Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Venres, 28 de xuño de 2013 Páx. 25528

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 11 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se notifican os laudos arbitrais correspondentes a expedientes instruídos pola Xunta Arbitral de Transportes de Galicia, devoltos polo servizo de Correos por resultaren descoñecidos os seus destinatarios ou ben porque intentada a notificación non se puido efectuar (expediente XA 478-08 e trinta e seis máis).

Por medio desta cédula notifícanselles aos interesados, cuxos datos e último enderezo coñecidos se sinalan no anexo, os laudos arbitrais ditados pola Xunta Arbitral de Transportes de Galicia nos expedientes que se citan no mencionado anexo.

Fáiselles saber aos interesados o dereito que os asiste para interpor acción de anulación perante a Sala do Civil e do Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nun prazo máximo de dous meses, contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula e polas causas previstas na Lei 60/2003, do 23 de decembro, de arbitraxe. Procederase, se é o caso, á interposición de demanda de revisión nos prazos e supostos previstos nos artigos 509 e seguintes da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil.

E para que conste e lles sirva de notificación aos reclamados ou, de ser o caso, aos reclamantes, con domicilio descoñecido, ou ben porque intentada a notificación non se puido efectuar, en cumprimento do disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, expido, asino e selo esta cédula.

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2013

Miguel Rodríguez Bugarín
Director xeral de Mobilidade

ANEXO

Expediente

Demandante

Demandado

Último domicilio coñecido

CIF

Feitos da demanda

Data

Contía da demanda

Data da vista da Xunta Arbitral

Lugar

Contido do laudo arbitral

XA 478-08

Juan Carlos García Suárez

Avda. Fonteculler, 78, 1º D,

15174 Fonteculler, Culleredo (A Coruña)

32431687-P

Mudanzas Carreira, S.L.

San Vicente, 28, entresollado esq.,

15007 A Coruña

B-70071485

Non pagamento de portes de transporte

30.10.2008

12.000 euros

19.5.2009;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Desestimar a reclamación

XA 509-09

Transportes Ochoa, S.A.,

Pg. Pocomaco, nº d10,

A Coruña

A-80453749

Trebellos, S.L.

Vía Isaac Peral, 38, Políg. do Tambre, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña)

B-15498546

Non pagamento de portes de transporte

29.10.2009

3.417,78 euros + xuros legais

27.4.2010;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar parcialmente a reclamación

XA 548-09

Benjamil Díaz Cougil

Alquileres The Van, S.L.

Avda. de los Caídos, 34,

15009 A Coruña

B-70176359

Non pagamento de portes de transporte

19.11.2009

105 euros

13.7.2010;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Inadmitir a reclamación

XA 73-10

Transportes Ochoa, S.A.,

Pg. Pocomaco, nº d10,

A Coruña

A-80453749

Efectos Navales Manín, S.L.

Rosalía de Castro, 10,

27880 Burela (Lugo)

B-27191998

Non pagamento de portes de transporte

19.2.2010

612,62 euros + xuros legais

19.10.2010;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar parcialmente a reclamación

XA 326-10

Conde Fernández Hermanos, S.A.

Quijote Trading, S.C.L.

Pedro Martínez Gutiérrez, 13, 4º D,

02004 Albacete

F-02404002

Non pagamento de portes de transporte

19.7.2010

464 euros

15.2.2011;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 388-08

Transfrigo Lens, S.L.

Prodisa 2000, S.A.

Estr. Lorca Baza, km 63, apdo. 126,

4800 Albox (Almería)

A-04569398

Non pagamento de portes de transporte

30.9.2008

4.640 euros + xuros legais

7.7.2009;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Desestimar a reclamación

XA 506-11

José Orlando Díaz Villar e Ricardo Díaz Villar

Trans Maza Moreno, S.L.

R/ Coronel Aiguavives, 1,

43530 Alcanar (Tarragona)

B-43906973

Non pagamento de portes de transporte

26.10.2011

4.737,72 euros

8.1.2013;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 262-12

María Dolores Rodríguez Lozano

TDG Soluciones, S.L.

Rúa das Hedras, 28, A-B,

15895 Milladoiro, Ames (A Coruña)

B-70321310

Danos

28.6.2012

430 euros

29.11.2012;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Desestimar a reclamación

XA 198-08

Adriano Barbosa Azevedo, Lda. (repres. Carlos González Casas)

Avda. Arcadio Pardiñas, 179-B

27880 Burela (Lugo)

501291504

J. Volmeco Comercios y Servicios, S.L.

Aptdo. sucursal nº 3,

nº 118,

6011 Badajoz

B-06483929

Non pagamento de portes de transporte

20.5.2008

850 euros

7.4.2009;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Arquivar a reclamación

XA 198-08

Adriano Barbosa Azevedo, Lda. (repres. Carlos González Casas)

Avda. Arcadio Pardiñas, 179-B

27880 Burela (Lugo)

501291504

J. Volmeco Comercios y Servicios, S.L.

Aptdo. sucursal nº 3, nº 118,

6011 Badajoz

B-06483929

Non pagamento de portes de transporte

20.5.2008

850 euros

7.4.2009;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Arquivar a reclamación

XA 373-09

Daper Mensajeros, S.L.

