Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 189 Xoves, 3 de outubro de 2013 Páx. 39434

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2013 pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda das solicitudes das axudas do Igape ao programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa), cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

Mediante Resolución do 20 de maio de 2013 publicáronse as bases reguladoras das axudas do Igape ao programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa), cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (DOG núm. 107, do 6 de xuño de 2013), procedéndose á convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, das seguintes liñas de axuda:

1. Proxectos de adopción de novos modelos empresariais innovadores (procedemento IG127).

2. Proxectos de deseño de novo produto (procedemento IG129).

3. Proxectos de desenvolvemento tecnolóxico aplicado (procedemento IG131).

4. Proxectos de implantación e certificación de proxectos de I+D+i e de sistemas de xestión (procedemento IG132).

5. Proxectos de innovación en colaboración na cadea de valor (procedemento IG134).

6. Proxectos de identificación de necesidades tecnolóxicas, desenvolvemento de solucións técnicas e organizativas comúns e utilización de servizos avanzados compartidos por grupos de pemes (procedemento IG135).

O órgano instrutor do procedemento administrativo previsto no artigo 9 das ditas bases está analizando as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron a esta convocatoria de axudas.

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que non reúnen algún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 8.5 das bases reguladoras dispón que, de conformidade co establecido nos artigos 59.6.b) e 60 da Lei 30/1992, este requirimento de emenda se realizará preferentemente mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web da Axencia Galega de Innovación (GAIN), no enderezo http://gain.xunta.es/, e na do Igape, no enderezo www.tramita.igape.es, onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes de axudas xa revisadas que deben ser obxecto de emenda segundo se recolle no anexo desta resolución.

Segundo. Requirir os solicitantes incluídos no dito anexo para que, no prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación da presente resolución no DOG, emenden a falta ou presenten os documentos preceptivos conforme se lles indique na información detallada do requirimento dispoñible no enderezo www.tramita.igape.es, ao cal accederán a través da aplicación informática habilitada para estas axudas co NIF e código IDE, desde a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), na oficina virtual.

Terceiro. De acordo co disposto no artigo 8.5 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, terase por desistido na súa petición o solicitante e arquivarase o expediente, tras a correspondente resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2013

Javier Aguilera Navarro
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO
Solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Nº de expediente

Titular do expediente

NIF

IG127.2013.1.2

Aludec Saxonia, S.A.

A36576940

IG127.2013.1.3

Aludec Inyeccion, S.A.

A36493047

IG127.2013.1.4

Aludec Stamping, S.A.

A36368868

IG127.2013.1.8

Balado Míguez, David

76994695X

IG127.2013.1.11

Nosa Señora dos Ollos Grandes, S.L.

B27016732

IG127.2013.1.12

Comercial Goberna, S.L.

B36646255

IG127.2013.1.14

Unifersa 2006, S.L.

A70063383

IG127.2013.1.15

Asdel Consulting, S.L.

B15901093

IG127.2013.1.16

Aludec Ibérica, S.A.

A36631075

IG127.2013.1.20

Toldos Gómez, S.L

B15274459

IG127.2013.1.21

Carpintería Naval Nieto, S.L.

B36625614

IG127.2013.1.22

Rotarydiecutting Montenegro, S.A

A08855033

IG127.2013.1.26

Almacenes Mariña Puente Ledesma, S.L.

B36257418

IG127.2013.1.27

Remeco, S.A.

A15034978

IG127.2013.1.28

Autobuses de Vivero Oter, S.L.

B27009539

IG127.2013.1.29

Hércules Control, S.L.

B70292925

IG127.2013.1.34

Confecciones Trivi, S.L.

B36013803

IG127.2013.1.35

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.

B27380914

IG127.2013.1.36

Norvento Ned Factory, S.L.

B27428648

IG127.2013.1.38

Corral y Couto, S.L.

B36019149

IG127.2013.1.39

García Forestal, S.L.

B15690696

IG127.2013.1.42

Benito Arean, S.L.

B24037103

IG127.2013.1.43

Representaciones Difer, S.A.

A36040640

IG127.2013.1.44

Extintores Celta, S.L.

B36797595

IG127.2013.1.45

Industrias de Panificación Campelos do Coto, S.L.

