Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 151 Xoves, 8 de agosto de 2013 Páx. 32063

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 30 de xullo de 2013 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

A Orde do 12 de agosto de 2010, publicada no Diario Oficial de Galicia do 23 de agosto, estableceu o número de unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. Esta orde foi modificada polas do 29 de xullo de 2011, publicada no DOG do 9 de agosto, e a do 20 de xullo de 2012, DOG do 3 de agosto, que revisaron a oferta dalgúns centros para adaptala ás exixencias dos seus cadros de persoal.

Na actualidade é necesario revisar a oferta de unidades dalgúns centros, para adaptala ás necesidades efectivas da poboación escolar e a uns cadros de persoal que incidan na efectiva organización dos centros e na consecución dos seus obxectivos pedagóxicos de forma óptima.

De conformidade co Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, que establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e determina a competencia desta en materia de creación, supresión, transformación, clasificación, autorización e organización dos centros escolares, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación de unidades e postos de traballo

Modifícanse as unidades e os postos de traballo docentes dos seguintes centros educativos:

– Escolas infantís, colexios de educación primaria, colexios de educación infantil e primaria e centros públicos integrados que se detallan no anexo I.

– Colexios rurais agrupados que se detallan no anexo II.

Artigo 2. Supresión de centros

Suprímense os centros que se relacionan no anexo III desta orde.

Artigo 3. Persoal docente

1. Aos centros que como consecuencia das modificacións que se sinalan no artigo primeiro incrementen o número de postos de traballo, aplicaráselles o establecido na Orde do 30 de marzo de 1992 pola que se regula a mobilidade das funcionarias e dos funcionarios pertencentes ao corpo de mestras/es nos propios centros por incremento de postos de traballo.

Estes novos postos poderanse solicitar polo profesorado con destino definitivo no centro que conte coa oportuna habilitación e accedese a este por concursos anteriores ao convocado no curso 1990/91, sempre que non acadase novo posto de traballo nel como consecuencia doutros procesos de adscrición ou de mobilidade no propio centro. Non obstante, poderaos solicitar o profesorado que, estando en posesión da correspondente habilitación, estea adscrito a postos de traballo que se vexan afectados por diminución nun número máximo igual á redución de postos.

2. Así mesmo, aplicarase o Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

3. Os procesos de mobilidade regulados na Orde do 30 de marzo de 1992 que se produzan como consecuencia desta orde, desenvolveranse durante o mes de setembro de 2013 e terán efectos do día 1 do mesmo mes.

Disposición derradeira única

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Código

Concello

Localidade

Denominación

Unidades

Postos de traballo

INF

PRI

TOT

EI

EP

FI

FF

EM

EF

PT

AL

DO

OC

TOT

Coruña (A)

 

Ames

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15025220

 

Biduído

CEP de Ventín

0

20

20

0

19

3

1

1

3

2

1

1

0

31

 

Arzúa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000612

 

Santa María

CEIP de Arzúa

4

12

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

25

 

Boimorto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15001239

 

Boimorto

CPI Armando Cotarelo Valledor

1

5

6

1

5

1

0

1

1

1

0

0

0

10

 

Boqueixón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15001665

 

Boqueixón

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

2

7

9

2

6

1

1

1

1

1

0

0

0

13

 

Brión

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15001847

 

Brión

CEIP de Pedrouzos

6

15

21

8

14

3

1

1

2

1

1

1

0

32

 

Cabana de Bergantiños

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15001926

 

Cesullas

CPI As Revoltas

2

6

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

12

 

Camariñas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15002086

 

A Ponte do Porto

CEIP de Ponte do Porto

2

7

9

2

6

1

1

1

1

1

0

0

1

14

 

Cambre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15032426

 

O Temple

CEIP Graxal

6

12

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

28

 

Capela (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15020969

 

A Capela

CEIP Mosteiro de Caaveiro

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

 

