Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 234 Luns, 9 de decembro de 2013 Páx. 47240

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2013, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, pola que se anuncia convocatoria do procedemento de mobilidade voluntaria en categorías de persoal sanitario non facultativo do persoal estatutario fixo no cadro de persoal do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Conforme os criterios reitores das bases de mobilidade voluntaria do persoal estatutario fixo, correspondentes ás categorías de persoal sanitario diplomado e de formación profesional e de persoal de xestión e servizos das institucións sanitarias de atención especializada do Servizo Galego de Saúde, aprobadas pola Mesa Sectorial o 23 de decembro de 2009, a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, tras un proceso de negociación coa representación legal dos traballadores deste centro sanitario, e con base nas competencias atribuídas polo Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de Xestión Integrada do Servizo Galego de Saúde, e a Orde do 5 de xullo de 2012, sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde, o xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria de mobilidade voluntaria do persoal estatutario fixo do cadro de persoal do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela en categorías de persoal sanitario non facultativo, a relación de prazas de técnicos en coidados auxiliares de enfermaría que se poden solicitar (anexo I), así como as bases que rexerán a convocatoria (anexo II).

A formalización das solicitudes de participación, así como o rexistro dos méritos para a súa posterior valoración, efectuarana as persoas concursantes a través do currículum vítae do profesional habilitado (Fides expediente-e), ao cal se accederá na forma que se indica no anexo III.

Segundo. Ordenar a súa publicación nos taboleiros de anuncios do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Contra esta resolución poderá interpoñerse recurso de alzada, perante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, nos termos dos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2013

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela