Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Venres, 20 de decembro de 2013 Páx. 49162

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 28 de novembro de 2013, do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (expediente OU-00721-O-2013 e seis máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan os acordos de incoación por infracción da normativa sobre transporte terrestre porque, intentada a notificación, non se puido efectuar. Por este motivo iniciáronse, cos números que se indican, os correspondentes expedientes sancionadores que poden dar lugar a imposición das sancións que tamén se citan.

Infórmaselles que teñen dereito a alegar por escrito ante este Servizo de Mobilidade o que consideren conveniente, achegando ou propoñendo as probas que coiden oportunas no prazo de quince días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

No suposto que decida voluntariamente pagar a sanción antes de que transcorran trinta días contados desde o seguinte ao da publicación da presente cédula, a súa contía reducirase nun 30 % na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular alegacións por parte do interesado e a terminación do procedemento.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Ourense, 28 de novembro de 2013

P. Resolución do 30.8.2013
Gerardo Álvarez Reza
Xefe accidental do Servizo de Mobilidade de Ourense

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Denunciado

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción denunciada

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción proposta

OU-00721-O-2013

4622-FLD

Garda Civil 3203 L94929H

Valalon, S.L.

B36415982

Bº Costeira-Quintela, 4

36800 Redondela, Pontevedra

Atenuante, realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

3.5.2013; 12.40; OU-P-O (XIN 1,8

Art. 140.1 LOTT Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

OU-00857-O-2013

6128-BDW

Garda Civil 3203 V46236Y

Vigotrans, S.L.

B36748739

Avenida Castrelos, 62, 1-A

36210 Vigo, Pontevedra

A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea a utilizar.

17.5.2013; 10.07; A-52; 181

Art. 140.35 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

OU-00878-O-2013

5265-FFN

Garda Civil 3203 L24919Z

Gallardo Comunicación Global

B72178197

Edificio Plaza Mayor, 10, 3º D

11202 Algeciras, Cádiz

Atenuante, realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

19.5.2013; 16.50; A-52; 181

Art. 140.1 LOTT Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

OU-00918-O-2013

6821-GST

Garda Civil 3202 B38216U

Urly Transnorte 2011, S.L.U.

B70306659

Polígono do Temple, nave 41,

15679 Cambre, A Coruña

O exceso igual ou superior ao 5 % e inferior ao 15 % sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 11 %.

10.4.2013; 7.04; OU-310 1

Art. 142.2 LOTT. Art. 199.2 ROTT

Art. 143.1.c) LOTT

Art. 201.1.c) ROTT

351 euros

OU-00941-O-2013

6821-GST

Garda Civil 3203 B38216U

Urly Transnorte 2011, S.L.U.

B70306659

Poligono do Temple, nave 41,

15679 Cambre, A Coruña

O exceso igual ou superior ao 5 % e inferior ao 15 % sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 11 %.

10.4.2013; 7.04; OU-310 1

Art. 142.2 LOTT

Art. 143.1.c) LOTT

375 euros

OU-01114-O-2013

2519-HBS

Garda Civil 3201 L82181K

José Luis Camaras Areas

76819570F

Rúa Lisboa, 12-2º C

15707 Santiago de Compostela

A Coruña

Exceso igual ou superior ao 50 % nos tempos máximos de condución diaria (sobre 10 horas) Igual ou superior a 15 horas.

11.6.2013; 10.20; N-120; 595

Art. 140.37.1 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT Art. 143.4.b) LOTT Art. 143.5 LOTT

2.000 euros

OU-01231-O-2013

0172-BLY

Garda Civil 3203 T10323A

Albañilería Antonio, S.L.

B27292127

Lg. Santa Eufemia de Calde, 8, Parroquia de Calde

27210 Lugo, Lugo

Carecer do certificado de aptitude profesional CAP.

11.7.2013; 12.19; A-52; 180,900

LOTT 141.19

ROTT 198.18

LOTT 143.1.e)

ROTT 201.1.e)

1.001 euros