Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 231 Martes, 3 de decembro de 2013 Páx. 46714

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a comisión ditaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes.

Realizado o sorteo para a composición da comisión avaliadora a que fan referencia a Orde do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación, a Orde do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes desta consellería, e a Orde do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados específico entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de catedráticos e de profesores de ensino secundario para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

DISPÓN:

Primeiro. Constituirase a comisión que figura no anexo desta resolución.

Segundo. Actuará como secretario ou secretaria da comisión o vogal con menor antigüidade na función pública docente como funcionario de carreira, agás que a comisión acorde determinalo doutro xeito.

Terceiro. A comisión avaliadora poderá solicitar o asesoramento que considere oportuno.

Cuarto. Os membros da comisión terán dereito a percibir asistencias de acordo co previsto no Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xuño) e, conforme as clasificacións que recolle, esta comisión considérase incluída na categoría primeira.

Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2013

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

– Presidente titular:

33843526S

Fernández

Fraga

Fernando

– Vogais titulares:

33241371T

García

Rodríguez

María Carmen

33244404C

Viz

Blanco

Margarita

33805768T

López

Piñeiro

Francisco

33211842A

Botana

Botana

Jorge

33292686W

Gómez

Gómez

María Dolores

02895227X

Cañada

Valverde

Juan Vicente

33245621H

Toribio

Rodríguez Redondo

Carmen Olga

33200477T

Mayo

Mayo

Diego

33300715G

Pato

Gándaras

Dolores P.

– Presidente suplente:

09630945V

Rivero

Bandera

Emiliano

– Vogais suplentes:

76492518S

Ares

Casal

Mª del Carmen

09773918E

Villa

López

Marta Ester

32653007E

Blanco

López

Víctor Manuel

33224002L

Balsa

Mansilla

Benjamín

32808199X

Martínez

Pellicer

Laura

32835723A

Pérez

Peiro

Sergio

36072336X

Figueroa

Insua

Rosa

38552450B

Feijoo

Blanco

José Luis

33257115N

Romero

Leis

María Rosario