B36438083

IG127.2013.1.46

Industrias Céspedes e Hijos, S.L.

B36295699

IG127.2013.1.48

Carrocerías Dafer, S.A.

A36016400

IG127.2013.1.49

Imaxdi Real Innovation, S.L.

B27720390

IG127.2013.1.50

La Bodeguilla de San Lázaro, S.C.

J15521990

IG127.2013.1.51

Ctga Traimer, S.L.

B36912343

IG127.2013.1.53

Human Soft, S.L.

B94012895

IG127.2013.1.54

Asociación Clúster da Madeira de Galicia

G32290439

IG127.2013.1.55

Escenarent, S.L.U.

B36463446

IG127.2013.1.56

Representaciones Lito, S.L.

B94032331

IG127.2013.1.59

International Marine Offshore Service, S.L.

B36745008

IG127.2013.1.60

Tons Distribución de Consumibles, S.L.

B27401389

IG127.2013.1.63

Galiza Verde, S.L.

B15681950

IG127.2013.1.64

Fluidmecanica, S.A.

A36613594

IG127.2013.1.67

Grupo Clave Servicios Laborales, S.L.

B70304076

IG127.2013.1.69

Copermoda, S.L.

B32166068

IG127.2013.1.70

Tente Construcciones Modulares, S. L.

B70254255

IG127.2013.1.72

Coterena, S.L.

B36701530

IG127.2013.1.73

Luis Escurís Batalla, S.L.

B15468952

IG127.2013.1.76

Bermellomos, S.L.

B32328288

IG127.2013.1.77

Compañía Natural de Iniciat. Compart, S.L.

B32411290

IG127.2013.1.79

Seguridad de Datos, S.L.

B36929008

IG127.2013.1.80

Salgado e Liñares, S.L.

B15993652

IG127.2013.1.81

Keeper Galicia, S.L.

B27309749

IG127.2013.1.83

Gefico Enterprise, S.L.

B15793581

IG127.2013.1.84

Naviera Illa de Ons, S.L.

B36299667

IG127.2013.1.85

J.J. Chicolino, S.L.

B15249865

IG127.2013.1.87

Inverbobe, S.L.

B36977189

IG127.2013.1.88

Digamel, S.A.

A36127314

IG127.2013.1.89

Herramientas de Galicia

A15053010

IG127.2013.1.90

Grupo Sierra, Gestion de Turismo, S.L.

B70112735

IG127.2013.1.91

Asociación de Empresarios de Materiales para la Construcción (Asemaco)

G36796779

IG127.2013.1.93

Viguesa de Cocinas, S.A.

A36859973

IG127.2013.1.94

Gdoce

B36993509

IG127.2013.1.95

Talleres y Grúas Estación, S.L.

B36017648

IG127.2013.1.96

Adegas Pazo do Mar, S.L.

B32297103

IG127.2013.1.97

Galopin Parques, S.L.

B15774268

IG127.2013.1.98

Construcciones Ponciano Nieto, S.L.

B15293145

IG127.2013.1.99

Canle de Comunicacion, S.L.

B15706419

IG127.2013.1.102

Carpintería Bergantiños, S.L.

B70062807

IG127.2013.1.104

Química Industrial Proquintas, S.A.

A15140650

IG127.2013.1.105

Neuwalme, S.L.

B36624088

IG127.2013.1.107

Ip Global, S.L.

B15910847

IG127.2013.1.108

Bodegas Nairoa, S.L.

B32256463

IG127.2013.1.109

Conductores Eléctricos Revi, S.A.

A32029613

IG127.2013.1.110

Productos Cárnicos Domínguez, S.L.

B15551534

IG127.2013.1.111

Embutidos Lalinense, S.A.T.L.

F36020998

IG127.2013.1.112

Celta Ingenieros, S.L.

B15066392

IG127.2013.1.113

Previsonor, S.L.

B36336535

IG127.2013.1.114

Distribuciones Maroño e Hijo, S.L.

B15723893

IG127.2013.1.115

Genesal - Generadores Europeos, S.A.L.

A15482904

IG127.2013.1.116

Emetel Sistemas, S.L.

B15474570

IG127.2013.1.119

Distribuciones e Carballo, S.L.

