Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Venres, 12 de xullo de 2013 Páx. 27830

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 25 de abril de 2013.

Mediante a Orde do 25 de abril de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 20 de maio), acórdase convocar o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais de distintas familias profesionais.

O artigo 17 da dita orde fai referencia aos requisitos, formación e habilitación das persoas que poderán actuar como asesoras e avaliadoras e o artigo 16 establece que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa nomeará as comisións de avaliación necesarias para levar a cabo o proceso de avaliación das diferentes unidades de competencia para as cales se convoca o procedemento de avaliación e acreditación, polo que esta dirección xeral

RESOLVE:

Facer pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias disposto pola Orde do 25 de abril de 2013 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais de distintas familias profesionais que figuran no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2013

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO

Comisión de Avaliación

Sede

Código do centro

Nome

DNI

Atención a persoas en situación de dependencia

CIFP Anxel Casal-Monte Alto

15022607

Presidenta

Pilar Ovies Goyanes

33291464E

Secretaria

María Gómez Marzoa

33295568D

Vogais

Grisel Sobrino Fernández

32776544A

Roberto Ron Pérez

33235981S

Sonia Suárez Martínez

76413173C

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Presidenta

María dos Anxos Garabana Barro

32662584P

Secretario

Miguel Ángel Basadre Basadre

33320471A

Vogais

Mónica Seijas Rodríguez

41082924W

Mónica Somoza Rodríguez

34262950B

Sabela Fernández Vila

33536805E

CIFP Portovello

32016765

Presidenta

Ana Isabel García Fernández

44459991W

Secretario

Fiz Fernández Fernández

33331011B

Vogais

Ana Belén Espinosa Cid

44455593C

Ana Teresa Ortiz Pérez

44495312H

Eva Álvarez González

44447413M

María Rosa Carneiro Pardo

34920996G

María Teresa Grande Salgado

34980460J

Raquel Otero Fernández

34250047B

Carpintaría e moble

CIFP Someso

15024513

Presidente

Antonio González Diz

34963419S

Secretario

Manuel Alberto Mesías González

32753452A

Vogais

Benigno Rafael García Amor

32790225E

José Andrés Carballeira Maceiras

32828150C

Juan Luis Santalla Felgueiras

32661367X

Carrozaría

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Presidente

José Manuel González Pazos

52496474D

Secretario

José Seara González

76704753Y

Vogais

José Luis Abad Castro

32801182P

Ramón Fernández Brey

33180308W

Roberto Javier Lago Calvo

36062321T

Cociña e gastronomía

CIFP Carlos Oroza

36020064

Presidente

Daniel Pulzoni Cupeiro

32690499R

Secretario

Jacobo Otero Garrido

76870309P

Vogais

Daniel Santos Carragal

52498456J

José Luis Fernández Lubiáns

35306289R

María Argentina Otero Santiago

52490184K

CIFP Compostela

15016000

Presidenta

María Luisa Fontela Albor

33264846S

Secretario

Javier Quintáns Couselo

44807228P

Vogais

Ángel García Arias

76555883S

Juan Acevedo Prado

33297216R

Zulema Carmen García Campos

78793966Z

CIFP Manuel Antonio

36013448

Presidente

Rubén Otero Caneda

76861780N

Secretario

Amador Camilo Lorenzo Esmerodes

76990857J

Vogais

Enrique Prada Míguez

36033151V

Jesús Ramos Barcia

76817599Z

María del Carmen Fernández Sánchez

07223074Q

CIFP Paseo das Pontes

15027897

Presidente

Ángel Manuel Sánchez Facorro

35316400S

Secretaria

Avelina María Amado Fernández

32647896V

Vogais

María Victoria Arribi Barcia

76407703R

Susana María Díez Reigosa

32758226 Q

Valentín Otero Abellón

79317424S

Construción

CIFP Someso

15024513

Presidente

José María Santos Gómez

33827752L 

Secretario

Juan Ramón Suárez Sánchez

32419333M

Vogais

Juan Antonio Santiso Vázquez

32798184T

Luís López Peral

32594666D

Xosé Isidro Doporto Santos

76363250F

Educación infantil

CIFP A Xunqueira

36014489

Presidenta

Belén Nieto Castro

34956965R

Secretaria

Olga Rey Estraviz

33279034N

Vogais

Cristina Ferradás de Saa

44082220Y

Pablo González Rodríguez

34974284R

Rosa María Gavieiro Gavieiro

35421389D

CIFP Compostela

15016000

Presidenta

Pilar Ares Fondevila

35247420N

Secretaria

María José Vilar Magán

76858779R

Vogais

Ana Barbeito Fernández

32822160X

María del Carmen Teijido López

32655173A

María del Pilar López Toimil

52480393M

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Presidente

Jesús Martínez Lomba

76894434Y

Secretario

Víctor Ríos Noya

44811039R

Vogais

Claudio Lemos Casal

36085978J

Élida Pereiro López

79314111Z

José Luis de Luis Casares

53177037W

Electromecánica de vehículos automóbiles

CIFP A Xunqueira

36014489

Presidente

Fernando Dacosta García

35290059D

Secretario

Manuel Fernández Rascado

35255369A

Vogais

Antonio Blanco Pouso

53119475D

José Manuel Abalo Crespo

35423971S

Moisés Acuña Alfonsín

76819398L

CIFP Ferrolterra

15006754

Presidente

Constantino Carpente Sardiña

32620063Z

Secretario

Serafín Miguel Pérez González

32613928C

Vogais

Antonio Álvarez Gómez

34944874P

Antonio Jesús Torreiro Freire

32668589X

Juan José Piñeiro Filgueiras

32829587P

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidente

Ricardo Prego Sánchez

32762712V

Secretario

Jorge Botana Botana

33211842A

Vogais

Fernando Suárez Sandomingo

76404741Y

Javier Ramos Grille

44828561C

Manuel Loureiro Loureiro

35443537P

CIFP Porta da Auga

27020793

Presidente

José Manuel López Teijeira

33844687A

Secretario

Francisco Javier Rodríguez Fanego

76566038G

Vogais

Antonio Ramón Pérez Docobo

77595509H

David Fernández Feijoo

34636835P

Jesús Menéndez Menéndez

50451944H

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Presidente

Jesús Domínguez Amaro

34949190T

Secretario

Juan José Corral López

34996802W

Vogais

Félix Benito Castro Sánchez

36047641V

José Lago Verde

35547251S

José Luis Fernández Fernández

34966538Y

Electromecánica de vehículos automóbiles e carrozaría

CIFP Coroso

15014556

Presidente

Ramón Pérez Martínez

33259967N

Secretario

José Fernando Vázquez Miranda

52457197Q

Vogais

Jorge Pazos Pérez

52933916Z

Ramón Quintáns Vila

33246744Z

Ramón Sieira Hermida

33280989N

CIFP Someso

15024513

Presidente

Enrique Fernández Pérez

02874201Y

Secretario

Eleuterio José López Pérez

33851026V

Vogais

José Manuel Santiso de la Torre

32778308L

Juan Gesto Antelo

33237892V

Luis Miguel Barreiro Ares

33291535R

Urbano Fernández Oliveros

10894458W

Emerxencias sanitarias

CIFP Anxel Casal-Monte Alto

15022607

Presidenta

Berta Vázquez García

76514896Z

Secretario

Carlos Fabal Rifón

32412257J

Vogais

María Concepción Ogea González

32759482F

María del Carmen Vázquez Lema

32778733F

María Pilar Garay Martínez

32434056P

Ramón Sánchez Sánchez

33245024L

CIFP Manuel Antonio

36013448

Presidente

Manuel Esteban Domínguez

36109608W

Secretario

Bernardo Troncoso González

35549688Z

Vogais

Ángel Chayán Zas

76819488V

José Camilo Cores Cobas

36029723Q

José Manuel Pereira Millares

33838559Q

María Dolores Rivas García

33820627K

María Esther Arjona Díaz

35259733C

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Presidente

José Ángel Gómez Fole

33304437T

Secretaria

María Esther Celeiro Álvarez

34253466A

Vogais

José Logilde Edrosa

33824475P

José Luis Gasalla García

33830153M

Manuel Mosquera Castro

33859249Y

María del Carmen García Rodríguez

33845661B

Marta Fernández López

76573666L

Farmacia e parafarmacia

CIFP Anxel Casal-Monte Alto

15022607

Presidente

Juan Carlos Pardo Diéguez

32442047H

Secretario

Santiago Liñares Beiras

33270549Z

Vogais

Carmen García Sierra

46895555G

