz Pardo de Sada.

DNI

Apelido 1

Apelido 2

Nome

CENCOD

Centro

32757773T

Pazos

Pita

Mª Concepción

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

32811400Z

Bentos-Pereyra

Rey

Elisa

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

34888598J

Conde

Santos

Elena

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

32413177J

Lesta

Ramallo

Mª Ángeles

15032662

IES O Mosteirón-Sada

32778107W

De Nieves

Lamas

Mª Inés

15032662

IES O Mosteirón-Sada

32623188B

Prieto

Palmeiro

Leonor

15032662

IES O Mosteirón-Sada

32774220W

Romero

Rodríguez

Catalina

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

76345598L

Seoane

Cao

Xosé A.

15032662

IES O Mosteirón-Sada

34888164Q

Iglesias

Gómez

Mª Belén

15032662

IES O Mosteirón-Sada

76548354F

Pérez

Blanco

Isabel

15032662

IES O Mosteirón-Sada

32412443S

González

Guitián

Isabel

15032662

IES O Mosteirón-Sada

4. Persoal docente do IES de Ribadavia que se adscribe ao CIFP de Portovello de Ourense.

DNI

Apelido 1

Apelido 2

Nome

CENCOD

Centro

36048828P

Costas

Román

Margarita

32016765

CIFP de Portovello-Ourense

34949345V

González

Pérez

Mª Montserrat

32016765

CIFP de Portovello-Ourense

34579419T

Pereira

Doval

Isabel

32016765

CIFP de Portovello-Ourense

34929562Z

Conde

Rodríguez

Belén

32016765

CIFP de Portovello-Ourense