Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 151 Xoves, 8 de agosto de 2013 Páx. 32076

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 30 de xullo de 2013 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2013.

Por Orde do 9 de abril de 2013 (DOG do 18 de abril), a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convocou axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2013.

Reunida a comisión prevista no ordinal oitavo da citada orde, de acordo coa proposta formulada por ela e de conformidade co ordinal décimo da orde de referencia,

RESOLVO:

Primeiro. Concederlles as axudas, nas contías que se sinalan, ás confederacións, federacións de pais de alumnos e ás asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial relacionadas no anexo I a esta orde.

Segundo. Desestimar as solicitudes presentadas por unha federación e as asociacións de pais de alumnos de centros que se relacionan no anexo II a esta orde, polas causas que se indican.

Terceiro. Para facer efectivo o pagamento das axudas, os beneficiarios presentarán na Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Subdirección Xeral de Centros, Servizo de Xestión de Programas Educativos, antes do día 31 de outubro de 2013 a seguinte documentación:

a) A xustificación dos gastos realizados, mediante orixinais ou copias compulsadas de facturas, nóminas e outros documentos e a acreditación do seu pago. Non se admiten recibos como xustificación dos gastos.

b) Unha declaración actualizada do anexo II publicado na Orde do 9 de abril de 2013 (DOG do 18 de abril), pola que se convocan as axudas para o ano 2013.

Cuarto. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo o disposto na Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE do 14 de xaneiro), de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), ou ben poderán presentar directamente recurso contencioso-administrativo, perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (BOE do 14 de xullo).

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

CIF

Confederación/federación/APA CEE

Concello

Importe (€)

G15115165

Confapa (Confederación Galega APAS centros públicos)

A Coruña

11.208,40

G15098114

Congapa (Confederación Galega de APAS)

A Coruña

8.162,40

G15042617

Federación Provin. APAS centros públicos

A Coruña

6.368,00

G15089857

Fapa (Federación provincial APAS centros privados A Coruña)

A Coruña

1.506,00

G27019140

Fapacel (Federación provincial APAS centros públicos Lugo)

Lugo

3.332,00

G27043389

Fapalugo (Federación APAS provincia Lugo)

Lugo

1.308,00

G32009037

Federación provincial APAS centros públicos As Burgas

Ourense

3.530,00

G36020311

Fanpa (Federación provincial ANPA centros públicos)

Pontevedra

4.718,00

G15062839

Fecapa (Federación Central de APAS)

Santiago

1.448,00

G36358497

Federación O Con

Sanxenxo

876,00

G36743946

Federación olívica Foanpas de Vigo

Vigo

2.108,00

V15869431

APACE ASPANAES Castro Elviña

A Coruña

850,00

G15984990

APA CEE Ntra. Sra. del Rosario

A Coruña

850,00

G70313804

ANPA CEE María Mariño

A Coruña

850,00

G15412026

APA CEE Terra de Ferrol

Ferrol

850,00

G15747678

ANPA CEE Amicos

Ribeira

850,00

G25159425

ANPA CEE Santa María

Lugo

850,00

G27220839

APA CEE Infanta Elena

Monforte

850,00

G32411084

ANPA CEE Ilustre Mestre

Ourense

850,00

G32022774

ANPA CEE Miño

Ourense

850,00

V36130169

APA Joaquina Otero CEE San Xerónimo Emiliani

A Guarda

850,00

G36164515

APA CEE Juan XXIII

Marín

850,00

G36753895

APA La Ilusión del Valle Miñor CEE Juan María

Nigrán

850,00

G36630614

APA CEE Menela

Nigrán

850,00

G36180768

APA CEE Juan XXIII

Pontevedra

850,00

G36152262

APA CEE Santísimo Cristo del Amor-ACEESCA

O Porriño

850,00

G36682102

APA CEE San Rafael

Vigo

850,00

G36131027

APA CEE Marxión

Vilagarcía

850,00

G36024941

APA CEE Os Mecos

Vilanova

850,00

ANEXO II

CIF

Confederación/federación/APA CEE

Concello

Causas da desestimación

G15323595

FEANPAS ANPAS centros públicos Ferrolterra

Ferrol

Solicitude presentada fóra de prazo.

G36361152

ANPA Volvoreta CRA Mestre Manuel Garces

Tomiño

Non está rexistrada como ANPA dun CEE.

G36148914

ANPA CEIP Baño-Xanza

Valga

Non está rexistrada como ANPA dun CEE.

G36394070

ANPA CRA de Valga

Valga

Non está rexistrada como ANPA dun CEE.