Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Venres, 20 de decembro de 2013 Páx. 49159

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 26 de novembro de 2013, do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltos polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente PO-00803-O-2013 e doce máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan os acordos de incoación por infracción da normativa sobre transporte terrestre porque, intentada a notificación, non se puido efectuar. Por este motivo iniciáronse, cos números que se indican, os correspondentes expedientes sancionadores que poden dar lugar á imposición das sancións que tamén se citan.

Infórmaselles que teñen dereito a alegar por escrito ante este Servizo de Mobilidade o que consideren conveniente, achegando ou propoñendo as probas que coiden oportunas no prazo de quince días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

No suposto que decida voluntariamente pagar a sanción antes de que transcorran trinta días contados desde o seguinte ao da publicación da presente cédula, a súa contía reducirase nun 30 % na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular alegacións por parte do interesado e a terminación do procedemento.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Pontevedra, 26 de novembro de 2013

José Jorge Martínez Fernández
Instrutor

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Denunciado

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción denunciada

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción proposta

PO-00803-O-2013

6663-GJC

Garda Civil 3604 P03095B

Biotoner Galicia

Palmas-Domaio, 99

36957 Moaña (Pontevedra)

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

16.1.2013; 18.15; AP-9; 137,5

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-00927-O-2013

2707-CBX

Garda Civil 3601 Q92637T

Explotación Matadero Pontevedra, S.L.

B36512051

Praza de Curros Enríquez, 1

36002 Pontevedra (Pontevedra)

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

9.2.2013; 9.25; PO-531; 4,800

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-01377-O-2013

0411-DGV

Garda Civil 3601 Y76740V

Transportes Laura y Darko, S.L.

B39767850

Bº El Cruce nº 8-B, pl. 2, porta A

39715 Entrambasaguas (Cantabria)

Diminución do descanso diario reducido (sobre 9 horas). Igual ou superior a 8 horas e inferior a 9 horas.

4.3.2013; 17.15; PO-305; 3,500

Art. 142.17 LOTT

Art. 143.1.a) LOTT

Art. 143.4.b) LOTT

100 euros

PO-01508-O-2013

6308-HMC

Garda Civil 3601 F57579E

Markosofa Tapizados, S.L.L.

B02529196

Villena, 32-4º F

02660 Caudete (Albacete)

Atenuante, realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

29.3.2013; 20.10; N-550; 116

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-02011-O-2013

9841-GPK

Garda Civil 3603 A23980M

Ramiro Núñez Moldes

10068914C

Valle Inclán, 20-2º

32300 O Barco de Valdeorras, (Ourense)

A utilización do tacógrafo sin realizar a súa calibración ou revisión periódica nos prazos e forma establecidos.

15.4.2013; 19.53; A-52; 278.200

Art. 140.34 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

PO-02143-O-2013

7331-GDH

Garda Civil 3601 H65981Z

Boomeran Tours, S.L.

B63402481

Pj. Santa Eugenia, 7-9 C 4 1

08290 Cerdanyola Del Vallès (Barcelona)

A realización de transporte público discrecional de viaxeiros en vehículos de máis de 9 plazas, carecendo de título habilitante.
24.5.2013; 9.45; AP-9; 119

Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

Art. 143.4.a) LOTT

Art. 143.5 LOTT

4.001 euros

PO-02250-O-2013

6313-GXG

Garda Civil 3603 A23980M

Instalaciones Artísticas Iván, S.L.

B36464121

Avenida Castelao, 25, 5º E

36860 Ponteareas (Pontevedra)

O exceso igual ou superior ao 15 por cento e inferior ao 25 % sobre a m.m.a. total en vehículos con m.m.a. ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 21 %.

29.4.2013; 16.32; PO-403; 8.500

Art. 141.2 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

950 euros

PO-02370-O-2013

PO-1694-BC

Garda Civil 3602 I43469X

Amadou Saar

X1478444G

Gaiteiro de Soutelo, 6-2º I

36004 Pontevedra (Pontevedra)

Atenuante, realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

2.5.2013; 15.15; N-541; 55.800

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-02396-O-2013

9618-GCK

Garda Civil 3602 I43469X

J. Domínguez Estévez

34946691P

Pardavila, 19

36205 Vigo (Pontevedra)

Diminución do descanso diario reducido en máis de 1 hora (sobre 9 horas). Igual ou superior a 7 horas e inferior a 8 horas.

7.5.2013; 12.25; N-525; 295

Art. 141.24.4 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

Art. 143.4.b) LOTT

401 euros

PO-02458-O-2013

3092-GSV

Garda Civil 3603 A23980M

Wang Yongkang

X3460992K

Avenida Puxeiros, 56, 1º

36415 Mos (Pontevedra)

O exceso igual ou superior ao 25 % sobre a m.m.a. total en vehículos con m.m.a. ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 35 %.

24.5.2013; 19.42; A-55; 21

Art. 140.23 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

4.000 euros

PO-02507-O-2013

1955-GTX

Garda Civil 3603 A23980M

Autocares Salvado, S.A.

A15093412

Lg. Lardeiros-O Marquiño

15823 O Pino, (A Coruña)

Non anotar a viaxe no libro de ruta, ou anotala faltando datos esenciais do servizo.

27.5.2013; 10.05; PO-552; 58,200

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-02580-O-2013

4222-DGN

Garda Civil 3601 P64763G

Vicus Expres, S.L.

B36780963

Estr. Provincial Esq. Raviso, s/n

36214 Vigo (Pontevedra)

Atenuante, realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

7.6.2013; 9.32; PO-531; 8,1

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-02686-S-2013

PO-7071-BL

Policía Municipal 294477

Excav. y Demoliciones Cosmarti, S.L.

B36930220

Rúa do Castelo-Parada, s/n

36350 Nigrán (Pontevedra)

A realización de transporte privado carecendo de autorización.

18.6.2013; 16.20

Tomás Alonso con Rañeira

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

601 euros