Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 248 Luns, 30 de decembro de 2013 Páx. 52397

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 20 de decembro de 2013 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/2013, convocados pola Orde do 22 de xullo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 8 de agosto).

A Orde do 22 de xullo de 2013 (DOG do 8 de agosto) pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico, correspondentes ao curso 2012/2013, establece, no seu artigo 11.2, que o titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa elevará a proposta feita polo tribunal ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, quen emitirá a correspondente orde de adxudicación para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Unha vez realizadas as probas, publicadas as cualificacións obtidas polos candidatos e candidatas no portal educativo https://www.edu.xunta.es, resoltas as reclamacións presentadas, vista a acta coa proposta definitiva do tribunal de adxudicación dos premios extraordinarios e a proposta do director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

RESOLVO:

Primeiro. Conceder os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/2013 ao alumnado que figura no anexo desta orde.

Segundo. Esta orde de adxudicación dos premios poderá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente mediante recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, segundo prevé o artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes
ao curso 2012/2013

Sol.

Nome e apelidos

Cód. c.

Centro de estudos

Importe

11685

Martínez Álvarez, Úrsula Andrea

36006729

IES Valle-Inclán de Pontevedra

750 €

11270

Cao Labora, Gonzalo

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda da Coruña

750 €

12463

Machado González, Andrés Eduardo

36013758

IES Laxeiro de Lalín (Pontevedra)

750 €

9263

Cano Vila, Juan Manuel

27006553

IES Xoán Montes de Lugo

750 €

11568

Astray Gómez, Saúl

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela (A Coruña)

750 €

10963

Rey Azurmendi, Thais

36002335

IES Manuel García Barros da Estrada

750 €

9162

Dono Caramés, Ángela

15023466

IES Lamas de Abade de Santiago de Compostela (A Coruña)

750 €

11091

López Castro, Camilo

27006531

IES Lucus Augusti de Lugo

750 €

10867

Rey Blanco, Sergio

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela (A Coruña)

750 €

11095

Lamas Rodríguez, Brais

15015561

CPR Manuel Peleteiro de Santiago de Compostela (A Coruña)

750 €

12361

Otero González, Alexis

27006280

CPR Plurilingüe Padres Franciscanos de Lugo

750 €

11073

Bará Louro, María

36006717

IES Sánchez Cantón de Pontevedra

750 €

10860

Acea Figueira, Alejandra

15004125

CPR Eiris da Coruña

750 €

11124

García Conde, María

32008941

IES Eduardo Blanco Amor de Ourense

750 €

11071

Conde Castro, Ainhoa

15003212

IES Agra de Raíces de Cee (A Coruña)

750 €

11113

Novoa Fernández, Julio

36011257

CPR El Pilar de Vigo (Pontevedra)

750 €

11762

López Buitrón, Julia

27015311

IES A Pinguela de Monforte de Lemos (Lugo)

750 €

11461

Vázquez Bouzo, Ana

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago de Vigo (Pontevedra)

750 €

11280

Carrera Pérez-Cosío, Pablo

36019921

CPR Los Sauces de Mos (Pontevedra)

750 €

12060

Vidal González, Andrés

36006717

IES Sánchez Cantón de Pontevedra

750 €

O alumnado premiado deberá acreditar, no prazo de dez días, a información requirida no artigo 12.2 da Orde do 22 de xullo de 2013 (DOG do 8 de agosto).