Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 224 Venres, 23 de novembro de 2012 Páx. 44248

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 24 de outubro de 2012, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se fai pública a Resolución do 6 de setembro de 2012 de non concesión de axuda ou subvención ao programa para a promoción do emprego autónomo, regulado na Orde do 30 de decembro de 2011, relativa ao expediente TR341D 2012/874-2 e dous máis.

Intentada a notificación deste acordo segundo o disposto nos artigos 59.5º e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE do 14 de xaneiro), e non sendo posible a súa práctica, por medio desta cédula, e segundo o disposto no número 5 do referido artigo e o establecido no artigo 61 do mesmo texto legal, notifícaselles aos interesados o contido das resolucións que figuran como anexo, para que poidan ter coñecemento delas.

Así mesmo, fáiselles saber que poñen fin á vía administrativa e contra elas cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Diario Oficial de Galicia, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, así como, con anterioridade e con carácter potestativo, poderán interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación, ante esta xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar, todo isto de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Lémbraselles tamén o seu dereito a consultar o expediente, depositado nas dependencias desta xefatura territorial, sitas na rolda da Muralla, nº 70, baixo, en Lugo, e a obter, se é o caso, copia deste acordo, segundo o previsto na letra a) do artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Lugo, 24 de outubro de 2012

Marta Barreiro Castro
Xefa territorial de Lugo

ANEXO

Nº de expediente: TR341D 2012/874-2.

Nome: Isabel da Conceição Ferreira Barbosa Peixoto.

DNI/NIF: X9890715W.

Último enderezo coñecido: rúa Alcalde Fraga Bello, 34, 3º C. 27800 Vilalba, Lugo.

Feito imputado: incumpre o artigo 17.1.a) da orde de convocatoria, que establece como obriga da persoa beneficiaria realizar a actividade durante un tempo mínimo de 3 anos.

Contido da resolución: non concesión da axuda ou subvención.

Nº de expediente: TR341D 2012/875-2.

Nome: Isabel da Conceição Ferreira Barbosa Peixoto.

DNI/NIF: X9890715W.

Último enderezo coñecido: rúa Alcalde Fraga Bello, 34, 3º C. 27800 Vilalba, Lugo.

Feito imputado: incumpre o artigo 17.1.a) da orde de convocatoria, que establece como obriga da persoa beneficiaria realizar a actividade durante un tempo mínimo de 3 anos.

Contido da resolución: non concesión da axuda ou subvención.

Nº de expediente: TR341D 2012/876-2.

Nome: Benjamín Jesús Araujo Peixoto.

DNI/NIF: X8552016H.

Último enderezo coñecido: rúa Alcalde Fraga Bello, 34, 3º C. 27800 Vilalba, Lugo.

Feito imputado: incumpre o artigo 17.1.a) da orde de convocatoria, que establece como obriga da persoa beneficiaria realizar a actividade durante un tempo mínimo de 3 anos.

Contido da resolución: non concesión da axuda ou subvención.