Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Venres, 20 de decembro de 2013 Páx. 49224

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 4 de decembro de 2013, da Delegación de Vigo, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (A Pioteira, S.L. e corenta e cinco máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e non sendo posible practicar as notificacións dos procedementos que se relacionan no anexo por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, polo presente anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para ser notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Delegación de Vigo da Axencia Tributaria de Galicia, con enderezo na rúa Concepción Arenal nº 8, 3º andar, en horario de 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse as comparecencias, as notificacións entenderanse producidas desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Vigo, 4 de decembro de 2013

José Miguel Rey Lama
Delegado de Vigo

ANEXO

Interesado

Órgano tramitador

Procedemento

NIF/CIF

Nome

B36759629

A Pioteira, S.L.

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09964

B27729425

Agumo Ingenieros, S.L.

DR

ITPAXD-Vehículos

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10006

77418301W

Andión Pichel, María Amparo

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09787

34942744V

Antúnez Vila, Celsa

DR

Aprazamento/fraccionamento

Requirimento documentación

Ac. 54/9466

36052598Y

Bouzón Vázquez, Ramona

DR

ISD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09719

36103077T

Bugarín Gil, Susana María

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09591

35575089T

Carballo Álvarez, Daniel

DR

Aprazamento/fraccionamento

Requirimento documentación

Ac. 54/10164

36104227T

Casas Macía, Jaime

DR

ISD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09558

36031089W

Díez Míguez, María Teresa

DR

ISD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10288

36060227E

Fernández Iglesias, José Antonio

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09988

53191818V

Fernández Rial, Emilio

DR

ISD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10200

36099703F

Garrido Figueroa, Mónica

DR

ISD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09929

B27760107

Gomigestión, S.L.

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09586

B27762301

Grupo de Empresas Cousas Novas, S.L.

UI

ITPAXD

Acordo resolución acta de disconformidade

Expte.: Z 885/13

Acta 54/2013/00073-0069

Exercicio 2011

B27762301

Grupo de Empresas Cousas Novas, S.L.

UI

ITPAXD

Acordo imposición de sanción

Expte.: Z 886/13

Expte. sancionador 54/2013/00065

Exercicio 2011

35559429A

Ibáñez Carrera, Juan Jesús

DR

Aprazamento/fraccionamento

Sancións

Ac. 54/09669

X4307576K

Iglesias, María Isabel

DR

Actas de inspección

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/009856

36172418L

Janeiro Alfageme, Violeta

DR

Aprazamento/fraccionamento

Sucesións

Ac. 54/09227

53177628H

Lago González, María Dolores

DR

ISD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10052

B27784388

Lagoamol, S.L.

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10116

53196666N

Ledo Powell, Martina

DR

ISD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09290

39453946E

Ledo Powell, Ramón Cristobal

DR

ISD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09331

76893563D

Lomba Martínez, Juan Ramón

DR

ISD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10168

53621196P

López Otero, José

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09840

33858776Q

Méndez López, María Carmen

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10028

52107186L

Misa González, Isaac

DR

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10314

B36868487

NPVESPAÑA, S.L.

DR

Sancións

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09844

78733442A

Otero Reiriz, Manuel

DR

Aprazamento/fraccionamento

Sancións

Ac. 54/09426

35886338J

Pazos Bernárdez, Eduardo

DR

ISD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10007

76996545C

Pereira Ferreira, Ana Isabel

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10310

31853995F

Pérez Lage, María Nieves

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09892

36038348Q

Pérez Macías, José Manuel

DR

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10273

76985452J

Pino Vidal, Manuel

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09512

76985452J

Pino Vidal, Manuel

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09513

35476769M

Prieto García, Carlos

DR

Aprazamento/fraccionamento

Sancións

Ac. 54/09557

B36238251

Promociones Cuevas Galicia, S.L.

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10244

A70058292

Promociones Panamá 14, S.A.

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10255

53182836M

Reiriz González, Roberto

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09826

76713458V

Rodríguez Martínez, Víctor

DR

ITPAXD- Vehículos

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10134

53178043L

Rodríguez Quinteiro, Rubén

DR

ITPAXD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 36/12222

36040601S

Sáenz Díez Naval, José María

DR

ISD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10032

36075147S

Sánchez Pérez, María Carmen

DR

Aprazamento/fraccionamento

Requirimento documentación

Ac. 54/10290

76987365V

Senra Antúnez, José Vicente

DR

ISD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09905

36127965W

Serra Rodríguez, Silvia

DR

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10312

36058220Q

Suárez González, José Antonio

DR

ISD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/10149

39492706G

Vázquez Muñoz, Paula

DR

ISD

Aprazamento/fraccionamento

Ac. 54/09863

Órganos tramitadores:

DR: Departamento de Recadación.

UI: Unidade de Inspección.

Procedemento:

ISD: imposto de sucesións e doazóns.

ITPAXD: imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.