B32007346

IG127.2013.1.120

Bascuas Asesores, S.L.

B36421592

IG127.2013.1.121

Arcoven Sistemas, S.L.

B27396449

IG127.2013.1.122

Creaciones Paz Rodríguez, S.L.

B27766708

IG127.2013.1.124

Sigaltec, S.L.

B36047439

IG127.2013.1.125

Gallega de Correctores Naya, S.L.

B36921633

IG127.2013.1.126

Limpiezas Limbes, S.L.

B15654759

IG127.2013.1.127

Distribucciones Varpen, S.L.

B15492788

IG127.2013.1.128

Unicopia Artes Gráficas, S.L.

B27239417

IG127.2013.1.129

Cofrico, S.L.

B27024546

IG127.2013.1.130

Almacenes Arjomil, S.L.

B15666613

IG127.2013.1.131

Xestión e Control Noroeste, S.L.

B15636327

IG127.2013.1.133

Star Truck & Car International, S.L.

B83421891

IG127.2013.1.134

Impor Am Galicia, S.L.

B36819837

IG127.2013.1.135

Krug Naval, S.A.L.

A36779692

IG127.2013.1.136

Cesareo P. Alves, S.L.

B36634731

IG127.2013.1.138

Distribucciones Monteverde, S.L.

B36118719

IG127.2013.1.142

Intrumol, S.L.

B36781961

IG127.2013.1.143

Cedisga, S.L.

B36796787

IG127.2013.1.144

Cintugal, S.L.

B36787380

IG127.2013.1.145

Xesport Galicia, S.L.

B27777887

IG127.2013.1.146

Aveiro Estrategias de Comunicación, S.L.

B27725944

IG127.2013.1.147

Protosolar, S.L.U.

B36965234

IG127.2013.1.148

Grm 2008, S.L.U.

B85420016

IG127.2013.1.149

Bodegas Martín Códax, S.A.U.

A36033009

IG127.2013.1.150

Federación Galega de Parques Empresariais

V15650369

IG127.2013.1.151

Ecovigo Publicidad, S.L.

B36614808

IG127.2013.1.152

Tahona Moderna, S.L.

B36751741

IG127.2013.1.153

Gimnasio David Estévez, S.L

B36404341

IG127.2013.1.154

Gama e Hijos, S.L.

B36150530

IG127.2013.1.155

Asir Intrasite, S.L.

B36548782

IG127.2013.1.156

Ampplio Gestión Empresarial, S.L.

B94075843

IG127.2013.1.157

Nautales Vigo, S.L.

B27769587

IG127.2013.1.159

Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

G36983575

IG127.2013.1.160

Valver, S.L.

B36640969

IG127.2013.1.163

Instituto Gallego de Formación y Desarrollo Empresarial, S.L.

B36836880

IG127.2013.1.164

Galitrade Import, S.L.

B70268792

IG127.2013.1.167

Pili Carrera, S.A.

A36016574

IG127.2013.1.168

Antonio Grandas, S.L.

B27187830

IG127.2013.1.171

Orivio Construcciones y Contratas, S.A.

A27011220

IG127.2013.1.172

Aplicaciones Metálicas Galicia, S.L.

B94085073

IG127.2013.1.173

Aludec Componentes, S.L.

B27765239

IG127.2013.1.174

Goyanes Somoza, S.L.

B27212802

IG127.2013.1.175

Racer Chapas, S.L.

B97318612

IG127.2013.1.176

Sarriglass, S.L.

B27229483

IG127.2013.1.177

Otero Trans, S.L.

B36030930

IG127.2013.1.178

Marina Náutica Arousa, S.L.

B36595346

IG127.2013.1.179

Fábrica de Cerámicas de Sargadelos, S.L.

B15011422

IG127.2013.1.180

Confecciones M.R.F., S.A.

A15044852

IG127.2013.1.181

Gestión Profesional de Galicia, S.L.

B70325527

IG127.2013.1.182

Serpubliges, S.L.

B15823990

IG127.2013.1.184

Proquideza, S.L.

B36354694

IG127.2013.1.185

Javi-Luz Electricidad, S.L.

B70054002

IG127.2013.1.189

Maquisaba, S.L.