María Belén Lage Ferrón

32771020E

María José Abeledo Graña

32437318G

CIFP Manuel Antonio

36013448

Presidenta

María del Carmen López Martínez

72391936B

Secretaria

Almudena Luque Arbones

33267423Q

Vogais

Ángeles Jar Piay

35285482D

Josefa Pereiras Vázquez

76805645C

María del Henar Pego Granja

35445505K

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Presidenta

Fernanda Tordera Méndez

32769527R

Secretario

Edmundo Antón González Iglesias

52494915Z

Vogais

Emilio Rafael Coira Nieto

33860905Y

Marina Merino López

33829953N

Marta Vázquez Hernández

78738024P

Guía, información e asistencia turísticas

CIFP A Farixa

32015050

Presidenta

María Belén Gómez Quevedo

34964430Z

Secretaria

Alejandra Álvarez Somoza

34986615G

Vogais

José Ramón Gómez Cachaldora

34978615P

María José Durán Gómez

47353996D

Montserrat Pilar Ezquerra Rodríguez

36059694H

Instalación e amoblamento

CIFP A Xunqueira

36014489

Presidente

Gumersido Couso Boullosa

35259586B

Secretario

José Manuel del Valle Couto

44085821L

Vogais

Emilio Dios Gil

35323303H

Juan Manuel García García

35315268X

36014568

Silvia Rivas Fernández

52931653M

CIFP Valentín Paz Andrade

Presidente

José Benito Rodríguez Domínguez

35309893V

Secretaria

María del Rosario Toyos Acuña

36109461J

Vogais

Juan Antonio Fernández Mañá

76934515K

Luis Zúñiga García

36129482R

Mario Viéitez López

32819020K

Instalacións de telecomunicacións

CIFP A Farixa

32015050

Presidente

Eduardo de la Puente Fernández

34948277F

Secretario

Marco Antonio González García

34945983J

Vogais

Eduardo José Pereira Pérez

34923268E

José Méndez Grande

34599504Y

Julio Fernando Vázquez Ruíz

34984576N

CIFP A Xunqueira

36014489

Presidente

Manuel Pérez Hernández

34252604S

Secretario

Rafael Maximino A. Núñez Portela

35245980K

Vogais

David Touceda Bugallo

76934837K

José Antonio Garrido Cimadevilla

35311044H

Santiago Ferrer Moreira

35255399X

Instalacións eléctricas e automáticas

CIFP Coroso

15014556

Presidente

Antonio Manuel Teira Rivas

52456411N

Secretario

José Manuel Sampedro Fernández

33229671F

Vogais

Daniel Domínguez Cernadas

52932966F

Enrique Rañó Ouviña

52451282N

José David Santos Soler

52453679V

CIFP Ferrolterra

15006754

Presidente

Carlos Miguel Rivero Leis

33194578N

Secretario

Jesús Busto Hortas

33842820E

Vogais

José Manuel Rúa Balado

32666067H

Juan Manuel López López

76404276R

María Mercedes Rodríguez Brañas

32642815L

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Presidente

Carlos Victorio Álvarez Pérez

36080895J

Secretaria

María Jesús Lence Méndez

33329752S

Vogais

Manuel González López

34243004Y

Miguel Rojas Ogaza

33846991F

Xosé Montouto Fernández

33541945X

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidente

Benito Lourido Nieto

33278545Y

Secretario

José Manuel Rial Antelo

33243959N

Vogais

Antonio José García Lema

33221822R

José Manuel Blanco Costas

76967523R

José Manuel Gándara Vila

33291523N

Juan José Gómez Lago

33225879X

María José Sánchez Fontao

34264817S

Instalacións frigoríficas e de climatización e de produción de calor

CIFP Coroso

15014556

Presidente

Javier Gordillo Franco

02189880G

Secretario

Félix Antonio García Leyra

33227839S

Vogais

José Manuel Blanco Costas

76967523R

Ramón Sieira Pena

35396144H

Víctor Teira Paz

52457622G

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Presidente

Alfonso González Docasar

34986173E

Secretario

Mario Marcos Pardo Pérez

36053362B

Vogais

Jesús Luis Rodríguez Bernárdez

35997637S

Jheray Carlos Prieto Losada

53167634Y

José Luis González Fernández

76901150Y

Laboratorio de análise e control de calidade

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidente

Juan Carlos Codesido García

33293681P

Secretaria

Charo Fernández Munín

33267045Y

Vogais

Alberto Martínez Rico

44818302L

