Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 3 Martes, 7 de xaneiro de 2014 Páx. 402

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2013, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, pola que se resolve o procedemento para a reavaliación do posto de xefe de Servizo de Anestesioloxía e Reanimación do Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo.

Iniciado por Resolución do 8 de novembro de 2013 o procedemento para a reavaliación do posto de xefe de Servizo de Anestesioloxía e Reanimación, esta xerencia, de conformidade co establecido na Resolución do 13 de xullo de 2011 (DOG nº 144, do 28 de xullo) pola que se procede a publicar a Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde, e baseándose no capítulo VI do Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG nº 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e na Orde do 24 de maio de 2006 (DOG nº 106, do 5 de xuño), pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión de postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, e en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 43/2013, do 21 de febreiro (DOG nº 47, do 7 de marzo), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, e na Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG nº 139, do 20 de xullo), sobre delegacións de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde,

DISPÓN:

Primeiro. Resolver o procedemento para a reavaliación do posto de xefe de Servizo de Anestesioloxía e Reanimación iniciado por Resolución do 8 de novembro de 2013.

Segundo. Prorrogar por un período de catro anos o nomeamento como xefe de Servizo de Anestesioloxía e Reanimación á persoa relacionada no anexo da presente resolución, tendo en conta que ao termo do citado período realizarase un novo procedemento de reavaliación.

Terceiro. Contra a presente resolución, que non pon fin a vía administrativa conforme a Lei 6/2001, do 29 de xuño (DOG nº 135, do 12 de xullo) de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma Galega á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, poderá interpoñerse recurso de alzada perante o mesmo órgano que ditou o acto ou ante o competente para resolvelo, que será a Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido nos artigos 114 e seguintes da Lei 30/1992 citada.

Lugo, 17 de decembro de 2013

Antonio García Quintáns
Xerente de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

ANEXO

Denominación do posto: xefe de Servizo de Anestesioloxía e Reanimación.

Nome e apelidos: Francisco Javier Pardo Sobrino López.

DNI: 33302810-Y.