Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Mércores, 12 de xuño de 2013 Páx. 22316

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidos aos procedementos selectivos e de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 23 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril).

Aprobada mediante a Resolución do 4 de xuño de 2013 a lista definitiva de admitidos e excluídos aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril), procede determinar as/os aspirantes que deberán actuar ante cada tribunal.

Na súa virtude, esta Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Asignarlles aos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril) os/as aspirantes que deberán actuar ante cada tribunal, segundo se especifica no anexo desta resolución.

O número que lle corresponde ao opositor é o que figura na lista definitiva de admitidos e excluídos.

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2013

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO
Ensino secundario

• Corpo de inspectores.

Tribunal único. Todos os opositores matriculados para acceso ao corpo de inspectores de educación.

(Este tribunal actuará en Santiago de Compostela).

• Corpo de mestres.

– Especialidade: Educación Infantil.

Tribunal nº 1. Todos os opositores matriculados pola quenda de discapacitados nesta especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo e do primeiro ao 100 dos matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña.

Tribunal nº 2. Do 101 ao 273 dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade na Coruña.

Tribunal nº 3. Do 274 ao remate dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade na Coruña.

(Estes tres tribunais actuarán na Coruña).

Tribunal nº 4. Do primeiro ao 191 dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Lugo.

Tribunal nº 5. Do 192 ao remate dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Lugo.

(Estes dous tribunais actuarán en Lugo).

Tribunal nº 6. Do primeiro ao 194 dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Ourense.

Tribunal nº 7. Do 195 ao remate dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Ourense.

(Estes dous tribunais actuarán en Ourense).

Tribunal nº 8. Do primeiro ao 156 dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Pontevedra.

Tribunal nº 9. Do 157 ao remate dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Pontevedra.

(Estes dous tribunais actuarán en Pontevedra).

Tribunal nº 10. Do primeiro ao 196 dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Santiago de Compostela.

Tribunal nº 11. Do 197 ao remate dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Santiago de Compostela.

(Estes dous tribunais actuarán en Santiago de Compostela).

Tribunal nº 12. Do primeiro ao 136 dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Vigo.

Tribunal nº 13. Do 137 ao remate dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Vigo.

(Estes dous tribunais actuarán en Vigo).

– Especialidade: Idioma Estranxeiro: Inglés.

Tribunal nº 1. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda de discapacitados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e todos os matriculados pola quenda libre nesta especialidade na Coruña.

(Este tribunal actuará na Coruña).

Tribunal nº 2. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Lugo.

(Este tribunal actuará en Lugo).

Tribunal nº 3. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Ourense.

(Este tribunal actuará en Ourense).

Tribunal nº 4. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Pontevedra e Vigo.

(Este tribunal actuará en Pontevedra).

Tribunal nº 5. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Santiago de Compostela.

(Este tribunal actuará en Santiago de Compostela).

– Especialidade: Pedagoxía Terapéutica.

Tribunal nº 1. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda de discapacitados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e todos os matriculados pola quenda libre nesta especialidade na Coruña.

(Este tribunal actuará na Coruña).

Tribunal nº 2. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Lugo.

(Este tribunal actuará en Lugo).

Tribunal nº 3. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Ourense.

(Este tribunal actuará en Ourense).

Tribunal nº 4. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Pontevedra.

(Este tribunal actuará en Pontevedra).

Tribunal nº 5. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Santiago de Compostela.

(Este tribunal actuará en Santiago de Compostela).

Tribunal nº 6. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Vigo.

(Este tribunal actuará en Vigo).

– Especialidade: Audición e Linguaxe.

Tribunal nº 1. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda de discapacitados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e do 117 ao 153 dos matriculados pola quenda libre nesta especialidade na Coruña.

(Este tribunal actuará na Coruña).

Tribunal nº 2. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Lugo, o número 154 dos matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña e do primeiro ao 116 dos matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña.

(Este tribunal actuará en Lugo).

Tribunal nº 3. Todos os opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Ourense e Pontevedra.

(Este tribunal actuará en Ourense).

Tribunal nº 4. Todos os opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Vigo e Santiago de Compostela.

(Este tribunal actuará en Vigo).