B15761299

IG127.2013.1.191

Artesanía la Galaica, S.L.

B36709780

IG127.2013.1.192

Sistemas de Seguridad A-1, S.L.

B15259765

IG127.2013.1.198

Asociación Gallega de Turismo Rural y Hostelería

G15853096

IG127.2013.1.200

Electrodomésticos Lugostar, S.L.

B27446517

IG127.2013.1.205

Encaixa Contigo, S.L.

B70330881

IG127.2013.1.206

Construcciones y Contratas Orensanas, S.L. Concor, S.L.

B32430241

IG127.2013.1.208

Cgr Asesoría y Gestión Integral, SL.P.

B32209595

IG127.2013.1.209

Postal Escuela de Negocios, S.L.

B32159295

IG127.2013.1.210

Asociación Neria

G15388051

IG127.2013.1.211

Rey Rodríguez, José Antonio

34921618M

IG127.2013.1.212

Textil As Burgas, S.L.

B32008021

IG127.2013.1.213

Casa Barreiro, S.L.

B15646664

IG127.2013.1.215

Carbónicas Landeira, S.A.

A15069552

IG127.2013.1.221

Mariñasec Galicia, S.L.

B27406065

IG127.2013.1.222

Agroruris

G36591113

IG127.2013.1.223

Carnicerías Pan Ceballos, Sociedad Limitada

B70329818

IG127.2013.1.224

Cleaners Royal Mc Yerris, S.L.

B70252747

IG127.2013.1.225

Carpintería Jar Novoa, S.L.

B36546026

IG127.2013.1.228

Soluciones Integrales para el Medio Ambiente, S.L.

B36460582

IG127.2013.1.230

Adolfo Campos Investimentos, S.L.

B36584902

IG127.2013.1.236

E.S. Pontevea, S.L.

B15542632

IG127.2013.1.237

Enerxéticas Trobis, S.L.

B27358530

IG127.2013.1.238

Tres Laboratorio de Ideas y Comunicación, S.L.

B70168554

IG129.2013.1.1

Cerámica Verea, S.A.

A15158405

IG129.2013.1.2

Biscuits Galicia, S.L.

B36486454

IG129.2013.1.4

Grupo Tecnogap Atlántico, S.L.

B32295834

IG129.2013.1.5

Little Electric Car España, S.L.

B27743251

IG129.2013.1.9

Comenza, S.L.

B83900670

IG129.2013.1.10

Imaxdi Real Innovation, S.L.

B27720390

IG129.2013.1.14

Alda Compostela, S.L.

B70108931

IG129.2013.1.17

Centauri Biotech, S.L.

B70336557

IG129.2013.1.20

Oziona Soluciones de Entretenimiento, S.L.

B70329321

IG129.2013.1.21

Boibel Forestal, S.L.

B15492705

IG129.2013.1.22

Informática y Networking, S.L.

B70130885

IG129.2013.1.23

Esypro Manutención, S.L.

B36218808

IG129.2013.1.25

Maderal V-Goyas, S.L.

B36536696

IG129.2013.1.26

Cerámicas do Castro, S.L.

B15006869

IG129.2013.1.27

Yogurtsano, S.L.

B70377999

IG129.2013.1.28

Electromecánicos Viveiro, S.A.

A27193911

IG129.2013.1.29

Tente Construcciones Modulares, S.L.

B70254255

IG129.2013.1.31

Aggaro de Sign, S.L.

B27751627

IG129.2013.1.32

Quality Spray España, S.L.

B45638376

IG129.2013.1.33

Triomachine, S.L.

B27711183

IG129.2013.1.34

Federación Galega de Parques Empresariais

V15650369

IG129.2013.1.35

Tahona Moderna, S.L.

B36751741

IG129.2013.1.36

Isanimar Seguridad, S.L.

B36971604

IG129.2013.1.37

Footplus, S.L.

B27763473

IG129.2013.1.38

Gallego López, Miguel

34249748B

IG129.2013.1.40

Ammi Technologies, S.L.

B32392136

IG129.2013.1.41

Artesanía la Galaica, S.L.

B36709780

IG129.2013.1.43

Sietemares Agua de Mar, S.L.