Dismarga, S.L.

Polígono Sete Pías, 65-66, baixo,

36635 Cambados (Pontevedra)

B-36459964

Non pagamento de portes de transporte

27.7.2009

5.311,60 euros

27.4.2010;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 374-09

Daper Mensajeros, S.L.

Dismarga, S.L.

Polígono Sete Pías, 65-66, baixo,

36635 Cambados (Pontevedra)

B-36459964

Non pagamento de portes de transporte

27.7.2009

5.940,92 euros

27.4.2010;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 430-08

Alberto Bello Mato

SI Rent a Car Confay Motor, S.L.

R/ Alcalde Electro Carballo, 21 B,

15174 Fonteculler, Culleredo (A Coruña)

B-30755391

Non pagamento de portes de transporte

7.10.2008

100 euros

13.1.2009;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 478-08

Juan Carlos García Suárez

Avda. Fonteculler, 78, 1º D,

15174 Fonteculler, Culleredo (A Coruña)

32431687-P

Mudanzas Carreira, S.L.

San Vicente, 28, entresollado esq.,

15007 A Coruña

B-70071485

Non pagamento de portes de transporte

30.10.2008

12.000 euros

19.5.2009;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Desestimar a reclamación

XA 474-08

Grúas Lalín Deza, S.L.

HDS Hampshire Develops, S.L.

Pol. Ind. La Serna, nave 5,

45221 Esquivias (Toledo)

B-83312066

Non pagamento de portes de transporte

29.10.2008

629,25 euros

28.4.2009;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 463-08

Logística Villalba, S.L.

Bo & Mar Euroroute, S.L.

R/ Alzira, 28 2º, porta A,

46700 Gandía (Valencia)

B-97492468

Non pagamento de portes de transporte

23.10.2008

1.856 euros

15.3.2011;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 579-09

Transportes Azkar, S.A.

Aguardientes de las Rías Bajas, S.L.

Rúa Os Remedios, Couso,

36389 Gondomar (Pontevedra)

B-36914349

Non pagamento de portes de transporte

30.12.2009

1.928,71 euros

20.7.2010;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 247-10

Grúas Lalín Deza, S.L.

estrada N-525, km 293,5,

36500 Lalín (Pontevedra)

B-36357457

Choucelas Operadora de Transporte, S.L.

Pol. Pocomaco, parcela B6, local D,

15190 A Coruña (A Coruña)

B-15054224

Non pagamento de portes de transporte

20.5.2010

1.067,20 euros + xuros legais

25.1.2011;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 504-08

José Luís Monteagudo Fernández

Transportes Mieres, S.L.

R/ Secundino Roces Riera, 3, 2º,

33428 Llanera (Asturias)

B-33625005

Non pagamento de portes de transporte

12.11.2008

1.048,80 euros

5.5.2009;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar parcialmente a reclamación

XA 105-11

Translisa, S.L.

Losada y Veiga, S.A.

Pol. Ind. O Ceao, rúa dos Carros, s/n,

27003 Lugo

A-27035153

Non pagamento de portes de transporte

18.2.2011

6.223,46 euros

25.10.2011;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar parcialmente a reclamación

XA 209-08

Agencia de Transportes Vía Ferro, S.L.

R/ Fraz Liszt, s/n, pl. 2, pta. dta., oficina 222,

29590 Campanilla (Málaga)

B-92747989

Explotaciones Empresariales EXEM,

Sant Jaume, 13,

25001 Lleida

B-252284555

Non pagamento de portes de transporte

6.6.2008

501,42 euros

11.11.2008;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar parcialmente a reclamación

XA 196-08

Frigoríficos Costa Norte, S.A.

Transportes Euro Murcianos, S.L.

Ciudad del Transporte, Oficina nº 5,

30500 Molina de Segura (Murcia)

B-73424756

Non pagamento de portes de transporte

20.5.2008

2.958 euros

7.4.2009;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Desestimar a reclamación

XA 103-11

Translisa, S.L.

Transportes Jesús Martínez Ruiz, S.L.

R/ Carrera, 1,

26190 Nalda (La Rioja)

B-26177600

Non pagamento de portes de transporte

18.2.2011

1.392 euros

25.10.2011;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar parcialmente a reclamación

XA 189-12

Transportes Bernardino Prado, S.L.U.