Cariño

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15011661

 

Cariño

CEIP Manuel Fraga Iribarne

3

9

12

4

8

2

1

1

1

1

1

1

0

20

 

Coruña (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15023363

 

Elviña

CEIP Manuel Murguía

3

5

8

4

5

1

0

1

1

1

0

0

0

13

15021536

 

A Coruña

CEIP Víctor López Seoane

5

12

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

26

 

Culleredo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15005828

 

Culleredo

CEIP Plurilingüe de Tarrío

7

18

25

9

17

3

1

2

3

2

1

1

0

39

 

Fene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15025633

 

Maniños

CEIP Os Casais

1

3

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

 

Ferrol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15021858

 

Ferrol

CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

3

7

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

1

16

 

Laracha (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15007886

 

Torás

CEIP Ramón Otero Pedrayo

9

18

27

12

17

3

1

2

3

2

1

1

0

42

 

Malpica de Bergantiños

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15021861

 

Buño

CEIP Joaquín Rodríguez Otero

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

1

12

 

Mazaricos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15008659

 

Chacín

CEIP de Pino de Val

1

4

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

1

10

 

Monfero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15009241

 

San Fiz

CPI Virxe da Cela

2

4

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

10

 

Muros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15023727

 

Muros

EEI de Muros

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

15009810

 

Esteiro

CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

3

7

10

4

6

1

1

1

1

1

1

1

0

17

 

Negreira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15010575

 

Negreira

CEIP O Coto

9

16

25

12

15

3

1

2

2

1

1

1

0

38

 

Ordes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15011105

 

Ardemil

CEIP de Mesón do Vento

3

6

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

15

15011336

 

Ordes

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

7

16

23

9

15

3

1

2

2

1

1

1

0

35

 

Porto do Son

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15025542

 

Xuño

CEIP Xuño

2

6

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

13

 

Ribeira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15014465

 

Palmeira

CEIP de Palmeira

5

11

16

6

10

2

1

1

2

1

1

1

0

25

 

Santiago de Compostela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15016012

 

Santiago de Compostela

CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

5

9

14

6

8

2

1

1

2

1

0

0

1

22

 

Vilasantar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15020921

 

Présaras

CEIP de Présaras

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Lugo

 

Antas de Ulla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27000198

 

Antas de Ulla

CEIP de Antas de Ulla

2

4

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

10

 

Begonte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27000897

 

Begonte

CEIP Virxe do Corpiño

1

3

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

 

Chantada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27013697

 

Chantada

CEIP Eloísa Rivadulla

3

6

9

4

5

1

1

1

1

1

0

1

0

15

 

Fonsagrada (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27003850

 

A Fonsagrada

CEIP Santa María

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

1

12

 

Lugo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27006334

 

Lugo

CEIP das Mercedes

5

9

14

6

8

2

1

1

2

1

1

0

1

23

27013673

 

Lugo

CEIP de Casas

6

9

15

8

8

2

1

1

2

1

1

0

1

25

27016728

 

Lugo

CEIP Illa Verde

6

11

17

8

10

2

1

1

2

1

1

1

0

27

27006401

 

Lugo

CEIP Sagrado Corazón

5

11

16

6

10

2

1

1

2

1

1

1

0

25

 

Navia de Suarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27007788

 

A Pobra de Navia

CPI de Navia de Suarna

0

2

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

3

 

Paradela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27009347

 

Paradela

CEIP San Miguel

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

 

Pontenova (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27010325

 

A Pontenova

CEIP Plurilingüe da Pontenova

2

6

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

13

 

Vicedo (O)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27012887

 

O Vicedo

CEIP do Vicedo

2

4

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

10

Ourense

 

Cartelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32003059

 

Cartelle

CEIP San Marcos

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

 

Celanova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32003771

 

Celanova

CEIP Curros Enríquez

4

10

14

5

9

2

1

1

2

1

1

1

0

23

 

