Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 3 Martes, 7 de xaneiro de 2014 Páx. 404

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

ANUNCIO do 18 de decembro de 2013 polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola que se convocan a concurso público prazas de persoal docente e investigador contratado.

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril; a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común; Decreto 266/2002, do 6 de setembro, sobre contratación de profesorado universitario; os estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 28/2004, do 22 de xaneiro; a normativa pola que se regula a selección do persoal docente e investigador contratado e interino, aprobada por acordo do Consello de Goberno do 17 de febreiro de 2005 e modificada polos Consellos de Goberno do 10 de maio de 2007, 19 de xullo de 2007 e 22 de xullo de 2009; o Convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, subscrito con data do 26 de xaneiro de 2011 (DOG do 14 de abril), prorrogado con data do 12 de xullo de 2013 (DOG do 29 de xullo) e as bases desta convocatoria, logo da autorización da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, resolve proceder ao anuncio da convocatoria de concurso público nas seguintes categorías:

Prazas convocadas polo procedemento ordinario

Categoría

Santiago de Compostela

Lugo

Comunidade Autónoma

Profesor asociado de Ciencias da Saúde

13

-

4

Profesor interino de substitución

2

3

-

A convocatoria, na cal figuran as características de cada praza, poderá consultarse nos taboleiros de anuncios da Reitoría e da Vicerreitoría de Coordinación e Planificación do Campus de Lugo. Así mesmo, poderanse consultar na web da Universidade de Santiago de Compostela www.usc.es/profesorado

A normativa pola cal se rexen os concursos e as instancias atópanse á disposición dos aspirantes na web indicada anteriormente, no Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador-Colexio de San Xerome, praza do Obradoiro, s/n (Santiago de Compostela) e na Vicerreitoría de Coordinación e Planificación do Campus de Lugo-praza Pío XII, nº 3 (Lugo).

O prazo de presentación de solicitudes é de quince días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia, e deberán dirixilas ao reitor no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2013

Juan José Casares Long
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela