Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 69 Mércores, 10 de abril de 2013 Páx. 10706

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 12 de marzo de 2013, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, pola que se notifican resolucións ditadas en expedientes sancionadores por infracción da normativa en materia de transportes terrestres (expediente LU-00532-O-2012 e vinte e catro máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícanselles ás persoas que a seguir se relacionan as resolucións que o subdirector xeral de Inspección do Transporte ditou nos expedientes sancionadores instruídos por infracción da normativa vixente dos transportes terrestres porque, intentada a notificación, non se puido efectuar.

Fáiselles saber que contra a dita resolución, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante o director xeral de Mobilidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, o interesado deberá aboar a multa imposta a través dun ingreso en calquera oficina do BBVA, de Caixa Galicia, de Caixanova ou de Banesto, empregando o modelo impreso que se facilitará nos servizos centrais da Dirección Xeral de Mobilidade.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento segundo o previsto no artigo 97 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2013

Xosé Lluis Fernández Suárez
Subdirector xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Persoa sancionada

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción cometida

Data-Hora-Estrada-pq

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

LU-00532-O-2012

0838-DWH

Garda Civil 2700 B35573I

Distribuciones de Yesos y Escayolas

B15565203

O Tambre, Vía Faraday, 30,

15890 Santiago de Compostela

(A Coruña)

Atenuante carencia de follas de rexistro do aparello de control da tarxeta de condutor ou dos documentos impresos que exista obriga de levar no vehículo.

1.3.2012; 11.50.00; N-634; 586,00

Art. 141.31 LOTT en relación co Art. 140.24 LOTT, Art. 197.24 ROTT

Art. 143.1.k) LOTT

401

LU-00539-O-2012

7872-HFV

Garda Civil 2701 E70372V

Camilo Carballal, S.L.

B15021835

Firmistáns, s/n,

15866 Ames

(A Coruña)

Utilización no aparello de control de tempos de condución e descanso de máis dunha folla de rexistro durante unha mesma xornada pola mesma persoa, salvo que cando se cambie de vehículo e a folla de rexistro utilizada no aparello do primeiro vehículo non se encontre homologada para a súa utilización no do segundo.

9.3.2012; 11.59.00; N-547; 39,500

Art. 142.25 en relación co Art. 141.9 LOTT, Art. 199.25 en relación co Art. 198.9 ROTT

Art. 143.1.k) LOTT, Art. 201.1.k) ROTT

301

LU-01389-O-2012

B-9005-TW

Garda Civil 2703 X50746J

Milagros dos Santos Flores

76777265E

Sobreviñas,

15200 Noia

(A Coruña)

Non pasar a revisión periódica do tacógrafo ou non ter realizado a primeira calibración do tacógrafo dixital despois de transcorreren máis de dúas semanas tras a instalación ou tras a matriculación se esta é posterior.

14.7.2012; 16.45.00; LU-617; 1,300

Art. 141.5 LOTT, Art. 198.5 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501

OU-00529-O-2012

4736-FVD

Garda Civil 3203 V46236Y

Girando, C.B.

E84721240

Paseo de Talleres, 46,

28021 Madrid

A carencia da documentación en que deben materializarse os contratos de transporte de mercadorías asinados con transportistas ou operadores.

14.3.2012; 18.10.00; A-52; 0181,000

Art. 141.19 LOTT, Art. 198.19 ROTT

Art. 143.1.e) LOTT, Art. 201.1.e) ROTT

1.001

OU-00689-S-2012

5422-HGT

Garda Civil Posto A Pobra de Trives X511006N

Amando Álvarez Losada

76707352Y

A Encomenda, bloque 3,

32780 A Pobra de Trives (Ourense)

Realizar transporte público discrecional de viaxeiros en vehículos de ata nove prazas carecendo de autorización.

11.5.2012; 11.43.00; OU-0702; 0001,00

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.9 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501

OU-00733-O-2012

5988-CXX

Garda Civil 3201 M30803D

Jiruz, S.L.

B14462477

Baena, 1,

14800 Priego de Córdoba

(Córdoba)

A realización de transporte privado en vehículo pesado ao abeiro dunha autorización caducada, revogada ou que por calquera outra causa perdeu validez.

17.5.2012; 8.37.00; A-52; 0263,000

Art. 141.13 LOTT, Art. 198.13 ROTT

Art. 143.1.e) LOTT, Art. 201.1.e) ROTT

1.001

OU-00956-O-2012

4736-FVD

Garda Civil 3203 V46236Y

Girando, C.B.

E84721240

Paseo de Talleres, 46,

28021 Madrid

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

14.3.2012; 18.10.00; A-52; 181

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.9 LOTT, Art. 198.31 ROTT, Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501

PO-00537-O-2012

6753-CPS

Garda Civil 3603 V93728C

Galumapa, S.L.

Mazadoiro, s/n,

27600 Sarria

(Lugo)

Exceso de peso sobre a MMA superior ao 6 % ata o 15 %, en vehículos de máis de 20 t. Exceso de peso superior ao 9 %.

1.2.2012; 10.2.00; A-55; 27

Art. 141.4 LOTT, Art. 198.4 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.666

PO-00597-S-2012

Policía Municipal 221103

Iluminaciones y Carpas Campaño, S.L.

B36501088

A Devesa, Alba, 70,

36157 Pontevedra

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

8.2.2012; 11.20.00; Campañó (Pontevedra)

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.9 LOTT, Art. 198.31 ROTT, Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501

PO-00662-O-2012

8233-BVK

Garda Civil 3600 K22091I

Importadora Exportadora de Puertas

A16194318

Praza de España, 1,

16100 Valverde de Júcar

(Cuenca)

A realización de transporte ao abeiro de autorizacións de transporte privado complementario para vehículos lixeiros de servizos que non cumpren algunha das condicións do art. 102.2 LOTT. (*).

29.2.2012; 13.00.00; PO-531; 1,500

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.6 LOTT, Art. 197.1.6 ROTT, Art. 198.31 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501

PO-01358-O-2012

6547-FMX

Garda Civil 3603 U36333E

Ttes. Reciclados Áridos de Vigo, S.L.

B36855443

Zamora, 86, 6-B,

36203 Vigo (Pontevedra)

Exceso de peso sobre a MMA superior ao 6 % ata o 15 %, en vehículos de máis de 20 t. Exceso de peso superior ao 10 %.

2.4.2012; 16.29.00; PO-510; 1,100

Art. 141.4 LOTT, Art. 198.4 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.721

PO-01987-O-2011

3226-BBR

Garda Civil 3601 N04453S

Transportes Óscar Jartín Sueiro, S.L.

B70137278

Avda. San Miguel, 35-A,

15189 Culleredo

(A Coruña)

Non pasar a revisión periódica do tacógrafo ou non ter realizado a primeira calibración do tacógrafo dixital despois de transcorrer máis de dúas semanas tras a instalación ou tras a matriculación se esta é posterior.

23.11.2011; 00.35.00; PO-542; 6,500

Art. 141.5 LOTT, Art. 198.5 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501

XC-00268-O-2012

LE-8043-AD

Garda Civil 1500 M-99561-Y

Preisberk de Construcciones, S.L.

B15427768

Uxes, s/n,

15142 Arteixo (A Coruña)

Exceso de peso sobre a MMA superior ao 6 % ata o 15 %, en vehículos de máis de 20 t. Exceso de peso superior ao 9 %.

30.12.2011; 16.23.00; N-550; 0008,900

Art. 141.4 LOTT, Art. 198.4 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.666

XC-00831-O-2012

0558-FCC

Garda Civil 1504 I54077K

Fransán Eurotrans, S.L.

B15964588

Castrofeito, Outeiro, s/n,

15821 O Pino (A Coruña)

Inadecuado funcionamento do limitador de velocidade imputable ao transportista.

1.3.2012; 8.42.00; N-634; 709,500

Art. 141.5 LOTT, Art. 198.5 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501

XC-00894-O-2012

CU-4154-I

Garda Civil 1504 Z27752V

Carolina Romero Sampedro

76967901B

Novas, San Pedro de Muro, 38,

15970 Porto do Son

(A Coruña)

Exceso de peso sobre a MMA superior ao 15 % ata o 25 %, en vehículos de ata 10 t. Exceso de peso superior ao 19 %.

21.3.2012; 10.7.00; AC-550; 105,500

Art. 141.4 LOTT, Art. 198.4 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.701

XC-01209-O-2012

7624-DSF

Garda Civil 1503 N41519R

Transportes y Mudanzas Neno, S.L.

B36496669

Novas, Atios, 23,

36418 O Porriño

(Pontevedra)

Realizar transporte público en vehículo lixeiro, carecendo de autorización por non ter realizado o seu visado regulamentario.