Ourense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32008847

 

Ourense

CEIP Amadeo Rodríguez Barroso

6

10

16

8

9

2

1

1

2

1

1

0

1

26

32008392

 

Ourense

CEIP Inmaculada

2

3

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

7

 

Vilariño de Conso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32015141

 

Vilariño de Conso

CEIP de Vilariño de Conso

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Pontevedra

 

Agolada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36003480

 

Ferreiroa

CEIP de Agolada

2

6

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

13

 

Cangas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36000879

 

Cangas

CEIP Nazaret

6

12

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

28

 

Catoira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36001252

 

Oeste

CPI de Progreso

3

11

14

4

10

2

1

1

2

1

1

0

0

22

 

Cotobade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36001550

 

Carballedo

CEIP Plurilingüe de Carballedo

2

4

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

10

 

Dozón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36001975

 

Castro, O

CEIP Pío Cabanillas Gallas

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

 

Estrada (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36002773

 

Rubín

CEIP do Foxo

2

6

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

13

36002347

 

A Estrada

CEIP Pérez Viondi

7

17

24

9

16

3

1

2

2

1

1

1

0

36

 

Gondomar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36018631

 

Peitieiros

CEP Xosé Neira Vilas

0

10

10

0

9

2

1

1

2

1

0

1

0

17

 

Illa de Arousa (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36013011

 

A Illa de Arousa

CEIP da Torre-Illa

2

14

16

2

13

2

1

1

2

1

1

1

0

24

 

Marín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36004460

 

Ardán

CEIP de Ardán

2

4

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

10

36014982

 

Marín

EEI O Grupo

6

0

6

8

0

1

0

0

0

0

1

0

0

10

 

Meis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36004708

 

Nogueira

CPI de Mosteiro-Meis

0

11

11

0

10

2

1

1

2

1

0

0

0

17

 

Moaña

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36015378

 

Tirán

CEIP Plurilingüe de Tirán

3

4

7

4

4

1

0

1

1

1

0

0

0

12

 

Mondariz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36004927

 

Mondariz

CPI de Mondariz

5

10

15

6

9

2

1

1

2

1

1

0

0

23

 

Poio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36007242

 

Poio

CEIP de Viñas

2

6

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

12

 

Ponteareas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36007370

 

Guláns

CEIP Feliciano Barrera

3

5

8

4

5

1

0

1

1

1

0

0

0

13

 

Pontecesures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36007621

 

Pontecesures

CPI de Pontecesures

5

10

15

6

9

2

1

1

2

1

1

0

0

23

 

Pontevedra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36006420

 

Pontevedra

CEP Campolongo

0

21

21

0

20

3

1

2

3

2

1

1

0

33

36015172

 

Pontevedra

CEIP A Xunqueira nº 2

5

12

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

26

36019611

 

Pontevedra

CEP Marcos da Portela

0

16

16

0

15

3

1

1

2

1

1

1

0

25

 

Salceda de Caselas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36008489

 

Santa María

CEP Altamira

0

22

22

0

21

3

1

2

3

2

1

1

0

34

 

Sanxenxo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36019104

 

Nantes

CEIP Plurilingüe Nantes

2

6

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

13

 

Tui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36018471

 

Rebordáns

CEIP de Rebordáns

2

6

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

12

 

Vigo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36010423

 

Vigo

CEIP Valle-Inclán

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

36014325

 

Vigo

EEI Rúa Aragón

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

36010691

 

Valadares

CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

0

10

10

0

9

2

1

1

2

1

0

1

0

17

36010472

 

Oia

CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

3

6

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

15

36009974

 

Beade

CEIP de Coutada-Beade

4

10

14

5

9

2

1

1

2

1

1

1

0

23

 

Vila de Cruces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36012183

 

