Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 142 Venres, 26 de xullo de 2013 Páx. 29786

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2013, da Secretaría Xeral do Mar, pola que se lles dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de setembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para que as/os mariscadoras/es a pé poidan completar os períodos mínimos de cotización ao réxime especial dos traballadores do mar co obxecto de alcanzar a pensión de xubilación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, e na disposición adicional primeira da Orde do 27 de setembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para que as/os mariscadoras/es a pé poidan completar os períodos mínimos de cotización ao réxime especial dos traballadores do mar co obxecto de alcanzar a pensión de xubilación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012, procédese por medio desta resolución e o seu anexo á publicación do extracto das axudas outorgadas pola Consellería do Medio Rural e do Mar ao abeiro da dita orde.

Por todo o anteriormente exposto,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de setembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para que as/os mariscadoras/es a pé poidan completar os períodos mínimos de cotización ao réxime especial dos traballadores do mar co obxecto de alcanzar a pensión de xubilación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012 (DOG nº 189, do 3 de outubro de 2012), e que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2013

Juan Carlos Maneiro Cadillo
Secretario xeral do Mar

ANEXO

– Finalidade: axudas para que as/os mariscadoras/es a pé poidan completar os períodos mínimos de cotización ao réxime especial dos traballadores do mar co obxecto de alcanzar a pensión de xubilación.

– Aplicación orzamentaria 12.31.722A.780.0, proxecto 2013 00641.

Apelidos

Nome

DNI

Importe (€)

Abuín Cespón

Aurora

76466861A

3.952,06

Albar Carballa

María Luisa

35241096J

3.881,94

Allo Barros

Esther

76836917N

3.926,48

Argibay Zúñiga

María

76463906S

3.881,94

Arias Portijo

Elisa

76377769J

3.881,94

Arias Ríos

María Teresa

35807658Q

2.296,85

Blanco Tedín

Luz Divina

76325906S

3.849,84

Blanco Torres

Aurora

76789277M

3.881,94

Bouzón Lorenzo

Concepción

35917776X

3.881,84

Caamaño Rama

María Teresa

33146231B

3.849,84

Cainzos Sánchez

Pastora

76380802X

3.881,94

Canosa Castro

Carmen

76332054E

2.585,82

Carro Portas

Secundina

35412049F

641,64

Castro Esperón

María

35222376S

3.881,94

Castro Martínez

María del Pilar

32585860N

1.289,70

Cores Mougan

Teresa

35400064M

3.932,90

Costa Martínez

Digna Estrella

76478045D

3.849,84

Cousido Chayán

Peregrina

35432412S

2.611,30

Darroza Pereira

Purificación

35965472G

3.881,94

Díaz Villanueva

Enriqueta

35269442T

3.881,94

Domínguez Rodríguez

Lucía

32314586T

3.881,94

Domínguez Rodríguez

Carmen

76925282B

3.881,94

Durán Barreiro

María del Pilar

76982239C

3881,94

Eirabella Vázquez

María Luisa

76789830Y

3.881,94

Esmerode Alonso

Julia

36003312D

320,82

Esperante Lesende

Carmen

76467627X

3.945,64

Esperón Torres

Claudina

35238920E

3.881,94

Estraviz Pombo

Pura

76850859Q

3.881,94

Fernández Afonso

María Isaura

35233551N

2.240,19

Fernández Dios

María del Carmen

35414358Q

3.932,90

Fernández Lameiras

Emilia

76670356V

3.881,94

Fernández Limeres

Cielo

35393623G

1.332,90

Fernández Muñiz

Patrocinio

35414212P

3.881,94

Fernández Vieira

Amelia

76764505G

3.932,90

Fontán Reguera

María Alicia

35226330J

3.881,94

Fontenla Martínez

Carmen

76789067W

1.937,76

García Bellón

María Luisa

32578710S

3.881,94

García Cerqueira

Ramona

76979982V

3.849,84

García Cores

Rosa

35408249W

986,73

García Dopazo

Milagros

35267462K

3.881,94

García Gutiérrez

María del Carmen

35209508G

2.088,98

Goce Durán

Dolores

76977801K

3.881,94

Gómez Gómez

Carmen

76445673K

3.881,94

Gondar Domínguez

María Luisa

35414866H

3.881,94

Iglesias Martínez

María

76315539K

3.881,94

Iglesias Carballa

Aurita

35218475R

3.881,94

Insua Godoy

Dolores

76480419Z

3.881,94

Insua González

Pastora

76480408A

3.881,94

Juncal Reboredo

Pilar

35213412K

641,64

Leis Batalla

María Socorro

76445671L

3.881,94

Lestón López

Divina Manuela

76480621D

2.585,82

López Goce

Zulema

76982507N

3.881,94

Lorenzo Lorenzo

Josefina

35408820K

3.881,94

Martínez García

Manuela

33151943L

3.881,94

Míguez Vidal

Luis

76848042M

3.881,94

Nistal Santiago

María del Pilar

35267284G

3.881,94

Núñez Torres

Florentina

76842143V

673,72

Oliveira Núñez

Carmen

35414106V

3.932,90

Otero Cabaleiro

Rosa

35918621G

3.881,94

Otero Castro

Carmen

35401451N

3.932,90

Otero Fernández

Victoria

35222836S

3.272,10

Otero González

María Luisa

35431726L

2.132,18

Pan Martínez

María

32367061N

3.881,94

Paz Lestón

María

76479840X

3.881,94

Pérez González

Margarita

35967175M

3.945,64

Pérez Hermo

Carmen

76445297J

3.881,94

Prieto Paz

María América

32592716Z

3.881,94

Radio Varela

María del Carmen

35394419H

3.881,94

Reguera Conde

María

35225396E

3.881,94

Rey Ramos

Francisca

32337956W

3.849,84

Rey Rey

Rosa

35415691S

991,20

Rial Esperón

Mercedes

35226918A

3.881,94

Rodiño Rodríguez

Emilia

35216622B

3.881,94

Rodríguez Caamaño

Dolores

76446776C

3.881,94

Rodríguez Martínez

Narcisa

35965139Q

3.881,94

Rodríguez Otero

Marina

76832588F

3.881,94

Rodríguez Piñeiro

Ramona

35965671L

3.881,94

Rodríguez Vázquez

Manuela

32613493E

3.881,94

Rojo Cibrán

Dolores

76275097J

3.881,94

Romay Nieto

Dolores

35412560N

972,04

Rosales Pazos

Cándida

35269064J

3.881,94

Sande Rivadeneira

María Piedad

33216850C

3.881,94

Sanjuán Piñeiro

Josefina

76385082N

3.881,94

Sanmartín Pico

María Virtudes

76380965N

2.566,56

Siaba Martínez

María del Carmen Manuela

76470473G

2.887,38

Silva Martínez

María

35240927M

3.881,94

Tajes Lema

María Luisa

76297326R

3.881,94

Torea Castro

María

76480161D

3.557,91

Torrado Carreño

María Filomena

76450260P

2.611,30

Torres Besada

Celia

76789783M

2.045,77

Vidal Caamiña

Concepción

76480922B

3.849,84

Vidal Crespo

Luisa

35391168X

2.996,26

Vieites Gondar

María Rosa

35411323V

3.932,90

Vilas Vilas

Margarita

76830291X

3.881,94

Villanueva Nacimento

Mercedes

76789731E

3.881,94

Villar Acea

María Teresa

32629096P

3.082,67

325.322,10