16.4.2012; 12.10.00; AP-9M; 1,500

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.2 LOTT, Art. 198.31 ROTT, Art. 197.1.2 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501

XC-01314-O-2012

9826-DVZ

Garda Civil 1525 P11649Z

Iván Galán González

47363791Y

Trav. Calvo Sotelo, 12-B,

15011 A Coruña

A realización de transporte ao abeiro de autorizacións de transporte privado complementario para vehículos lixeiros de servizos que non cumpren algunha das condicións do art. 102.2 LOTT. (*)

12.3.2012; 17.15.00; N-550; 009,700

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.6 LOTT, Art. 197.1.6 ROTT, Art. 198.31 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501

XC-01403-O-2012

3408-BNP

Garda Civil 1504 Z-27752-V

Noe Rodríguez Méndez

44711359A

Lampón, 330, Escarabote,

15992 Boiro (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de autorización.

18.4.2012; 11.35.00; N-550; 0082,500

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.9 LOTT, Art. 198.31 ROTT, Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501

XC-01416-O-2012

3518-DBP

Garda Civil 1504 Z27752V

Lorenzo Agtrans, S.L.

B15936891

As Galanas, 14,

15886 Teo

(A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización sempre que esta se tivese solicitado, acreditando o cumprimento de todos os requisitos exixidos para o seu outorgamento, no prazo máximo de 15 días, contados desde a notificación do inicio do expediente sancionador.

21.5.2012; 16.51.00; N-550; 82,500

Art. 142.8 LOTT, Art. 199.8 ROTT

Art. 143.1.b) LOTT, Art. 201.1.b) ROTT

201

XC-01636-O-2012

0030-CNR

Garda Civil 1504 H-74822-F

Trans. Aldico, S.L.

B70087945

R/ Zeppelin, parcela 9, nave 5,

15650 Cambre

(A Coruña)

Non pasar a revisión periódica do tacógrafo ou non ter realizado a primeira calibración do tacógrafo dixital despois de transcorreren máis de dúas semanas tras a instalación ou tras a matriculación se esta é posterior.

23.5.2012; 18.55.00; N-VI; 0549,000

Art. 141.5 LOTT, Art. 198.5 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501

XC-01890-O-2012

9567-BDN

Garda Civil 1504 I-71832-S

Eduardo Pedrares Mato

76508006R

Luaña, Nináns, s/n,

15281 Brión (A Coruña)

A realización de transporte privado en vehículo pesado carecendo de autorización.

14.6.2012; 9.30.00; AC-550; 0068,500

Art. 141.13 LOTT, Art. 198.13 ROTT

Art. 201.1.e) ROTT, Art. 143.1.e) LOTT

1.001

XC-01907-O-2012

7286-GJX

Garda Civil 1504 Z-27752-V

Jorge Avelino Leis Porras

32826911T

O Birloque, 96, 2 C,

15008 (A Coruña)

Realizar transporte público en vehículo lixeiro ao abeiro dunha autorización caducada, revogada ou que por calquera outra causa perdeu a súa validez.

9.7.2012; 17.6.00; N-550; 0037,500

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.9 LOTT, Art. 198.31 ROTT, Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501

XC-01991-O-2012

C-4629-BJ

Garda Civil 1500 M99561Y

Hermanos Rodríguez Olveira, S.C.

G70073887

Os Areeiros, Castiñeiras, s/n,

15960 Ribeira

(A Coruña)

Atenuante carencia de follas de rexistro do aparello de control, da tarxeta de condutor ou dos documentos imprimidos que exista obriga de levar no vehículo.

6.6.2012; 18.30.00; DP-7301; 2,500

Art. 141.31 LOTT en relación co Art. 140.24 LOTT, Art. 197.24 ROTT

Art. 143.1.k) LOTT

401

XC-01998-O-2012

PO-2218-AD

Garda Civil 1500 R76589W

María Dolores Rey Rama

52432642W

Milagrosa, 59, 1º,

15100 Carballo

(A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de autorización.

12.6.2012; 17.30.00; AC-552; 9

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.9 LOTT, Art. 198.31 ROTT, Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501

XC-02082-O-2012

7286-GJX

Garda Civil 1504 A-35144-Y

Jorge Avelino Leis Porras

32826911T

O Birloque, 96, 2 C,

15008 A Coruña

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de autorización.

2.7.2012; 17.53.00; N-550; 0080,500

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.9 LOTT, Art. 198.31 ROTT, Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, Art. 201.1.f) ROTT

1.501