As Cruces

CEIP Nosa Señora da Piedade

3

7

10

4

6

1

1

1

1

1

0

1

0

16

ANEXO II

Código

Concello

Denominación

Escolas

Unidades

Postos de traballo

EI

EP

EI

EP

EF

FI

EM

PT

AL

DO

TOT

A Coruña

Cabana de Bergantiños

15032212

 

CRA Os Remuíños

Cesullas

1

0

 

Cundíns

1

0

 

Anos

1

0

 

 

Neaño

1

0

 

 

Totais

4

0

5

0

1

1

1

0

1

0

9

Ponteceso

15027848

CRA Nosa Señora do Faro

Campara

1

0

 

Tella

1

0

 

Froxán

1

0

 

Pazos

1

0

 

Tallo

0

1

 

Mens

1

0

 

 

Campelo, O

1

0

 

 

Totais

6

1

8

1

1

1

1

0

1

0

13

Rianxo

15027551

CRA de Rianxo

 

Cuvide

1

0

 

Quintáns

1

0

 

Abuín

1

0

 

Cruceiro

2

0

 

Rañó

1

0

 

Capela

1

1

 

Outeiro

1

0

 

Burato

1

1

 

Totais

9

2

12

2

1

1

1

1

1

1

20

Santa Comba

15026157

CRA de Santa Comba

 

Boaña de Arriba

0

1

 

Mallón (S.Cristovo)

1

0

Os Picotos

0

1

Totais

1

2

1

2

1

1

1

1

0

0

7

Pontevedra

Salceda de Caselas

36024318

CRA Raíña Aragonta

 

Parderrubias (A Revolta)

1

0

 

San Xurxo de Salceda (A Venda Nova)

1

0

Entenza

1

0

Parderrubias (Fontán)

1

0

 

Sto. Estevo de Budiño (A Lomba)

1

0

 

Soutelo (Outeiriño)

1

0

 

Sta.Maria de Salceda (O Barreiro)

1

0

 

Sta. María de Salceda (A Esfarrapada)

8

0

 

Picoña,A (O Carballal)

1

0

 

Totais

16

0

20

0

1

1

1

0

1

1

25

Salvaterra de Miño

36024070

CRA A Lagoa

Cabreira

1

0

Pesqueiras

1

0

 

Arentei

1

0

 

 

 

Meder

1

0

 

Corzáns (A Feira)

1

0

 

A Vesada (Alxén)

1

0

 

Fornelos

1

0

 

Oleiros

2

0

 

Totais

9

0

12

0

1

1

1

0

1

0

16

Tomiño

36024045

CRA Mestre Manuel Garcés

Carregal

1

0

 

Forcadela (Gabín)

1

0

 

 

 

Figueiró (Os Liñares)

1

0

 

Amorín

1

0

 

Tomiño (Vilachán)

1

0

 

Tomiño (O Seixo)

3

0

 

Tomiño (O Barro)

1

0

 

Taborda

1

0

 

Estás (A Granxola)

1

0

 

Tomiño (A Aurora)

1

0

 

Vilamean

1

0

 

Totais

13

0

16

0

1

1

1

1

1

1

22

ANEXO III

Provincia

Código

Concello

Denominación

A Coruña

15001410

Boiro

EEI de Bealo

15024604

Carballo

EEI de Vilela

15003029

Carral

EEI de Herves

15022760

Dumbría

EEI de Regoelle

15025323

Miño

EEI de Vilanova

15603173

Ordes

EEI de Uzas

15011154

Ordes

CEIP de Igrexa-Beán

15012122

Outes

EEI de Cando de Arriba

15020601

Pino, O

EEI de Boavista

Lugo

27011160

Ribeira de Piquín

CEIP Aníbal Otero

Ourense

32014707

Barco de Valdeorras, O

EEI de Éntoma

32014963

Maside

EEI de Dacón

Pontevedra

36013904

Catoira

EEI da Baiuca

36014431

Nigrán

EEI As Chans

36013345

Poio

EEI de Albar