B94075272

IG129.2013.1.44

Encaixa Contigo, S.L.

B70330881

IG129.2013.1.45

Save-Dummy, S.L.

B70226352

IG129.2013.1.47

Electricidad y Contratas Edison Galicia, S.L.

B36222917

IG131.2013.1.3

Cerámica da Moura, S.L.

B36181998

IG131.2013.1.4

Contactnova, S.L.

B36819456

IG131.2013.1.5

Macro Sistemas, S.A.

A36646768

IG131.2013.1.6

Control P. Informática y Comunicaciones, S.L.

B32211476

IG131.2013.1.7

Diseño e Modelado de Superficies, S.A.

A36794550

IG131.2013.1.11

Norvento Ned Factory, S.L.

B27428648

IG131.2013.1.12

Molduras del Noroeste, S.L.

B15017908

IG131.2013.1.13

Teais, S.A.

A15062185

IG131.2013.1.14

Gabinete Asesor Lucense, S.L.

B27172642

IG131.2013.1.20

Ingaroil, S.L.

B15399116

IG131.2013.1.23

Centauri Biotech, S.L.

B70336557

IG131.2013.1.24

Confirmsign, S.L.

B70194394

IG131.2013.1.26

Nanogap Sub-Nm-Powder, S.A.

A70049408

IG131.2013.1.28

Prosistemas - Productos y Sistemas Aplicados, S.A.

A36663144

IG131.2013.1.31

Rotogal, S.L.

B15926801

IG131.2013.1.34

Sivsa Soluciones Informáticas, S.A.

A36646685

IG131.2013.1.36

Serviguide Consultoría, S.L.

B70274949

IG131.2013.1.40

M.N.M. Programación, S.L.

B15736218

IG131.2013.1.42

Esypro Manutención, S.L.

B36218808

IG131.2013.1.43

Ip Global, S.L.

B15910847

IG131.2013.1.44

Servicio de Consultoría de Procesos Ozona, S.L.

B86171204

IG131.2013.1.47

Electricidad de Vesa, S.L.

B36170272

IG131.2013.1.48

Celta Ingenieros, S.L.

B15066392

IG131.2013.1.50

Proyfe, S.L.

B15077233

IG131.2013.1.52

García Pérez, Manuel

32342848H

IG131.2013.1.53

Sdweb-Solucións Dixitais, S.L.N.E.

B70151113

IG131.2013.1.55

Triomachine, S.L.

B27711183

IG131.2013.1.57

Valver, S.L.

B36640969

IG131.2013.1.59

Vitralba, S.L.

B36738086

IG131.2013.1.60

Amedo, S.L.

B27212547

IG131.2013.1.61

Instituto Gallego de Formación y Desarrollo Empresarial, S.L.

B36836880

IG131.2013.1.65

Plymouth Rubber Tapes, S.L.

B36539286

IG131.2013.1.66

Producciones Vigo, S.L.

B36842854

IG131.2013.1.68

Euroespes Biotecnología, S.A.

A15781917

IG131.2013.1.69

Áridos do Mendo, S.L.

B36028934

IG131.2013.1.70

Kemegal Químicos, S.L.

B36553444

IG132.2013.1.7

Ferreiro, Boullon & Asociados, S.L.

B70056148

IG132.2013.1.8

Sutega, S.L.

B15213911

IG132.2013.1.9

Ecoforest-Biomasa Ecoforestal de Villacañas, S.A.

A36796944

IG132.2013.1.11

Integraciones Técnicas de Seguridad, S.A.

A15857881

IG132.2013.1.14

Star Eléctrica, S.L.L.

B94046455

IG132.2013.1.16

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

IG132.2013.1.19

Valver, S.L.

B36640969

IG132.2013.1.23

Federación Galega de Parques Empresariais

V15650369

IG132.2013.1.25

Instituto Gallego de Formación y Desarrollo Empresarial, S.L.

B36836880

IG132.2013.1.27

Clúster Tic Galicia

G70157581

IG132.2013.1.28

Agrupación Innovadora Clúster de la Carne de Galicia

G32432221

IG132.2013.1.29

Euroespes Biotecnología, S.A.

A15781917

IG135.2013.1.5

Clúster Tic Galicia

G70157581