Rosa Domínguez Grela

33264261M

Ysabel Santos Rodríguez

32770827J

Peiteado e cosmética capilar

CIFP Someso

15024513

Presidenta

Ana María Pardellas Díaz

76327177K

Secretaria

María del Carmen Oubel Portos

33294476K

Vogais

Beatriz Aurora García Veiga

32789993C

Daniel Botana López

32796302G

María Cristina González Purriños

32772366B

Proxectos de edificación

CIFP A Farixa

32015050

Presidente

Alberto Pato Muñiz

76712663G

Secretaria

María del Carmen Iglesias Delgado

76619412H

Vogais

Antonio Feijóo Rodríguez

36017733D

José López Padrón

34953439V

Luisa González González

34920350W

Servizos en restauración

CIFP Carlos Oroza

36020064

Presidente

Carlos Rodríguez Rodríguez

33265309H

Secretaria

María Pilar Tallón Silvosa

33322612M

Vogais

David Pereira Otero

76828674A

Diego Mosquera Miramontes

44831290N

Paula Fátima Molina Quintela

35290907Y

CIFP Compostela

15016000

Presidente

Manuel García Santiso

76809577L

Secretario

Carlos Eliseo Veiga Pérez

32756019V

Vogais

Francisco José Molinos Reimúndez

76518203D

Jesús Sordo García

76544380N

María Jesús Sánchez Cachaza

32610282P

CIFP Manuel Antonio

36013448

Presidente

Manuel Mazas Lamela

35319958P

Secretario

Manuel Fachado Rubio

33267552F

Vogais

Juan Ventura Vidal Aspres

76823006Q

María Isabel Vázquez Freijomil

76410765G

Santiago Barciela Garrido

36032245P

CIFP Paseo das Pontes

15027897

Presidenta

Elena Quián Casal

33261949Q

Secretario

Juan Manuel Cañete Quiñoy

11928385X

Vogais

Francisco José Pan García

32360263E

José Manuel Fontán Araújo

35451924T

María Pilar Mosquera Ramallo

32451537D

Soldadura e caldeiraría

CIFP Ferrolterra

15006754

Presidente

David Sedes Doce

32695897V

Secretario

Santiago Varela Pedreiro

76415415P

Vogais

Domingo Alberto Caaveiro Tembrás

32658834F

Jesús Benito Chans Martínez

32663590W

José Ángel Seijido Platas

32619994Z

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidente

José Carlos Barros Docampo

52470231D

Secretario

José Luis Suárez Ramos

78786715P

Vogais

David Mosquera Fandiño

44844515N

Edita Álvarez Silva

76570902S

Francisco Rama Rama

52432147J

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Presidente

Ubaldo Costas Piñeiro

36101021Z

Secretario

Iván Villalba López

76580428L

Vogais

María Luisa Iglesias Domínguez

36058002M

María José González Macía

76619030G

Óscar Santamaría Bellón

53184142T

Soldadura e mecanizado

CIFP Someso

15024513

Presidente

Víctor Manuel Varela Mariño

34888417Q

Secretario

José Fernández Noceda

33307386M

Vogais

Carlos Cerqueiro Gesto

79329036N

Francisco Diéguez Álvarez

34956908J

Lorena Yebra Fernández

34264329X

Xardinaría e floraría

CIFP A Granxa

36007552

Presidenta

María Inmaculada Rodríguez Rodríguez

33851709X

Secretario

Eliseo Castro Iglesias

34992173L

Vogais

Juan Manuel Mariño Varela

34247205K

María Carmen López Marcos

32638666X

María Julia Rodríguez González

35560743R

Xestión administrativa

CIFP Portovello

32016765

Presidenta

Ángeles Cid Sánchez

34722444B

Secretaria

María Luisa Silva Carnero

34928352T

Vogais

Abel Ocampo Sánchez

34943032Y

Fátima González Fernández

34976685X

María Joaquina Díaz Rodríguez

34722387T

Rosa Campelo Otero

34946477R

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

15006778

Presidenta

María Sacramento Martínez Vilar

32603701M

Secretario

Julio Lage Fernández

32604684E

Vogais

Carmen Fernández Valdivieso

32648275M

Josefa María Seoane Taibo

32796238D

Luis Antonio Rilo González-Vallés

32703945S

Purificación Freire Fachal

32625317R

Xestión de aloxamentos turísticos

CIFP Compostela

15016000

Presidenta

María Luisa Alonso Fernández

33991497G

Secretaria

Rebeca Miramontes Penas

46898791C

Vogais

Andrés Segade Gómez

33216898 E

José Antonio Liñares Bar

33275060V

Rosalía Carril Gómez Barros

33859556Z