Ttes. Lorenzo Abella, S.L.

Paseo las Eras, 47,

24490 Columbrianos Ponferrada (León)

B-24098485

Non pagamento de portes de transporte

14.5.2012

1.687,40 euros

16.4.2013;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 295-10

Logaldis Coruña, S.L. (Seur)

Conservas Selectas Mar de Couso, S.A.

Lugar de Couso, s/n,

15965 Aguiño, Ribeira (A Coruña)

A-15747314

Non pagamento de portes de transporte

24.6.2010

320,02 euros + xuros legais

19.4.2011;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 259-12

Amadeo Rodríguez Rodríguez

Logitrans, S.L.

Av. Torre de la Vila, 1-3,

08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

B-58199951

Non pagamento de portes de transporte

26.6.2012

4.040,39 euros + xuros legais

16.4.2013;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 509-09

Transportes Ochoa, S.A.

Pg. Pocomaco, nº d10,

A Coruña

A-80453749

Trebellos, S.L.

Vía Isaac Peral, 38, Políg. do Tambre,

15890 Santiago de Compostela (A Coruña)

B-15498546

Non pagamento de portes de transporte

29.10.2009

3.417,78 euros + xuros legais

27.4.2010;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar parcialmente a reclamación

XA 385-10

Seguros Groupama, Seguros y Reaseguros (Rafael del Río Santos)

Transportes Duco, S.L.

Políg. do Tambre, Vía Isaac Peral, 20-22,

15705 Santiago de Compostela (A Coruña)

B-70086293

Non pagamento de portes de transporte

20.9.2010

3.462,20 euros

24.5.2011;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Desestimar a reclamación

XA 091-13

Estrada de Transportes, S.C.G.

Transportes Duco, S.L.

Vía Isaac Peral, 20-22, Polígono Industrial do Tambre,

15890 Santiago de Compostela (A Coruña)

B-70086293

Non pagamento de portes de transporte

26.2.2013

3.102,26 euros

30.4.2013;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 216-10

Praditrans Mindoniense, S.L.

Transportes Paylo Express, S.L.

Polígono Industrial El Arenal, nave 7,

47155 Santovenia de Pisuerga (Valladolid)

B-47488812

Non pagamento de portes de transporte

7.5.2010

3.748,07 euros + xuros legais

22.3.2011;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 424-11

Ángel López Mosquera

Mototransportes (Crisvan Express, S.L.)

Avda. Mar Mediterráneo, 81, 3 A,

Valdemoro (Madrid)

B-85403467

Danos ou perdas

28.9.2011

158,51 euros

10.1.2013;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar parcialmente a reclamación

XA 536-09

Transportes Vitalgo, S.L.

Avda. Balaídos, 15, 1º C,

36210 Vigo (Pontevedra)

B-36848646

Talleres Ambla, S.L.

R/ Mazoy, s/n,

27290 Lugo (Lugo)

B-27174796

Non pagamento de portes de transporte

16.11.2009

638 euros + xuros legais

20.7.2010;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Desestimar a reclamación

XA 360-11

José Manuel Rodríguez Castro

Transportes Taboada S.L.

R/ Concepción Arenal, nº 3, 2º B,

36201 Vigo (Pontevedra)

B-36521027

Non pagamento de portes de transporte

3.8.2011

885 euros + xuros legais

9.4.2013;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 158-12

Patricia Peña Perojo

Francisco José Rodríguez Polo

Pereiro, 20, ático B,

36210 Vigo (Pontevedra)

36141936-N

Danos

25.4.2012

1.788 euros

4.4.2013;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela

Estimar parcialmente a reclamación

XA 214-12

ST-97, Transporte y Logística, S.L.

Carlos Rodríguez Gens

Fonsín, 13,

36614 Baión (Pontevedra)

35481029-X

Non pagamento de portes de transporte

31.5.2012

1.239 euros

9.4.2013;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 505-08

José Monteagudo Niño, S.L.

Transportes Olivella i Fills, S.L.

Ronda Europea, 60, Edif. Eurocenter, 3º, 3ª,

8800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

B-60358967

Non pagamento de portes de transporte

12.11.2008

1.102 euros + xuros legais

5.5.2009;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación

XA 209-12

Francisco Javier Santiago Pérez

Jáurigui Quincoces Trans,

Av. de los Olmos, 1, P. Emp. Inbisa, edif. A, ofic. 210, 1013 Pol. Industrial Gamarra, Vitoria

B-01305358

Non pagamento de portes de transporte

29.5.2012

982,80 euros + xuros legais

16.4.2013;

Dirección Xeral de Mobilidade.

Políg. das Fontiñas, Edif. Área Central, pza. de Europa 5 A, 2ª planta, Santiago de Compostela.

Estimar a reclamación