Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 69 Mércores, 10 de abril de 2013 Páx. 10711

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 14 de marzo de 2013, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, pola que se notifican os requirimentos de pagamento realizados ás persoas que prestaron caución en varios expedientes sancionadores, iniciados en materia de transportes terrestres e devoltos polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente LU-00440-O-2010 e dezanove máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícanselles aos fiadores que a seguir se relacionan os requirimentos de pagamento das sancións impostas por resolución firme en expedientes sancionadores por infracción da normativa vixente dos transportes terrestres, posto que as persoas sancionadas non as aboaron.

O importe da sanción deberá ser pagado dentro do prazo de 15 días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula, mediante ingreso en calquera oficina do BBVA, de Caixa Galicia, de Caixanova ou de Banesto, empregando o modelo impreso que se facilitará nos servizos centrais da Dirección Xeral de Mobilidade.

De non efectuarse o ingreso no dito prazo, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento, segundo o disposto no artigo 97 da Lei 30/1992, do 26 novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2013

Xosé Lluis Fernández Suárez
Subdirector xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Persoa sancionada

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción cometida

Data-hora-estrada p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta (€)

Fiador

Último enderezo coñecido

LU-00440-O-2010

98IO90

Garda Civil 2701 X17237T

Doctrans Transportes de Mercadorias, Lda.

Rúa da Misericordia 12/20, esc. 28, piso 6

1200-273 Lisboa, Portugal

Minoración ata o 20 % nos períodos de descanso obrigatorio.

3.3.2010; 18.21; A6; 507,0

Art. 142.3 LOTT

Art. 199.3 ROTT

Art. 143.1.c) LOTT

Art. 201.1.c) ROTT

301

Asistencia Gestrans, S.L.

(A/A: Juan Andrés Iglesias Melo)

r/ Manuel Antón, 13, 2º D

03004 Alacant

LU-00920-O-2010

47-DL-55

Garda Civil 2701 F02025Q

Lusopregao Unipessoal, Lda.

Azenha dos Tanoeiros, Rúa da Bica, 1

2640-201 Encarnasao, Portugal

Exceso de peso superior ao 2,5 % ata o 6 %, en vehículos de máis de 20 t.

21.4.2010; 7.50.51; A-8; 585,0

Art. 142.2 LOTT

Art. 199.2 ROTT

Art. 143.1.c) LOTT Art. 201.1.c) ROTT

356

Biostim, S.L.

(A/A: José Ramírez Pérez)

Príncipe de Asturias, 39

41720 Los Palacios y Villafranca, Sevilla

OU-00236-O-2010

24-CE-30

Garda Civil 3203 T10323A

Ttes. Gafanhense, Lda.

Lugar Tras da Fonte Galegos (Santamaría)

4750 Portugal

A carencia de follas de rexistro do aparello de control, da tarxeta de condutor ou dos documentos impresos obrigatorios que exista obriga de levar no vehículo. 31.1.2010; 11.05; OU-1109; 0,0

Art. 140.24 LOTT

Art. 197.24 ROTT

Art. 143.1.g) LOTT Art. 201.1.g) ROTT

2.001

Biostim, S.L.

(A/A: José Ramírez Pérez)

Príncipe de Asturias, 39

41720 Los Palacios y Villafranca, Sevilla

OU-00417-O-2010

98-CQ-94

Garda Civil 3203 L-24919-Z

Transportes Negrelos, Lda.

506922391

Urbanizaçao Crapts, casa 4

Bairro-Vila Nova de Famalicao

4765-680 Portugal

Levar inserida unha folla de rexistro ou tarxeta de condutor correspondentes a outro condutor.

20.3.2010; 2.54; N-532; 14,5

Art. 140.22 LOTT

Art. 197.22 ROTT

Art. 143.1.h) LOTT Art. 201.1.h) ROTT

3.301

Asistencia Gestrans, S.L.

(A/A: Juan Andrés Iglesias Melo)

r/ Manuel Antón, 13, 2º D

03004 Alacant

OU-00422-O-2010

89-HD-69

Garda Civil 3203 B-38216-U

Rui Moura e Graça, Lda.

Av. D. Manuel I, 252

7780-793 Vila do Conde, Portugal

Non levar inserida no tacógrafo a folla de rexistro ou tarxeta de condutor durante a prestación do servizo ou non ter efectuado os documentos impresos ao inicio e á finalización da viaxe nos supostos de deterioración ou mal funcionamento da tarxeta de condutor ou en caso de que esta non figure no seu poder.

20.3.2010; 11.15; A-52; 144,0

Art. 140.22 LOTT

Art. 197.22 ROTT

Art. 143.1.h) LOTT Art. 201.1.h) ROTT

3.301

Asistencia Gestrans, S.L.

(A/A: Juan Andrés Iglesias Melo)

r/ Manuel Antón, 13, 2º D

03004 Alacant

OU-00425-O-2010

90-HD-31

Garda Civil 3203 L-24919-Z

Doctrans Ttes. Rodoviarios de Mercadorias, Lda.

