Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Venres, 20 de decembro de 2013 Páx. 49228

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 4 de decembro de 2013, da Delegación de Lugo, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Carballo Rodríguez, Jesús e once máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e non sendo posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, polo presente anuncio, emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Delegación en Lugo da Axencia Tributaria de Galicia, rolda da Muralla, 70, 1ª, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Lugo, 4 de decembro de 2013

Gonzalo Vázquez Rivas
Delegado de Lugo

ANEXO

Interesado

Órgano tramitador

Procedemento

Carballo Rodríguez, Jesús (33312264F)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; autoliquidación núm. 620111140540; requirimento para a presentación da declaración

Castro Castiñeira, María Blanca (33837402D)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; requirimento núm. 11/2013-CAPV; para a presentación da declaración

Cortiñas Romero, Manuel (33312749D)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 6236/2013-V; liquidación núm. 620111138439

Díaz González, José Luis (34249277T)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 937/2011; comunicación de trámite de audiencia

González Pardo, Antonio (33815663M)

Departamento de Xestión Tributaria

Acordo de inicio e proposta de resolución do expediente sancionador núm. 782/2013-ESA

Invest N2 Boheme, S.L. (B70162037)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 19830/2013; declaración de incompetencia

Ledo Cordeiro, Cándida (33329368E)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 19164/2013; declaración de incompetencia

Lois Gómez, Darío
(33767201G)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; requirimento núm. 199/2013-I; para a presentación da declaración

López Piñeiro, Ángel Manuel (76575743A)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 249/2013-I para a presentación da declaración

Salin, Gabi
(X8310262V)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 8262/2013; comunicación de trámite de audiencia

Sánchez Fraga, Carlos (33311735F)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente núm. 1591/2012-S; requirimento para a presentación da declaración

Somoza Losada, M. Carmen (33740463S)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; requirimento núm. 171/2013-CAPV; para a presentación da declaración