R. da Misericordia, 12-20, esc. 28, piso 6

1200-273 Lisboa, Portugal

Carecer do ou dos correspondentes precintos regulamentarios.

21.3.2010; 8.30; N-532; 3,5

Art. 142.25 LOTT en relación co

art. 141.5 LOTT (*)

Art. 198.5 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT

Art. 201.1.f) ROTT

301

Asistencia Gestrans, S.L.

(A/A: Juan Andrés Iglesias Melo)

r/ Manuel Antón, 13, 2º D

03004 Alacant

OU-01433-O-2009

07-78-XC

Garda Civil 3203 L24919Z

Fel Rent Ttes. e Aluguer de Veículos Unip.

R. Nicolau Coelho Estradinha, s/n

4610 Portugal

Non levar na cabina do vehículo as instrucións escritas, correspondentes á mercadoría transportada, en caso de accidente.

26.8.2009; 18.40; A-52; 132,0

Art. 140.25.7 LOTT Art. 197 ROTT

Art. 143.1.g) LOTT

Art. 201 ROTT

2.001

Biostim, S.L.

(A/A: José Ramírez Pérez)

Príncipe de Asturias, 39

41720 Los Palacios y Villafranca, Sevilla

OU-01489-O-2009

42-FV-85

Garda Civil 3203 L-24919-Z

Transpousada-Transportes, Lda.

504776282

Lg. do Carvalho S. Paio, s/n

4710 Portugal

Exceso nos tempos máximos de condución ata un 20 %.

27.9.2009; 11.51; A-52; 132,0

Art. 142.3 LOTT

Art. 199.3 ROTT

Art. 143.1.c) LOTT

Art. 201.1.c) ROTT

400

Biostim, S.L.

(A/A: José Ramírez Pérez)

Príncipe de Asturias, 39

41720 Los Palacios y Villafranca, Sevilla

PO-00904-O-2011

AK-580-CX

Garda Civil 3603 U36333E

Mrti Transportes, Lda.

397468281

Zi de la Poudrette, 128 bis, Av. Rome 93320

Les Pavillons Sous Bois, Francia

Transporte de mercadorías perigosas en sobreembalaxes sen as marcas e/ou etiquetas prescritas no ADR, cando sexa exixible.

23.5.2011; 11.02; A-55; 25,5

Art. 143.1.g) LOTT

Art. 140.25.6 LOTT

2.001

Negobiter, S.L.

Sierra de Aralar, 35, 3ª

01010 Vitoria, Araba

PO-00119-O-2010

35-GP-19

Garda Civil 3603 V93728C

Laso Transportes, S.A.

508100763

Rúa do Depósito, 4

2665 Mafra, Portugal

Exceso de peso superior ao 15 % en vehículos de máis de 20 t.

20.1.2010; 9.39; A-52; 278,3

Art. 140.19 LOTT

Art. 197.19 ROTT

Art. 143.1.h) LOTT

Art. 201.1.h) ROTT

4.146

Asistencia Gestrans, S.L.

(A/A: Juan Andrés Iglesias Melo)

r/ Manuel Antón, 13, 2º D

03004 Alacant

PO-00396-S-2010

35-II-19

Policía Municipal

O Porriño

0 439017

Serrano da Silva-Madeiras e Transportes, Lda.

50340731

Laginhas-Branca

3850-576 Branca, Portugal

Exceso de peso superior ao 2,5 % ata o 6 %, en vehículos de máis de 20 t.

5.3.2010; 5.20; ATIOS

Art. 142.2 LOTT

Art. 199.2 ROTT

Art. 143.1.c) LOTT Art. 201.1.c) ROTT

381

Biostim, S.L.

(A/A: José Ramírez Pérez)

Príncipe de Asturias, 39

41720 Los Palacios y Villafranca, Sevilla

XC-00029-O-2010

Garda Civil 1503 T67277V

Formar Trans Trasportes, Lda.

Sao Teotonio Edificio Estatus Lojas, 49-55, 1º

4930-698 Valença, Portugal

Realizar transporte público interior de mercadorías en España (cabotaxe).

5.11.2009; 18.20; AP9; 16,0

Art. 140.1 LOTT

Art. 197.1 ROTT

Art. 143.1.i) LOTT

Art. 201.1.i) ROTT

4.601

Asistencia Gestrans, S.L.

(A/A: Juan Andrés Iglesias Melo)

c/ Manuel Antón, 13, 2º D

03004 Alacant

XC-00148-O-2010

31-FS-52

Garda Civil 1503 A-54682-C

Eurovictor Ttes. Aluguer, Lda.

Bairro de San Jose

5200-200 Mogadouro (Porto), Portugal

Realizar transporte público interior de mercadorías en España (cabotaxe).

15.12.2009; 10.50; AP9; 25,2

Art. 140.1 LOTT

Art. 197.1 ROTT

Art. 143.1.i) LOTT

Art. 201.1.i) ROTT

4.601

Biostim, S.L.

(A/A: José Ramírez Pérez)

Príncipe de Asturias, 39

41720 Los Palacios y Villafranca, Sevilla

XC-00245-O-2010

31-48-SJ

Garda Civil 1503 N41510R

Vougafrio Transportes, Lda.

Largo do Esteiro, s/n

3860-246 Beduido-Estarresa, Portugal

Manipulación do tacógrafo (marca, modelo, nº de serie e nº de homologación do tacógrafo) consistente en corte do xerador de impulsos do tacógrafo.

18.11.2009; 8.00; AP-9; 40,0

Art. 140.10 LOTT

Art. 197.10 ROTT

Art. 143.1.i) LOTT

Art. 201.1.i) ROTT

4.601

Biostim, S.L.

(A/A: José Ramírez Pérez)

Príncipe de Asturias, 39

41720 Los Palacios y Villafranca, Sevilla

XC-00866-O-2010

74-HI-29

Garda Civil 1500 R76589W

Transportes Aires e Filhos, Lda.

Cabine Silvares

4620-648 Lousada, Portugal

Manipulación do tacógrafo (marca, modelo, nº de serie e nº de homologación do tacógrafo) consistente en corte do xerador de impulsos do tacógrafo.

25.3.2010; 13.30; AC-551; 1

Art. 140.10 LOTT

Art. 197.10 ROTT

Art. 143.1.i) LOTT

Art. 201.1.i) ROTT

4.601

Biostim, S.L.

(A/A: José Ramírez Pérez)

Príncipe de Asturias, 39

41720 Los Palacios y Villafranca, Sevilla

XC-01490-O-2009

56-FF-40

Garda Civil 1503 N-41519-R

Transnos-Transportes, Lda.

A rúa de Boucó 49,

Aroes-Sao Romao, 4820-735 Portugal

Minoración superior ao 50 % nos períodos de descanso obrigatorio (descanso diario sobre 9 horas).

23.7.2009; 10.15; AP-9F; 25,2

Art. 140.20 LOTT

Art. 197.20 ROTT

Art. 143.1.h) LOTT

Art. 201.1.h) ROTT

4.600

Quinta Piular, S.L.

(Julio Eduardo Fernández Balsera)

r/ Concepción Arenal, 3, 6º

36201 Vigo, Pontevedra

XC-01525-O-2009

21-BC-97

Garda Civil 1504 Z27752V

Frutas do Cavado, Lda.

Lugar de Boucelao, s/n

4755 Cristelo de Barqueiros, Portugal

A carencia de follas de rexistro do aparello de control, da tarxeta de condutor ou dos documentos imprimidos obrigatorios que exista obriga de levar no vehículo.

14.8.2009; 7.30; AP-9; 79,5

Art. 140.24 LOTT

Art. 197.24 ROTT

Art. 143.1.g) LOTT Art. 201.1.g) ROTT

2.001

Biostim, S.L.

(A/A: José Ramírez Pérez)

Príncipe de Asturias, 39

41720 Los Palacios y Villafranca, Sevilla

XC-01762-O-2009

29-AF-90

Garda Civil 1503 N41519R

Solenha Sociedad de Transportes Rodoviarios, Lda.

Av. 9 de Julho, 4, bloco A, loja 1, apartado 3

2669-909 Malveira, Portugal

Realizar transporte público interior de mercadorías en España (cabotaxe).

2.10.2009; 19.15; AG-64; 33,0

Art. 140.1 LOTT

Art. 197.1 ROTT

Art. 143.1.i) LOTT

Art. 201.1.i) ROTT

4.601

Asistencia Gestrans, S.L.

(A/A: Juan Andrés Iglesias Melo)

r/ Manuel Antón, 13, 2º D

03004 Alacant

XC-01815-O-2009

32-EE-09

Garda Civil 1503 N41519R

Laso Transportes, S.A.

Av. 9 de Julho, nº 4, bloco A, loja 1

2665-520 Venda do Pinheiro, Portugal

Minoración superior ao 50 % nos períodos de descanso obrigatorio (descanso diario sobre 11 horas).

8.10.2009; 11.45; AP-9F; 39,5

Art. 140.20 LOTT

Art. 197.20 ROTT

Art. 143.1.h) LOTT

Art. 201.1.h) ROTT

3.301

Asistencia Gestrans, S.L.

(A/A: Juan Andrés Iglesias Melo)

r/ Manuel Antón, 13, 2º D

03004 Alacant

XC-01949-O-2009

64-50-TE

Garda Civil 1504 A16214Q

Transportes Paulo Duarte, Lda.

Estrada Nacional 8, km 52

2560 Torres Vedras, Portugal

A carencia de follas de rexistro do aparello de control, da tarxeta de condutor ou dos documentos imprimidos obrigatorios que exista obriga de levar no vehículo.

9.10.2009; 12.35; AP-9; 79,5

Art. 140.24 LOTT

Art. 197.24 ROTT

Art. 143.1.g) LOTT Art. 201.1.g) ROTT

2.001

Asistencia Gestrans, S.L.

(A/A: Juan Andrés Iglesias Melo)

r/ Manuel Antón, 13, 2º D

03004 Alacant